Poredano po:

Broj dokumenata: 14788

1
U-VIIA/5469/2021; 11.10.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Demokratski savez Srba - DSS, zastupan po zamjeniku predsjednika Jovici Radmanoviću i Lista za Rijeku - RI, zastupana po predsjedniku Danku Švoriniću (u daljnjem tekstu: žalitelji), na dopunskim izborima za članove Gradskog Vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, podnije...

2
U-III/3899/2021; 30.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sveučilište u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa rektor Damir Boras, po punomoćniku Vinku Knezoviću, odvjetniku u Zagrebu, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2322/20-2 od 31. ožujka ....

3
U-IV/3271/2017; 29.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 24. srpnja 2017. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu:...

4
U-III/1088/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Euroherc osiguranje d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 14 Pž-5782/2014-3 od 7. studenoga 2016., kojom je prihvaćena žalba tužitelja u sporu, ....

5
U-III/1251/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev- 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019. Osporenom presudom odbijena je revizija podnositeljice podne ......

6
U-III/925/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 153/2018-8 od 2. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporena presuda / osporeno rješenje), pre ....

7
U-I/3404/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. (većinom glasova 102 zastupnika, od ukupno 151 zastupnika) deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici od ......

8
U-II/6089/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI PRAVILNIK 1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 14., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., člank ......

9
U-I/6090/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici održanoj od 11. travnja do 13. srpnja 2018. Proglasila ga je ......

10
U-I/6091/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Ovršni zakon, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava Republike Hrvatske, donio je 21. rujna 2012. sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na petoj (5.) sjednici održanoj od 18. rujna do 26. listopada 2012. Proglasio ga je predsjednik Rep ......

11
U-I/2275/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima (u daljnjem tekstu: ZoLI), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 2., 3 ....

12
U-I/2573/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima (u daljnjem tekstu: ZoLI), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 2., 3 ....

13
U-I/1175/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 91.a i 335. stavaka 7., 9. i 10. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o i ....

14
U-I/1435/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 146. stavka 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak; u daljnjem tekstu: KZ:125/11-61/15) podnio je 23. ožujka 2017. Hrvoje Kopasić iz Zagreba (u daljnjem tesktu: predlagatelj). ...

15
U-IV/3270/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 24. srpnja 2017. Ustavnom sudu, na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu...

16
U-I/386/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 91.a, 382. stavaka 2. i 3., 386., 392. i 467.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 1 ....

17
U-I/3232/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 91.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog ....

18
U-IV/671/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 19. veljače 2018. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu...

19
U-IV/913/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 7. ožujka 2018. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu: ...

20
U-III/1206/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019. Osporenom presudom odbijena je revizija podnositeljice podnesena n ......

21
U-I/1462/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabor Republike Hrvatske donio je 26. lipnja 1991. Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91.) kojim je preuzet Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" broj 4/77., 36/77., 36/80., 69/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20/90. ....

22
U-II/3368/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Udruga umirovljenika ZMAJ-ZTC Velika Gorica, koju zastupa Josip Kušević, predsjednik (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvats...

23
U-I/3939/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 99., 272., 274., 275. i 276. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 2/0...

24
U-I/4202/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. VIR STAN j.d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Šime Peruza, osoba ovlaštena za zastupanje, podnio je 15. srpnja 2021. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("...

25
U-III/5056/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. Š. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa L. H., odvjetnica u Zagrebu, podnio je 15. rujna 2021. pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog kaznenog sud ....

26
U-III/5057/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Kazimir Bačić iz Zagreba, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Nikola Mandić i Ivan Stanić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Šoo ....

27
U-III/3665/2020; 22.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je J. P. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Ines Bojić, odvjetnica u Zagrebu. Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu i u ime mlt. sina G. C. iz Zagreba. Ustavna tužba podnesena je ...

28
U-VIIA/5059/2021; 17.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Svetlana Pranjić, kandidatkinja na listi grupe birača nositelja Rade Vidića na dopunskim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Čeminac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Osječko-b...

29
U-IIIA/2883/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo WWW PRESS d.o.o iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa direktor Ante Samardžić, podnijelo je 1. srpnja 2019. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99. ....

30
U-IIIA/4350/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga invalida rada Slatina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću iz Slatine, podnijela je 28. rujna 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" bro ....

31
U-IIIA/4352/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zadruga hrvatskih branitelja KAMP BISTRICA iz Slatine, zastupana po zakonskom zastupniku upravitelju Mijodragu Kovačeviću, podnijela je 28. rujna 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj ....

32
U-IIIA/4449/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga invalida rada Slatina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću iz Slatine, podnijela je 30. rujna 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" bro ....

33
U-III/575/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Trajektna luka Split d.d., Split (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Usž-816/19-2 od 20. studenoga ......

34
U-IIIA/1676/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga invalida rada Slatina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću iz Slatine, podnijela je 19. ožujka 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br ....

35
U-IIIA/1844/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zadruga hrvatskih branitelja KAMP BISTRICA iz Slatine, zastupana po zakonskom zastupniku, upravitelju Mijodragu Kovačeviću, podnijela je 29. ožujka 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" bro ....

36
U-III/2710/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ante Tomeljak, Matea Tomeljak, Teo Tomeljak i Branimir Tomeljak, svi iz Gizdavca, te Josip Dragun i Marija Dragun, oboje iz Studenca (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje sve u ustavnosudskom postupku zastupa M ....

37
U-IIIA/3722/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu pod brojem Pr-1013/2019 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava. 2. Za potrebe ......

38
U-III/582/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tomislav Šestić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1768/2020-2 od 9. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana ....

39
U-III/919/2017; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva na utvrđenje prava vlasništva na dionicama, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., ....

40
U-III/4582/2018; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2017/2019-2 od 16. veljače 2021. (u daljnjem tekstu: presuda i rješenje Vrhovnog suda) i presude Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupan ....

41
U-III/1145/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Narcisa Bećirević (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 703/2017-3 od 8. siječnja 2019. (u daljnjem tekstu: presuda Vrhovnog suda). Tom je presudom odbijena kao neosnovana revi ....

42
U-III/2320/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vladenka Vukčević (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-992/15-2 od 20. studenoga 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Drugostupanjskim rješenjem odbijena ja kao neos ....

43
U-IIIA/415/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dragica Galić iz Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marija Jukić Jurišić, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog duljine upravnog i upravnosudskog postupka koji ....

44
U-III/4557/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zoran Iviš iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Boris Jukić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba je podnesena u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-4190/2016-4 o ......

45
U-III/5110/2019; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marijana Senjak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 13. prosinca 2019. ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-352/19-2 od 3. srpnja 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda i rješen ....

46
U-III/114/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Tomislav Zelenić iz Garešnice (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Stančić-Rokotov i partneri d.o.o. iz Zagreba. Ustavna tužba podnesen ......

47
U-III/908/2020; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Valentin Lisec (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-158/18-2 od 10. listopada 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba ....

48
U-III/1618/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su trgovačko društvoGrađevinar d.o.o., sa sjedištem u Rijeci i Juraj Krpelnik iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelji). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Općinskog suda u Rijeci broj: Pp P-1682/2020-2 od 4. siječnja 2021. ......

49
U-III/2044/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Maja Šikanja iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 7. travnja 2021. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3702/20-2 od 13. siječnja 2021. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena po ....

50
U-III/565/2021; 16.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Ljiljana Adlešić iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 5240/2019-2 od 4. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a