Poredano po:

Broj dokumenata: 315855

1
Kir 836/2023-3; 28.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

2
Gž Ovr 168/2023-3; 22.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršeniku da plati ovrhovoditelju troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.115,93 EUR/8.408,00 kn, u roku od 8 dana. 2. Navedeno rješenje pravovremenom žalbom pobija ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući da drugostupanjski s...

3
Kž 681/2023-4; 22.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom suda prvog stupnja je na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17,126/19 i 80/22, dalje: ZKP/08) utvrđeno da je okrivljenik M. S. počinio jedno protupravno d...

4
Kžmp 22/2023-6; 22.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Koprivnici je presudom poslovni broj 3 Kmp-12/2022-52 od 10. ožujka 2023. proglasio krivim okrivljenika R. C. za dva kaznena djela protiv imovine teškom krađom u pokušaju iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. u vezi čl. 34. KZ/11 i za kazneno djelo krađe iz...

5
Ik I 546/2023-2; 21.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Dana 4. listopada 2023. zatvorenik A. K. podnio je prijedlog za uvjetni otpust, u kojem navodi kako izdržava kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci po presudi  Županijskog suda u Zagrebu  broj K-55/19, a istek kazne je 3. siječnja 2024. Glavni razlog za odbijanje prošlog prijedloga za ...

6
Gž 1258/2021-2; 21.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina u suvlasništvu stranaka upisana u z.ul. 694 k.o. Slano, 1.suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-1), prvi kat kuće zgr. 231/1 uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine i to civilnom ...

7
Kž 684/2023-4; 21.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 dalje: ZKP/08) odbijen je prijedlog obrane za izdvajanje iz spisa predmet...

8
Gž Ovr 672/2022-5; 20.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda donesenim temeljem odredbe čl. 41. st. 4. Ovršnog zakona (Narodne novine broj: 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - odluka US RH; 73/17., 131/20.; dalje u tekstu: OZ), temeljem ovršne isprave - ovršne sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Slavonsko...

9
Kv II 349/2023-3; 17.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Varaždinu je, na temelju čl. 127. st. 3. u vezi s čl. 130. st. 2. i čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, ...

10
Kv II 353/2023-3; 17.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage ovog suda protiv okrivljene M. Đ., na temelju čl. 127. st. 3. u vezi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP/08 produljen je istražni zatvor za jedan mjesec i može trajati do 12. prosinca 2023. Protiv N. Đ., na temelju čl. 127. st. 3. u vezi čl. 123. st....

11
Gž 25/2021-3; 17.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: "I. Odbija se prijedlog da se prizna odluka stranog suda i to pravomoćne presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci posl. br. 57 0 Ps 078564 10 Ps od 21. prosinca 2011. II. Nalaže se predlagatelju NIGD … d.o.o. da N. l. d.d. Z., naknadi trošak ovog postupka u ...

12
Kir 800/2023-9; 16.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-718/023-3 od 17. listopada 2023. određen istražni zatvor iz zakonske osno...

13
Kž 424/2023-6; 16.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je, u odsutnosti, krivim opt. A.K. zbog kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - prijevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ/97, te je na temelju čl. 293. st. 2. KZ/97 osuđen na kaznu zatvora ...

14
Gž 1006/2022-2; 16.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži od tuženice isplatu iznosa od 248.987,52 kn sa zateznom kamatom na pojedinačno određene novčane iznose. Toč. II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženici parnični trošak u iznosu od 12.500,00 kn. 2. Navedenu pr...

15
Gž 1226/2023-2; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se zahtjev predlagateljice za ukidanjem potvrde ovršnosti, kao nedopušten." 2. Protiv navedenog rješenja potpunu, pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je predlagateljica 23. svibnja 2023. zbog svih žalbenih razloga iz članka 3...

16
Kv II 345/2023-3; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage ovog suda protiv okrivljenog K. K., na temelju čl. 127. st. 3. i čl. 130. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22, dalje: ZKP/08) iz zakonske osno...

