Poredano po:

Broj dokumenata: 420

1
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-221/2018 iz 31.1.2018

2
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

3
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.3.2021, SGZ 8-479/2021

4
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-406/2021 iz 15.3.2021
Stupanje na snagu: 23.3.2021

5
Zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-478/2021 iz 22.3.2021
Stupanje na snagu: 16.3.2021

6
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-322/2021 iz 25.2.2021
Stupanje na snagu: 26.2.2021

7
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-275/2021 iz 8.2.2021
Stupanje na snagu: 16.2.2021

8
Statut Grada Zagreba (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2021, SGZ 3-154/2021

9
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za studeni i razdoblje rujan - studeni 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-315/2021 iz 15.2.2021
Stupanje na snagu: 3.2.2021

10
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2343/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

11
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2344/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

12
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2345/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

13
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (14) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015

14
Odluka o socijalnoj skrbi (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1582/2020

15
Odluka o komunalnom doprinosu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1583/2020

16
Odluka o zaštiti objekata od grafita (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.7.2020, SGZ 15-1080/2020

17
18
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019

19
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019

20
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-803/2020

21
Odluka o komunalnoj naknadi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-804/2020

22
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

23
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-492/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

24
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1703/2017 iz 4.9.2017

25
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

26
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

27
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (17) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 24-2816/2019

28
29
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2424/2018 iz 21.12.2018

30
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

32
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-843/2019 iz 25.3.2019

33
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-842/2019 iz 25.3.2019

34
Odluka o grobljima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2815/2019

35
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-149/2018 iz 31.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2813/2019

36
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

37
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2019, SGZ 20-2464/2019

38
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

39
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

40
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

41
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

42
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

43
Odluka o komunalnom redu (6) - nevažeći propis - djelomična primjena · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-164/2014 iz 10.2.2014 Stupanje na snagu: 23.7.2019

44
Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-594/2017 iz 22.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.6.2019, SGZ 13-1588/2019

45
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1676/2015 iz 19.10.2015

46
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

47
Odluka o komunalnoj naknadi (8) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1285/2001 iz 13.12.2001

48
Odluka o komunalnom doprinosu (9) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-692/2010 iz 16.6.2010

49
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

50
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa