Poredano po:

Broj dokumenata: 3419

1
UsI-2842/22-5; 30.8.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanom odlukom tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, KLASA: UP/II-502-09/22-01/07, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od 22. kolovoza 2022. prvo su zaključkom spojene žalbe tužiteljice izjavljene protiv dva različita rješenja istog prvostupanjskog tijela, a zatim su rješenjem odbijene...

2
UsI-2724/22-7; 29.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/22-01/327, URBROJ: 513-04-22-2 od 12. srpnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područnog ureda Z., Ispost...

3
UsI-3248/21-5; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/21-03/03102747339, URBROJ: 341-99-06/2-21-4334, broj spisa: 704626 od 30. kolovoza 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA: UP/I...

4
UsI-278/22-11; 22.5.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-112-07/21-01/789, URBROJ: 566-01/10-21-4 od 30. studenoga 2021. odbijene su žalbe izjavljene protiv ministarstva, KLASA: UP/I-112-02/21-01/68, URBROJ: 511-01-156-21-12 od 17. rujna 2021., protiv rješenja mini...

5
UsI-1534/22-10; 25.4.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/22-03/03110539124, URBROJ: 341-99-06/2-22-2470, broj spisa: 756290 od 28. travnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja KLASA: UP/I 140-02/22-03/03110539124, URBR...

6
UsI-1252/22-18; 18.4.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/21-01/03422781735, URBROJ: 341-99-05/3-21-9402, broj spisa: 670003 od 17. ožujka 2022. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja zavoda, Područne službe u V., KLASA: UP/I...

7
UsI-1692/22-6; 18.4.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/22-01/03363325803, URBROJ: 341-99-05/3-22-2693, broj spisa: 661055 od 26. travnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područne službe u Z., KLASA: UP/I ...

8
UsI-1713/2022-8; 14.4.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-01/03215994335, URBROJ: 341-99-05/3-21-8850, broj spisa: 742178 od 6. svibnja 2022. odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, KLASA: UP/I 140-02/19-01/03215994...

9
UsI 2405/2022-14; 7.4.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 16. studenoga 2022. podnio tužbu ovom sudu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/ B2 , URBROJ: B3 od 3. studenoga 2022. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te ...

10
Us I 152/2023-4; 28.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, broj: ... od 30. prosinca 2022. tužitelju je, uz pravo na prodaju ili darovanje, oduzeto oružje pobliže označeno u izreci rješenja, uz ostale prateće odluke. Odluka tuženika bazira se na činjenici da je protiv tužitelja pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela krađe, što,...

11
UsI-151/22-10; 21.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-01/21-01/234, URBROJ: 513-04-21-5 od 30. studenoga 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, KLASA: UP/I-415-02/20-18/708, URB...

12
UsI-15/22-7; 21.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-563-01/21-03/6, URBROJ: 511-01-149-21-16 od 14. prosinca 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Policijske uprave sisačko-moslavačke broj: 511-10-05-01-30/22/5-21 od 8. lipnja 2021. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za utvrđivanje statusa h...

13
UsI 1036/2021-9; 14.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-562-02/20-01/1988, URBROJ: 522-4/1-1-2-21-4 od 2. ožujka 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja županije, Ispostave D. S., KLASA: UP/I-562-02/20-01/47, URBROJ: 238/1-13-02-01/2-20-04 od 5. studenog 2020. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za...

14
UsI-231/22-10; 14.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/20-03/03456294715, URBROJ: 341-99-06/2-20-5101, broj spisa: 733207 od 20. rujna 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja zavoda ., Područne službe u Z., KLASA: 140...

15
Us I 8/2023-6; 10.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/21-03/01129986951, URBROJ: 341-99-06/2-21-2284 od  30. lipnja 2021., odbijena je žalba pok. Z. V. (supruga tužiteljice) izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovin...

16
Us I 3116/2021-11; 7.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/17-01/403, URBROJ: 513-04-21-2 od 29. srpnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva KLASA: UP/I-411-01/17-02/18...

17
Us I 2578/2022-5; 7.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/21-01/667, URBROJ: 513-04-22-2 od 27. lipnja 2022. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područnog ureda Z., KLASA: UP/I-415-...

18
Us I 3333/2021-8; 7.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/21-01/03112353524, URBROJ: 341-99-05/3-21-5402, broj spisa: 738962 od 23. rujna 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA: UP/I 14...

19
UsI-766/22-8; 7.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 560-01/22-01/39, URBROJ: 512-2501-22-2 od 28. veljače 2022. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Uprave, KLASA: UP/I 805-07/21-05/8, URBROJ: 512M2-50-22-3 od 17. siječnja 2022. kojim je utvrđeno da je tužitelj obnašao zapovjednu dužnost zapovjed...

20
Us I 2379/2022-7; 6.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-320-02/20-21/112, URBROJ: 525- 06/195-22-2 od 28. rujna 2022.odbijena je žalba trgovačkog društva S. Ž. d.o.o. S., ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu u Spl...

21
Us I 2820/2022-7; 2.3.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Zadarske županije, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, KLASA: UP/II-363-01/22-01/205, URBROJ: 2198-07/29-22-2 od 31. listopada 2022. odbijena je žalba M. L., ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja o ovrsi komunalne naknade Upravnog odjela ...

22
Us I 832/2022-10; 28.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Točkom 1. izreke osporenog rješenja tuženika KLASA: UP/I-323-01/22-01/4, URBROJ: 443-01-10-22-1 od 21. veljače 2022. se Lovačkom društvu "K." iz O., OIB: … i tužitelju kao ovlaštenicima prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: II/127 - "O." privremeno zabranjuje lov divljači ...

23
Us I 299/2022-12; 27.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/20-04/213, URBROJ: 531-07-01-02/03-21-2 od 26. studenoga 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLAS...

24
Us I 2200/2022-8; 24.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 27. srpnja 2022. godine protiv rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-363-03/21-04/72, URBROJ: 531-07-1-03/04-22-3 od 20. svibnja 2022. godine, kojim se odbija žalba tužitelja protiv rješ...

25
UsI-2917/2022-6; 24.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II 551-08/22-01/03130479121, Urbroj: 341-99-01/1-22-6830 od 9. studenog 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu, Klasa: 551-08/22-01/03130479121, Urbroj: 341-18-01/1-22-...

26
Us I 2321/2021-9; 21.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-112-07/20-01/665, URBROJ: 566-01/15-21-4 od 28. lipnja 2021. poništeno je rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, KLASA: UP/I-112-02/20-05/...

27
Us I 3334/2021-11; 21.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Varaždinske županije Republike Hrvatske, Grada Novi Marof, Gradonačelnika, KLASA: UP/II-112-02/21-01/02, URBROJ: 2186-022-02-21-2 od 29. rujna 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o prijmu Upravnog odjela za financije, proračun, javne potre...

28
Us I 148/2022-7; 17.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/21-01/05116312859, URBROJ: 341-99-05/3-21-7051 od  14. prosinca 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podr...

29
Usi 4/2022-6; 14.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Predlagatelj izvršenja podnio je ovom Sudu zahtjev za izvršenje presude Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1480/2020-12 od 28. travnja 2021. na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - Odluka i Rješenje Ust...

30
Us I 853/2022-10; 14.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 560-01/22-01/18, URBROJ: 512-2501-22-6 od 14. srpnja 2022. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za...

31
Us I 1391/2022-6; 13.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, Ispostave Umag, KLASA: UP/I-410-20/19-01/512, URBROJ: 513-07-18-03/20-06 od 14. prosinca 2020., odbačen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka okončanog rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pa...

32
UsI-300/2023-2; 13.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je ovom sudu podnio tužbu protiv Županijskog državnog odvjetništva, koji razlozi se posebno ne iznose zbog načina na koji je riješena predmetna upravna stvar. 2. Tužba nije dopuštena. 3. Prema odredbi članka 3. stavka 1. točkama 1. do 4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, bro...

33
Us I 26/2022-10; 10.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-563-01/21-03/6, URBROJ: 511-01-149-21-5 od 23. studenog 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, KLASA:  UP/I-563-01...

34
Us I 1332/2022-7; 9.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Osporavanim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Gospić, Ispostave Gospić KLASA: UP/I-411-01/2020-08/00076, URBROJ: 513-07-09-01-2020-01 od 27. listopada 2020., kojim je tužitelju, ka...

35
Us I 1252/2022-8; 8.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                  Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka, KLASA: UP/I-114-04/22-02/170, URBROJ: 511-01158-22-7 od 19. svibnja 2022., utvrđeno je da je tužitelji...

36
Us I 182/2023-2; 8.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko - srijemska, Policijska postaja Vinkovci, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-02/23-19/44, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 6. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja na ...

37
Us I 188/2023-2; 8.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vinkovci dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. stavak 4. ...

38
Us I 181/2023-2; 8.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vinkovci dostavila je 7. veljače 2023. ovome Sudu rješenje KLASA: UP/I-216-02/23-19/48, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 6. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograniče...

39
Us I 1683/2021-7; 7.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/19-03/07009742728, URBROJ: 341-99-06/2-19-9876, broj spisa: 742946 od 27. travnja 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja zavoda, Područne službe u Z., KLASA: 140...

40
Us I 767/2021-7; 7.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-18/19-01/522, URBROJ: 513-04-21-3 od 15. siječnja 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z....

41
Us I 1301/2021-7; 7.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/37, URBROJ: 338-01-06-05-21 od 13. travnja 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja zavoda, Regionalnog ureda Z., Područne službe K., KLASA: UP/I-502-03/19-02/398, URBROJ: 338...

42
UsI-1749/21-6; 7.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 561-01/20-01/117, URBROJ: 512-2501-21-2 od 19. travnja 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Uprave, KLASA: UP/I 561-01/19-01/984, URBROJ: 512M2-50-21-9 od 17. veljače 2021. kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za utvrđivanje statusa hrvats...

43
Us I 3251/2022-5; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj tužbom osporava drugostupanjsko rješenje od 20. rujna 2022. godine, kojim je odbijena njegova žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 09. lipnja 2022. godine. Tim prvostupanjskim rješenjem tužitelju nije priznato pravo na roditeljski dopust u razdoblju od 01. srpnja 2022. godine do 29. kol...

44
Us I 134/2023-7; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 3. veljače 2023. ovome Sudu rješenja KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-46 od 30. siječnja 2023., KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, ...

45
Us I 135/2023-6; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je ovome sudu u izreci specificirana rješenja od 30. siječnja 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja na temelju članka 216. stavak 4. ...

46
Us I 152/2023-2; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac , dostavila je 2. veljače 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/34, Urbroj: 511-11-15-23-8 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti...

47
Us I 154/2023-2; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac , dostavila je 2. veljače 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/34, Urbroj: 511-11-15-23-6 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti...

48
Us I 157/2023-2; 6.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko-srijemske, Policijska postaja Vinkovci dostavila je 2. veljače 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-04/23-01/126, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 2. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kr...

49
Us I 153/2023-2; 3.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. ...

50
Us I 139/2023-2; 1.2.2023 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 31. siječnja 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-45 od 30. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti o...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a