Poredano po:

Broj dokumenata: 215821

1
III Kr 86/2023-5; 19.10.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu od 27. kolovoza 2021., broj K-62/2019-221, Ž. J. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 1. KZ/11. (točka 1. izreke), za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju osam mjeseci, te zbog kaznenog djela iz čl. 256. st. 1. KZ/11. (točke 2. izreke...

2
III Kr 65/2023-6; 18.10.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine uvodno citirane presude Županijskog suda u Splitu i Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske os. D. Z. je zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. KZ/11 na temelju tog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci. 2. Protiv citi...

3
III Kr 111/2023-3; 18.10.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 27. svibnja 2022. broj K-697/2021 i presuda Županijskog suda u Zadru od 9. rujna 2022. broj Kž-332/22-8 proglašen L. E. B. zbog kaznenog djela iz članka 227. stavka 3. u vezi stavka 1. KZ/11. te je potom temeljem članka 227. stavka ...

4
Revd 1182/2023-2; 4.10.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-2987/2019-3 od 9. studenog 2022., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Splitu broj Povrv-821/2018-14 od 21. ožujka 2019. 2. Odgovor na pr...

5
Kzz 17/2023-3; 28.9.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj Ppž-6667/2022, od 22. veljače 2023., povodom prigovora okrivljenice V. Ć. protiv prekršajnog naloga a po službenoj dužnosti, pod toč. 1. izreke je preinačen prekršajni nalog Policijske postaje Zlatar Bistrica (broj 511-11-10/22...

6
Kzz 15/2023-3; 14.9.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 19. studenoga 2019. broj FPž-880/2019., preinačen je prekršajni nalog Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, Carinskog ureda Varaždin, Službe za nadzor, Odjela za inspekcijsk...

7
Kzz 24/2023-5; 12.9.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnim rješenjem kojeg čine rješenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 16. listopada 2019. broj Kv-1142/2018. i rješenje Županijskog suda u Zagrebu od 29. rujna 2020. broj Kv II-1386/2018., na temelju članka 505. stavka 1. ZKP/08., odbačen je zahtjev osuđenog I. K. za obnovu ...

8
II 8 Kr 7/2023-4; 6.9.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je, na temelju članka 55. stavka 1. ZOMPO-a, da nije udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje Ruskoj Federaciji izručenika V. J. radi kaznenog progona zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti iz članka 33. stavka 2. u vezi s člankom 201. stavkom 2. Ka...

9
Kzz 16/2023-3; 22.8.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj Fpž-2753/2019. od 20. studenoga 2019. preinačen je u pravnoj oznaci djela točke 1. izreke i u odluci o kazni prekršajni nalog Ministarstva..., Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., Carinskog ureda Š., Službe za nadzor,...

10
III Kr 24/2023-3; 22.8.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Gospiću od 1. travnja 2021. broj K-55/2016. proglašen je krivim osuđeni D. A. za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 99. stavka 2. KZ/97. Na temelju te odredbe, uz primjenu članka 57. stavka 1. i 4. točke b) te članka 42. KZ/97., osuđen je na kaznu...

11
Kzz 19/2023-3; 22.8.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj FPž-2643/2019 od 6. studenoga 2019. pod toč. I. izreke prihvaćanjem prigovora okrivljenika S.-T. j.d.o.o. R. kao pravne osobe i T. S. kao odgovorne osobe preinačen je u pravnoj oznaci djela i u odluci o kazni prekršajni nalog M...

12
Kzz 22/2023-3; 22.8.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj FPž-1804/2019. od 27. studenoga 2019. preinačen je u pravnoj oznaci djela i odluci o kazni prekršajni nalog Ministarstva, Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda O., Carinskog ureda O., Službe za nadzor O...

13
I Kž 9/2023-8; 19.7.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I izreke, na temelju čl. 56. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/04. - dalje: ZOMP), utvrđeno je da su ispunjena zakonske pretpostavke za izručenje stanca J. J., državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbij...

14
Revd 444/2023-2; 12.7.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici Geodata d.o.o. i Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o. podnijeli su prijedloge za dopuštenje revizije (dalje i: prijedlog) protiv drugostupanjske presude, a svaki od njih je u svome prijedlogu postavio pitanja za koja smatra da su pravna pitanja u smislu čl. 385.a st. 1. Zakona o parničnom...

15
Revd 4596/2022-3; 4.7.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-3694/2021-4 od 10. kolovoza 2022. kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-598/2020-24 od 16. lipnja 2021. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 387. Zakona o pa...

16
Revd 4008/2021-2; 4.7.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-628/2020-2 od 17. ožujka 2021. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj P-64/2019 od 13. ožujka 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije postavlja pitanja za k...

17
Revd 4311/2021-2; 29.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž - 290/2021-2 od 29. lipnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P - 13162/19-63 od 18. siječnja 2021. 2. Na prijedlog nije odgovoreno 3. Postupajući sukl...

18
Gž 7/2023-2; 27.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj P-1/2023-6 od 13. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je nezakonit štrajk koji tuženik organizira i koji je najavljen za 12. lipnja 2023. s početkom u 7:00 sati do ispunjenja štrajkaških zahtjeva, na zabranu organiziranja i pr...

19
Revd 909/2023-2; 20.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-6002/2021-3 od 26. listopada 2022., kojima su potvrđeni presuda i rješenje Trgovačkog suda u Rijeci broj P-190/2021-6 od 3. studenoga 2021. 2. Postupajući sukladno odred...

20
Gž 6/2023-2; 19.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nezakonitosti štrajka kojeg je organizirao i najavio tuženik Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (dalje u tekstu: SDLSN) s početkom 5. lipnja 2023. za 07,00 sati do ispunjenja zaht...

21
Revd 4563/2022-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske odluke naznačene u uvodu ovog rješenja. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/...

22
Revd 923/2023-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4742/2022-2 od 23. studenog 2022., kojom je djelomično potvrđena a djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj Povrv-1149/1...

23
Revd 1233/2022-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž R-1451/2021-2 od 20. prosinca 2021. radi pravnih pitanja navedenih u prijedlogu. 2. Tuženica nije odgovorila na prijedlog za dopuštenje revizije. 3. Postupajući u skladu s odredbama ...

24
Revd 1227/2023-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola, poslovni broj Gž-670/22-2 od 12. prosinca 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Zaboku, poslovni broj P-240/19-35 od 23. ožujka 2022. 2. Odgovor na prijedlog za d...

25
Revd 3943/2022-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljice i tuženik su podnijeli prijedloge za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude naznačivši u njima pitanja za koja smatraju da su pravna pitanja važna za odluku u sporu i za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kro...

26
Rev 346/2023-2; 13.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u toč. I. izreke odbijen je prijedlog predlagatelja od 10. veljače 2017. radi pokretanja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka u k.o. A2 u z.k.ul. br. 22 u odnosu na k.č.br. zem. 521/1. U toč. II. izreke prvostupanjskog rješenja određena je zabilježba odbijan .....

27
Revd 1075/2022-2; 7.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. tuženik je predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž- 3329/2020-2 od 14. listopada 2021., kojom je djelomično potvrđena a djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj ...

28
Revd 1129/2023-3; 7.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je presuđeno: „I. Proglašava se nedopuštenom ovrha koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. brojem Ovr-3616/17 (ranije Ovr-2985/13) po prijedlogu I. tuženika protiv II. tuženika, u dijelu koji se o...

29
III Kr 43/2023-5; 1.6.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 19. travnja 2022. broj K-155/20-57 F. M. je proglašen krivim zbog kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci te mu je primjenom čl. 56. KZ/11. izrečena uvjetna osuda uz vrijeme provjeravanja od tr...

30
II 8 Kr 6/2023-4; 25.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 8. svibnja 2023. broj Kv I-25/2023-14, odbijena je zamolba Ruske Federacije za izručenje V. K., državljanina Ruske Federacije i Kanade, radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela prijevare, odnosno krađe tuđe imovine prijevarom u posebno veli...

31
Kzz 11/2023-4; 25.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj Ppž-1570/2021, od 6. listopada 2021., odbijena je kao neosnovana žalba okrivljenika S. R. i potvrđeno rješenje Policijske uprave šibensko-kninske, Postaja prometne policije Šibenik, broj 511-13-11/05-3-443-1/2020 od 12. siječn...

32
Revd 4130/2022-2; 23.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-2051/2022-2 od 16. svibnja 2022., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-332/2021-49 od 12. siječnja 2022....

33
Rev 505/2022-3; 23.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskim rješenjem potvrđena je prvostupanjska odluka kojom su ukinute sve provedene radnje (toč. 1. izreke), tužba glavnog miješanja je odbačena (toč. 2. izreke) a tužiteljica obvezana naknaditi 1. tuženiku na ime troškova parničnog postupka iznos od 6.450,00 kn (toč. 3. izreke). 2. Rje ...

