Poredano po:

Broj dokumenata: 28791

1
Sudska pristojba; 31.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2635/2023-2

2
Opći uvjeti ugovora; 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 120/2023-2

3
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine - rok za podnošenje; 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 202/2023-3

4
Smanjenje ugovorne kazne; 4.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 886/2023-2

5
Sjedinjenje osiguranika i štetnika; 27.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4448/2022-3

6
Produljenje roka; 26.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2000/2023-2

7
Prestanak ugovora o djelu uslijed otvaranja stečajnog postupka; 21.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 114/2023-2

8
Stjecanje vlasništva pravnim poslom; 15.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 546/2019-3

9
Promjena adrese; 7.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2096/2023-2

10
Ugovor o cesiji; 6.6.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2108/2022-2

11
Naknada troškova uslijed povlačenja tužbe; 2.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 585/2023-2

12
Ustavno pravo na pristup sudu; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 265/2023-2

13
Neopozivost izjave o odricanju od nasljeđivanja; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 274/2023-2

14
Dotrajala žbuka kao opasna stvar; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 34/2023-4

15
Uračunavanje dara; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1163/2022-2

16
Procesna posljedica postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 393/2023-2

17
Ispravljanje stope zakonske zatezne kamate; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 105/2023-3

18
Obustava postupka osiguranja dokaza; 1.6.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 167/2023-2

19
Razvrgnuće suvlasništva nekretnine; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 289/2023-2

20
Odnos ranije i kasnije oporuke; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 702/2022-2

21
Bespravan posjed nekretnine; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 498/2023-2

22
Uređenje međe usprkos vidljivim međašnim znakovima; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 602/2022-2

23
Nepostojanje dvostruke litispendencije u ovrsi; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 90/2023-2

24
Raskid ugovora s rokom ispunjenja koji nije bitan sastojak ugovora; 31.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1583/2023-2

25
Nepotpun prigovor; 29.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 457/2023-2

26
Prekid zastare; 29.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1071/2023-2

27
Preinaka tužbe uslijed utvrđenja novih činjenica; 26.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 799/2022-3

28
Odgovornost za štetu nastalu na vozilu u slučaju naleta divljači; 26.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 146/2023-3

29
Rok ispunjenja kao bitan sastojak ugovora; 26.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 985/2022-2

30
Ovrha općenito na imovini ovršenika; 25.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1257/2023-2

31
Smrt jednog od tuženika tijekom trajanja parnice; 25.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2236/2023-2

32
Žalba na rješenje u sporu male vrijednosti; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 327/2023-2

33
Nepoznata adresa nasljednika; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 334/2023-3

34
Obveza uzdržavanja maloljetne djece; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 42/2023-2

35
Prekid parničnog postupka; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 439/2023-2

36
Odgovornost članova uprave; 24.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1100/2023-3

37
Prekid postupka radi iseljenja nekretnine; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 96/2023-2

38
Onemogućavanje u raspravljanju pred sudom; 24.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3872/2022-4

39
Predstečaj - razlučni vjerovnici; 24.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 733/2022-3

40
Vrijednost predmeta spora - eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva; 24.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3217/2022-6

41
Procesne posljedice pripajanja; 23.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2216/2023-2

42
Ukidanje europskog platnog naloga; 23.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 744/2023-2

43
Novčano kažnjavanje zbog opstrukcije iseljenja; 23.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 54/2023-2

44
Međunarodni prijevoz robe cestom - zastara; 23.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1741/2022-3

45
Prijeboj; 23.5.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 697/2023-2

46
Pretpostavke za sniženje naknade; 22.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 400/2023-3

47
Odgovornost poslodavca ovršenika; 22.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 39/2023-2

48
Odbačaj prijedloga za odgodu ovrhe; 22.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 3/2022-2

49
Trošak izvansudske ovrhe; 19.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 320/2023-2

50
Nadležnost trgovačkog suda za sporove zajedničke pričuve; 19.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 303/2023-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a