Poredano po:

Broj dokumenata: 29634

1
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

2
Pž 4447/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-51/2020-2 od 3. lipnja 2020. dopuštena je zabilježba spora koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod poslovnim brojem P-157/2020 u pravnoj stvari tužitelja E. N. iz A1 , OIB B1 , protiv tuženika Nenada ...

3
Pž 2494/2019-3; 2.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Pazinu, utvrdio je da su poslovni udjeli u trgovačkom društvu G. d.o.o. A5 , OIB B3 matičnog broja upisa MBS: B4 i to: jedan poslovni udio nominalnog iznosa 5.700.000,00 kn i jedan poslovni udio nominalnog i ...

4
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

5
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

6
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

7
Pž 3527/2018-3; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovački sud u Osijeku prihvatio je tužbeni zahtjev te je utvrđeno da bračnu stečevinu tužiteljice i tuženika čini poslovni udjel u trgovačkom društvu A. š. Z. d.o.o. za obuku i usluge u cestovnom prometu A2 , upisano u sudskom registru Trgovačkog suda ...

8
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

9
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

10
Pž 2763/2018-2; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da bračnu stečevinu tužiteljice i prvotuženika čine poslovni udjeli u trgovačkom društvu M. d.o.o. u stečaju, Zagreb (točka 1. izreke), te je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da bračnu stečevinu predstavljaju poslovni udjeli u trgovačkom društvu Jasmi .....

11
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

12
Pž 135/2018-2; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Utvrđuje se osnovanim osporavanje stečajnog upravitelja P. -. p. d.d. u stečaju, OIB B1 tražbine REPUBLIKE HRVATSKE, M. F. P. u iznosu od 252.546,18 kn. II. Utv ...

13
Pž 1160/2020-2; 6.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Z. S. , zavarovalna družba d.d., A5 , društvo za osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska da stupi u parnicu umjesto tužitelja. Društvo Z. S. , zavarovalna družba d.d., Canka ...

14
Pž 4219/2017-2; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 12.636,40 kn sa zateznim kamatama od 1. siječnja 2012. do isplate po stopi koja se određuje na ostale odnose te je tužitelju naloženo tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 10.900,00 kn u roku od 8 dana. Sud je ...

15
Pž 5963/2019-5; 25.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 4.106.718,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose glavnice počevši od 1. siječnja 2009. zaključno sa 1. siječnja 2018. (točka 1. izreke), kao i iznos od 19 ...

16
PŽ 5640/2018-3; 17.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je presudom poslovni broj P-112/2017-20 od 9. srpnja 2018. odbio tužiteljev zahtjev kojim se nalaže tuženiku da isplati tužitelju iznos od 35.182,80 kn sa zakonskim zateznim kamatama, a točkom II. izreke je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u ...

17
Pž 3950/2017-4; 17.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 159.923,42 kn (točka I. izreke), odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu zakonskih zateznih kamata (točka II. izreke), naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju parnični trošak u iznosu od 37.230,00 kn s pripadajućom ....

18
Pž 117/2020-2; 14.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud je utvrdio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. Sud je tako odlučio pozivajući se na odredbu čl. 214. st. 4. Zakona o parničnom postupku navodeći da je uvidom u sudski registar utvrdio da je rješenjem toga suda poslovni broj Tt-17/11713-58 od 22. studenog 2017. tuženik P.- ...

19
Pž 3737/2017-2; 14.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3178/2016 od 8. ožujka 2017. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom. U točki II. izreke odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim potražuje od tuže...

20
Pž 4689/2017-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-683/2014 od 23. svibnja 2017. je prihvaćen tužbeni zahtjev te je utvrđeno da Ugovor o darovanju nekretnine od 7. rujna 2011. i Ugovor o darovanju nekretnine od 24. listopada 2012., a koji su zaključeni između prvotuženika i drugotužen...

21
Pž 708/2020-2; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-1970/2018-29 od 21. siječnja 2020. odbačena je žalba dužnika J. d.o.o. S., kao nedopuštena protiv rješenja tog suda poslovni broj St-1970/2018-25 od 29. listopada 2019. kojim je otvoren i istodobno zaključen stečajni postupak nad dužnikom J. d.o.o...

22
Pž 93/2020-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1391/2013 od 17. prosinca 2019. obustavljen je i zaključen stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca M. B., G. P., vl. B.-P.-obrt za elektroinstalacijske radove i iznajmljivanje brodica (točka 1. izreke). U točki 2. izreke određeno je da po...

23
Pž 5965/2017-3; 6.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-494/2014-7 od 3. prosinca 2014. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 307.961,28 kn sa zateznom kamatom od 28. travnja 2014. do isplate kao i da naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 18.750,00 kn sa zateznom kamatom od 3. prosinc ....

24
Pž 584/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odbacio je prijedlog dužnika B. društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i usluge, OIB ..., K. T. (Općina K. T.), za otvaranje predstečajnog postupka. Iz obrazloženja proizlazi da je kod dužnika u vrijeme podnošenja ...

25
Pž 604/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen prijedlog stečajnog upravitelja J. L. da mu sud odobri isplatu predujma za podmirenje ostalih obveza stečajne mase u iznosu od 3.000,00 kn, s obrazloženjem da je nad ovim dužnikom proveden skraćeni stečajni postupak sukladno odredbi članka 431. Stečajnog zakona („Narod...

26
Pž 513/2020-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-1595/2017 od 19. prosinca 2019., odbio je tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje kao neosnovan. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je sud odbio tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje na temelju odredbe članka 117. Za ...

27
Pž 2242/2016-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude i rješenja prvostupanjski sud je održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika Mire Rubić iz Splita poslovni broj Ovrv-350/09 od 16. rujna 2009. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplat...

28
Pž 1577/2016-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 348.402,06 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačno određene iznose, a sve kako je to pobliže određeno i označeno u izreci citirane presude (točka I. izreke). Naloženo je tužitelju naknaditi ...

29
Pž 7422/2019-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem se Trgovački sud u Zagrebu oglasio stvarno nenadležnim (točka I. izreke), te je odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu (točka II. izreke). Pobijano je rješenje prvostupanjski sud donio primjenom ...

30
Pž 107/2016-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan o ovrsi Javnog bilježnika Davida Crnova u Đakovu poslovni broj Ovrv-180/14 od 2. travnja 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 80.902,75 kn s pripadajućim zateznim kamatama od 3. travnja 2014. do isplate,...

31
Pž 4161/2018-3; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Varaždinu, ukinuo je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ivana Marodia iz Čakovca poslovni broj Ovrv-1048/13 od 30. srpnja 2013., kojim je naloženo prvo i drugotuženiku da tužitelju solidarno namire tražbinu u iznosu od 13.881,84 ...

32
Pž 7217/2019-2; 29.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu (dalje: prvostupanjski sud) je rješenjem poslovni broj P-1311/2019 od 7. studenoga 2019. u točki I. izreke donio odluku kojom se „odbacuje tužbeni zahtjev“ koji glasi na isplatu iznosa od 1.749.108.922,51 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 30. rujna 2015. do isp...

33
Pž 2056/2017-2; 28.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2565/2016 od 23. siječnja 2017. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti odluke glavne skupštine tuženika KentBank d.d. Zagreb od 7. rujna 2016.: Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara Banke na glavnog dio...

34
Pž 268/2020-2; 20.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Povrv-2915/2019-3 od 26. rujna 2019. stavio izvan snage rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-3740/19 od 18. srpnja 2019. kojeg je donio javni bilježnik Gordana Frković iz Samobora u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su provedene radnje te j ...

35
Pž 3917/2017-3; 20.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je prvostupanjski sud na temelju čl. 215. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14), na prijedlog tužitelja nastavio prekinuti predmetni postupak. Rješenje žalbom pobija tužen ...

