Poredano po:

Broj dokumenata: 199089

1
I Kž 458/2019-8; 9.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. D. H. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 111. toč. 1. KZ/11., i na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 30 godina. Primjenom čl. 54. st. 1. KZ/11. u izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od...

2
I Kž Us 150/2016-8; 6.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 3. listopada 2016. broj K-Us-10/2016 optuženik S. M., optuženik A. F. i optuženik A. Č. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te su, ...

3
II Kž 275/2020-4; 3.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, nakon podignute optužnice protiv okrivljene S. K. i okrivljenog M. K., zbog kaznenog djela iz članka 110. KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 2. Zakona o kaznenom pos...

4
I Kž 263/2018-11; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. D. D. proglašena je krivom zbog kaznenog djela iz čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11., te je uz primjenu čl. 48. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11. osuđena na kaznu zatvora u trajanju dvije godine. Na temelju čl. 57. st. 1. i 2. KZ/11., izrečena je djelomična uvjetna osuda na način ...

5
II Kž 276/2020-4; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi Ž. Z. proglašen krivim zbog kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina iz članka 158. stavka 1. KZ/11., mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba iz članka 161. stavka 1. KZ/11., iskorištavanja djec...

6
I Kž 344/2020-4; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici, na temelju članka 159.a točke 2. ZIKZ-a u vezi s člankom 59. KZ/11-I, odbio prijedlog Zatvora u Z. podnesen po službenoj dužnosti za uvjetni otpust zatvorenika M. S. Zatvorenik se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od jedne go...

7
II Kž 267/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Bjelovaru, nakon podnesene optužnice protiv okrivljenog A. M., zbog kaznenog djela iz članka 158. stavka 6. u vezi stavka 2. i drugih KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavaka 1. i 2.  Zakona o kaznenom postupku („Naro...

8
II Kž 269/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog S. G. zbog kaznenih djela iz članka 153. stavka 2. u svezi stavka 1. i članka 51. KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv optuženika po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavka 1. toč...

9
I Kž 398/2016-12; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku optuženik V. P. i optuženik T. I. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ/97., za koje im je djelo na temelju te zakonske odredbe utvrđena kazna zatvora od j...

10
I Kž 231/2020-8; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi I. T. proglašen je krivim zbog tri kaznena djela protiv života i tijela, i to kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 4. KZ/11. i dva kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 111. toč. 4. u svezi s čl. 34. KZ/11. Nakon što mu je za kazneno djelo iz čl. 111....

11
I Kž 289/2020-6; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku, optuženi D. Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. KZ/11. i kaznenog djela krivotvorenja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 1. KZ/11., o...

12
I Kž 342/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11-I) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne no...

13
I Kž 358/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 25. svibnja 2020. broj Ik I-288/2020.-7. odbijen je prijedlog zatvorenika J. T. za uvjetni otpust. Zatvorenik se nalazi u Kaznionici u T. na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora od sedam godina zbog kaznenih djela iz članka 158. stavka ...

14
I Kž 359/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 25. svibnja 2020. broj Ik I-288/2020.-7. odbijen je prijedlog zatvorenika J. T. za uvjetni otpust. Zatvorenik se nalazi u Kaznionici u T. na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora od sedam godina zbog kaznenih djela iz članka  158. stavka...

15
Kž eun 14/2020-4; 29.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 26. svibnja 2020. broj Kv-eun-33/2019, na temelju članka 29. stavka 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije („Narodne novine“, broj 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19 - dalje: ZPSKS-EU...

16
II 4 Kr 51/2020-4; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu, dostavio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske spis u uvodno naznačenom kaznenom predmetu protiv okrivljenog F. Z., zbog kaznenih djela iz članka 111. točke 4. i drugih KZ/11., s prijedlogom okrivljenika podnesenom po branitelju, odvjetniku B. Š. da se za vođenje kaznenog post...

17
I Kž 341/2020-5; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Karlovcu odbio je prijedloge za uvjetni otpust zatvorenika D. I. i to podnesen po službenoj dužnosti od strane Zatvora u G., u smislu članka 158. a stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01.,...

18
I Kž Us 85/2018-8; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci optužena Lj. H. oslobođena je od optužbe da bi počinila kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabom položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11. Na temelju članka 149. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku (,,Narodne novine“ broj 152/0...

19
III Kr 36/2020-5; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 21. veljače 2019. godine br. K-1653/15 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 7. studenoga 2019. godine br. Kž-155/2019, osuđen je T. D. zbog kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 2. u ve...

20
I Kž 130/2020-6; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Karlovcu od 30. siječnja 2020. broj Kv I-1/2020-2, pod točkom 1., utvrđeno je da je osuđeni E. M. presudom Osnovnog suda u Banja Luci broj 71 0 K 096642 13 K od 13. studenog 2017., djelomično preinačenom presudom Okružnog suda u Banja Luci broj 71 0 K 096642 18 Kž 2 od 12...

21
I Kž 354/2020-4; 26.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem od 6. rujna 2019. br. K-89/13 odbio je prijedlog okr. I. S. za izdvajanjem zapisnika Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu o ispitivanju svjedokinje Đ. T. od 14. ožujka 2012. godine i dio zapisnika o raspravi od 9. ožujka 2016. pred Županijskim sudom u Zagre...

22
Kž-rz 32/2019-7; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Rijeci proglasio je krivim opt. M. B. zbog dva kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, jednog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koje mu je na temelju citiranog propisa utvrdio kaznu zatvora u traj...

23
I Kž 53/2019-7; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, presudom Zagrebu od 12. listopada 2018. br. K-48/13, na temelju čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dal...

24
Rev 4941/2019-3; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu presudom poslovni broj P-1556/2013 od 24. siječnja 2014. djelomično je prihvatio tužbeni zahtjev i proglasio nedopuštenom ovrha određenu rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-5826/11 od 16. studenoga 2011. na nekretnini (stanu...

25
III Kr 44/2020-5; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 19. studenog 2019. broj K-231/2019-94 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 31. siječnja 2020. broj Kž-24/2019-7 os. J. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 314. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11. te je osuđen na kaz...

26
III Kr 9/2020-4; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 14. rujna 2018. broj K-802/2010 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 1. listopada 2019. broj Kž-240/2019-10, osuđena je I. M. zbog kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - izazivanje prometne nesr...

27
I Kž 103/2020-11; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Splitu proglasio je krivim opt. P. D. zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. st. 1. KZ/11. te ga je na temelju tih propisa uz primjenu čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11. osudio na kaznu zatvora u trajanju od čet...

28
I Kž 336/2020-4; 19.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Velikoj Gorici rješenjem od 20. travnja 2020. broj Ik I-292/2020-5 na temelju članka 159.a točka 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje...

29
I Kž 411/2019-6; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašene su krivima opt. J. M., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ/97., a opt. Ž. Š. i opt. V. J. zbog kaznenog djela iz čl. 291. st. 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17. - dalje u tekstu: KZ/11.). Opt. J. M. je, n...

30
III Kr 24/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 23. svibnja 2019. broj K-174/2019-34 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 8. studenog 2019. broj Kž-686/2019-4, proglašen je krivim os. T. A. Z. zbog kaznenih djela iz čl. 136. st. 1. i čl. 139. st. 2. KZ/11. te je osuđen n...

31
I Kž Us 42/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju članka 402. stavaka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19., dalje: ZKP/08.), odlučeno je da će se optuženom Z. M....

32
Kžm 19/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, pod točkom I. izreke na temelju članka 103. stavaka 1. i 3. ZSM/11. zatvorenica V. F., s osobnim podacima kao u pobijanom rješenju, uvjetno je otpuštena s izdržavanja jedinstvene kazne maloljetničkog zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 10 ...

33
I Kž 290/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, optužena J. N. proglašena je krivom zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz članka 110. KZ/11. i na temelju te zakonske odredbe osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, u koju joj je na...

