Poredano po:

Broj dokumenata: 3814

1
Inspekcijski nadzor; 30.1.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3692/2018-3

2
Porezni nadzor; 27.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1863/2018-2

3
Naknada troškova zastupanja; 20.11.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3744/2018-2

4
Javna nabava; 17.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3485/2018-2

5
Stambeno zbrinjavanje; 10.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 872/2017-2

6
Naknada za oduzetu imovinu; 19.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 777/2019-2

7
Povrat komunalnog doprinosa; 12.9.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3750/2018-2

8
Provođenje komunalnog reda; 14.6.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1585/2019-2

9
Komunalni red; 14.6.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1587/2019-2

10
Odjava prebivališta; 14.6.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1834/2019-3

11
Bespravna gradnja; 14.6.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2324/2019-2

12
Lokacijska dozvola; 31.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 715/2019-2

13
Rješenje o izvedenom stanju; 29.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 438/2019-4

14
Promjena podataka u katastarskom operatu; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 944/2019-2

15
Naknada za uređenje voda; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3370/2018-3

16
Predaja zemljišta u vlasništvo; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2058/2019-2

17
Naknada za zadržavanje objekta; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2099/2019-2

18
Izvlaštenje; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2356/2018-3

19
Naknada troškova upravnog postupka; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2662/2018-3

20
Stambeno zbrinjavanje; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1457/2019-2

21
Komunalni doprinos; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1747/2019-2

22
Utvrđivanje građevne čestice; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2520/2018-3

23
Komunalni doprinos; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2541/2018-3

24
Uklanjanje građevine; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2137/2019-2

25
Gospodarenje komunalnim otpadom; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1308/2019-2

26
Licenca za autotaksi prijevoz; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1918/2019-2

27
Odjava prebivališta; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1946/2019-2

28
Zaštita potrošača; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4392/2018-3

29
Ovrha komunalne naknade; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 908/2019-2

30
Pravo na novčanu potporu; 2.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1961/2019-2

31
Važenje eksploatacijskog odobrenja; 25.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4224/2018-2

32
Porez na dodanu vrijednost; 18.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1085/2019-4

33
Rješenje o izvedenom stanju; 17.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 675/2019-2

34
Naknada za deposediranu nekretninu; 17.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 797/2019-2

35
Uklanjanje građevine; 17.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 933/2019-2

36
Izvlaštenje; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1029/2019-3

37
Utvrđivanje građevne čestice; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1204/2019-2

38
Poništenje isprava; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1275/2019-2

39
Komunalni doprinos; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1581/2019-2

40
Izdavanje građevinske dozvole; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 736/2019-2

41
Katastarska izmjera; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 526/2019-2

42
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 813/2019-3

43
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 814/2019-3

44
Troškovi upravnog spora; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 815/2019-2

45
Utvrđivanje šumskog zemljišta; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 858/2019-2

46
Rješenje o izvedenom stanju; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1189/2019-2

47
Uklanjanje građevine; 3.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1633/2019-2

48
Poništenje rješenja; 28.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1965/2018-2

49
Procjena utjecaja na okoliš; 20.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2465/2018-2

50
Uklanjanje građevine; 20.3.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 698/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a