Poredano po:

Broj dokumenata: 13368

1
U-III/2309/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ane Krstelj iz Dubrovnika i Ana Ludvik iz Lopuda (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Cvijetko Rihter, odvjetnik u Dubrovniku, podnijele su ustavnu tužbu kojom osporavaju presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. ....

2
U-III/5877/2020; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dušan Nagulić iz Stalaća, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru u Vinkovcima (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Borislav Miodragović, odvjetnik u Vukovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u ......

3
U-IIIBi/698/2020; 16.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. B. i A. C., oboje iz A. (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa J. B., odvjetnik u A., podnijeli su 18. veljače 2020. ustavnu tužbu zbog nedjelotvorne istrage u povodu smrti njihovog brata A. A., u kojoj je prvotno postupalo Županijsko državno odvjetn ....

4
U-I/1185/2012; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zastupnički dom trećeg (3.) saziva Hrvatskoga državnog sabora donio je na sjednici održanoj 22. listopada 1999. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu: ZIKZ) koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 128 od 30. studenoga 1999. Proglasio ga je, ....

5
U-I/2658/2014; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o obveznim odnosima, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. Zakon o obveznim odnosima objavljen je u "Narodnim novinama" broj 35 od 17. ožujka 2005., a sukladno ...

6
U-I/2148/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nikola Dragaš iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 1. lipnja 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" broj 16/17.; u daljnjem tekstu: ZoPZPVN)....

7
U-I/3198/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 59. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 5. rujna 2018. Branko Šilobod iz Sv. Martina pod Okićem (u...

8
U-II/3342/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi donijela je 23. travnja 2001. Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine" bro ....

9
U-I/3845/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donio je, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odluk ....

10
U-I/2549/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 10. lipnja 2019. Renato Miočić iz Splita (u dal...

11
U-I/4680/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 195. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 15. studenoga 2019. Božo Teskera iz Kijeva (u daljnjem te...

12
U-I/146/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14.) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2014., a stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Nakon toga, Zakon o radu mijenjan je dva puta, i to: - Zakonom o izmjenama Zakona o radu ("Narodne novine" broj 127/17.); - Zakonom o izmjenama ...

13
U-I/4108/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Andrea Badelj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 9. rujna 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86. stavka 1. alineje 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12....

14
U-II/4786/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Meris Dolić iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 15. listopada 2020. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Preporuku i uputu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske od 14. srpnja 2020., ...

15
U-II/4907/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Darko Butorović iz Zagreba, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Građansko-upravnom odjelu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu podnesak nazvan "ustavna tužba temeljem čl. 62. Ustavnog zakona ... i prijedlog za ocjenu suglasnosti...

16
U-I/5349/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ovršni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. rujna 2012. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 4. listopada 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 112 od 1 ....

17
U-IV/834/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: podnositelj; Povjerenstvo) podnijelo je Ustavnom sudu, na temelju članka 82. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), z...

18
U-III/5334/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Drago Grgić iz Sesveta (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Vukmanović, odvjetnica u Bjelovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republik ......

19
U-III/5520/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Špirk (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Kž-218/2020-8 od 19. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem prihvaćena žalba državnog odvjetnika, p ....

20
U-II/2260/2012; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dubravko Pintarić i Krunoslav Bobek, obojica iz Kneginca Gornjeg, koje zastupa Alen Ivković, odvjetnik u Rijeci, 10. travnja 2012. dostavili su Ustavnom sudu podnesak koji su naslovili "prijedlog za donošenje odluke o prijedlogu za ocjenu ustavnosti". U svom podnesku predlagatelji navode kako ....

21
U-III/4059/2013; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavnu tužbu podnio je Hrvatski telekom d.d. Zagreb, kojeg zastupa Siniša Đuranović, operativni direktor Korporativnog sektora za pravne i regulatorne poslove i pitanja tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Repu ....

22
U-II/2306/2016; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Sindikat policijskih službenika sa sjedištem u Zagrebu podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika ("Narodne novine" broj 40/16.). Uz prijedlog predlagatelj traži od Ustavnog suda da, na temelju od...

23
U-III/3470/2016; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu na temelju članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) ističući da mu je pravorijekom Arbitražnog suda pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Za...

24
U-IIIA/3866/2017; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ante Mrđen iz Ugljana (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dragan Jurjević, odvjetnik u Zadru, podnio je 7. rujna 2017. ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gžzp II-4/16-3 od 25. veljače 2016., a kojom prigovara da su ....