34
I Kž 286/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu, optuženi I. H. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. pod točkom 1. izreke i na temelju članka 227. stavk...

35
Kž eun 15/2020-4; 18.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, na temelju čl. 41. st. 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“ broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19. - dalje: ZPSKS-EU), dana je suglasnost Saveznoj Republici Njemačkoj da „izruči“ ...

36
II Kž 255/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 29. svibnja 2020. broj Kov-iz-21/2020 (Kov-31/2020) o produljenju istražnog zatvora nakon podignute optužnice protiv okrivljenog G. O., zbog kaznenog djela iz članka 230. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. i drugih KZ/11. na temelju članka 127. sta...

37
I Kž 340/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu rješenjem od 3. lipnja 2020. broj Ik I-133/2020-10, Ik I-77/2020 pod točkom I. na temelju odredbe članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/0...

38
II Kž 253/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog K. Č. zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., pod točkom I. je, na temelju članka 124. i članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom ...

39
II Kž 256/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem vijeća za mladež Županijskog suda u Varaždinu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog M. S. zbog počinjenja tri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. točke 3. u vezi s člankom 34. KZ/11., kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 17...

40
II Kž 257/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku od 20. svibnja 2020. broj Kovm-2/2020 o produljenju primjene mjera opreza nakon podignute optužnice protiv okrivljenog D. P., zbog kaznenog djela iz članka 192. stavka 2. u svezi članka 188. stavka 1. KZ/11 na temelju članka 98. stavaka 2. i 5. toča...

41
II Kž 258/2020-4; 17.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog Ž. V. i optužene M. H. zbog počinjenja kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., na temelju članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („...

42
Revd 1191/2020-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije pozivom na odredbe čl. 385. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01,117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19, dalje: ZPP). Postupajući sukladno odredb...

43
Revd 1278/2020-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Protiv drugostupanjske presude kojom je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 60.000,00 kuna sa sporednim potraživanjima, tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku ("Nar...

44
Revd 1296/2020-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj Gž R-501/2019-2 od 22. studenoga 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Rijeci broj Pr-123/2018-19 od 24. rujna 2019., a kojom je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos 8.419,23 kn s p...

45
Revd 1350/2020-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj Gž-1008/2018-2 od 16. siječnja 2020. kojim je potvrđena presuda Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji broj P-4050/2015-34 od 5. ožujka 2018., a kojim je odbijen tužbeni zahtjev tuži...

46
Rev 4389/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-5049/18-16 od 28. veljače 2019. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da je nedopuštena Odluka tuženika od 28. travnja 2017. o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju, a time i da radni odnos tužitelju nije prestao te nalagan...

47
Rev x 406/2017-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja  prihvaćen je djelomično tužbeni zahtjev  i tuženici solidarno obvezani isplatiti tužitelju, na ime naknade nematerijalne štete iznos od 100.000,00 kn sa zateznim kamatama od presuđenja, dok je zahtjev za naknadu tog oblika štete odbijen za iznos od 45.000,00 kn. Prihvać...

48
I Kž Us 6/2017-9; 15.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je Županijski sud u Zagrebu, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje: ZKP/08.-14.), oslobodio...

49
II 4 Kr 47/2020-4; 12.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola podnio je prijedlog Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se za vođenje kaznenog postupka u kaznenom predmetu protiv okrivljenog Ž. S. zbog kaznenog djela iz članka 147. stavka 1. KZ/11. i članka 149. stavka 1. KZ/11. u povodu privatne tužbe privatne tužiteljice S. O. odredi n...

50
II 4 Kr 48/2020-4; 12.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zadru, rješenjem od 30. siječnja 2020 godine br. Kv-28/20 oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u kaznenom predmetu protiv opt. A. K., zbog kaznenog djela iz čl. 189. st. 1. KZ/97., prema optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Zadru od 15. ožujka 2012. godine br. K-DO-703/...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci