Poredano po:

Broj dokumenata: 287009

1
U-IXA/1795/2022; 9.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vjenceslav Oštarić, sudac Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu, Prekršajnog odjela (u daljnjem tekstu: žalitelj), podnio je 25. ožujka 2022. žalbu protiv odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: SP-9/21 od 21. siječnja 2022. (u dalj ....

2
U-IXA/783/2022; 9.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. P., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: žaliteljica), koju zastupa Sandra Marković, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Marković, Grbavac, Gliha sa sjedištem u Zagrebu, podnijela je žalbu protiv odluke Državnog sudb ....

3
U-I/7839/2014; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske proglasio je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 30. svibnja 2014. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade objavljen je u " ....

4
U-II/593/2017; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom tarifnog broja 7. točke 1. i riječi "osim u procjenjivim predmetima" točke 2. alineje 6. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Narodne novine" broj 69/93., 87/93., 16/94., 11/96., 91/04., 142/12., 103/1...

5
U-I/386/2020; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor (tadašnji Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske) donio je Zakon o odvjetništvu na sjednici održanoj 27. siječnja 1994. Zakon o odvjetništvu objavljen je u "Narodnim novinama" broj 9 od 10. veljače 1994., a stupio je na snagu 18. veljače 1994. ....

6
U-III/2173/2021; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijele su Marina Mamić, Lucija Mamić, Iva Mamić i Ana Šikić, koje zastupaju Veljko Miljević i Marko Sedlo, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Miljević i partneri j.t.d. iz Zagreba, te Sandra Marković, odvjetnica iz Zajedničkog odvjetničkog ureda ....

7
U-I/2452/2022; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ivica Samardžić iz Koprivnice (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 20. travnja 2022. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama Zakona o patentu ("Narodne novine" broj 46/18.; u daljnjem tekstu: ZIZoP/03). 2. Novi Zakon o patentu ("Narodne novin ....

8
U-III/3128/2022; 7.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu 23. svibnja 2022. podnijela je N. N. iz N. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa N. H., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. O. - V. B. u K. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u K ......

9
Kž 247/2021-9; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Puli - Pola proglasio je krivim optuženika V. M. zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 1. KZ/11., te ga je temeljem čl. 139. st. 3. KZ/11. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. 2. Na te...

10
Kž 274/2021-5; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog M. V. zbog dva kaznena djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11. i kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11., pa mu je za svako kazneno djelo prijetnje utvrdio kaznu zatvora u trajanju od deset mjese...

11
Kž 93/2022-4; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP) opt. N. Š. oslobodio je optužbe zbog kaznenog djela prijevar...

12
U-III/3111/2022; 1.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio Karlo Lisica iz Bibinja, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Branimir Zorica, odvjetnik u Zadru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Ž ......

13
U-III/3186/2022; 1.6.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristijan Badanjak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Šime Matak, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Čogurić & Matak d. o. o. u Zagrebu, podnio je 23. svibnja 2022. pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu. Ustavna ......

14
Kž 104/2022-4; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu odbio je prijedlog okrivljenika M. J. da se kao nezakoniti dokazi iz kaznenog spisa izdvoje zapisnici o ispitivanju svjedoka D. R. i A. M. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio okrivljenik po branitelju odvjetniku D. H. zbog bitne povre...

15
Gž 683/2021-3; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenom ovrha radi osiguranja novčane tražbine na temelju pravomoćne ovršne isprave Županijskog suda u Šibeniku br. K-43/10 u iznosu od 5.703.687,00 kuna sa zateznom kamatom koja teče od 13. svibnja 2013. godine do isplate i troškova p...

16
Gž Ob 1201/2021-2; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom citiranim u izreci odlučeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice M. N. koji glasi: "1. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice M. N. iz K., OIB:… i II tuženika S. N. iz K., OIB:… svakog u ½ suvlasničkog dijela predstavlja nekretnina i to čk. br. 529/1, kuća u … ul. površine ...

