Poredano po:

Broj dokumenata: 32453

1
Pž 2635/2023-2; 31.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja o plaćanju pristojbe na presudu. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski donio presudu 1. prosinca 2022. kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 4.533,80 kn / 6 ...

2
Pž 202/2023-3; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-52/2022 od 20. prosinca 2022. odbijen je tužbeni zahtjev kako slijedi: „1.) I. “1. Poništava se Odluka tužene E. M. d.o.o., Kutina, Zagrebačka 1., donijeta po predsjedniku Nadzornog odbora I. N. i potpisana po predsjedniku Nadz ...

3
Pž 120/2023-2; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. njezine izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.053,25 EUR sa zateznom kamatom od 4. srpnja 2016. do isplate, kao i iznos od 35.847,87 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2016. do isplate po stopi koja se određuje ...

4
Pž 886/2023-2; 4.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-384/2021 od 21. studenoga 2022. - u točki I. izreke utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.884.455,58 EUR / 29.267.430,57 kn kao tražbina vjerovnika II. (drugog) višeg isplatnog reda; - u točki II. ....

5
Pž 4448/2022-3; 27.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 15.085,11 kn sa sporednim traženjima, a tužitelju je naloženo naknaditi umješaču na strani tuženika trošak postupka u iznosu od 2.500,00 kn. Sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev koji je subrogacijski zahtjev tužitelja kao o ...

6
Pž 2000/2023-2; 26.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1698/2021 od 12. travnja 2023. odbijen je tužiteljev prijedlog od 6. travnja 2023. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je rješenjem prvostupanjskog suda od 9. ožujka 2023. tužitelju naloženo u roku od 8 dana od primitka rješe ...

7
Pž 114/2023-2; 21.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prvostupanjski sud je proglasio nedopuštenim pljenidbu i prijenos u postupku izravne naplate na temelju bjanko zadužnice od 19. listopada 2015. potvrđene po javnom bilježniku Ž. M. iz Zagreba poslovni broj OV-31540/15 koji se vodi pred Financijskom ...

8
Pž 546/2019-3; 15.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-302/2017-11 od 9. studenog 2018. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. B. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-298/16 od 21. prosinca 2016. u dijelu pod točkom I. izreke kojom je naloženo ...

9
Pž 2096/2023-2; 7.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu odlučeno je da se tužba smatra povučenom iz razloga što tužitelj nije pristupio na ročišta 24. studenog 2016. i 20. rujna 2017., iako je na njih bio uredno pozvan, a tuženik se nije upustio u raspravljanje. 2. Protiv navedenog rješenja tužitelj je p ....

10
Pž 2108/2022-2; 6.6.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2321/2020-24 od 10. ožujka 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. L. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-39/2020 od 19. studenoga 2020. kojim je naloženo tužen ...

11
Pž 1583/2023-2; 31.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2004/2021 od 13. prosinca 2022. prihvaćen je tužbeni zahtjev na raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine 19. prosinca 2008., te je naložen povrat vlasništva stečenog na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 19.prosinca 2008. uz usp...

12
Pž 1071/2023-2; 29.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade štete u iznosu od 550,85 EUR / 4.150,38 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i zahtjev za naknadu parničnog troška u s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. 2. Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je djelomič ...

13
Pž 146/2023-3; 26.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-1998/21 od 25. studenog 2022. Trgovački sud u Zagrebu odbio je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 16.580,44 kn sa zateznim kamatama od 24. siječnja 2019. do isplate po stopi propisanoj za trgovačke ugovore i za naknadu troškova parničnog postupka sa pripadajućim zatezni...

14
Pž 985/2022-2; 26.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda Zagrebu poslovni broj P-2153/2020 od 27. listopada 2021. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 48.894,25 kuna sa zateznim kamatama od 15. veljače 2020. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora, kao i da mu nadoknadi parnične troškove u izn...

15
Pž 1100/2023-3; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-598/2021-48 od 16. veljače 2023. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženici platiti tužitelju iznos od 723.960,37 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 20. lipnja 2016. do isplate. U točki II. izreke nalože...

16
Pž 3872/2022-4; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke tuženiku naloženo tužitelju predati u posjed nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb i to kč.br. B4 upisane u zk.ul. B3 k.o. A3 , u naravi 156. suvlasnički dio, etažno vlasništ ...

17
Pž 733/2022-3; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos novčanih sredstava sa svih računa, oročenih novčanih sredstava u svim bankama prema osobnom identifikacijskom broju tužitelja Ž. B. , OIB B1 , na račun tuženika B. K. d.o.o. A7 ce ...

18
Pž 3217/2022-6; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-810/2018 od 28. ožujka 2023. prvostupanjski je odbio kao neosnovan zahtjev tuženika B. H. d.o.o. u likvidaciji za naknadu troškova parničnog postupka sadržanog u podnesku od 23. listopada 2019. u iznosu od 66.709,80 EUR / 502.625,00 kn. 2. Tako je prvostupanjski ...

19
Pž 1741/2022-3; 23.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1077/2021-16 od 21. veljače 2022. u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio javni bilježnik B. S. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-27/2020 od 22. siječnja 2021., u dijelu kojim je naloženo ...

20
Pž 697/2023-2; 23.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. H. iz Zagreba poslovni broj UPP-OS-Ovrv- 171/2022 od 21. ožujka 2022. za iznos glavne tražbine od 232,26 EUR / 1.750,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke), o ...

21
Pž 1673/2023-2; 19.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2311/2022 od 23. veljače 2023. taj sud se proglasio mjesno nenadležnim (točka I. izreke) te je određeno da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Zadru kao nadležnom sudu (točka II. izreke). 2. U obrazloženju nav ...

22
Pž 1939/2023-2; 19.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-239/2022 od 6. ožujka 2023. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice B. Ž. iz Karlovca, poslovni broj Ovrv-2433/2017 od 27. studenog 2017. u dijelu kojem je ......

23
Pž 2206/2021-5; 19.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda Zagrebu poslovni broj Povrv-3982/2017 od 26. veljače 2021. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. K. , u Vrbovcu, poslovni broj Ovrv-115/2017 od 12. lipnja 2017. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 34.105,75 kn s ...

24
Pž 1427/2022-3; 18.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. L. iz A5 , od 18. listopada 2021., poslovni broj Ovrv-783/2021 u dijelu kojim je naloženo tuženiku naknaditi tužitel ...

25
Pž 3555/2022-2; 18.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-239/2020 od 14. lipnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Ogulina, poslovni broj Ovrv-195/19 od 18. studenog 2019. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos ...

26
Pž 3570/2022-3; 17.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem poslovni broj Povrv-2169/20 od 4. srpnja 2022. kojeg je ispravio rješenjem poslovni broj Povrv-2169/20 od 8. kolovoza 2022. prvostupanjski sud se oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukinuo provedene radnje u postupku i platni nalog sadržan u rješe...

27
Pž 260/2022-4; 17.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.313.345,26 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na pojedinačne iznose teku od dospijeća do isplate po odgovarajućoj kamatnoj stopi. U točki II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju troško...

28
Pž 3871/2021-6; 16.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio protutužbu. 2. U obrazloženju pobijanog rješenja se navodi da raspravnim rješenjem poslovni broj Povrv-1146/2015 od 17. ožujka 2021. razdvojen je postupak po predmetnoj protutužbi od 8. ožujka 2021. radi utvrđenja ništetnosti. Tako obrazlaže da s ...

29
Pž 2739/2022-2; 16.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prvostupanjski je sud prihvatio tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 379.824,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom; u točki II. izreke nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 50.312,50 kn. ...

30
Pž 2893/2022-2; 16.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanom presudom u točki I. izreke odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. I. Utvrđuje se da između Z. b. d.d. A3 , OIB: B2 i dužnika R. I. d.o.o., A6 , prije A4 , OIB: B3 , s danom 31.01.2017. godine ...

31
Pž 1784/2023-2; 12.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-306/2020 od 15. ožujka 2023. Trgovački sud u Zagrebu oglasio se nenadležnim, ukinuo je provedene radnje te je tužbu odbacio u dijelu koji se odnosi na točke III., IV. i V. tužbenog zahtjeva, a kojim pod točkom III. prvotužitelj zahtijeva da mu tuženik isplati iznos od 9....

32
Pž 3379/2022-2; 11.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom presuđeno je: „I. Utvrđuje se da je tuženik povrijedio moralna autorska prava tužitelja na način da je bez odobrenja tužitelja koristio njegovo autorsko djelo, skladbu „ X1 “, ugradivši istu u serijal „ X2 “ bez navođenja tužitelja kao autora te uz kor ...

33
Pž 1887/2023-2; 11.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1501/13 od 5. studenog 2014., u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-17430/12 od 23. srpnja 2012., za isplatu iznosa od 19.374,7 ...

34
Pž 1885/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu pobijanim rješenjem poslovni broj P-786/2023-3 od 18. travnja 2023. odbio je prijedlog predlagatelja za određivanje privremene mjere koji glasi: „Zabranjuje se Financijskoj agenciji Zagreb da postupi po zahtjevu za izravnu naplatu koji je zaprimljen 21. veljače 2023. u 11 ...

35
Pž 1709/2023-4; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obvezan je tuženik da naknadi umješaču na strani tužitelja parnični trošak u iznosu od 2.301,91 EUR / 17.343,75 kn, dok je odbijen zahtjev umješača za isplatu iznosa od 497,71 EUR / 3.750,00 kn. ______________________________ Fiksni tečaj konverzije 7,53450 Poslovni broj: 81...

36
Pž 321/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje da je ništava odredba članka 1. stavka 2. Ugovora o kupoprodaji sklopljenog 9. siječnja 2007. između „ P2 “ limarsko instalaterska obrtnička zadruga iz A6 , koju zastupa upravitelj Željko Hr ...

37
Pž 3666/2022-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru ukinut je platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Martine Dujmović iz Bjelovara poslovni broj Ovrv-445/2021 od 23. lipnja 2021. kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri novčanu tražbinu u iznosu od 9.843,75 kn sa zakonskim zateznim kamatama ko...

38
Pž 3709/2022-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Rijeci održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Marije Grozdanić Dekleva iz Rijeke poslovni broj Ovrv-747/2021 od 17. kolovoza 2021. kojim je tuženiku naloženo da isplati tužitelju iznos od 124.600,00 kn sa zakonskim zatezni...

39
Pž 4773/2021-6; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, ispravljenom rješenjem poslovni broj P-1582/17 od 8. ožujka 2023. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 21.347,37 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je tužbeni zahtjev u dijelu u kojem je tužitelju naloženo platiti tuženiku zatezne kamate na iznos od ...

40
Pž 4212/2022-3; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-31/2022 od 11. svibnja 2022. naloženo je tuženiku predati tužitelju u roku od osam dana u samostalan i neposredan posjed poslovni prostor površine 53,30 m2 koji se nalazi u tužiteljevoj nekretnini u A2 , i to u prizemlju nekretnin ...

41
Pž 5040/2022-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženicima položiti račun odnosno predati pregled imovine i obveza trgovačkog društva F. d.o.o. Zagreb i solidarno isplatiti tužitelju štetu u iznosu od 16.432,98 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. ......

42
Pž 1906/2022-2; 9.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev da se utvrdi da su odredbe čl. 4. i 6. Ugovora o operativnom leasingu kojom je ugovorena valutna klauzula ništave i da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 34.175,75 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i naknadi t...

43
Pž 3254/2022-2; 9.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-325/22 od 10. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj vlasnik suvlasničkog dijela s neodređenim omjerom k.č.br. 5445/1 upisane u zk. ul. br. B4 , k.o. A6 stambena zgrada u A3 , povr ...

44
Pž 2711/2022-3; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud odbacio tužbu s istaknutim tužbenim zahtjevom za utvrđenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa provedenog povodom zahtjeva tuženika u postupku prisilne naplate pred Financijskom agencijom na temelju ovršne isprave navedene u zahtjevu zbog zastare kamata na glavnicu i parnične...

45
Pž 4242/2021-5; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom u točki I. izreke rješenja Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim, te je u točki II. izreke rješenja određeno da će se predmet nakon pravomoćnosti tog rješenja ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 2. Prvostupanjski sud se pobi ...

46
Pž 2936/2022-2; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-12/2020 od 31. svibnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev kojim se određuje istupanje tužitelja I. P. iz članstva u društvu A. U. d.o.o. Zagreb, s danom isplate tržišne naknade za poslovni udio tužitelja; te je odbijen tužbeni za ...

47
Pž 2972/2022-2; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku platiti tužitelju iznos na ime naknade štete u iznosu od 227.431,11 EUR / 1.713.579,67 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačno određene iznose (točka I.II. izreke). Naloženo je tužitelju nak ...

48
Pž 1752/2023-1; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-277/2022-15 od 8. ožujka 2023. pod točkom I. izreke utvrđeno je kako je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi Sporazum od 5. ožujka 2003. sklopljen između tuženika S. K.1 , A3 , MBG B2 , vlasnika Građevi ...

49
Pž 2380/2022-3; 2.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud presudio: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev kao neosnovan koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj zaključenjem Ugovora o prodaji br. P-263/04 od 30. 09. 2004. i isplatom ugovorene cijene od 549.809,00 kn prema potvrdi od 06. 10. 2004. stekao pravo vlasništva i da su time na ......

50
Pž 1753/2023-2; 2.5.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-308/23-5 od 14. travnja 2023. odbijen je prigovor tužitelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-308/23-3 od 12. travnja 2023. 2. U obrazloženju navedenog rješenja prvostupanjski sud ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a