34
I Kž 8/2023-4; 23.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz članka 33. i članka 34. stavaka 1. i 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/2004. - dalje: ZOMPO) nadležnim prav...

35
I Kž 5/2023-4; 18.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 56. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći (''Narodne novine'', br. 178/04 - u daljnjem tekstu: ZOMP), utvrđuje se da je udovoljeno zakonskih pretpostavkama za izručenje rumunjskog državljanina A. V. C. (ranije T.) pravosudnim tijelima Ujedinjenog Kraljevstva rad...

36
III Kr 39/2023-3; 17.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine uvodno citirane presude Županijskog suda u Zagrebu i Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske os. T. V. B. je zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz čl. 90. KZ/97 na temelju tog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina u koju mu je ur...

37
Rev 387/2023-2; 17.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom na temelju priznanja suda prvog stupnja presuđeno je: „Nalaže se javna prodaja nekretnina i to: etaža 121/1000 - stan A1 površine 41 m2 u prizemlju višestambene zgrade na kč.br. … B. na M. i etaže 230/1000 - spremište DEF površine 115 m2 u potkrovlju višestambene zgrade na kč.br. … k.o....

38
Revd 1095/2023-2; 16.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž-1957/22-2 od 20. listopada 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-819/20-18 od 7. travnja 2022. 2. Odgovor na prijedlog za dopušte...

39
I Kž 104/2021-7; 16.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom pod točkom 1) izreke optuženi M. M. proglašen je krivim za kazneno djelo poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. i 1. KZ/11. u vezi s člankom 37. stavkom 1. i člankom 52. stavkom 1. KZ/11. Pod točkom 2) izreke optuženi...

40
III Kr 48/2023-3; 11.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 19. svibnja 2021., broj Kzd-25/2020, i presuda Županijskog suda u Osijeku od 19. listopada 2022., broj Kžzd-72/2022, T. M. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 165. st. 1. u svezi čl. 34. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvor...

41
III Kr 136/2022-6; 11.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 24. veljače 2022. broj K-18/2021-96, potvrđena presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2022. broj I Kž-203/2022-12, R. B. je zbog dva kaznena djela iz čl. 188. st. 1. KZ/97., jednog kaznenog djela iz č...

42
I Kž 7/2023-4; 11.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod toč. I., na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO), odobreno je „izručenje Republici Srbiji, izručenika F. O., sina B. i T. rođene M., rođenog .... u L....

43
Revd 4191/2021-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-2614/2021-3 od 28. srpnja 2021. 2. Nije podnesen odgovor na prijedlog. 3. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku (''Nar...

44
I Kž 349/2020-9; 10.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zadru od 21. studenog 2019. broj K-20/2016. optuženi T. Š., optuženi A. L. i optužena A. G., na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda R...

45
Rev 1129/2022-2; 9.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - u stavku I. izreke, tuženici naloženo tužiteljima isplatiti ukupni iznos od 88.599,25 kn i to: 1.) 1. tužitelju 44.104,63 kn sa pripadajućim i u izreci presude određenim zakonskim ....

46
Revd 4256/2022-2; 4.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-951/2020-3 od 3. lipnja 2022. kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-197/2017-40 od 18. prosinca 2019. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije...

47
Rev 565/2022-2; 4.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je presuđeno: „I. Nalaže se tuženiku I. P. iz Z., OIB: … isplatiti tužitelju F. P. iz Z., OIB: … iznos od 11.000,00 EUR sa zateznom kamatom tekućom od 31. prosinca 2012. do 31. srpnja 2015. po...

48
III Kr 149/2022-5; 4.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku broj K-Us 8/2019-137 od 24. svibnja 2021., preinačena presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj I Kž-Us 83/2021-4 od 27. siječnja 2022., osuđen je N. S. zbog kaznenog djela iz čl. 329. st. 1. toč. 2. u vezi čl. 331. s...

49
Kzz 11/2022-3; 4.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom pravomoćnom presudom, preinačen je prekršajni nalog Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka, Carinskog ureda Pula, Službe za nadzor, Odjela za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine, trgovine i usluga od 9. listopada...

50
III Kr 40/2023-3; 4.5.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 20. listopada 2021. broj Kzd-80/2019 i presuda Županijskog suda u Splitu od 29. studenog 2022. broj Kžzd-89/2022-5, Z. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode iz čl. 136. st. 1. i 3. KZ/11. te j...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a