17
Gž Ob 1310/2021-4; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Razvodi se brak sklopljen dana … 2013. u O., koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja N. Z., za godinu 2013 pod rednim brojem 00119 između R. S., rođene Š., rođene … 1984. u S., OIB:… i I. S., rođenog … 1971. u Z., OIB:… II/ Zajedničko di...

18
Gž Ob 400/2022-3; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Razvodi se brak sklopljen … 2017. u P. između A. D., rođene … 1986. godine u G., OIB:… i A. D., rođenog … 1986. godine u S., R. S., OIB:…, koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja P. za 2017. godinu pod rednim brojem 11. II Mlt. D. D., r...

19
Gž 1348/2022-2; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja tuženoj je naloženo da isplati tužiteljici iznos od 8.143,48 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je navedeno u izreci (točka I.), odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 609.856,52 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je navedeno u izreci ...

20
Gž Ob 613/2022-2; 27.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Zabranjuju se S. H.2 OIB … osobni odnosi sa malodobnim sinom S. H.3 OIB … do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci po poslovnim brojem POb 381/2020 ili do drugačije odluke suda. II. Odbija se prijedlog za d...

21
Gž R 455/2020-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom tuženoj naloženo tužitelju isplatiti 540,10  kn kao i naknaditi mu troškove postupka, sve s pripadajućim zateznim kamatama. 2. Žalbu protiv te presude podnosi tužitelj pozivom na sve žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj...

22
Gž 32/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski rješenjem, suđeno je: „ I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužena J. K. iz P. uznemirila tužiteljicu J. K. iz P. u posljednjem mirnom posjedu dijela čest. zem. ... k.o. P., koja u naravi predstavlja kuću katnicu i dvorište, na način ...

23
Gž 2602/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: ‟I. Odbija se tužiteljica S.Đ. iz B., ulica ..., R.S., OIB ... sa zahtjevom koji glasi: ''1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB ... da tužiteljici Đ.S. iz B., ulica ..., OIB ... isplati s osnova neimovinske štete iznos od 220.000,00 kn s pripadajućom z...

24
Gž 2755/2021-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se precizirani tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Dužni su tuženici u roku od 15 dana predati u posjed tužiteljima dio zk.č.broj 7238/1 KO B. B.V. i to baš dio koji je na Skici lica mjesta, na dan očevida i izmjere stalnog sudskog vještaka P...

25
Kž 105/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Dubrovniku presudom od 4. veljače 2022., poslovni broj 4 K-202/2018-25., na temelju članka 453. stavaka 1. točka 2. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19. dalje: ZKP/08.) okrivljenika J. K. oslobodio je od optužbe ...

26
Gž 2082/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I               Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 28.406,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od: -27.906,00 kn od 6. studenog 2018. do isplate -500,00 kn od 5. svibnja 2018. do isplate, po stopi koja se određuje, za svako polugod...

27
Kž 200/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u O., na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog broj K-333/2020-2 od 24. lipnja ...

28
Kž 244/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u V. br. K-413/2020-32 od 19. siječnja 2022. godine, opt. I. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 3. u vezi st. 1. KZ/11, pa je za počinjeno kazneno djelo, temeljem čl. 278. st. 3. KZ/11, osuđen na kaznu zatvora ...

29
Kž 247/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Š. br. K-381/2021 od 8. ožujka 2022. godine opt. T. A. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonitim ulaženjem, kretanjem i boravkom u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog s...

30
Kž 250/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u S. br. K-702/2017 od 22. ožujka 2022. godine, opt. M. J. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela protiv imovine i to jednog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 i jednog kaznenog djela prijevare iz čl....

31
Gž 778/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Navedenom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da se proglasi nedopuštenom ovrha u ovršnom predmetu Općinskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Ovrv-2997/03 koji se vodi na prijedlog tuženika kao ovrhovoditelja i to na stanu površine 63 m2 sa terasom na I. katu, koji se nalazi u...

32
Gž Ovr 68/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud donio je rješenje koje glasi: " I. Odbacuje se prijedlog ovršenika od 22.studenog 2021. za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izravne naplate na temelju obveznog prekršajnog naloga G. Z., … KLASA: 340-07/18-03/52009, URBROJ...

33
U-III/3862/2016; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je u upravnom sporu odlučivano o zakonitosti konačnog upravnog akta kojim je odbijen podnositeljev zahtjev za ostvarivanje prava na azil, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom ....

34
U-III/1270/2018; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti kojim je odlučeno o dopuštenosti revizije, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), Nenad Medak ....

35
U-III/6069/2021; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Slunjski iz Castlebara, Irska podnio je ustavnu tužbu u povodom presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1994/21-2 od 9. lipnja 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) kojom je preinačena presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: U ....

36
U-III/7233/2021; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željo Antolović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 5. prosinca 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5561/2018-5 od 24. rujna 2019. kojom je dijelom preinačena, a dijelom potvrđena presuda Općinskog građansko ....

37
U-III/6138/2021; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Kostelac iz Otočca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Irena Blauhorn, odvjetnica u Karlovcu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 893/2018-2 od 6. srpnja 2021. kojom su potvrđene presuda Županijsko ....

38
U-IIIA/2037/2022; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marijana Amižić iz Žrnovnice (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 10. ožujka 2022. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu pod brojem Pr-19/2022 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u ....

39
U-III/2135/2022; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Memis Fankhauser iz Berna, Konfederacija Švicarska (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u pritvoru radi izručenja u Zatvoru u Dubrovniku, podnio je Ustavnom sudu dvije ustavne tužbe kojima osporava sudske odluke donesene u postupku radi utvrđenja jesu li i ....

40
U-III/3446/2016; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o dopuštenosti tužbenog zahtjeva podnesenog radi šutnje uprave, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/ ....

41
U-III/4017/2017; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Gordana Družinec iz Darde (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vedran Pajić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-456 ......

42
U-III/2922/2019; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. P. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), osobno te zastupana po skrbnici B. B. iz B., podnijela je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava rješenje Županijskog suda u Z. broj: Gž Ob-250/2019-3 od 27. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko r ....

43
U-III/4969/2020; 26.5.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je društvo MODUS DEA d.o.o. - u likvidaciji iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Stančić-Rokotov i partneri d.o.o. u Zagrebu. Ust ......

44
Gž R 787/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski rješenjem riješeno je: „I. Ovaj sud se oglašava mjesno i stvarno nenadležnim u odnosu na tuženika pod 2. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet u odnosu na tuženika pod 2. će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci.“ 2. Protiv toga rješenja žalbu je podn...

45
Kž 157/2022-5; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja: Kov-87/2022-16 od 28. travnja 2022., na temelju članka 351. stavka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku(„Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13,152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08), odbijen je ka...

46
Kž 35/2022-5; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja K-460/2018-54 od 12.studenoga 2021., odbačena je žalba od 22. rujna 2021. braniteljice 1. okrivljenogS. J., S. F., odvjetnice iz S., kao nedopuštena. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pravodobno 1. prosinca 2021. podnio 1.okrivljenik putem svoje bran...

47
Gž Ovr 302/2022-3; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine 1. ovršenika J. P. k.č.br. ..., upisane u zk.ul. ... k.o. G., površine 496 m2, dvorište od 382 m2, stambena zgrada k.b. ... od 114 m2, na adresi T. S. M., u 1/1 dijela, u ukupnom iznosu od 535.0...

48
Gž 1621/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. Š. - S. iz Z. poslovni broj Ovrv-27114/16 od 23. kolovoza 2016. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju glavnicu od 1.800,00 kn uz ...

49
Gž 1367/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom u toč.I/izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. M. iz O. broj Ovrv-13/2018 od 15. siječnja 2018. u dijelu kojem je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 81.393,84 kn sa zateznom kamatom tekućom od 8. prosi...

50
Kž 123/2022-6; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Bjelovaru odbio je optužbu protiv optuženika D. C. da bi počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11, te ga je proglasio krivim što je počinio kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11 za koje kazneno djelo ga je osud...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a