Poredano po:

Broj dokumenata: 2823

1
Kondemnatorni tužbeni zahtjev prije dospjelosti tražbine; 27.4.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1313/2022-2

2
Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje; 21.3.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 940/2022-2

3
Šteta na priključnom vozilu; 18.2.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3771/2021-2

4
Vraćanje zadužnice u posjed izdavatelja; 8.2.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5118/2021-2

5
Odgovornost lovoovlaštenika za štetu od divljači; 4.2.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2303/2021-2

6
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada; 1.2.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2571/2021-2

7
Odstupanje od glavnog projekta na zahtjev naručitelja; 27.1.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6073/2021-2

8
Nedopuštenost žalbe jednog od običnih suparničara protiv rješenja o nastavku postupka; 19.1.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5944/2021-2

9
Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u slučaju deklaratornog tužbenog zahtjeva; 11.1.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5493/2021-2

10
Ovlast suda da traži podatke o korištenju prava na odbitak pretporeza - teret dokazivanja; 4.1.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6070/2021-2

11
Ugovor sklopljen od strane neovlaštene osobe; 1.9.2021 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 920/2020-2

12
Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja.; 19.7.2021 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2996/2018-2

13
Imenovanje privremenog stečajnog upravitelja; 1.12.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5032/2020-2

14
Jamčevina umjesto privremene mjere i tijek zateznih kamata; 1.12.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5059/2020-2

15
Podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka od strane Financijske agencije; 2.10.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4086/2020-2

16
Određivanje visine predujma za izvođenje dokaza vještačenjem; 1.10.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4128/2020-2

17
Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada; 28.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 126/2019-2

18
Vjerojatnost postojanja tražbine - pozivanje na parnični postupak; 17.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3850/2020-2

19
Pretpostavke za određivanje regulacijske mjere; 9.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3411/2020-5

20
Povreda moralnog prava autora neovlaštenim objavljivanjem fotografije na internetskom portalu; 4.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 183/2018-2

21
Sadržaj privremene mjere; 3.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3300/2020-4

22
Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka; 2.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1351/2020-2

23
Postavljanje zahtjeva sudu za opoziv članova nadzornog odbora; 2.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3547/2020-2

24
Predvidive obveze stečajne mase; 2.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3575/2020-2

25
Razlozi za žalbu protiv rješenja o ovrsi; 1.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3405/2020-2

26
Pretpostavke za obustavu ovrhe; 1.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3415/2020-2

27
Zakašnjenje osiguratelja; 1.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1362/2018-2

28
Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda; 1.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3454/2020-2

29
Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2696/2020-3

30
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4598/2018-2

31
Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4762/2018-3

32
Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3409/2020-2

33
Bruto iznos nagrade stečajnog upravitelja - doprinos za zdravstveno osiguranje; 27.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3511/2020-2

34
Sazivanje skupštine vjerovnika - pravo na žalbu; 27.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3394/2020-2

35
Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3695/2018-3

36
Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4784/2018-5

37
Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5661/2018-3

38
Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere; 12.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3313/2020-2

39
Prodaja nekretnina na kojima postoji razlučno pravo; 12.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3360/2020-2

40
Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine; 10.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1471/2020-4

41
Pokretanje prethodnog postupka; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2590/2018-3

42
Utvrđenje osporene tražbine - razlozi osporavanja; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3032/2020-2

43
Učinak predstečajne nagodbe prema vjerovnicima osporenih tražbina; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 441/2018-2

44
Pretpostavke poslovodstva bez naloga; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5646/2017-3

45
Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3263/2020-2

46
Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6020/2017-2

47
Trošak ročišta za objavu presude; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 896/2018-3

48
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu; 24.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5314/2018-2

50
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe; 16.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1450/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a