Poredano po:

Broj dokumenata: 2743

1
Zastara tražbine iz ugovora o kreditu sklopljenog između pravnih osoba; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3502/2018-2

2
Djelomična otplata duga - prekid zastare; 12.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2016/2017-3

3
Povrat komunalnog doprinosa - nadležnost; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 895/2020-3

4
Naplata po zadužnici - početak tijeka zastare; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 99/2020-2

5
Ugovor o cesiji kao pravna radnja kongruentnog namirenja; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4924/2017-3

7
Valjanost ugovora o cesiji; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1395/2018-2

8
Ugovor o zajmu strane valute između rezidenata; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5023/2017-4

9
Priznanje duga - potpisivanje okončane situacije; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6546/2016-2

10
Valuta ispunjenja - primjena valutne klauzule; 5.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1270/2020-2

11
Povlačenje protutužbe nakon povlačenja tužbe - pravo na trošak; 5.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2073/2018-2

12
Nerazumljivost prijedloga za osiguranje; 4.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2291/2020-2

13
Zastara zahtjeva za vraćanjem primljenog temeljem ništetnog pravnog posla; 3.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4242/2018-3

14
Stopa zateznih kamata na troškove postupka; 2.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 253/2020-2

15
Privremena mjera - teret dokazivanja vjerojatnosti postojanja tražbine; 2.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 524/2020-2

16
Aktivna legitimacija osporavatelja - bitna povreda odredaba parničnog postupka; 2.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5004/2018-4

17
Ispitivanje prigovora sudske nadležnosti u postupku osiguranja prethodnom mjerom; 1.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1967/2020-2

18
Zastarijevanje zahtjeva za naknada štete prouzročene kaznenim djelom; 1.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5399/2018-2

19
Naknada troškova stečajnog upravitelja koji obavlja poslove u sudu izvan područja svojeg prebivališta; 22.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1895/2020-2

20
Naplaćivanje troškova unovčenja nekretnine; 20.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2017/2020-2

21
Odgoda unovčenja imovine stečajnog dužnika; 19.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1955/2020-2

22
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na obavljene odvjetničke radnje; 19.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3086/2019-2

23
Tijek zakonskih zateznih kamata na dosuđenu nenovčanu imovinsku štetu; 18.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1356/2017-3

24
Nastavak parnice nakon zaključenja stečajnog postupka; 18.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6897/2016-4

25
Pravni interes cedenta za ispunjenjem ustupljene tražbine; 18.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 250/2018-3

26
Pravo nositelja žiga da spriječi upotrebu znaka koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu; 15.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5324/2017-2

27
Postavljanje alternativnog tužbenog zahtjeva u parnici radi utvrđenja osnovanosti osporavanja; 15.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1943/2020-2

29
Donošenje rješenja o obustavi skraćenog stečajnog postupka; 14.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1738/2020-2

31
Presumpcija postojanja tražbine i dokazivanje suprotnog; 13.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4985/2019-4

32
Obveza vlasnika na plaćanje zajedničke pričuve; 11.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4750/2018-2

33
Preinaka tužbe - isplata u korist treće osobe; 7.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 897/2020-2

34
Pravna radnja kojom se pojedini vjerovnici stavljaju u povoljniji položaj; 7.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1326/2020-2

35
Pravo na raskid ugovora kad druga strana ne ispuni svoju obvezu - tužba za utvrđenje; 6.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2578/2017-3

36
Dopuštenost prigovora radi prebijanja i protutužbe za tražbinu koja nije prijavljena u stečajnom postupku; 6.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 830/2020-2

37
Naknada troškova postupka osiguranja dokaza; 4.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 242/2020-4

38
Ocjena vjerojatnosti uspjeha u sporu kao uvjet određivanja prethodne mjere; 4.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1899/2020-2

39
Plaćanje sudskih pristojbi u slučaju suparničarstva; 20.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1602/2020-2

40
Aktivna legitimacija cesionara; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1480/2019-2

41
Određivanje prethodne mjere - protutužba; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1515/2020-2

42
Utjecaj predstečajnog postupka na valjanost ugovora o cesiji; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4702/2018-2

43
Trajnija zajednica života; 10.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6270/2019-2

44
Procesni položaj ponuditelja i osoba koje djeluju zajednički sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava; 5.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1229/2020-2

45
Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga; 4.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5386/2017-2

46
Zastara tražbine utvrđene poreznim rješenjem u sporu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji; 2.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1020/2020-3

47
Zastara tražbine naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta; 28.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4219/2017-2

48
Ugovorna odgovornost za štetu - zastara; 25.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5963/2019-5

49
Proboj pravne osobnosti - osnivanje novog trgovačkog društva; 17.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3950/2017-4

50
Stranačka sposobnost - prestanak postojanja pravne osobe; 14.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 117/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a