17
Kž 131/2023-6; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski kazneni sud u Zagrebu presudom poslovni broj 8 K-1083/2019 od 4. srpnja 2022. je, na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" 152/08, 76709, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19. - dalje ZKP/08-19, u svezi čega valja ...

18
Gž R 215/2023-2; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom odbijen tužiteljev zahtjev za naknadu štete u iznosu od 31.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 17. prosinca 2019. do isplate kao i njegov zahtjev za naknadom troškova parničnog postupka sa zakonskim zateznim kamatama od presuđenja do isplate. 2. Navedenu presu...

19
Gž R 221/2023-2; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom su presudom utvrđene nedopuštenim odluka tuženika od 19. rujna 2018. o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju zbog osobito teške povrede iz radnog odnosa kao i očitovanje tuženika od 10. listopada 2018. kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za zaštitu prava (točka I. izreke). T...

20
Kž 418/2022-10; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu je presudom broj K-379/2021-65 od 29. travnja 2021. proglasio krivim optuženog D. A. zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. i 5. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. ...

21
Kir 761/2023-5; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Okrivljenom S. K. rješenjem Županijskog suda u Sisku navedenim u izreci, zbog kaznenog djela iz članka 190. stavak 1. i 2. KZ/11 određena je mjera opreza temeljem članka 98. stavak 2. točke 3. ZKP/08 u vezi članka 99. stavak 3. ZKP/08 i to redovitog osobnog javljanja Policijskoj upravi sisačko - ...

22
Gž 2139/2021-5; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je otvoren i zaključen jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača K. K. iz D. V. (dalje: potrošač) te je potrošač oslobođen od preostalih obveza u odnosu na vjerovnike Republiku Hrvatsku, G. C., H.r.t., H.v. Z. i E.&S. B. d.d. R.. 2. Protiv rješenja je žalbu...

23
Gž 279/2022-3; 15.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog Financijske agencije za provedbu jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača M. C. iz N. (dalje: potrošač). 2. Protiv rješenja je žalbu podnio potrošač sadržajno ukazujući na žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava iz čl. 353...

24
Gž 493/2023-3; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. poslovni broj  Ovrv-45801/2018 od 28. rujna 2018. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljima iznos od 2.790,01 EUR/21.021,36 kuna sa zakonskom zateznom kamat...

25
Gž 629/2023-2; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjsim rješenjem odlučeno je: „I Općinski sud u Splitu, Stalna službe u Sinju, mjesno je nenadležan za suđenje u ovoj pravnoj stvari. II Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao mjesno nadležnom.“ 2. Protiv tog rješenja žalbu podnos...

26
Kir 798/2023-3; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora pod brojem KP-DO-921/2023 od 14. studenog 2023., protiv osumnjičenog I. V. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 3. ZKP/08, jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 3. ...

27
U-III/2853/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Perković, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 194a, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Anto Nobilo, odvjetnik u Odvjetničkom ....

28
U-III/3267/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 23. srpnja 2019. Zdravko Mustač, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj) putem punomoćnice Lidije Horvat, odvjetnice u Zagre ....

29
U-I/2934/2022; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. donio je Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u daljnjem tekstu: ZGO). ZGO je objavljen u "Narodnim novinama" broj 84 od 23. srpnja 2021., a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave ....

30
U-III/1744/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Ustavne tužbe u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) podnijeli su: - Ivica Lovrić iz Sesveta, Marija Palić, Romina Bratković, Irena Horvat iz Zagreba, Maja Dučkić, .....

31
U-II/3321/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. UREDBA O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE 1. Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. Nakon objave ("Narodne novine" broj 31/23.), stupila je na sn ......

32
U-I/3576/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 1. podstavaka d) i r) Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 2...

33
Gž 151/2023-2; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se u točki I. izreke oglasio nenadležnim, ukinuo provedene radnje te odbacio tužbu tužitelja. Točkom II. izreke naložio je tužitelju da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 663,61 EUR/5.000,00 kn u roku od 15 dana. 2. Žalbu protiv citiranog rješenja ...

34
Kv II 346/2023-3; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu je, na temelju čl. 127. st. 1. u vezi čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80...

35
Kir 776/2023-6; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-710/2023-3 od 16. listopada 2023. određen istražni zatvor iz zakonske os...

36
Kž 572/2023-7; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom od 23. lipnja 2023. broj 12 K-86/2020-11 Općinski sud u Vukovaru proglasio je krivim optuženika A. B. zbog kaznenog djela protiv imovine, krađom iz čl. 228. st. 1. KZ/11, te ga je na temelju istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci...

37
Kž 608/2023-4; 14.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem od 14. studenog 2022., poslovni broj: 14 Kov-128/2023-125, Općinski sud u Čakovcu odbio je temeljem čl. 351. st. 1. u vezi sa čl. 86. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/1...

38
Gž Ovr 396/2023-2; 13.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I izreke odbačen je kao nepravovremen prijedlog ovršenice za povrat u prijašnje stanje. Točkom II izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenice za ukidanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti iskazane na rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Z. broj Ovrv-1267...

39
Gž Ob 78/2023-3; 13.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je odlučeno: „I. Odbija se tužiteljice s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica A. K. iz K., OIB..., izvanbračna supruga sada pok. D. J.2 iz K., OIB..., umrlog... godine, i slijedom toga zakonska nasljednica prvog nasljednog reda iza pok. D. J2., št...

40
Kir 787/2023-3; 13.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora pod brojem KP-DO-915/2023 od 13. studenog 2023. protiv osumnjičenog A. H. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, jer postoji osnovana sumnja da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. i...

41
Gž Zk 262/2023-2; 10.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor 1. M. M., OIB. …, Š., i 2. Š. L., OIB: …, B., te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica, poslovni broj: Z-8059/2020., od...

42
Kir 783/2023-3; 10.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv 1. osumnjičenog D. B. i 2. osumnjičene D. K., zbog sumnje da su počinili kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 1. i 2. osumnj...

43
Gž Ovr 445/2022-2; 10.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev protivnice osiguranja za naknadu troška postupka osiguranja u iznosu od 331,81 EUR/2.500,00 kuna[1], kao neosnovan. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi protivnica osiguranja zbog svih zakonskih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavka 1. Zakona...

44
Kž 673/2023-4; 10.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanom rješenjem od 3. studenog 2023. broj 4 Kv-149/2023-6 Općinski sud u Koprivnici je, na temelju odredbe čl. 127. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. ...

45
Gž 1154/2023-2; 9.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 4.124,36 EURA/31.075,00 kn sa zateznom kamatom od 12. listopada 2021. do isplate. Pod točkom II. izreke odbijena je tužiteljica sa zahtjevom za isplatu iznosa od 16,59 EURA/125,00 kn sa ...

46
Kž 494/2023-4; 9.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivim opt. D.A. zbog kaznenih djela protiv imovine - računalna prijevara i to pod točkom 1. izreke iz čl. 271. st. 1. KZ/11, a pod točkom 2. izreke iz čl. 271. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11, sve u vezi čl. 51. KZ/11, te je optuženiku z...

47
Gž 980/2023-2; 9.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da imovinu ostavitelja pok. N. P. pok. I. iz L. ne spadaju nekretnine označene kao kat. čest. zgr. 435 i kat. čest zem. 6159, sve u zk. ul. br. 1732 k.o. L., budući da iste predstavljaju...

48
Kž 448/2023-4; 9.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je krivim opt. J.V. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, te je na temelju čl. 139. st. 3. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, a na temelju čl. 56. KZ/11 optužen...

49
Kž 487/2023-4; 9.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, točka I. izreke prvostupanjske presude, proglašeni su krivima opt. A.S. i opt. Ž.K. zbog kaznenog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 229. st. 2. u vezi st. 1. t. 1. i čl. 36. st. 2. KZ11, te su na temelju tog zakonskog propisa optuženicima osuđeni...

50
Gž 626/2023-2; 8.11.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: " I. Ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu." 2. Protiv prvostupanjskog rješenja pravodobnu žalbu podnosi tužitelj zbog svih žalbenih razloga...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a