Poredano po:

Broj dokumenata: 24131

1
Sumnja u krivotvorenje oporuke; 16.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 249/2020-2

2
Spor sudova o nadležnosti; 11.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2587/2020-2

3
Pravovremenost prijedloga za ponavljanje postupka smetanja posjeda; 11.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2617/2020-2

4
Utvrđenje vrijednosti nuzgrednog predmeta spora; 11.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 829/2020-2

5
Mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom; 9.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2503/2020-2

6
Ništetnost odluke o otkazu u korist nasljednika radnika; 2.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 801/2020-4

7
Uvjeti za imenovanje privremenog zastupnika; 1.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2496/2020-2

8
Ograničenje ovrhe po zahtjevu ovršenika; 1.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1190/2020-2

9
Povlačenje tužbe nakon donošenja presude; 1.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 839/2020-2

10
Prethodno pitanje u zaštiti od uznemiravanja vlasništva; 30.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 667/2020-2

11
Teret dokaza pri sumnji u potpis isprave; 26.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1066/2020-2

12
Solidarnost vjerovnika za troškove postupka; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2258/2020-2

13
Posljedice ništetnosti ugovora o zajmu; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2459/2020-2

14
Dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1191/2020-2

15
Uvjeti za uređenje međe; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 886/2020-2

16
Odgovornost nasljednika za tražbine ostaviteljevih vjerovnika; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1244/2020-2

17
Uvjeti za ponavljanje postupka; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2340/2020-2

18
Nezakonitost privatne snimke kao dokaza; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 218/2020

19
Ugovor o kreditu kao ovršna isprava; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 531/2020-2

20
Povlačenje tužbe protiv jedinstvenih suparničara; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2500/2020-2

21
Univerzalna građanskopravna sukcesija za nasljednike; 19.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2351/2020-2

22
Smetanje posjeda služnosti prolaza; 19.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2444/2020-2

23
Revizija u ostavinskom postupku; 17.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1045/2020-2

24
Povrat u prijašnje stanje; 17.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2429/2020-2

25
Smetanje posjeda učinjeno od primatelja uzdržavanja; 17.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 637/2020-2

26
Odbačaj /odbijanje neosnovane tužbe za zaštitu posjeda; 16.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Odbačaj / odbijanje neosnovane tužbe za zaštitu posjeda

Broj odluke: Gž 2493/2020-2

27
Presumirano povlačenje tužbe; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2247/2020-2

28
Protupravnost kao uvjet za naknadu štete; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2323/2020-2

29
Opravdanost isključenja iz nasljeđivanja; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2395/2020-2

30
Utvrđenje odgovornosti zbog neodržavanja ceste; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1075/2020-2

31
Teret dokaza kod naknade štete; 12.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1002/2020-2

32
Utvrđenje opsega ostavine; 11.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2198/2020-2

33
Uvjeti za ostvarenje posjedovne zaštite; 11.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 741/2020-2

34
Utvrđenje vrijednosti spora kroz tijek postupka; 10.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2047/2020-4

35
Zaštita suposjeda nekretnine; 10.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2448/2020-2

36
Reperkusije otkaza i/ili opoziva punomoći; 10.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2469/2020-2

37
Troškovi parnice uslijed povlačenja tužbe; 10.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 796/2020-2

38
Razvgnuće suvlasništva uz osnivanje služnosti; 9.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 573/2020-2

39
Troškovi postupka uslijed postignute nagodbe; 9.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 612/2020-2

40
Obveze poslodavca; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 781/2020-2

41
Nadležnost u radnim sporovima tuženika RH; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1255/2020-2

42
Snaga javnih isprava; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 470/2020-2

43
Uređenje međe temeljem sporazuma stranaka; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 914/2020-2

44
Uvjeti za osnivanje sudskog pologa; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 740/2020-2

45
Ispravljanje / dopuna optužnice; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 507/2020-3

46
Neupisana služnost; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1939/2020-2

47
Dosjelost realnog dijela nekretnine; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2308/2020-2

48
Donošenje presude bez saslušavanja tužitelja; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 569/2020-2

49
Protivljenje vlasnika poslužne nekretnine za utvrđenje služnosti; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 611/2020-3

50
Presuđena stvar i pravni interes; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1095/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a