Poredano po:

Broj dokumenata: 200269

1
II 4 Kr 75/2020-3; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Spis je, na temelju čl. 72. ZOMPO-a, dostavljen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske radi određivanja mjesne nadležnosti stvarno nadležnog domaćeg suda, kako bi postupio po zamolbi države moliteljice Bosne i Hercegovine, za preuzimanje izvršenja kazne zatvora u trajanju dvije godine i tri mjeseca, na ko...

2
II Kž 405/2020-4; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog M. B. zbog dva teška kaznena djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 1. točke 1. u vezi članka 153. stavka 1. KZ/11., dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177....

3
II Kž 391/2020-4; 18.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog I. M.1, zbog kaznenog djela iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., na temelju članka 131. stavka 1. (a pravilno: članka 98. stavka 6.) i članka 98. stavaka 1. i 2. točaka 2., 4., 5....

4
II Kž 383/2020-4; 18.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Rijeci, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog S. M. zbog kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., protiv okrivljenika je produljen istražni zatvor iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 1. Zako...

5
III Kr 18/2019-19; 17.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. travnja 2018. broj Kvm-392/2017-23. (Kzd-3/2016.) i presuda Županijskog suda u Rijeci od 5. prosinca 2018. broj Kžzd-43/2018-8., osuđ. R. G. je opozvana uvjetna osuda iz presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 6. l...

6
II Kž 380/2020-4; 17.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog S. M., zbog kaznenog djela iz članka 230. stavaka 1. i 2. te drugih KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavno...

7
II Kž 388/2020-4; 17.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog I. Ć. i drugih, zbog počinjenja dva kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. točke 4. u vezi s člankom 34. stavkom 1. KZ/11. i četiri kaznena djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. u vezi s...

8
Gop 1/2020-3; 15.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku je u predmetu poslovni broj P-20/2019 28. veljače 2020. podnio prijedlog za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, kako bi Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo pravno shvaćanje u tim pitanjima. U prijedlo ...

9
II 4 Kr 73/2020-3; 14.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Sutkinja Općinskog suda u Zadru ovome sudu podnijela je prijedlog da se za vođenje kaznenog postupka protiv okrivljenog I. N., zbog kaznenog djela iz članka 149. stavka 2. u vezi članka 52.  KZ/11. i drugih, odredi drugi stvarno nadležni sud. Prijedlog obrazlaže okolnošću da je privatni tužitelj I....

10
II Kž 375/2020-4; 11.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog L. B. i okrivljenog P. L.-P. zbog kaznenih djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. i drugih KZ/11., pod točkom I./ izreke, na temelju članka 127. stavka 4. i čl...

11
Revd 1672/2020-2; 8.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podneskom od 11. ožujka 2020., primljenim u Općinskom sudu u Koprivnici podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž R-343/2018-2 od 13. veljače 2020. kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Ko...

12
III Kr 75/2019-5; 7.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 19. travnja 2018. broj K-72/2015-8 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 13. studenog 2018. broj Kž-703/2018-6, osuđenik I. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka ...

13
III Kr 83/2019-3; 7.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 14. lipnja 2018. broj Kv-80/2018-3 (KZM-6/2015.) i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 6. prosinca 2018. broj Kžzd-25/2018. osuđeniku M. D. opozvana je uvjetna osuda te je prema osuđeniku određeno izvršenje jedinstvene kazne za...

14
II 4 Kr 65/2020-4; 7.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Sudac izvjestitelj Županijskog suda u Zadru dostavio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske spis tog suda broj Kž-296/18 u kaznenom predmetu protiv optuženog R. S. zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 1. i dr. KZ/11., s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske odluči o prenošenju mjesne nadležnosti...

15
II 4 Kr 61/2020-4; 4.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Braniteljica opt. D. O., M. B., odvjetnica iz P. predložila je na temelju čl. 28. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje: ZKP/08) da se za daljnje vođenje kaznenog ...

16
II 4 Kr 64/2020-4; 3.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu, rješenjem od 19. svibnja 2020. broj Kir-1131/2019-7, na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70...

17
II 4 Kr 58/2020-5; 31.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predsjednik Kaznenog odjela Općinskog suda u Dubrovniku dostavio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske spis u kaznenom predmetu prema mlt. I. Ć. zbog kaznenih djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi s čl. 228. KZ/11., s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske odluči o prenošenju mjesne nadležno...

18
II 4 Kr 62/2020-4; 31.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Dubrovniku podnio je prijedlog ovom sudu pod brojem Kovm-2/2020 od 28. srpnja 2020. da se za vođenje kaznenog postupka u kaznenom predmetu protiv okrivljenog E. B., zbog kaznenog djela iz članka 152. stavka 1. KZ/11., u povodu optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku o...

19
II 4 Kr 63/2020-4; 31.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predsjednica vijeća za mladež Općinskog suda u Dubrovniku dostavila je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske spis u uvodno naznačenom kaznenom predmetu protiv optuženika B. Đ. i dr. zbog kaznenog djela iz članka 326. stavka 1. i dr. KZ/11., s prijedlogom da se za vođenje postupka u tom predmetu odredi Op...

20
II Kž 352/2020-4; 31.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog D. V., zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva iz članka 110. u vezi članka 34. KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/1...

21
II Kž 356/2020-4; 28.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru od 7. veljače 2020. broj K-29/2019-83 optuženi T. T. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. točke 1. u vezi s člankom 34. KZ/11. i kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ...

22
II 4 Kr 53/2020-4; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Optužena I. B. podnijela je prijedlog za tzv. svrhovitu delegaciju u kaznenom postupku koji se protiv nje vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod brojem K-785/2019., po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Puli - Pola od 6. rujna 2018., broj: K-DO-3121/2018. zbog kaznenog djela iz čl...

23
II 4 Kr 55/2020-4; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je, na temelju čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), dostavio spis tog suda broj ...

24
II 4 Kr 56/2020-4; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je, na temelju čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), dostavio spis tog suda broj ...

25
II 4 Kr 57/2020-4; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je, na temelju čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) dostavio spis tog suda broj K...

26
II 4 Kr 59/2020-3; 27.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski kazneni sud u Zagrebu, na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), dostavio je spis s obrazloženim prijedlogom da...

27
II 4 Kr 52/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Optuženik M. B. po branitelju V. B., odvjetniku iz Odvjetničkog društva B. & M. D. l.t.d. sa sjedištem u O. podnio je prijedlog za prenošenje nadležnosti na drugi stvarno nadležni općinski sud „u svrhu otklanjanja sumnje u pravilnost i zakonitost odlučivanja.“ Prijedlog nije osnovan. Optuženik u p...

28
II Kž 344/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, nakon donesene nepravomoćne presude na temelju sporazuma stranaka kojom je optuženi M. T. osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i deset mjeseci zbog kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11., produljen ...

29
II Kž 345/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. Š., zbog kaznenog djela iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ/11., okrivljenom M. Š. je, na temelju čl. 98. st. 2. toč. 4. i 5. u vezi čl. 99. st. 4. i 5. u vezi čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom po...

30
II Kž 346/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog D. O. zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva iz članka 111. točke 2. u vezi članka 34. KZ/11., na temelju članka 131. stavka 1. i članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novin...

31
II Kž 347/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog S. B., zbog kaznenog djela iz članka 230. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., protiv okrivljenika je produljen istražni zatvor iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 3. Zakona o kaznenom postupku ...

32
II Kž 342/2020-4; 20.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog Ž. R. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 111. točke 4. u vezi s člankom 34. i člankom 329. stavkom 1. točkom 6. i drugih KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv okrivljenog Ž. R. i okrivljenog ...

33
II Kž 334/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. A., zbog kaznenog djela iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv okrivljenog M. A. iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 3. Zakona o kaznenom postupku ("Naro...

34
II Kž 338/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optužena S. S. proglašena krivom zbog kaznenog djela iz članka 90. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98. i 50/00.), te je na temelju te zakonske odredbe osuđena na kaznu zatvora u tra...

35
II Kž 336/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog D. Č. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 328. stavka 1. i drugih KZ/11., na temelju članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11.,...

36
I Kž 421/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, odbijen je prijedlog zatvorenika K. G. za uvjetni otpust, a koji se nalazi u Kaznionici u T. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci i 19 (devetnaest) dana, čije izvršenje mu je određeno pravomoćnim rješenjem koje čin...

37
II Kž 335/2020-5; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog S. M. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. stavka 1. točke 4. u vezi s člankom 190. stavkom 2. KZ/11., pod točkom...

38
II Kž 337/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Sisku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog Z. Ž. zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., kaznenog djela tjelesne ozljede iz članka 117. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te dva kazne...

39
II Kž 341/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženika A. V. i drugih, zbog kaznenog djela razbojništva iz članka 230. stavka 1. u vezi člankom 34. i drugih KZ/11., pod točkom I/ izreke, na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavka...

40
II Kž 343/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog O. H., zbog kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavka 1. KZ/11., dva kaznena djela bludnih radnji iz članka 155. stavka 2. KZ/11. te kaznenog djela bludnih radnji iz članka 155. ...

41
II Kž 316/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog T. S. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 328. stavka 1. i drugih KZ/11., pod točkom I. na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 1...

42
II Kž 317/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog B. Đ., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11....

43
II Kž 318/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. H., zbog kaznenog djela iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/1...

44
II Kž 319/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi K. G. proglašen krivim zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 2. u vezi s člankom 215. stavkom 1. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine, na...

45
II Kž 323/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog B. B., zbog kaznenog djela iz članka 153. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. i članka 139. stavka 2. KZ/11., produljen je istražni zatvor protiv okrivljenog B. B. iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 3....

46
II Kž 325/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog M. B., zbog kaznenog djela iz članka 153. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., pod točkom I. izreke, na temelju članka 98. stavaka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" b...

47
II Kž 327/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi M. J. proglašen krivim zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine, na temelju članka 131. stavka 3. Za...

48
II Kž 329/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, nakon podignute i ispravljene optužnice protiv okrivljenog Z. B., zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 4. KZ/11., pod točkom I. izreke produljen je istražni zatvor protiv tog okrivljenika iz osnova u članku 123. stavku 1. toč...

49
II Kž 331/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog V. J., zbog kaznenog djela iz članka 110. u svezi s člankom 34. KZ/11. i kaznenog djela iz članka 231. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 1...

50
II Kž 333/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog D. P. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 333. stavka 1. i drugih KZ/97., na temelju članka 98. stavaka 5. i 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci