Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3021/2006 iz 11.12.2006
Stupanje na snagu: 19.12.2006

2
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1852/2009 iz 1.7.2009
Stupanje na snagu: 9.7.2009

3
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Financijske policije (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-983/2011 iz 7.4.2011

4
Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-550/2008 iz 13.2.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa