Poredano po:

Broj dokumenata: 48

1
Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2994/2007 iz 10.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.7.2013, NN 90-2003/2013

2
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-479/2005 iz 28.2.2005
Stupanje na snagu: 11.2.2005

3
Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-242/2009 iz 26.1.2009
Stupanje na snagu: 26.1.2009

4
Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-3736/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2010, NN 14-285/2011

5
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. - KPD 2015. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 157-2980/2014 iz 31.12.2014
Stupanje na snagu: 1.1.2015

6
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2954/2013 iz 15.11.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.3.2020, NN 25-598/2020

7
Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010. - SKIS 2010 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-20/2015 iz 2.1.2015
Stupanje na snagu: 10.1.2015

8
Prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2969/2013 iz 18.11.2013
Stupanje na snagu: 11.11.2013

9
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2161/2012 iz 22.8.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2013, NN 102-2258/2012

10
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1364/2013 iz 10.6.2013
Stupanje na snagu: 24.5.2013

11
Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-805/2013 iz 10.4.2013
Stupanje na snagu: 18.4.2013

12
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1941/2009 iz 9.7.2009
Stupanje na snagu: 19.6.2009

13
Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-347/2013 iz 20.2.2013
Stupanje na snagu: 28.2.2013

14
Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2507/2019 iz 20.12.2019
Stupanje na snagu: 28.12.2019

15
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3495/2010 iz 3.12.2010
Stupanje na snagu: 26.11.2010

16
Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (142) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-516/2011 iz 23.2.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2022, NN 133-2005/2022

17
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1454/2017 iz 4.7.2017

18
Statistički standardi za strukturno-poslovno istraživanje industrije (IND-21/SPS) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-794/2005 iz 29.3.2005

19
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2005. (IND-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-643/2006 iz 10.3.2006

20
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-397/2014 iz 17.2.2014

21
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004.-2007. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-480/2005 iz 28.2.2005

22
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. - 2020. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-623/2018 iz 4.4.2018

23
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (2008. – 2012) (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-2209/2008 iz 5.6.2008

24
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-2210/2008 iz 5.6.2008

25
Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-2965/2011 iz 16.12.2011

26
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-3198/2008 iz 22.9.2008

28
Statistički standardi za strukturno-poslovno istraživanje industrije (IND-21/SPS/G) za 2008. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1118/2009 iz 20.4.2009

29
Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-542/2004 iz 12.2.2004

30
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2006. (IND-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-650/2007 iz 8.2.2007

31
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2002 (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-1929/2003 iz 9.8.2003

32
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2004. (IND-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-303/2005 iz 3.2.2005

33
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2614/2006 iz 31.10.2006

34
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-1120/2007 iz 2.4.2007

35
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2008. (IN-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-419/2009 iz 11.2.2009

36
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-653/2018 iz 10.4.2018

37
Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1396/2009 iz 25.5.2009

38
Statistički standardi za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2009. (IND-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-145/2010 iz 12.1.2010

39
Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije (IND-21/REPO) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1212/2005 iz 19.5.2005

40
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1439/2013 iz 17.6.2013

41
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2704/2012 iz 15.11.2012

42
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1365/2013 iz 10.6.2013

43
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-435/2015 iz 24.2.2015

44
Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1109/2014 iz 14.5.2014

45
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1528/2011 iz 24.6.2011

46
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2007. (IND-21/PRODCOM) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-601/2008 iz 14.2.2008

47
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-405/2019 iz 25.2.2019

48
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-213/2020 iz 30.1.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa