Poredano po:

Broj dokumenata: 29658

1
Pž 1754/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njegove izreke naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 99.939,75 kn, a u točki II. njegove izreke odbio je kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u izn...

2
Pž 6691/2019-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu je presudom poslovni broj P-764/2017-25 od 27. lipnja 2019. odbio tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom i bez pravnog učinka nepoštene ugovorne odredbe - članka 6. Ugovora o kreditu broj 211-250/2007 od 10. prosinca 2007. sklopljenog između tužitelja i tuženika, ovjerenog ...

3
Pž 1423/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-212/1998-23 od 4. ožujka 2021. odbijen je zahtjev stečajnog upravitelja D. D. za određivanje nagrade za razdoblje od 29. listopada 2019. do 4. ožujka 2021. u iznosu od 5.000,00 kn bruto. Tako je sud riješio pozivom na određenj ...

4
Pž 4075/2020-5; 19.1.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4075/2020-2 od 29. rujna 2020. preinačeno je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. na način da je pod točkom I. izreke određena konačna nagrada stečajnom upravitelju D. Š. iz Zag ...

5
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

6
Pž 4447/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-51/2020-2 od 3. lipnja 2020. dopuštena je zabilježba spora koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod poslovnim brojem P-157/2020 u pravnoj stvari tužitelja E. N. iz A1 , OIB B1 , protiv tuženika Nenada ...

7
Pž 2494/2019-3; 2.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Pazinu, utvrdio je da su poslovni udjeli u trgovačkom društvu G. d.o.o. A5 , OIB B3 matičnog broja upisa MBS: B4 i to: jedan poslovni udio nominalnog iznosa 5.700.000,00 kn i jedan poslovni udio nominalnog i ...

8
Pž 4075/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. odbijen je kao neosnovan zahtjev stečajnog upravitelja D. Š. za određivanje konačne nagrade u brutto iznosu od 5.000,00 kn uvećano za 7,5% po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 375,00 kn (t ...

9
Pž 1290/2018-3; 22.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1949/2015 od 12. siječnja 2018. određeno je da svaki pojedinačni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-05343-2005, koji je potvrđen po javnom bilježniku T. K. iz Z ...

10
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

11
Pž 1556/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Zagrebu u pobijanoj točki I. njezine izreke naložio je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju u iznos od 13.775,97 CHF u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedine glavnice do isplate. Pobijanom točkom II...

12
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

13
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

14
Pž 120/2018-3; 10.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1948/2015 od 21. studenog 2017. odbijen je tužbeni zahtjev da se svaki pojedini mjesečni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-04691-205 od 19. svibnja 2005. pod brojem OU-640/05 ....

15
Pž 3527/2018-3; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovački sud u Osijeku prihvatio je tužbeni zahtjev te je utvrđeno da bračnu stečevinu tužiteljice i tuženika čini poslovni udjel u trgovačkom društvu A. š. Z. d.o.o. za obuku i usluge u cestovnom prometu A2 , upisano u sudskom registru Trgovačkog suda ...

16
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

17
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

18
Pž 2763/2018-2; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da bračnu stečevinu tužiteljice i prvotuženika čine poslovni udjeli u trgovačkom društvu M. d.o.o. u stečaju, Zagreb (točka 1. izreke), te je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da bračnu stečevinu predstavljaju poslovni udjeli u trgovačkom društvu Jasmi .....

19
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

20
Pž 1602/2020-2; 20.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-13 od 19. veljače 2020., odbijen je prigovor tužitelja N. H. protiv točke I. rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-6 od 3. veljače 2020. te točke I. izreke rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu po...

21
Pž 4702/2018-2; 13.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Dragice Dumančić iz Osijeka poslovni broj Ovrv-2233/17 od 22. prosinca 2017., za iznos glavne tražbine od 100.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i za trošak ovršnog postupka u i ...

22
Pž 1480/2019-2; 13.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom presude je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 5.379,02 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 8. ožujka 2017. do isplate (točka II. izreke), te da tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.149,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim ka...

23
Pž 1515/2020-2; 13.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odredio je prethodnu mjeru te zabranio bankama da tuženiku ili trećoj osobi po tuženikovom nalogu isplati iznos od 91.970,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama. Prethodna mjera traje do proteka roka od 15 dana nakon nastupanja uvjeta za ovrhu. Prvostupanjski su ...

24
Pž 135/2018-2; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Utvrđuje se osnovanim osporavanje stečajnog upravitelja P. -. p. d.d. u stečaju, OIB B1 tražbine REPUBLIKE HRVATSKE, M. F. P. u iznosu od 252.546,18 kn. II. Utv ...

25
Pž 6270/2019-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom utvrđena je osnovanom tražbina tužitelja u iznosu od 587.139,40 kn kao tražbina II. isplatnog reda, prijavljena u stečajni postupak nad tuženikom, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem St-72/2015 (točka I. izreke) i naloženo je tuženiku nadoknaditi tužit...

26
Pž 1160/2020-2; 6.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Z. S. , zavarovalna družba d.d., A5 , društvo za osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska da stupi u parnicu umjesto tužitelja. Društvo Z. S. , zavarovalna družba d.d., Canka ...

27
Pž 1229/2020-2; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci navedenim rješenjem, prvostupanjski je sud točkom 1. izreke utvrdio prekid postupka i točkom 2. da se ročište određeno za dan 19. studenog 2019. u 09,00 sati neće održati. Tako je riješio prvostupanjski sud jer je utvrdio da je nad prvotuženikom J. P. d.o.o. Z., otvoren stečajni ...

28
Pž 5386/2017-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom koju je sud nazvao međupresudom, u točki 1. izreke odbijen tužbeni zahtjev kao neosnovan i rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ilije Šarića iz Splita, poslovni broj Ovrv 474/09 od 21. listopada 2009. (str. 1. spisa) ukinuto u cijelosti. U točki 2. izreke odlučeno je da se odluka o ...

29
Pž 1020/2020-3; 2.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-356/2017-64 od 11. svibnja 2018. presuđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 31. listopada 2009. zaključen između prodavatelja S. K. iz R., i kupca H. K. d. 0.0. iz L., gubi učinak prema t ....

30
Pž 4219/2017-2; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 12.636,40 kn sa zateznim kamatama od 1. siječnja 2012. do isplate po stopi koja se određuje na ostale odnose te je tužitelju naloženo tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 10.900,00 kn u roku od 8 dana. Sud je ...

31
Pž 5963/2019-5; 25.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 4.106.718,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose glavnice počevši od 1. siječnja 2009. zaključno sa 1. siječnja 2018. (točka 1. izreke), kao i iznos od 19 ...

32
PŽ 5640/2018-3; 17.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je presudom poslovni broj P-112/2017-20 od 9. srpnja 2018. odbio tužiteljev zahtjev kojim se nalaže tuženiku da isplati tužitelju iznos od 35.182,80 kn sa zakonskim zateznim kamatama, a točkom II. izreke je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u ...

33
Pž 3950/2017-4; 17.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 159.923,42 kn (točka I. izreke), odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu zakonskih zateznih kamata (točka II. izreke), naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju parnični trošak u iznosu od 37.230,00 kn s pripadajućom ....

34
Pž 3737/2017-2; 14.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3178/2016 od 8. ožujka 2017. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom. U točki II. izreke odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim potražuje od tuže...

35
Pž 117/2020-2; 14.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud je utvrdio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. Sud je tako odlučio pozivajući se na odredbu čl. 214. st. 4. Zakona o parničnom postupku navodeći da je uvidom u sudski registar utvrdio da je rješenjem toga suda poslovni broj Tt-17/11713-58 od 22. studenog 2017. tuženik P.- ...

36
Pž 4689/2017-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-683/2014 od 23. svibnja 2017. je prihvaćen tužbeni zahtjev te je utvrđeno da Ugovor o darovanju nekretnine od 7. rujna 2011. i Ugovor o darovanju nekretnine od 24. listopada 2012., a koji su zaključeni između prvotuženika i drugotužen...

37
Pž 708/2020-2; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-1970/2018-29 od 21. siječnja 2020. odbačena je žalba dužnika J. d.o.o. S., kao nedopuštena protiv rješenja tog suda poslovni broj St-1970/2018-25 od 29. listopada 2019. kojim je otvoren i istodobno zaključen stečajni postupak nad dužnikom J. d.o.o...

38
Pž 93/2020-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1391/2013 od 17. prosinca 2019. obustavljen je i zaključen stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca M. B., G. P., vl. B.-P.-obrt za elektroinstalacijske radove i iznajmljivanje brodica (točka 1. izreke). U točki 2. izreke određeno je da po...

39
Pž 5965/2017-3; 6.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-494/2014-7 od 3. prosinca 2014. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 307.961,28 kn sa zateznom kamatom od 28. travnja 2014. do isplate kao i da naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 18.750,00 kn sa zateznom kamatom od 3. prosinc ....

40
Pž 584/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odbacio je prijedlog dužnika B. društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i usluge, OIB ..., K. T. (Općina K. T.), za otvaranje predstečajnog postupka. Iz obrazloženja proizlazi da je kod dužnika u vrijeme podnošenja ...

41
Pž 604/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen prijedlog stečajnog upravitelja J. L. da mu sud odobri isplatu predujma za podmirenje ostalih obveza stečajne mase u iznosu od 3.000,00 kn, s obrazloženjem da je nad ovim dužnikom proveden skraćeni stečajni postupak sukladno odredbi članka 431. Stečajnog zakona („Narod...

42
Pž 513/2020-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-1595/2017 od 19. prosinca 2019., odbio je tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje kao neosnovan. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je sud odbio tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje na temelju odredbe članka 117. Za ...

43
Pž 2242/2016-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude i rješenja prvostupanjski sud je održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika Mire Rubić iz Splita poslovni broj Ovrv-350/09 od 16. rujna 2009. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplat...

44
Pž 107/2016-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan o ovrsi Javnog bilježnika Davida Crnova u Đakovu poslovni broj Ovrv-180/14 od 2. travnja 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 80.902,75 kn s pripadajućim zateznim kamatama od 3. travnja 2014. do isplate,...

45
Pž 4161/2018-3; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Varaždinu, ukinuo je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ivana Marodia iz Čakovca poslovni broj Ovrv-1048/13 od 30. srpnja 2013., kojim je naloženo prvo i drugotuženiku da tužitelju solidarno namire tražbinu u iznosu od 13.881,84 ...

46
Pž 1577/2016-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 348.402,06 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačno određene iznose, a sve kako je to pobliže određeno i označeno u izreci citirane presude (točka I. izreke). Naloženo je tužitelju naknaditi ...

47
Pž 7422/2019-2; 3.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem se Trgovački sud u Zagrebu oglasio stvarno nenadležnim (točka I. izreke), te je odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu (točka II. izreke). Pobijano je rješenje prvostupanjski sud donio primjenom ...

48
Pž 7217/2019-2; 29.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu (dalje: prvostupanjski sud) je rješenjem poslovni broj P-1311/2019 od 7. studenoga 2019. u točki I. izreke donio odluku kojom se „odbacuje tužbeni zahtjev“ koji glasi na isplatu iznosa od 1.749.108.922,51 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 30. rujna 2015. do isp...

49
Pž 2056/2017-2; 28.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2565/2016 od 23. siječnja 2017. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti odluke glavne skupštine tuženika KentBank d.d. Zagreb od 7. rujna 2016.: Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara Banke na glavnog dio...

50
Pž 3917/2017-3; 20.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je prvostupanjski sud na temelju čl. 215. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14), na prijedlog tužitelja nastavio prekinuti predmetni postupak. Rješenje žalbom pobija tužen ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a