36
Pž 6945/2019-2; 16.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-594/2018 od 24. rujna 2019. pozvana je stečajna upraviteljica (društva K. d.o.o. S.) N. M. iz S. preuzeti parnični postupak od tužitelja (točka 1. izreke) te je određeno da će u slučaju da stečajna upraviteljica u ostavljenom roku ne preuzme postupa...

37
Pž 186/2020-2; 16.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku rješenjem označenim u izreci je odredio prekid postupka do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci poslovni broj P-772/2018. U obrazloženju prvostupanjski sud navodi da je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju. Naime, pre ...

38
Pž 95/2020-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je potvrdio imenovanje T. Đ. iz V. za dužnikovog stečajnog upravitelja. Prvostupanjski sud je pobijano rješenje donio na temelju odredbe čl. 87. st. 3. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17; dalje: SZ). Utvrđeno je da je na skupštini vjerovnik ...

39
Pž 7266/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Varaždinu je odlučio: „Odbija se kao neosnovan prigovor Đ. G. iz V., o nedopustivosti unovčenja nekretnina u ovome stečajnom postupku i to: a) - ½ dijela čk.br. ... upisane u zk.ul. ... k.o. V. (u osnivanju), koja u naravi predstavlja stambeno ...

40
Pž 3184/2016-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-595/2013 od 29. siječnja 2016. u točki I. izreke naloženo je tuženiku da na ime naknade štete plati tužitelju iznos od 3.499.671,26 kn sa zateznim kamatama koje na iznos od 507.990,48 kn teku od 1. siječnja 2009., na iznos od 1.424.467,70 kn od ......

41
Pž 5898/2019-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu rješenjem poslovni broj P-92/2019-2 od 27. kolovoza 2019., oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu te odlučio po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Svoju odluku sud temelji na odr ...

42
Pž 7412/2018-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 10.528,22 kn sa zateznim kamatama od 1. prosinca 2013. do isplate, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke), te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznos...

43
Pž 4437/2017-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-10/2017-43 od 2. lipnja 2017. utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke) i naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 52.775,00 kn, dok je tuženikov zahtjev za naknadu troška postupka u iznosu od 53.975,00...

44
Pž 3186/2017-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj Povrv-1550/2015-25 od 15. ožujka 2017. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Anke Poropat iz Višnjana poslovni broj Ovrv-78/15 od 12. listopada 2015., u dijelu kojim je ....

45
Pž 4168/2018-2; 10.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Sanje Barbarić iz Zagreba, Ivana Šibla 13, poslovni broj Ovrv-288/15 od 18. lipnja 2015. u dijelu kojim se tuženiku nalaže da plati tužitelju iznos od 3.714,16 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od ...

46
Pž 6871/2019-2; 9.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj P-183/2019-135 od 2. listopada 2019. u točki I. njegove izreke utvrđeno je da je postupak prekinut u ovoj pravnoj stvari. Točkom II. izreke rješenja određeno je da će se postupak nastaviti kada nasljednici tuženika-protutužitelja preuzmu postupak ...

47
Pž 7155/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-66/2019 od 21. kolovoza 2019. Trgovački sud u Zagrebu obustavio je ovrhu određenu na novčanoj tražbini ovršenika i ukinuo provedene radnje. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio pozivom na odredbu čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne ...

48
Pž 2928/2018-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovnibroj P-2504/2013 od 1. ožujka 2018. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 330.232,06 kn s kamatama (točka 1. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošakparničnog postupka u iznosu od 88.804,00 kn ...

49
Pž 17/2020-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je pobijanim rješenjem označenim u izreci riješio: „1. Radi osiguranja naplate novčane tražbine predlagatelja osiguranja P. 2... d.o.o., S., OIB: ..., u iznosu od 37.385,64 kuna zajedno sa zateznom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnj ...

50
Pž 6597/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-575/2015 od 15. ožujka 2019. Trgovački sud u Zagrebu obustavio je ovrhu i ukinuo provedene radnje. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako riješio na temelju odredbe čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/0 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a