25
U-III/4281/2017; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH
26
U-II/4673/2017; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Radovan Simić iz Pule (u daljnjem tekstu predlagatelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Odvjetničko društvo Župić i partneri u Zagrebu, podnio je 10. studenoga 2017. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 6. Pravilnika o obavljanju gospodars...

27
U-II/1874/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine" broj 62/17. i 130/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivari ....

28
U-II/1875/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine" broj 62/17. i 130/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama ....

29
U-III/3902/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Danijel Brezić iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Dražen Srb, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-92/18-2 od 23. svibnja 20 ......

30
U-III/4159/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Promet d.o.o. iz Makarske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Radojka Petrović Ivanišević, odvjetnica u Splitu, podnio je 12. studenoga 2018. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda R ....

31
U-II/3572/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Udruga za zaštitu okoliša Resnik, UZOR (u daljnjem tekstu: predlagateljica), zastupana po Branki Genzić-Horvat, predsjednici, podnijela je 6. kolovoza 2019. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom ...

32
U-III/5074/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Lovre Svalina iz Trogira (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ana Karara Čović, odvjetnica u Trogiru, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi izdavanja potvrde za ozakonjenje nezakonito izgrađen ....

33
U-III/5226/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4498/18-2 od 29. kolovoza 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe iz članaka14. stavka 2., 18. stavka 1., 19., 26., 29. stavka 1., ....

34
U-I/5257/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na sjednici održanoj 11. listopada 1996. Hrvatski sabor (tadašnji Zastupnički dom) donio je Zakon o najmu stanova, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 91 od 28. listopada 1996., a stupio je na snagu 5. studenoga 1996. (u daljnjem tekstu: ZoNS). Ustav ......

35
U-III/657/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Ante Delač iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mirela Džoja Petrlić, odvjetnica u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Bjel ......

36
U-III/5208/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu, primljenu u Ustavnom sudu 11. studenoga 2020., podnio je Siniša Marković (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Kv II-1353/2020-2 (Kir-1792/2020) od 20. listopada 2020. (u daljnje ....

37
U-III/874/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je mldb. J. C. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa majka i z. z. F. C., koje u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Jakšić, Gjenero i partneri j. t. d. u Dubrovniku. 1.1. Ustavna tužba podnesena ......

38
U-IIIB-3145-2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. T. O., M. O., C. O., J. O. i S. O. (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi iz Z. i zastupani po dr. sc. Sandri Marković, odvjetnici u Zagrebu, podnijeli su na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/ ....

39
U-III/4183/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Bovis d.o.o. iz Ivankova (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda broj: Usž-519/19-2 od 30. svibnja 2019., kojim je odbijena podnositeljeva žalba protiv rješenja Upravnog suda u Osijeku ....

40
U-III/4627/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Baksa iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 508/2018-2 od 15. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: presuda Vrhovnog suda) kojom je odbijena njegova revizija protiv pres ....

41
U-III/4070/2017; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Željko Petrović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Matija Dorić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske ......

42
U-III/1774/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Virovitici, Prekršajnog odjela broj: Pp P-2/2019 od 26. veljače 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je podnositelj Tomislav Feliks iz Korije proglašen krivim zbog počinjenog prekršaja iz ....

43
U-III/4129/2020; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Biljana Đilas iz Novske (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: IS-27/20-9 od 9. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: osporena odluka), kojom su za suce kaznenog odjela Ž ....

44
U-III/1130/2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH
45
U-III/5235/2020; 3.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 10. studenoga 2020. Borislav Đukić iz Beograda, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Željko Ostoja, odvjetnik u Sp ....

46
U-III/5506/2020; 3.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 23. studenoga 2020. K. L. iz T. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u P., kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Milanović, odvjetnik u Umagu. 1.1. Ustavna tužba podnesena ......

47
U-III/2186/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vera Gambar Miščević iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Tojčić, odvjetnik u Rijeci (kao preuzimatelj ureda iza pok. Vasilija Burić Helera, odvjetnika ....

48
U-III/3176/2020; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vera Gambar Miščević iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Tojčić, odvjetnik u Rijeci. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog ......

49
U-III/3608/2019; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Maistra d.d. Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tomislav Popović, član Uprave, a kojeg zastupa Suzana Šuran, diplomirana pravnica, zaposlenica podnositelja. Ustavna tužba podnesena je u povodu r ......

50
U-III/1239/2020; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je F. P. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa posebna skrbnica G. J., diplomirana pravnica u Centru za posebno skrbništvo, D. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a