Poredano po:

Broj dokumenata: 2641

2
Opasnost da će se onemogućiti ili znatno otežati ostvarenje tražbine; 10.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5805/2019-2

3
Ispitivanje pretpostavki za određivanje prethodne mjere; 10.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5940/2019-2

4
Uvjetne tražbine na temelju jamstva; 9.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5809/2019-2

5
Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo; 9.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5873/2019-2

6
Određivanje vrijednosti predmeta spora u slučaju kumulacije tužbenih zahtjeva; 9.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7602/2016-3

7
Odlučivanje o prigovoru mjesne nenadležnosti; 7.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5668/2019-2

8
Pretpostavke za provođenje jedinstvenog stečajnog postupka; 3.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5797/2019-2

9
Zabrana pokretanja ovršnog postupka; 3.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5093/2019-2

10
Prestanak članstva u upravi temeljem ostavke; 2.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5602/2019-2

11
Nerazumljivost izreke; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 21/2015-2

12
Prethodno pitanje - uzroci nastanka profesionalne nesposobnosti za rad; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3005/2018-2

13
Nedopuštenost prijedloga za povrat u prijašnje stanje - razlozi bitne povrede postupka; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4407/2019-2

14
Zastara prava na naplatu komunalnog doprinosa; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4972/2019-2

15
Povrat pristojbe; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7201/2017-2

16
Rok ispunjenja obveze iz sklopljene predstečajne nagodbe; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5293/2019-2

17
Upućivanje na parnicu - predstečajna nagodba kao ovršna isprava; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5314/2019-2

18
Dopuštenost preinake tužbe u postupku koji je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga; 4.9.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6733/2016-3

19
Postavljanje privremenog zastupnika; 4.9.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7150/2013-9

20
Djelomična ništetnost sudske nagodbe; 4.9.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7150/2013-9

21
Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3045/2019-2

22
Likvidacija nad imovinom brisanog društva; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3561/2019-2

23
Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda; 9.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2645/2016-2

24
Ozljeda na radu člana posade broda - međunarodna nadležnost; 1.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2848/2015-2

25
Poziv stečajnom upravitelju za preuzimanje postupka - dopuštenost žalbe; 30.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2970/2019-2

26
Ispitivanje osnovanosti tražbine u predstečajnom postupku; 26.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4696/2019-2

27
Pravovremenost prigovora protiv rješenja o ovrsi; 22.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4304/2019-2

28
Sudska pristojba za podnesak u elektroničkom obliku; 22.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4599/2019-2

29
Stranačka sposobnost; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1234/2017-2

30
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5309/2017-2

31
Zabilježba spora - predujmljivanje troškova objave; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4197/2019-2

32
Prigovor na diobni popis; 10.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4217/2019-2

33
Obveza plaćanja pristojbe - umješač; 10.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4257/2019-2

34
Teret dokazivanja - dospijeće računa; 9.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 341/2017-3

35
Prijava tražbine u stečajnom postupku kao zakonom predviđeni postupak ostvarivanja prava; 8.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3308/2019-2

36
Ispravak rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi; 5.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4184/2019-2

37
Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla; 4.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6227/2016-8

38
Prekid parničnog postupka; 4.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4096/2019-2

39
Obračun troškova - ovlasti skupštine vjerovnika; 3.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3972/2019-2

40
Postupci proizašli iz obavljanja javnih ovlasti; 2.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4163/2019-2

41
Tražbine prvog višeg isplatnog reda; 26.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3979/2019-2

42
Određenost prijedloga za određivanjem privremene mjere; 24.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3714/2019-3

43
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

44
Troškovi postupka - dužnik; 19.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3864/2019-2

45
Ugovor o trgovinskom zastupanju - zastara provizije; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8186/2016-2

46
Založno pravo otpremnika; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1235/2016-4

47
Prigovor litispendencije; 14.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3861/2019-2

48
Naknada štete u visini cijene popravka vozila; 13.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5361/2014-6

49
Elementi zelenaškog ugovora; 12.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4847/2016-2

50
Naknada buduće koristi; 10.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2913/2015-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a