Poredano po:

Broj dokumenata: 211591

1
Rev 258/2016-5; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da su I-tuženik G. d.o.o., II-tuženik Z. d.o.o. i III-tuženik C. I. d.o.o. solidarno odgovorni tužiteljima za naknadu štete zbog zagađenja vode u zgradi koja se nalazi na adresi Z., ... . II Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se...

2
Kž-rz 31/2020-7; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženik M. Š. proglašen je krivim zbog počinjenja krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te je na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 38. točke...

3
III Kž 2/2022-11; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijena je kao neosnovana žalba optuženog A. D. protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Osijeku od 29. lipnja 2020., broj K-3/2020. Prvostupanjskom je presudom optuženi A. D. proglašen krivim za dva kaznena djela teška ubojstva iz članka 111. točke 4. KZ/...

4
I Kž Us 15/2021-7; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku optuženik F. L. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita iz članka 294. stavka 1. KZ/11. te je na temelju tog članka osuđen na kaznu zatvora od jedne godine, a na temelju članka 55. stavaka 1. i 2. KZ/11. kazna zatvora zamijenje...

5
I Kž 12/2022-4; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, pod točkom I. izreke je, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04.; dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika G. U. i iz...

6
I Kž 50/2021-7; 2.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Šibeniku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), ostavljena je na sna...

7
III Kr 62/2022-3; 1.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 24. siječnja 2020. broj K-1010/15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2022. broj Kž-240/2020 osuđen je G. O. zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 na kaznu za...

8
I Kž Us 2/2021-11; 26.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, opt. A. K. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela iz čl. 329. st. 1. toč. 3. u vezi čl. 326. st. 1. KZ/11. i čl. 52. KZ/11.  te mu je, na temelju tih zakonskih odredbi, utvrđena kazna zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, do...

9
I Kž 11/2022-4; 24.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I. izreke je, na temelju čl. 56. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručen...

10
III Kr 20/2022-5; 19.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 2. veljače 2021. broj K-1231/17-114 D. H. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 6. KZ/11., osuđen je na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci te mu je primjenom čl. 57. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda način da...

11
III Kž 3/2022-5; 18.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, presudom od 22. veljače 2022. broj I Kž 38/2022 odbio je kao neosnovanu žalbu državnog odvjetnika i opt. D. A. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Puli - Pola kojom je opt. D. A. proglašen krivim zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 11...

12
I Kž Us 62/2018-10; 17.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu 1. lipnja 2017. broj K-Us-31/2013., proglašeni su krivima: 1.1. Optuženik M. Ć. zbog kaznenog djela protiv javnog reda, udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavka 1. KZ/97., (točka 1. izreke osuđujućeg dijela prvostupanjske ...

13
I Kž 602/2020-6; 12.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu,  na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) stavljena je u cijelo...

14
I Kž 97/2021-4; 12.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19.; - dalje: ZKP/08.) ostavljena je na snazi u...

15
III Kr 1/2022-5; 12.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Koprivnici od 24. siječnja 2019. broj K-12/2018-15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 23. travnja 2019. broj Kž-165/2019-6 proglašen je krivim os. Z. M. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11. i osuđen na kaznu...

16
III Kr 53/2022-3; 11.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 8. srpnja 2021. br. K-50/2019-49 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 3. studenog 2021. br. I Kž-294/2021-6, osuđen je D. S. zbog kaznenog djela iz čl. 272. st. 3. u vezi st. 1. KZ/97. na kaznu zatvora u trajanj...

17
III Kr 49/2022-3; 5.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. svibnja 2021. broj K-8/21 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 22. prosinca 2021. broj Kž-180/2021-9 proglašen je krivim os. D. J. zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godin...

18
III Kr 25/2022-5; 4.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 14. lipnja 2021. br. K-329/2019 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 15. studenog 2021. br. Kž-576/2021-4, osuđen je B. S. zbog kaznenog djela iz čl. 304. st. 1. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca t...

19
III Kž 2/2021-18; 28.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, odbijena je kao neosnovana žalba opt. J. M. i potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 4. lipnja 2020., br. K-10/2014. 2. U tom je kaznenom predmetu, Županijski sud u Velikoj Gorici kao p...

20
III Kr 45/2022-3; 27.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 8. ožujka 2021. br. K-498/2016-59 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 29. listopada 2021. br. Kž-195/2021-8, osuđen je G. M. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci...

21
I Kž SODO 2/2022-2; 26.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom, na temelju članka 97. stavka 2. alineja 3. i 4. Zakona o državnoodvjetničkom vijeću (,,Narodne novine“, broj 67/18. i 126/19. - dalje: ZDOV), D. J., zamjeniku Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnos...

22
III Kr 43/2022-3; 26.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću od 27. listopada 2021. broj K-225/2021-37 osuđenici O. K., B. C. i D. A. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sp...

23
I Kž 138/2020-6; 14.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku proglašeni su krivima da su počinili kaznena djela protiv sigurnosti prometa, izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu, opt. V. K. iz čl. 227. st. 1. i 4. KZ/11. zbog kojeg je na temelju čl. 227. st. 4. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u t...

24
I Kž Us 61/2018-10; 12.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci optuženi V. Š., M. Z., Ž. Z. i S. R. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. stavka 1. u vezi članka 190. stavka 2. KZ/11, činjenično opisanog u izrec...

25
I Kž Us 93/2020-7; 7.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. E. F. i opt. N. T. su proglašeni krivima zbog kaznenih djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11. (toč. 1. izreke) i čl. 329. st. 1. toč. 1. u vezi s čl. 264. st. 1. KZ/11. (toč. 2. izreke). Nakon što su utvrđene pojedinačne kazne zatvora za kazneno d...

26
I Kž 292/2020-7; 5.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu od 21. veljače 2020. broj K-23/2019-29 optuženik A. M. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. KZ/11., činjenično opisanog u izreci te ...

27
I Kž Us 2/2020-6; 5.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, optuženica D. K. proglašena je krivom zbog dva kaznena djela protiv službene dužnosti i to zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11. i primanja mita iz članka 293. stavka 1. KZ/11., dok je optuženik Z. B. proglašen krivim zbog p...

28
Su-IV-33/2022-8; 4.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/22) održane 4. travnja 2022.

29
I Kž 679/2020-7; 24.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Karlovcu opt. D. Ž. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ/11. te je uz primjenu čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine, u koju kaznu se uračunava...

30
Kzz 10/2022-3; 23.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 21. travnja 2016. br. Pp J-1047/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2016. Jž-1229/2016, odbijen je zahtjev okr. M. G. za naknadu troškova obrane u iznosu od 2.187...

31
I Kž 570/2020-6; 22.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.; dalje: ZKP/...

32
I Kž SODO 1/2022-6; 21.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 7. prosinca 2021. broj DOVO-6/2021-157 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna k...

33
I Kž 80/2021-6; 17.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Karlovcu opt. A. O. je proglašen krivim zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u vezi s čl. 152. st. 1. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine u koju se, na temelju čl. 54. KZ/11. uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru...

34
III Kr 15/2022-4; 17.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 30. ožujka 2021., broj Kv-1147/2020-4 (K-719/15), i presuda Županijskog suda u Dubrovniku od 30. rujna 2021., broj Kž-118/2021, osuđenici D. S. opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinskog kaznenog suda u Zagreb...

35
I Kž 169/2020-7; 15.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, optuženik O. K. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti iz članka 120. u vezi s člankom 119. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i deset mjeseci, u koju mu...

36
Su IV-87/2022; 11.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog 11. ožujka 2022. u Zagrebu.

37
III Kr 14/2022-3; 10.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku od 11. prosinca 2020. broj K-620/2019-63, na temelju čl. 551. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) u...

38
II Kž 2/2022-4; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Na sjednici drugostupanjskog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske na kojoj su razmatrane žalbe državnog odvjetnika i optuženog M. H. izjavljene protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru od 23. rujna 2019. broj K-10/2019-13, ta je presuda prihvaćanjem žalbe državnog odvjetnika preinačena u od...

39
Rev 112/2018-2; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I/ Utvrđuje se ništetnom odredba članka 10. stavak 2. Ugovora o kreditu broj 9010721851 sklopljen između tuženika P. b. Z. d.d. A3 i tužitelja G. M. iz A4 , d ...

40
Kzz 7/2022-3; 9.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prekršajni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom od 19. listopada 2021., broj Pp-12932/2021 proglasio je krivim okr. M. K. zbog prekršaja iz čl. 43. st. 2. ZOSPC-a i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn. 2. Protiv ove pravomoćne odluke Glavni državni odvjetnik je podnio zahtjev za z...

41
I Kž 213/2020-6; 8.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Karlovcu, optuženik Ž. M. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, tjelesne ozljede iz članka 117. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora od četiri mjeseca, u koju mu je kaznu na temelju članka 54...

42
III Kr 134/2021-3; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Metkoviću od 25. svibnja 2021., broj K-69/2021, i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 16. kolovoza 2021., broj Kž-337/2021-6, S. P. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11., kaznenog djela i...

43
III Kr 143/2021-3; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Općinskog suda u Šibeniku, V. Ž. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 218. st. 1. KZ/97., pa je na temelju citirane zakonske odredbe i čl. 57. st. 2. toč. b. KZ/97., osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju čl. 67. KZ/97., prvostupanjski sud je p...

44
I Kž Us 101/2019-7; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu, opt. R. S. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela protiv zdravlja ljudi, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi čl. 190. st. 2. KZ/11. (toč. 1. izreke) i na temelju t...

45
Kzz 3/2022-3; 3.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Koprivnici od 3. prosinca 2020. broj 20.Pp P-176/2020-15, okr. D. G. je proglašen krivim zbog prekršaja iz čl. 47. st. 3. u vezi s čl. 293. st. 2. ZOSPC-a te mu je izrečena novčana kazna od 1.500,00 kuna koju je dužan platiti u roku jednog mjeseca po pravomoć...

46
III Kr 19/2022-3; 1.3.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Sisku od 18. svibnja 2021. broj Kzd-1/2018-44, osuđenik J. H. proglašen je krivim zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. stavka 1. u vezi s člankom 158. stavkom 1. KZ/11. te je, uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka...

47
I Kž 45/2021-6; 24.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom opt. I. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 4. KZ/11., pa je na temelju citirane zakonske odredbe u svezi s čl. 48. st. 2. i čl. 49. st. 1. toč. 3. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci. Primjenom odredbe čl. 57. st. 1. KZ...

48
I Kž 4/2022-4; 24.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, pod točkom I. izreke utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje Republici Turskoj izručenika M. F., sina Y. i majke Y. rođ. F., rođenim ... u P., Republika Turska, nastanjenog u B., ..., Švicarska, državljaninom Švic...

49
I Kž 667/2019-5; 24.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu, opt. M. M. i opt. B. V. proglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva, zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11. i na temelju te zakonske odredbe osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od...

50
I Kž 404/2017-14; 23.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, od 24. siječnja 2017. broj K-4/11 proglašeni su krivima optuženi V. Z. i Đ. Z. (ranije K.) što su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i član...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a