Poredano po:

Broj dokumenata: 14360

1
U-I/3594/2018; 20.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor (tadašnji Zastupnički dom), na sjednici održanoj 6. listopada 1993., donio je Zakon o državnim maticama (u daljnjem tekstu: ZoDM), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 96 od 25. listopada 1993. Člankom 57. tog zakona bilo je određeno n ......

2
U-II/2591/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u dalj...

3
U-I/2592/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015., donio je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 20. srpnja 2015., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 85 od 1. kolovoza 2015. Stupio je na s ......

4
U-II/3013/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sto ......

5
U-I/725/2021; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013., a s...

6
U-I/2587/2020; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 7. veljače 2014., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 12. veljače 2014.. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 22 od 19. veljače ...

7
U-I-3657-2011 i dr.; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Igor Matanović iz Slavonskog Broda, trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi, podnio je 12. srpnja 2011. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 117. stavka 4. i 126. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99....

8
U-I/6515/2012; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 29. lipnja 2012., donio je Zakon o pučkom pravobranitelju (u daljnjem tekstu: ZoPP), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 76 od 9. srpnja 2012. 1.1. Člankom 38. ZoPP-a propisano je da stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". I. POST ...

9
U-I/1899/2019; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: ZoPCP) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. travnja 2018. ZoPCP je objavljen u "Narodnim novinama" broj 41 od 4. svibnja 2018. te je stupio na snagu 12. svibnja 2018. 2. Cvij ...

10
U-I-2280-2019 i dr.; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: ZoPCP) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. travnja 2018., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 41 od 4. svibnja 2018. te je stupio na snagu 12. svibnja 2018. 2. Trgovačko društv ...

11
U-I/4525/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabor Republike Hrvatske 26. lipnja 1991. donio je Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91.) kojim je preuzet Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" broj 4/77., 36/77., 36/80., 69/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20 ......

12
U-I/6176/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavaka 2. i 5. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 2/07. - odlu...

13
U-I/799/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 117. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 70/19.; u daljnjem tekstu: ZID ZPP-a/19), koji je donio 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 12. srpnja 2019., a stupio...

14
U-I/1298/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 7. sjednici održanoj 8. veljače 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 14. veljače 2013. Objavlj ......

15
U-I/1361/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o poštanskim uslugama donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na 6. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 1. siječnja 2013. Nakon toga je Zakon o poštanskim usl ...

16
U-II/2478/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatski ured za osiguranje, zastupan po Hrvoju Paukoviću, direktoru, podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom pravnog shvaćanja sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Su-IV-47/20...

17
U-II/3010/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Neva Lukin iz Zadra (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 19. svibnja 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Metodologije ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti ("Narodne novine" broj 125/19.; u daljnjem tekstu: Metodologija), ujedno i prijed...

18
U-II/3012/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Arna Šebalj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 19. svibnja 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-0...

19
U-I-4106-2019 i dr.; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabor Republike Hrvatske je 26. lipnja 1991. donio Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91.) kojim je preuzet Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" broj 4/77., 36/77., 36/80., 69/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20 ......

20
U-I/5283/2019; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013., a s...

21
U-I/2563/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stečajni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 17. sjednici održanoj 12. lipnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 17. lipnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinam ......

22
U-I-3403-2020 i dr.; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu: ZoIMOS), na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 30. ožujka 2020. deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora (u daljnjem tekst ......

23
U-II/3544/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Darko Vrbanac iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 23. srpnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 3. i 8. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ("Narodne novin...

24
U-III/3315/2021; 6.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristian Anton Barišić (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Splitu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Sandra Hančić, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 6. travnja 2021. pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu. 1.1. Ustavna ...

25
U-III/3455/2021; 6.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Saša Vukoja (u daljnjem tekstu: podnositelj)podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Sisku broj: Kv II-107/21-4 (Kir-270/21) od 2. lipnja 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena nje ....

26
U-III/3631/2021; 6.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu Ustavnom sudu 17. lipnja 2021. podnio je X.Y. iz O. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa S.T., odvjetnica u O. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u O. br ......

27
U-III/198/2019; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. MERCAN TEKNE DENIZ ARACLARI IMALAT TURIZM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI iz Izmira, Republika Turska (u daljnjem tekstu: podnositelj), koji zastupaju Maja Mamut i Jasmina Jašaragić Ozugergin, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Jašaragić, Mamut ....

28
U-III/3395/2019; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vladimir Vujković (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4542/18-5 od 29. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Drugostupanjskim rješenjem prihvaćena je žalba tuženice R ....

29
U-IIIA/2031/2020; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boško Barba iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. travnja 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Usta ....

30
U-III/305/2020; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo GASFIN S.A. sa sjedištem u Strassenu, Luxembourg (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Marko Zagorac, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatsk ......

31
U-III/306/2020; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo GASFIN S.A. sa sjedištem u Strassenu, Luxembourg (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Marko Zagorac, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatsk ......

32
U-III/3529/2019; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo GASFIN S.A. sa sjedištem u Strassenu, Luxembourg (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Marko Zagorac, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike ...

33
U-III/5298/2020; 30.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Zoran Milovanović iz Trpinje (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Cvrković, odvjetnik u Vukovaru. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Osi ......

34
U-III/3317/2019; 30.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. LJUBLJANSKA BANKA d. d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 394/2015-2 od 2. travnja 2019. Osporenom presudom pravomoćna je postala presuda Visokog trgovačkog s ...

35
U-IIIA/3918/2020; 30.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Leo Blažeković iz Novske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini podnio je 21. kolovoza 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim suda u Velikoj Gorici (u daljn ......

36
U-III/646/2020; 23.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-Us-1/2019-8 od 21. studenoga 2019. Tom presudom odbijena je žalba podnositelja kao okrivljenika i potvrđena je presuda Općinskog suda u Splitu broj: K-Us-5/2014 od 31. svibnja 2019. U ustavnoj tužbi navodi se d ......

37
U-III/519/2021; 23.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-702/2018 od 9. studenoga 2020. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenom presudom podnositelju povrijeđena ustavna prava sadržana u članku 29. stavcima 1. i 2. alineji 5. Ustava Republike Hrvatske ("Naro ......

38
U-III/4199/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Stanić d.o.o., sa sjedištem u Kerestincu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Oleg Uskoković i Dragan Ergarac, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Uskoković & Partneri d.o.o ....

39
U-III/5034/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 9. prosinca 2019. Jurica Brajčić iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Antun Kisić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Antun Kisić i Katija Njirić u Dubrovniku. 2. Ustavna tužba po ......

40
U-III/422/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Marija Ličar iz Osijeka, Gospava Čuljak iz Valpova i Stjepan Ivić iz Valpova (u daljnjem tekstu: podnositelji) koje zastupa Petar Krnić, odvjetnik u Slavonskom Brodu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu p ......

41
U-III/4905/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Vlado Šimić iz Splita, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Ecija Kuljiš-Bajić i Meri Blaslov Pavasović, odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Splitu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu pres ......

42
U-III/149/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 8. siječnja 2019. Jakob Ivkić iz Strošinaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2915/18-2 od 26. rujna 2018., kojom je pravomoćno okončan upravni post ....

43
U-IIIA/1783/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga invalida rada Slatina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću iz Slatine, podnijela je 19. travnja 2019. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" b ....

44
U-III/4109/2019; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jakob Ivkić iz Strošinaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 15. listopada 2019. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1800/19-2 od 16. svibnja 2019., kojom je pravomoćno okončan upravni ....

45
U-IIIA/1743/2021; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zoran Židić iz Zagreba, kojeg zastupa Marko Židić, odvjetnik u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 23. ožujka 2021. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu povrijeđeno ust ....

46
U-IIIA/301/2021; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. K. Z. iz B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Zorić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zorić i partneri j.t.d. iz Zagreba, podnio je 18. siječnja 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavn ....

47
U-III/879/2020; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Osijek Koteks d. d., sa sjedištem u Osijeku, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mojmir Ostermann, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Ostermann i partneri u Zagrebu. Ustavna tužba podn ......

48
U-III/4266/2018; 16.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 19. studenoga 2018. Jakob Ivkić iz Strošinaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2754/18-2 od 24. kolovoza 2018., kojom je pravomoćno okončan upr ......

49
U-III/2990/2021; 15.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. Š. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa L. H., odvjetnica u Zagrebu, podnio je 19. svibnja 2021., preporučeno poštom, pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu, koju je Ustavn ....

50
U-III/3045/2021; 15.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Slaviša Nagulić iz Kruševca, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru u Vinkovcima (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Boris Hlatki, odvjetnik u Vukovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povo ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a