Poredano po:

Broj dokumenata: 530

1
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-118/2022 iz 26.1.2022

2
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-307/2024 iz 1.3.2024
Stupanje na snagu: 9.3.2024

3
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-985/2022 iz 2.5.2022

4
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-282/2024 iz 20.2.2024
Stupanje na snagu: 28.2.2024

5
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2576/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2024, SGZ 4-235/2024

6
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-185/2024 iz 7.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

7
Odluka o financiranju mjesne samouprave (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-2297/2016 iz 5.12.2016

8
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1789/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

9
Odluka o financiranju mjesne samouprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2000/2023 iz 10.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

10
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2001/2023 iz 10.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

11
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2147/2023 iz 13.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

12
Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-644/2017 iz 23.3.2017

14
Odluka o lokalnim porezima (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 42-2215/2023 iz 18.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

15
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2486/2022 iz 23.12.2022

16
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2487/2022 iz 23.12.2022

17
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2573/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2023, SGZ 43-2291/2023

18
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2575/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2023, SGZ 43-2292/2023

19
Odluka o komunalnom doprinosu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2023, SGZ 42-2227/2023

20
Odluka o komunalnom redu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-868/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2023, SGZ 42-2226/2023

21
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i o vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1655/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2023, SGZ 42-2225/2023

22
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-391/2023 iz 28.2.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2023, SGZ 42-2224/2023

23
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2574/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.12.2023, SGZ 1-42/2024

24
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1080/2010 iz 24.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.12.2023, SGZ 40-2149/2023

25
Akcijski plan za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu 2023. - 2025. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 42-2236/2023 iz 18.12.2023
Stupanje na snagu: 13.12.2023

26
27
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 44-2296/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 12.12.2023

28
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 44-2297/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 12.12.2023

29
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 44-2298/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 12.12.2023

30
Program financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u 2024. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 44-2313/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 12.12.2023

31
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 44-2318/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 12.12.2023

32
Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-778/2023 iz 25.4.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.12.2023, SGZ 39-2085/2023

33
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-1889/2023 iz 19.10.2023
Stupanje na snagu: 27.10.2023

34
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-291/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.10.2023, SGZ 34-1891/2023

35
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1787/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

36
Odluka o najmu stanova (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1788/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

37
Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 32-1790/2023 iz 6.10.2023
Stupanje na snagu: 14.10.2023

38
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021

39
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021

40
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021

41
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021

42
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021

43
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1679/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

44
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1680/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

45
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1681/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

46
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1682/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

47
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1683/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

48
Odluka o socijalnoj skrbi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.9.2023, SGZ 30-1690/2023

49
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-4/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1505/2023

50
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1262/2023 iz 28.6.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.8.2023, SGZ 26-1504/2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa