Poredano po:

Broj dokumenata: 1018

1
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

2
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

3
UsI 88/2020-8; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03089459484, URBROJ: 341-07-05/3-18-5531 od 3. travnja 2018., tužitelju (rođ. 27. veljače 1958.) je, počevši od 27. veljače 2018., određena prijevremena starosna mirovina u svoti...

4
UsI 150/2020-8; 22.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženikovom odlukom o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/2, URBROJ: 2168/01-04-02-0361-19-6 od 30. prosinca 2019., u navedenoj su akademskoj godini dodijeljene 122 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna, te je određeno da pravo na stipendiju ostvaruju studenti koji...

5
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

6
UsI 1293/2018-42; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, broj: 511-09-30/8-UP/I-640/2018. od 15. svibnja 2018., tužitelju je, bez prava na naknadu, oduzeto oružje označeno kao puška s užljebljenim cijevima (prepravljena) nepoznatog proi...

7
UsI-288/19-3; 30.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Matei Feracina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe B. M. iz Z...

8
UsI-2129/19-11; 10.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora,...

9
UsI-242/17-7; 4.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja B. d.o.o. sa sjedištem u K., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između ko...

10
UsI-1121/19-15; 25.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Suzane Mamić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.o.o. Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe S. B. iz S. T., radi rješavanja ...

11
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

12
UsI 1470/2019-6; 27.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu radi ocjene zakonitosti propuštanja tuženika da u propisanom roku odluči o prigovoru tužitelja od 15. listopada 2019. (zaprimljenom kod tuženika 18. listopada 2019.), u pogledu obavijesti što ju je tužitelj od tuženika zatražio pozivom na odredbu članka 155. Zakona o općem u...

13
UsI-1018/17-6; 24.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operat...

14
UsI 1579/2019-5; 13.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu radi ocjene zakonitosti propuštanja tuženika da u propisanom roku odluči o zahtjevu tužitelja za utvrđivanje povrede prava. Navodi da je zahtjev tuženiku podnesen poštom preporučeno pošte 10. rujna 2019. (što dokazuje preslikom poštanske potvrde), te da tuženik u zakonskom r...

15
UsI 1410/2019-5; 13.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/19-02/912, URBROJ: 443-14-1-3-1-19-1 od 18. rujna 2019. naređeno je tužiteljici, kao vlasnici, da u roku od osam dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni stambenu zgradu od blok opeke tlocrtne veličine 620 x 550 + 650 x 190 cm, visine do vijenca 3...

16
UsI-1802/16-16; 24.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Zagreb, kojeg zastupa opunomoćenik B. A., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. D....

17
UsI-3947/18-9; 20.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.d., Z., G. 18, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe D. B., iz Z., V. 1, radi rješava...

18
UsI-413/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

19
UsI-408/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

20
UsI-403/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

21
UsI-1717/18-30; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice M. B. iz Z., L. 26, zastupane po ocu V. R. iz Z., L. 26, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zaint...

22
UsI-393/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

23
UsI-353/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

24
UsI-383/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

25
UsI-388/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

26
UsI-418/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

27
UsI-378/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

28
UsI 1469/2018-13; 11.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar Rijeka, KLASA: 932-04/17-03/190, URBROJ: 541-17-01/1-17-2 od 18. listopada 2017. odbijen je prigovor tužitelja izjavljen na podatke nove katastarske izmjere u k.o. S. u dijelu koji se odnosi na među iz...

29
UsI 1080/2019-14; 28.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-112-07/19-03/226, URBROJ: 511-01-41-19-2 od 18. lipnja 2019., tužitelju, u svojstvu policijskog službenika, nije odobreno obavljanje poslova vozača za turističku agenciju C. d.o.o. iz L. izvan redovitoga radnog vremena. Postupak je pokrenut na zahtjev tužitelja od 9. ...

30
UsI-3478/18-14; 26.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja Š. K. iz L., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

31
UsI-1129/2019-10; 25.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Petre Horvat, u upravnom sporu tužiteljice D. B. iz R., zastupane po opunomoćenici S. Ž. iz M., kćerka tužiteljice, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., kojeg zastupaju služ...

32
UsIgr 395/2018-17; 22.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-361-03/18-02/139 URBROJ: 531-05-2-2-18-3 od 3. rujna 2018. odbija se zajednička žalba tužitelja i J. D. izjavljena protiv građevinske dozvole Šibensko - kninske županije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica Klasa: UP/I-361-03/1...

33
UsI 772/2019-9; 23.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Službe za Istru i Primorje, Ispostave Rijeka, KLASA: UP/I-540-02/18-03/652, URBROJ: 534-07-4-4-8/8-18-2 od 30. siječnja 2019. tužitelju je zabranjeno obavljanje djelatnosti koje...

34
UsI-1815/16-11; 21.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu tog suda Bojanu Bugarinu i uz sudjelovanje Ivane Petrović kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja: Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po opunomoćeniku Borisu Anišiću, odvjetniku iz Zagreba, Ilica 191 B, protiv tuženika: Hrvatska ...

35
UsI-3055/18-9; 24.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/18-01/329, urbroj: 376-05-18-4 od 6. srpnja 2018. odbijen je zahtjev tužitelja za rješavanje spora kao neosnovan.

Broj odluke: UsI-3055/18-9

36
UsI-1630/2018-20; 20.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničara Vanje Vidakovića, u upravnom sporu tužitelja Branimira Kojića iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 23, zastupanog po opunomoćenici Maši Milardović Jakovljević, odvjetnici u Malom Lošinju, Lošinjskih brodo...

37
UsI 580/2019-11; 19.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-141-02/18-01/03024243871, URBROJ: 342-07-05/3-18-560 od 16. srpnja 2018., odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 27. siječnja 2018.) za ponovno određivanje mirovine i za priznanje prava na za...

38
UsI-2949/17-10; 19.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-12 od 29. rujna 2017., obustavljen je postupak rješavanja spora između tužitelja i operatora javnih komunikacija usluga V. d.o.o.

Broj odluke: UsI-2949/17-10

39
UsI-3486/16-8; 10.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem navedenim u točki I. izreke ove presude utvrđeno je da je tužitelj neosnovano odbio prijenos brojeva 38560505000, 38564530101 i 38564550559 (točka I.); tužitelju je naloženo da u roku osam dana od primitka rješenja isplati zainteresiranoj osobi naknadu zbog kašnjenja u prije...

Broj odluke: UsI-3486/16-8

40
UsI 34/2019-14; 29.8.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, broj: 511-09-30/5-UP/I-456/2018. od 5. travnja 2018., prestaje važiti prije isteka roka privremeni boravak odobren tužitelju (državljaninu M., rođ. 23. veljače 1997.) u svrhu spaj...

41
UsI 881/2019-5; 8.8.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Ispostave Pazin, KLASA: UP/I-562-02/18-01/36, URBROJ: 2163-04-10-02/7-19-9 od 6. ožujka 2019. odbijen je zahtjev tužitelja za priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida (u nastavku teksta...

42
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

43
UsIrs 38/2019-6; 15.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-114-04/18-02/147 URBROJ: 511-01-158-19-4 od 15. veljače 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbija se tužiteljeva žalba izjavljena na rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda MUP-a u Splitu Klasa: UP/I-114-04/18-02/245 URBROJ: 511-01-158-...

44
UsI 158/2019-11; 12.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/15-01/423, URBROJ: 513-07-28-01/15-12 od 17. prosinca 2015. tužitelju su ut...

45
UsI 979/2018-4; 4.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-017-03/16-01/1, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-5 od 07. lipnja 2018. odbijen je zahtjev tužitelja KLASA: 023-01/16-03/153, URBROJ: 2170/01-15-00-16-1 od 18. srpnja 2016. za izmjenom zastave Grada Rijeke (ovdje tužitelja), uz obrazloženje, u bitnome, da se nadležno Povjerens...

46
UsI 492/2019-8; 1.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-562-02/18-21/35, URBROJ: 522-05/1-1-1-19-10 od 4. ožujka 2019., odbijen je zahtjev tužiteljice, podnesen 3. prosinca 2018., za ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata i pripadajućih prava. Tuženik obrazlaže, u bitnome, da okolnosti počinjenja...

47
UsI 574/2018-20; 27.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, KLASA: 140-10/17-04/03025467260, URBROJ: 341-25-11/2-17-175152 od 16. veljače 2018., odbijen je zahtjev tužitelja da mu se u staž osiguranja s povećanim trajanjem utvrdi vrijeme od 13. studenog 2006. do 3...

48
UsI 488/2019-9; 26.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/153, URBROJ: 513-04-19-2 od 7. veljače 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzor por...

49
UsI 278/2019-11; 21.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/I-504-03/18-01/397, URBROJ: 338-01-21-18-02 od 19. rujna 2018., odbijen je zahtjev tužiteljice za priznavanje prava na slanje materijala (uzorka krvi) i dijagnostičke pretrage određivanja alternativnog puta ko...

50
UsI-1810/18-9; 18.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja I. F. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci