Poredano po:

Broj dokumenata: 425

1
Zaključak o izradi akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2022. do 2025. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1233/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.7.2021, SGZ 17-998/2021

2
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-940/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 4.6.2021

3
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

4
Pravilnik o državnim potporama za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru stočarstva za 2021 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-802/2021 iz 26.4.2021
Stupanje na snagu: 4.5.2021

5
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-221/2018 iz 31.1.2018

6
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

7
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.3.2021, SGZ 8-479/2021

8
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-406/2021 iz 15.3.2021
Stupanje na snagu: 23.3.2021

9
Zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-478/2021 iz 22.3.2021
Stupanje na snagu: 16.3.2021

10
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-322/2021 iz 25.2.2021
Stupanje na snagu: 26.2.2021

11
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-275/2021 iz 8.2.2021
Stupanje na snagu: 16.2.2021

12
Statut Grada Zagreba (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2021, SGZ 3-154/2021

13
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za studeni i razdoblje rujan - studeni 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-315/2021 iz 15.2.2021
Stupanje na snagu: 3.2.2021

14
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2343/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

15
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2344/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

16
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2345/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

17
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (14) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015

18
Odluka o socijalnoj skrbi (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1582/2020

19
Odluka o komunalnom doprinosu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1583/2020

20
Odluka o zaštiti objekata od grafita (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.7.2020, SGZ 15-1080/2020

21
Zaključak o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve zainteresirane osnovne i srednje škole kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1232/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu: 25.6.2020

22
23
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019

24
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019

25
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-803/2020

26
Odluka o komunalnoj naknadi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-804/2020

27
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

28
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-492/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

29
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1703/2017 iz 4.9.2017

30
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

31
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

32
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (17) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 24-2816/2019

33
34
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2424/2018 iz 21.12.2018

35
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

37
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-843/2019 iz 25.3.2019

38
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-842/2019 iz 25.3.2019

39
Odluka o grobljima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2815/2019

40
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-149/2018 iz 31.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2813/2019

41
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

42
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2019, SGZ 20-2464/2019

43
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

44
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

45
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

46
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

47
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

48
Odluka o komunalnom redu (6) - nevažeći propis - djelomična primjena · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-164/2014 iz 10.2.2014 Stupanje na snagu: 23.7.2019

49
Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-594/2017 iz 22.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.6.2019, SGZ 13-1588/2019

50
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1676/2015 iz 19.10.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa