Poredano po:

Broj dokumenata: 193

1
Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2204/2015 iz 23.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2020, NN 115-2249/2020

2
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2946/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NN 66-1334/2020

3
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2630/2017 iz 17.11.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NN 66-1335/2020

4
Odluka o uspostavi Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1213/2020 iz 22.5.2020
Stupanje na snagu: 30.5.2020

5
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-604/2018 iz 28.3.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2020, NN 56-1136/2020

6
Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1666/2020 iz 29.7.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

7
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-204/2019 iz 25.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.3.2020, NN 52-1054/2020

8
Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-666/2015 iz 20.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.2.2020, NN 13-217/2020

9
Kolektivni ugovor ugostiteljstva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-76/2020 iz 15.1.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.2.2020, NN 27-642/2020

10
11
Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2452/2019 iz 13.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

12
Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2356/2019 iz 4.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

13
Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-45/2018 iz 3.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 17-425/2020

14
Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-274/2018 iz 7.2.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 18-473/2020

15
Kolektivni ugovor ugostiteljstva (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-707/2018 iz 18.4.2018

16
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1018/2018 iz 4.6.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NN 122-2418/2019

17
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1019/2018 iz 4.6.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NN 122-2418/2019

18
Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1355/2018 iz 20.7.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.10.2019, NN 124-2485/2019

21
Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. - 2020.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2399/2018 iz 28.12.2018
Stupanje na snagu: 1.1.2019

22
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2306/2018 iz 21.12.2018
Stupanje na snagu: 1.1.2019

23
Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1565/2015 iz 22.7.2015

24
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1282/2018 iz 11.7.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2018, NN 3-75/2019

25
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-726/2017 iz 6.4.2017

26
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-874/2018 iz 18.5.2018
Stupanje na snagu: 19.5.2018

27
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-872/2017 iz 21.4.2017

28
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-871/2017 iz 21.4.2017

29
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1089/2017 iz 12.5.2017

30
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-892/2018 iz 18.5.2018
Stupanje na snagu: 27.4.2018

31
Kolektivni ugovor ugostiteljstva (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-898/2015 iz 22.4.2015

32
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-608/2018 iz 30.3.2018
Stupanje na snagu: 31.3.2018

33
Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2544/2017 iz 10.11.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2018, NN 24-463/2018

34
Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-504/2018 iz 14.3.2018
Stupanje na snagu: 7.3.2018

35
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-425/2018 iz 2.3.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

36
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-424/2018 iz 2.3.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

37
Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-720/2018 iz 20.4.2018
Stupanje na snagu: 1.3.2018

38
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-437/2018 iz 6.3.2018
Stupanje na snagu: 1.2.2018

39
Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-141/2018 iz 11.1.2018

40
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3018/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

41
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3017/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

42
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3016/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

43
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-550/2017 iz 17.3.2017

44
Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2543/2017 iz 10.11.2017
Stupanje na snagu: 9.11.2017

45
Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2542/2017 iz 10.11.2017
Stupanje na snagu: 9.11.2017

46
Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-197/2013 iz 30.1.2013

47
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2352/2013 iz 14.8.2013

48
Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1023/2015 iz 13.5.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2017, NN 52-1200/2017

49
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-788/2014 iz 2.4.2014

50
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1361/2014 iz 13.6.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije