Poredano po:

Broj dokumenata: 2621

1
Zabrana pokretanja postupaka protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava nad kojim se vodi postupak izvanredne uprave; 19.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zabrana pokretanja postupaka protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava nad kojim se vodi postupak izvanredne uprave

Broj odluke: Pž 863/2019-4

2
Likvidacija nad imovinom brisanog društva; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Likvidacija nad imovinom brisanog društva

Broj odluke: Pž 3561/2019-2

3
Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka

Broj odluke: Pž 3045/2019-2

4
Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda; 9.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda

Broj odluke: Pž 2645/2016-2

5
Ozljeda na radu člana posade broda - međunarodna nadležnost; 1.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ozljeda na radu člana posade broda - međunarodna nadležnost

Broj odluke: Pž 2848/2015-2

6
Poziv stečajnom upravitelju za preuzimanje postupka - dopuštenost žalbe; 30.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Poziv stečajnom upravitelju za preuzimanje postupka - dopuštenost žalbe

Broj odluke: Pž 2970/2019-2

7
Ispitivanje osnovanosti tražbine u predstečajnom postupku; 26.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ispitivanje osnovanosti tražbine u predstečajnom postupku

Broj odluke: Pž 4696/2019-2

8
Pravovremenost prigovora protiv rješenja o ovrsi; 22.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Pravovremenost prigovora protiv rješenja o ovrsi

Broj odluke: Pž 4304/2019-2

9
Sudska pristojba za podnesak u elektroničkom obliku; 22.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Sudska pristojba za podnesak u elektroničkom obliku

Broj odluke: Pž 4599/2019-2

10
Stranačka sposobnost; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Stranačka sposobnost

Broj odluke: Pž 1234/2017-2

11
Zabilježba spora - predujmljivanje troškova objave; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zabilježba spora - predujmljivanje troškova objave

Broj odluke: Pž 4197/2019-2

12
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari

Broj odluke: Pž 5309/2017-2

13
Prigovor na diobni popis; 10.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prigovor na diobni popis

Broj odluke: Pž 4217/2019-2

14
Obveza plaćanja pristojbe - umješač; 10.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Obveza plaćanja pristojbe - umješač

Broj odluke: Pž 4257/2019-2

15
Teret dokazivanja - dospijeće računa; 9.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Teret dokazivanja - dospijeće računa

Broj odluke: Pž 341/2017-3

16
Prijava tražbine u stečajnom postupku kao zakonom predviđeni postupak ostvarivanja prava; 8.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prijava tražbine u stečajnom postupku kao zakonom predviđeni postupak ostvarivanja prava

Broj odluke: Pž 3308/2019-2

17
Ispravak rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi; 5.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ispravak rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Broj odluke: Pž 4184/2019-2

18
Prekid parničnog postupka; 4.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prekid parničnog postupka

Broj odluke: Pž 4096/2019-2

19
Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla; 4.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla

Broj odluke: Pž 6227/2016-8

20
Obračun troškova - ovlasti skupštine vjerovnika; 3.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Obračun troškova - ovlasti skupštine vjerovnika

Broj odluke: Pž 3972/2019-2

21
Postupci proizašli iz obavljanja javnih ovlasti; 2.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Postupci proizašli iz obavljanja javnih ovlasti

Broj odluke: Pž 4163/2019-2

22
Tražbine prvog višeg isplatnog reda; 26.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Tražbine prvog višeg isplatnog reda

Broj odluke: Pž 3979/2019-2

23
Određenost prijedloga za određivanjem privremene mjere; 24.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Određenost prijedloga za određivanjem privremene mjere

Broj odluke: Pž 3714/2019-3

24
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

25
Troškovi postupka - dužnik; 19.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Troškovi postupka - dužnik

Broj odluke: Pž 3864/2019-2

26
Založno pravo otpremnika; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Založno pravo otpremnika

Broj odluke: Pž 1235/2016-4

27
Ugovor o trgovinskom zastupanju - zastara provizije; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ugovor o trgovinskom zastupanju - zastara provizije

Broj odluke: Pž 8186/2016-2

28
Prigovor litispendencije; 14.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prigovor litispendencije

Broj odluke: Pž 3861/2019-2

29
Naknada štete u visini cijene popravka vozila; 13.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada štete u visini cijene popravka vozila

Broj odluke: Pž 5361/2014-6

30
Elementi zelenaškog ugovora; 12.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Elementi zelenaškog ugovora

Broj odluke: Pž 4847/2016-2

31
Naknada buduće koristi; 10.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada buduće koristi

Broj odluke: Pž 2913/2015-3

32
Faktično korištenje poslovnog prostora nakon isteka zakupa; 7.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Faktično korištenje poslovnog prostora nakon isteka zakupa

Broj odluke: Pž 870/2016-2

33
Trgovački ugovor; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Trgovački ugovor

Broj odluke: Pž 2746/2019-2

34
Nastavak parničnog postupka; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nastavak parničnog postupka

Broj odluke: Pž 3532/2019-2

35
Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija

Broj odluke: Pž 2836/2019-2

36
Određenost zahtjev za nagradu i naknadu troškova vještaka; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Određenost zahtjev za nagradu i naknadu troškova vještaka

Broj odluke: Pž 3661/2019-2

37
Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida

Broj odluke: Pž 419/2015-8

38
Izjava razlučnog vjerovnika o odricanju ili neodricanju od prava na odvojeno namirenje; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Izjava razlučnog vjerovnika o odricanju ili neodricanju od prava na odvojeno namirenje

Broj odluke: Pž 3572/2019-2

39
Rješenje o potvrđivanju predstečajnog sporazuma; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Rješenje o potvrđivanju predstečajnog sporazuma

Broj odluke: Pž 3598/2019-2

40
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije; 3.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije

Broj odluke: Pž 3555/2019-2

41
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prijedlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Pž 3550/2019-2

42
Djelomično plaćanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Djelomično plaćanje

Broj odluke: Pž 6465/2017-2

43
Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - suparničarstvo; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - suparničarstvo

Broj odluke: Pž 5388/2017-3

44
Spor o stvarnom pravu na nekretnini i prorogacija nadležnosti; 24.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Spor o stvarnom pravu na nekretnini i prorogacija nadležnosti

Broj odluke: Pž 7427/2016-3

45
Cesija radi ispunjenja; 16.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Cesija radi ispunjenja

Broj odluke: Pž 5508/2016-3

46
Sudjelovanje vjerovnika u namirenju troškova stečajnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Sudjelovanje vjerovnika u namirenju troškova stečajnog postupka

Broj odluke: Pž 2495/2019-2

47
Vjerovnik uvjetne tražbine; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Vjerovnik uvjetne tražbine

Broj odluke: Pž 2525/2019-2

48
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka

Broj odluke: Pž 2532/2019-3

49
Žalba bivšeg stečajnog upravitelja protiv rješenja o imenovanju novog stečajnog upravitelja; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Žalba bivšeg stečajnog upravitelja protiv rješenja o imenovanju novog stečajnog upravitelja

Broj odluke: Pž 2641/2019-2

50
Odlučivanje o eventualno kumuliranim tužbenim zahtjevima; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odlučivanje o eventualno kumuliranim tužbenim zahtjevima

Broj odluke: Pž 1179/2015-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci