Poredano po:

Broj dokumenata: 55186

1
Kž 51/2024-3; 15.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.     Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je temeljem odredbe članka 124., članka 127. stavka 4. i članka 131. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22; dalje: ZKP/08) produljio je istražni zatvor okrivlje...

2
Kov 16/2023-15; 14.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-16/2023 od 11. prosinca 2023. protiv okrivljenog J. B. podiglo je optužnicu zbog kaznenog djela zbog kaznenog djela protiv spolne slobode - teško kazneno djelo protiv spolne slobode - opisanog u članku 154. stavak 2. u svezi članka 153. sta...

3
Gž 232/2024-2; 12.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor tužiteljice podnesen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe pod poslovnim brojem P-328/2023 od 20. listopada 2023. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tužiteljica zbog pogrešne primjene materijalnog prava predlažući da se pobijano rješ...

4
Kž 22/2023-3; 12.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. pobijanog rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, u kaznenom predmetu protiv optuženika I. L. potvrđena je optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku pod brojem KO-DO-276/2021, od 15. listopada 2021. protiv okrivljenika I. L., radi kaznenog djela krađe iz članka 228. st. 1. K...

5
Kov 15/2023-25; 12.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-18/2023 od 12. prosinca 2023. protiv okrivljenog N. F. podiglo je optužnicu zbog jednog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela protiv života i tijela - ubojstva - označenog i kažnjivog po iz članku 110. Kaznenog zakona ("Naro...

6
Kov 15/2023-23; 12.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-18/2023 od 12. prosinca 2023. protiv okrivljenog N. F. podiglo je optužnicu zbog jednog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela protiv života i tijela - ubojstva - označenog i kažnjivog po iz članku 110. KZ/11, deset protuprav...

7
Kir 77/2024-3; 10.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11 i članka 179.a KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zako...

8
Gž 183/2024-2; 9.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda (točka I izreke) utvrđeno je da je tužba povučena. 2.              U točki II izreke naloženo je tužitelju da naknadi tuženici troškove postupka u iznosu od 447,94 eura, u roku od 15 dana. 3.              Protiv tog rješenja, kojeg sadržajno pobija u ...

9
Gž Ob 10/2024-2; 9.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, u točki I. izreke, je utvrđeno da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena, dok je u točki II. izreke odlučeno da svaka stranka snosi svoj trošak. 2. Protiv rješenja je žalbu podnio tuženik, pobijajući odluku o parničnom trošku (točka II. izreke) ukazujući na žalbene...

10
Kž 513/2023-7; 9.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Bjelovaru na temelju članka 455. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20 i 80/22- dalje u tekstu ZKP/08) optuženik M. R. proglašen je krivim za...

11
Kž 34/2024-4; 8.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi pod brojem Kv-52/2023-7 od 23. studenog 2023. na temelju članka 564. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.- pročišćeni tekst, 91/12.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13.,...

12
Kž 5/2024-4; 8.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim optuženika S. A. zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz čl. 139. st. 2. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Primjenom čl. 56. KZ/11. optuže...

13
Kž 47/2024-5; 8.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja Kov-10/2024-10 od 29. siječnja 2024. odbačena je žalba branitelja okrivljenika D. V., odvjetnika u B., od 14. siječnja 2024., kao nepravovremena. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pravodobno 30. siječnja 2024. podnio branitelj okrivljenika D. V., od...

14
Kž 34/2024-4; 8.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.) određeno je da će se 1. o...

15
Gž R 280/2023-4; 8.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I izreke utvrđeno je da je nedopuštena tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 9. srpnja 2021. kojom je tuženik izvanredno otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 2. srpnja 2021. 2. Točkom II izreke određen je sudski raskid ugovora o radu po zaht...

16
Kž 51/2024-6; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru pod točkom II. izreke na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. -...

17
Kir 67/2024-6; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Rješenjem Županijskog suda u Sisku broj Kir-780/2023-3 od 9. studenog 2023. određenje istražni zatvor protiv okrivljenog M. P. u trajanju do mjese...

18
Kir 74/2024-3; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

19
Gž 1575/2021-3; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 57.337,65 kn sa pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 05. svibnja 2020. do isplate. 2. Protiv navedene presude žalbu je podnio tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava, dakle iz žalbenog razloga propisanog č...

20
Gž 1026/2023-3; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za iseljenje tuženice iz stana u S. u … koji se nalazi na k.č.br. 1811/100 stambena zgrada, ….. od 531 m2, upisanoj u zk.ul. 5845 k.o. N. S., te isti slobodan od osoba i stvari predati u posjed tužitelju G. S., kao i da nadoknadi tužitelju ...

21
Kž 361/2023-6; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Rijeci u točki I. izreke presude proglasio je krivim optuženog T. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine, krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. za koje ga je temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci. 1.1. Na temelju čl. 557. ...

22
Kž 441/2023-4; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Virovitici odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenika P. S. za izricanje jedinstvene kazne zatvora po presudama Općinskog suda u Virovitici broj Kv-25/2023-6 od 25. svibnja 2023., kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju o...

23
Gž Ovr 246/2023-2; 7.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.     Prvostupanjskim rješenjem, donesenim na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Povrv-9837/2016 od 23. ožujka 2018., određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 308,47 EUR sa pripadajućim zateznim kamatama, troškova parničn...

24
Kž 38/2024-3; 6.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Metkoviću, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Ž. G. zbog kaznenog djela iz članka 190. stavak 2. u svezi stavka 1. KZ/11 produljen je istražni zatvor protiv okrivljenika iz zakonske osnove propisane u članku 123. stavka 1. točke 1. Zakona o kaznenom post...

25
Gž Ovr 582/2023-2; 6.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Obustavlja se ovršni postupak u ovoj pravnoj stvari." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stava. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91.,...

26
Gž R 228/2023-2; 6.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Utvrđuje sa da nije dopuštena Odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana 22. srpnja 2021. godine te da radni odnos tužitelja kod tuženika temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana...

27
Kir 68/2024-3; 6.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. u vezi stavka 3. KZ/11 i članka 139. stavak 2. KZ/11, sve u vezi članka 51. KZ/11, na štetu žrtava M. P. H. i M. - G. M.. 2. Općinsko državno odvjetništvo u S...

28
Kir 70/2024-3; 6.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 2. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

29
Gž Ovr 524/2023-2; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se prijedlog ovrhovoditelja od 29. travnja 2019. radi naplate propuštenih novčanih iznosa sa plaće ovršenika protiv ovršenikova dužnika prema rješenju javnog bilježnika posl. br. Ovrv-161/2014., kao neosnovan." 2. Protiv tog rješenja...

30
Kž 14/2024-3; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, u kaznenom predmetu protiv optuženika M. F., M. B., G. C., N. B. i J. F. zbog kaznenog djela iz članka 229. stavak 1. točka 1. u svezi sa člankom 228. stavak 1. KZ/11 produljen istražni zatvor protiv optuženika G. C., N. B. i J. F. iz zakonske osno...

31
Gž Ovr 48/2024-2; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je prijedlog ovršenika za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava u postupku izravne naplate kod FINE po zahtjevu za izravnu naplatu ovrhovoditeljice protiv ovršenika temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog gr...

32
Kž 23/2024-5; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru proglašen je krivim okrivljenik H. K. za počinjenje kaznenog djela neizvršavanje sudske odluke iz članka 311. stavak 2. u vezi stavka 1. KZ/11. 2. Za počinjeno kazneno djelo okrivljenik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a u kaznu ...

33
Kž 32/2024-5; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Bjelovaru proglašen je krivim okrivljenik B. P. za počinjenje kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11. 2. Za počinjeno kazneno djelo okrivljenik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci, a na temelju članka 54. KZ/11. okrivl...

34
Kir 66/2024-3; 5.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123. ...

35
Kir 63/2024-3; 4.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ŽDO u Sisku, pod brojem KR-DO-39/2024 od 4. veljače 2024. podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog D. D. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08 jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2...

36
Kir 62/2024-3; 2.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ŽDO u Sisku, pod brojem KR-DO-36/2024 od 2. veljače 2024. podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog M. V. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08 jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2....

37
Gž Ovr 61/2024-2; 2.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja prihvaćen je prijedlog predlagatelja osiguranja radi određivanja privremene mjere te radi osiguranja nenovčane tražbine koja se sastoji u utvrđivanju prava vlasništva predlagatelja osiguranja prema protivnicima osiguranja određena je privremena mjera zabrane otuđenja ...

38
Gž R 855/2021-3; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika Ur.br. 3240-1/17 od 17. listopada 2017. godine kojom je otkazan Ugovor o radu n ....

39
Kž 23/2024-4; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu pod br. 2 K-272/2023-81 od 10. studenog 2023. optuženi D. G. proglašen je krivim za učin u stjecaju kaznenih djela i to kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 1. KZ/11  te kaznenog djela prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavaka 1...

40
Kž 347/2023-3; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom 1. izreke rješenja Općinskog suda u Sisku broj Kov-22/2023-11 od 26. lipnja 2023. na temelju članka 344. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17...

41
Kž 32/2024-3; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.     Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Dubrovniku je na temelju odredbe članka 124. i članka 127. stavak 4. te članka 123. stavak 1. točka 3. i članka 131. stavak 1. ZKP/08, protiv okrivljenika D. Đ. produljilo istražni zatvor određen rješenjem suca istrage Županijskog suda u D...

42
Kir 54/2024-6; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv okrivljenog I. S. zbog kaznenog djela iz članka 154. stavak 2. u svezi članka 153. stavak 1. i 2. i članka 154. stavak 1. točke 1. KZ/11, dva kaznena djela iz članka 154. stavak 2. u svezi članka 153. stavak 1. i 2. i članka 154. stavak 1. točke 1. te članka 34. KZ/11, kaznenog djela iz čl...

43
Kir 60/2024-3; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora pod brojem KP-DO-97/2024 od 1. veljače 2024., protiv osumnjičenog L. P. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, jer postoji osnovana sumnja da je počinio kaznena djela iz članka 179.a KZ/11 i član...

44
Kžzd 43/2023-6; 1.2.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, po sucu za mladež, opt. D. P. je proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede iz čl. 117. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11 i temeljem čl. 117. st. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a temeljem ...

45
Kir 59/2024-3; 31.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku, pod brojem KP-DO-85/2024 od 31. siječnja 2024. podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog Ž. L. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08 jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. ...

46
Kir 58/2024-3; 31.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku, pod brojem KP-DO-94/2024 od 31. siječnja 2024. podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog A. P. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08 jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. ...

47
Kv II 38/2024-9; 31.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku broj Kir-700/2023-4 od 15. siječnja 2024., na temelju članka 213.c stavak 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14....

48
Kž 536/2023-8; 30.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom proglašen je krivim optuženi B. H., zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavak 1. KZ/11, činjenično opisano izrekom presude, te je na temelju odredbe članka 118. stavak 1. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci. 2. Na temelju odredbe čla...

49
Kž 50/2024-8; 30.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-1839/2023. od 15. prosinca 2023, proglašeni su krivima 1. optuženi T. K. R. da je počinio produljeno kazneno djelo protiv imovine - teškom krađom - opisano u članku 229. stavku 1. točka 1. u vezi s člankom 228. stavkom 1. sve u vezi s č...

50
Kž 64/2024-3; 30.1.2024 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Dubrovniku, broj 7 K-299/2023. od 4. prosinca 2023. na temelju odredbe članka 452. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 147/13., 152/14., 70/17., 126/19., 130/20. i 80/22. - dalje u tekstu ZKP/08.) odbijena je...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a