Poredano po:

Broj dokumenata: 2593

1
Zabrana pokretanja postupaka protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava nad kojim se vodi postupak izvanredne uprave; 19.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zabrana pokretanja postupaka protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava nad kojim se vodi postupak izvanredne uprave

Broj odluke: Pž 863/2019-4

2
Određenost prijedloga za određivanjem privremene mjere; 24.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Određenost prijedloga za određivanjem privremene mjere

Broj odluke: Pž 3714/2019-3

3
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

4
Založno pravo otpremnika; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Založno pravo otpremnika

Broj odluke: Pž 1235/2016-4

5
Prigovor litispendencije; 14.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prigovor litispendencije

Broj odluke: Pž 3861/2019-2

6
Naknada buduće koristi; 10.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada buduće koristi

Broj odluke: Pž 2913/2015-3

7
Faktično korištenje poslovnog prostora nakon isteka zakupa; 7.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Faktično korištenje poslovnog prostora nakon isteka zakupa

Broj odluke: Pž 870/2016-2

8
Trgovački ugovor; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Trgovački ugovor

Broj odluke: Pž 2746/2019-2

9
Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija

Broj odluke: Pž 2836/2019-2

10
Nastavak parničnog postupka; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nastavak parničnog postupka

Broj odluke: Pž 3532/2019-2

11
Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida

Broj odluke: Pž 419/2015-8

12
Određenost zahtjev za nagradu i naknadu troškova vještaka; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Određenost zahtjev za nagradu i naknadu troškova vještaka

Broj odluke: Pž 3661/2019-2

13
Izjava razlučnog vjerovnika o odricanju ili neodricanju od prava na odvojeno namirenje; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Izjava razlučnog vjerovnika o odricanju ili neodricanju od prava na odvojeno namirenje

Broj odluke: Pž 3572/2019-2

14
Rješenje o potvrđivanju predstečajnog sporazuma; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Rješenje o potvrđivanju predstečajnog sporazuma

Broj odluke: Pž 3598/2019-2

15
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije; 3.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije

Broj odluke: Pž 3555/2019-2

16
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prijedlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Pž 3550/2019-2

17
Djelomično plaćanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Djelomično plaćanje

Broj odluke: Pž 6465/2017-2

18
Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - suparničarstvo; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - suparničarstvo

Broj odluke: Pž 5388/2017-3

19
Spor o stvarnom pravu na nekretnini i prorogacija nadležnosti; 24.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Spor o stvarnom pravu na nekretnini i prorogacija nadležnosti

Broj odluke: Pž 7427/2016-3

20
Cesija radi ispunjenja; 16.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Cesija radi ispunjenja

Broj odluke: Pž 5508/2016-3

21
Odlučivanje o eventualno kumuliranim tužbenim zahtjevima; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odlučivanje o eventualno kumuliranim tužbenim zahtjevima

Broj odluke: Pž 1179/2015-11

22
Prestanak blokade računa; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prestanak blokade računa

Broj odluke: Pž 2023/2019-2

23
Sudjelovanje vjerovnika u namirenju troškova stečajnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Sudjelovanje vjerovnika u namirenju troškova stečajnog postupka

Broj odluke: Pž 2495/2019-2

24
Vjerovnik uvjetne tražbine; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Vjerovnik uvjetne tražbine

Broj odluke: Pž 2525/2019-2

25
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka

Broj odluke: Pž 2532/2019-3

26
Žalba bivšeg stečajnog upravitelja protiv rješenja o imenovanju novog stečajnog upravitelja; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Žalba bivšeg stečajnog upravitelja protiv rješenja o imenovanju novog stečajnog upravitelja

Broj odluke: Pž 2641/2019-2

27
Povlačenje tužbe kao posljedica potvrđivanja stečajnog plana; 7.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Povlačenje tužbe kao posljedica potvrđivanja stečajnog plana

Broj odluke: Pž 1819/2019-2

28
Rješavanje sukoba nadležnosti; 6.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Rješavanje sukoba nadležnosti

Broj odluke: Pž 2826/2019-2

29
Račun kao isprava; 6.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Račun kao isprava

Broj odluke: Pž 3268/2016-2

30
Pravo na žalbu protiv rješenja u sporu male vrijednosti; 3.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Pravo na žalbu protiv rješenja u sporu male vrijednosti

Broj odluke: Pž 2123/2019-2

31
Udruga kao korisnik besplatne pravne pomoći; 2.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Udruga kao korisnik besplatne pravne pomoći

Broj odluke: Pž 3842/2017-4

32
Pasivnost tuženika; 2.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Pasivnost tuženika

Broj odluke: Pž 7180/2016-2

33
Ugovorna kazna zbog zakašnjenja - pretpostavke za isplatu; 29.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ugovorna kazna zbog zakašnjenja - pretpostavke za isplatu

Broj odluke: Pž 4630/2018-5

34
Osporavanje prijavljenih tražbina; 25.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Osporavanje prijavljenih tražbina

Broj odluke: Pž 2587/2019-3

35
Prestanak postojanja tužitelja u sporu o imovinskopravnom zahtjevu; 17.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prestanak postojanja tužitelja u sporu o imovinskopravnom zahtjevu

Broj odluke: Pž 2541/2019-2

36
Nedostatnost stečajne mase kao razlog za obustavu i zaključenje stečajnog postupka; 16.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nedostatnost stečajne mase kao razlog za obustavu i zaključenje stečajnog postupka

Broj odluke: Pž 2374/2019-2

37
Upućivanje u parnicu u predstečajnom postupku kad je tražbinu koju su priznali dužnik i povjerenik osporio drugi vjerovnik, a za tu tražbinu ne postoji ovršna isprava; 16.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Upućivanje u parnicu u predstečajnom postupku kad je tražbinu koju su priznali dužnik i povjerenik osporio drugi vjerovnik, a za tu tražbinu ne postoji ovršna isprava

Broj odluke: Pž 4353/2018-5

38
Popis vjerovnika i prijava tražbine; 15.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Popis vjerovnika i prijava tražbine

Broj odluke: Pž 2384/2019-2

39
Hitnost stečajnog postupka; 15.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Hitnost stečajnog postupka

Broj odluke: Pž 2402/2019-2

40
Industrijski dizajn - težina proizvoda; 11.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Industrijski dizajn - težina proizvoda

Broj odluke: Pž 2991/2017-6

41
Odgovornost za štetu koju prouzroči divljač; 8.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odgovornost za štetu koju prouzroči divljač

Broj odluke: Pž 570/2016-3

42
Rješenje o namirenju; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Rješenje o namirenju

Broj odluke: Pž 1835/2019-2

43
Obveza plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnog postupka; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Obveza plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnog postupka

Broj odluke: Pž 1915/2019-2

44
Nagrada privremenog stečajnog upravitelja; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nagrada privremenog stečajnog upravitelja

Broj odluke: Pž 2196/2019-2

45
Prijeboj u predstečajnom postupku; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prijeboj u predstečajnom postupku

Broj odluke: Pž 6485/2016-2

46
Prijava tražbine u stečajnom postupku; 2.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Prijava tražbine u stečajnom postupku

Broj odluke: Pž 2149/2019-2

47
Ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom - nedostatak propisane forme; 1.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom - nedostatak propisane forme

Broj odluke: Pž 858/2015-2

48
Postojanje pravnog interesa tužitelja; 25.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Postojanje pravnog interesa tužitelja

Broj odluke: Pž 4659/2016-5

49
Pasivna legitimacija u sporovima radi naplate cijene za isporuku vode za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske; 25.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Pasivna legitimacija u sporovima radi naplate cijene za isporuku vode za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske

Broj odluke: Pž 2128/2017-2

50
Vezanost suda za odluku o ništetnosti odluke glavne skupštine; 22.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Vezanost suda za odluku o ništetnosti odluke glavne skupštine

Broj odluke: Pž 1838/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci