Poredano po:

Broj dokumenata: 2703

1
Plaćanje sudskih pristojbi u slučaju suparničarstva; 20.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1602/2020-2

2
Aktivna legitimacija cesionara; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1480/2019-2

3
Određivanje prethodne mjere - protutužba; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1515/2020-2

4
Utjecaj predstečajnog postupka na valjanost ugovora o cesiji; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4702/2018-2

5
Trajnija zajednica života; 10.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6270/2019-2

6
Procesni položaj ponuditelja i osoba koje djeluju zajednički sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava; 5.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1229/2020-2

7
Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga; 4.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5386/2017-2

8
Zastara tražbine utvrđene poreznim rješenjem u sporu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji; 2.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1020/2020-3

9
Zastara tražbine naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta; 28.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4219/2017-2

10
Ugovorna odgovornost za štetu - zastara; 25.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5963/2019-5

11
Proboj pravne osobnosti - osnivanje novog trgovačkog društva; 17.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3950/2017-4

12
Korištenje autorskog djela; 14.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3737/2017-2

13
Stranačka sposobnost - prestanak postojanja pravne osobe; 14.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 117/2020-2

14
Prekoračenje tužbenog zahtjeva - preciziranje kamatne stope; 12.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4689/2017-4

15
Pravo na žalbu protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka; 12.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 708/2020-2

16
Sazivanje skupštine vjerovnika; 12.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 93/2020-4

17
Stjecanje bez osnove - prijenos sredstava na račun odvjetnika; 6.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5965/2017-3

18
Odbačaj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka zbog postojanja stečajnog razloga; 5.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 584/2020-2

19
Trošak parničnog postupka u kojem je stečajna masa stranka; 5.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 604/2020-2

20
Razlog za povrat u prijašnje stanje - bolest punomoćnika odvjetnika iz zajedničkog odvjetničkog ureda; 4.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 513/2020-2

21
Prestanak obveze ugovorom o cesiji umjesto ispunjenja; 4.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2242/2016-2

22
Priznanje zastarjelog potraživanja; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 107/2016-2

23
Zastara potraživanja s osnove subrogacije; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4161/2018-3

24
Naknada štete - početak tijeka roka zastare; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1577/2016-2

25
Stvarna nadležnost suda - tužiteljica nositeljica OPG-a; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7422/2019-2

26
Dvostruka litispendencija - postupak pred arbitražnim sudom; 29.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7217/2019-2

27
Preuzimanje parnice od strane stečajnog upravitelja; 20.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3917/2017-3

28
Urednost prijedloga za ovrhu - OIB punomoćnika; 20.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 268/2020-2

29
Odluka o prekidu postupka; 16.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 186/2020-2

31
Pravo razriješenog stečajnog upravitelja na nagradu; 15.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 95/2020-2

32
Prijedlog za prodaju nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo; 14.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7266/2019-2

33
Stvarna nadležnost - stranka osoba nad kojom je otvoren predstečajni postupak; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5898/2019-2

34
Pravovremenost povlačenja tužbe; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4437/2017-2

35
Stopa zakonskih zateznih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3186/2017-2

37
Zastara tražbine s osnove isporuke vode; 10.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4168/2018-2

38
Brisanje pravne osobe iz sudskog registra - prekid, nastavak i obustava postupka; 9.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6871/2019-2

39
Obustava ovrhe - plaćanje naknade za provedbu osnove za plaćanje; 8.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7155/2019-2

40
Osiguranje novčane tražbine - pasivna legitimacija; 7.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 17/2020-2

41
Razlučni vjerovnik - provođenje ovrhe; 7.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6597/2019-2

42
Obveza plaćanja sudske pristojbe za odgovor na tužbu; 3.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 14/2020-2

43
Proboj pravne osobnosti - aktivna legitimacija; 3.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6395/2017-4

44
Predstečajni sporazum i prava razlučnih vjerovnika; 3.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7460/2019-2

45
Dostava poziva za ročište - onemogućavanje stranci raspravljanje pred sudom; 2.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6905/2019-2

46
Prekid postupka - nužni i jedinstveni suparničari; 30.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6759/2019-2

48
Priznanje duga i prekid zastare; 19.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5001/2017-2

49
Označavanje stranke u postupku - obrtnik; 17.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7231/2019-2

50
Nastupanje osiguranog slučaja i teret dokazivanja; 11.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1662/2016-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a