Poredano po:

Broj dokumenata: 3194

1
Oslobađanje od obveze plaćanja sudske pristojbe; 27.10.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3596/2023-2

2
Ugovor o službi; 11.10.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2956/2023-2

3
Prijedlog za određivanja privremene mjere; 6.10.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3143/2023-2

4
Suparničari- naknada troškova; 5.10.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3260/2023-2

5
Sudska pristojba na podneske predane putem informacijskog sustava; 18.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2971/2023-2

6
Nastavak i obustava postupka nakon prekida; 13.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1303/2023-2

7
Brisanje zabilježbe spora u sudskom registru; 13.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2809/2023-2

8
Brisanje zabilježbe spora u sudskom registru; 13.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2906/2023-2

9
Neovlaštena uporaba žiga; 13.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1295/2023-2

10
Odgovornost za štetu na vozilu zbog naleta na divljač; 12.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3776/2022-2

11
Šutnja ponuđenika; 12.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4967/2022-2

12
Posebna naknada obračunata radi zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze; 12.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5041/2022-2

13
Materijalno suparničarstvo; 11.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2777/2023-2

14
Zastoj zateznih kamata za vrijeme posebnih okolnosti; 5.9.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 145/2023-2

15
Sudska pristojba; 31.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2635/2023-2

16
Trošak postupka; 30.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2450/2023-2

17
Sudska nadležnost u odnosu na države nečlanice EU-a; 30.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4124/2022-6

18
Izlučni vjerovnik; 30.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4394/2022-2

19
Jedinstveni i nužni suparničari; 29.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 145/2022-2

20
Javna isprava; 28.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2082/2021-6

21
Upravitelj nekretnina; 23.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3291/2022-2

22
Pobijanje pravnih radnji stečajnoga dužnika-kongruentno namirenje-bliske osobe; 23.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5027/2022-2

23
Pojam „ostale površine na kojima se odvija promet“; 23.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2119/2021-3

24
Bračna stečevina kao zajednička imovina; 16.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3007/2022-7

25
Ustup tražbine potrošača; 16.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4768/2022-3

26
Putni trošak svjedoka; 10.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5831/2021-3

27
Tijek zastarnog roka kod subrogacije; 9.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2648/2022-2

28
Pravo na odbitak pretporeza; 9.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3042/2022-2

29
Isticanje ništetnosti; 4.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5322/2022-2

30
Dospijeće u slučaju kad nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze; 1.8.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3962/2022-2

31
Pojedinačni postupci za povrat preplaćenih iznosa po osnovi ništetnosti odredbi ugovora o kreditu; 28.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 907/2022-2

32
Odbitak pretporeza; 27.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5171/2022-2

33
Proglašenje ovrhe nedopuštenom-provedena ovrha; 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 111/2023-3

34
Osiguranje izmakle dobiti (izgubljene zarade); 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1580/2022-2

35
Opći uvjeti ugovora; 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 120/2023-2

36
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine - rok za podnošenje; 19.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 202/2023-3

37
Zahtjev za objavom presude-autorsko pravo; 18.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2225/2023-2

38
Odgovornost za štetu nastalu naletom vozila na psa; 17.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4914/2021-5

39
Otuđenje stvari tijekom parnice; 12.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 160/2023-2

40
Pobojnost odluke glavne skupštine; 12.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2432/2022-2

41
Prethodno pitanje; 11.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2316/2023-2

42
Povrat u prijašnje stanje; 11.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2241/2022-2

43
Presumpcija povlačenja tužbe; 7.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 131/2022-3

44
Nalet vozila na psa; 7.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 791/2022-3

45
Opasna djelatnost-upravljanje autocestom; 6.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3293/2022-3

46
Imovinskopravne tražbine nastale prije otvaranja predstečajnog postupka; 6.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1890/2023-2

47
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela i predugovor; 5.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 529/2022-3

48
Prividan ugovor; 5.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2111/2023-2

49
Sklapanje ugovora o osiguranju-dokazivanje; 5.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 518/2019-4

50
Ništetnost založnog ugovora; 4.7.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2701/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a