Poredano po:

Broj dokumenata: 13016

1
U-III/3016/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Kristina Ferko (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Kos, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: K ......

2
U-VII/3311/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Državno izborno povjerenstvo proslijedilo je 15. srpnja 2020. Ustavnom sudu podnesak Hrvatske stranke prava 1861., koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), pod nazivom "prigovor radi neregularnosti i neustavnosti ....

3
U-III/1964/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nada Debelić iz Raba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 27. travnja 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona smatrajući da joj je trajanjem postupka koji se vodio pred upravnim tijelima i spora pred nadležnim sudovima povrijeđeno u ....

4
U-III/4802/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Dvorski iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Snježana Maroševac-Čapko, odvjetnica u Rijeci). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 374/ ......

5
U-III/2312/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Sanja Hentić Petrović i Željko Petrović (u daljnjem tekstu: podnositelji), oboje iz Opatije, koje zastupa Mihaela Radulović Galić, odvjetnica u Opatiji. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješe ......

6
U-III/3260/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo MARKOS-AMBALAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ljiljana Maravić-Pirš, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog t ......

7
U-IIIA/3582/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Barbara Colnar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 21. kolovoza 2019., na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni ....

8
U-III/2819/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Axel Josef Eiser iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Stefan Đokić i Matija Miloš, odvjetnici iz Odvjetničkog ureda Đokić u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je ......

9
U-III/3112/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 6. srpnja 2020. Vaso Vulin, sada u Zatvoru u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvjezdana Zdjelar Lalović, odvjetnica u Puli. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

10
U-III/4656/2016; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Martina Markulin Ivančić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Varaž ......

11
U-III/2910/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Janko iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1642/18-2 od 5. travnja 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbijena ......

12
U-III/2843/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Borčić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Kubat & Sindičić u Rijeci. Budući da je podnositelj ustavnu tužbu podnio u povodu dviju presuda ......

13
U-IIIA/3578/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Kušec Mraović iz Ivanić Grada (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 13. srpnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 31. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00. ....

14
U-III/2686/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Toni Bašić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-177/2020-2 od 2. lipnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositelja kao okrivljenika pr ....

15
U-III/3048/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Apostol Marius Volintiru, državljanin Republike Rumunjske, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Jadranka Sloković, odvjetnica u Zag ....

16
U-III/337/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. C. C. iz Stubičkih Toplica (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 22. siječnja 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: ....

17
U-III/34/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je K. F. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Milica Nenadović Timarac i Marko Bebek iz Siska. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijs ......

18
U-I/4765/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Gordana Radić iz Splita, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak i Ivan Močić iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 359. - 396. Zakona o vlasništvu i ...

19
U-III/1159/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Aleksandra Vekić (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-18/17-3 od 23. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositeljice kao o ....

20
U-II/4789/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. - Uredba) minist ....

21
U-II/509/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole donio je 29. travnja 2015., na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ....

22
U-II/2432/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), koje zastupa Meliha Okić Buljanović, odvjetnica u Zagrebu podnijelo je 5. lipnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke 3.06. Farmacija Izmjena i dopuna Popisa aka...

23
U-III/2546/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja suca istrage Županijskog suda u Splitu, broj: Kir-420/2020 od 5. svibnja 2020., kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđeno rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Splitu o određivanju mjere opreza, broj: KP-DO-999/2020 od 1....

24
U-II/429/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba ("Narodne novine", broj 33/14., 41/14., 53/14., 114/14., 72/15., 5/17., 116/17., 39/18., 44/19. i 87/19.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je 6. ožujka 2014. ministar obrane na temelju članka 139. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama...

25
U-IIIBi/1732/2019; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Berislav Kopf i Iris Kopf, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) ....

26
U-III/2612/2019; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Barbara Elizabeta Othman iz Ludbrega (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju Marijan Fosin, Božica Petak Vujec i Andreja Fosin, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Varaždinu. Ustavna tužb ......

27
U-III/2153/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu ustavnu tužbu Ustavnom sudu podnio je Zsolt Tamas Hernadi iz Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnositelja podnesena je u povodu rj ......

28
U-III/2465/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Revd-549/2020-2 od 10. ožujka 2020., kojim je odbačen kao nedopušten njegov prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku, broj: Gž-1866/19-2 od 5. rujna 2019., iz razloga št...

29
U-III/2631/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: 29-Su-309/20-4 od 5. svibnja 2020., kojim je odbijen njegov zahtjev u svojstvu vjerovnika za izuzeće predsjednice Trgovačkog suda u Pazinu Adrijane Labinjan Skok od odlučivanja o i...

30
U-III/2739/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: 67 Pž-1510/2020-4 od 22. travnja 2020., kojim je odbijena kao neosnovna njegova žalba u svojstvu založnog vjerovnika i potvrđeno rješenje o namirenju Trgovačkog suda u Pazinu, broj: St-95/2019-28...

31
U-VIIA/3258/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu zbog toga što Državno izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: DIP) nije u z...

32
U-I/6938/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Kristina Vlahović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka od 63. do 67. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.)....

33
U-II/3735/2019; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. svibnja 2019. Uredbu o tarifi sudskih pristojbi. Uredba je objavljena u "Narodnim novinama" broj 53 od 24. svibnja 2019., a stupila je na snagu 1. lipnja 2019. (u daljnjem tekstu: Uredba). Uredba je donesena na temelju čl ....

34
U-I/2903/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u javnim službama donio je 4. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 14. ožujka 2001. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 26. ožujka 2001., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 27 od 30. ožujka 2001., a stupio je na snagu danom objave u "Narodnim novi...

35
U-I/2904/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 101/98.) donio je 3. saziv Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 1998. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 22. srpnja 1998., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 10...

36
U-I/2905/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

37
U-I/2906/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

38
U-VIIA/3215/2020; 13.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnje...

39
U-VIIA/3213/2020; 10.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Miljenko Marić, Ulica Kalina 5, Košute, Trilj (u daljnjem tekstu: žalitelj) izjavio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/20-05/355, ur.broj: 507-03/05-20-2 od 9. srpnja 2020. 2. Osporenim rješenjem DIP-a odbačen je pr ....

40
U-III/204/2016; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Pavle Fellner, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske b ......

41
U-III/4883/2017; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirzet Murtić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Željka Filipčić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Modrušan & Filipčić u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u predmetu broj: U-III-290/2014 u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske ....

42
U-III/2463/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Senka Vrdoljak iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 18. travnja 2017. ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 56 Pž-2104/2016-1 od 15. veljač ....

43
U-III/2465/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdenka Šunjić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 22. kolovoza 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 70 Pž-3050/2016-3 od 1. lipnja 2016. (u da ....

44
U-III/3659/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Zvonimir Blečić iz Premanture (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nenad Sladaković, odvjetnik u Puli. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1687/19-2 od 3. travnja 2 ......

45
U-III/1501/2015; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Draženko Pavlek iz Zaboka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Gordana Knezović, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-960/13-2 ......

46
U-III/1359/2017; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Ivanda iz Sv. Nedelje (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 20. ožujka 2017. ustavnu tužbu u povodu sudskih odluka kojima je pravomoćno odbijen podnositeljev tužbeni zahtjev protiv tuženice Republike Hrvatske radi naknade nematerijalne štete koja je n ....

47
U-I/5339/2012; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. donio je Zakon o ravnopravnosti spolova koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 82 od 15. srpnja 2008. i prema članku 45. stupio je na snagu istog dana, 15. srpnja 2008. Nakon toga, Hrvatski sabor je n ......

48
U-I/6267/2014; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14.) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 15. srpnja 2014. Zakon o radu proglasio je predsjednik Republike Hrvatske 18. srpnja 2014., a stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Zakon o radu je potom mij ......

49
U-II/7566/2014; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je ministar zdravlja 1. listopada 2014. na temelju ovlasti iz članka 135. stavka 4. Zakona o lijekovima ("Narodne novine" br ....

50
U-I/378/2016; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 9. lipnja 2006., donio je Zakon o športu, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 71 od 28. lipnja 2006., a stupio je na snagu 6. srpnja 2006. Nakon toga Zakon o športu mijenjan je odnosno dopunjavan dva puta, i to: ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci