Poredano po:

Broj dokumenata: 408

1
Odluka o zaštiti objekata od grafita (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.7.2020, SGZ 15-1080/2020

2
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-980/2020

3
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2772/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-978/2020

4
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-979/2020

5
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-803/2020

6
Odluka o komunalnoj naknadi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-804/2020

7
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

8
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-492/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

9
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1703/2017 iz 4.9.2017

10
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

11
Odluka o socijalnoj skrbi (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2020, SGZ 6-493/2020

12
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (12) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015

13
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

14
Statut Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2020, SGZ 3-175/2020

15
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (17) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 24-2816/2019

16
17
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2424/2018 iz 21.12.2018

18
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

20
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-843/2019 iz 25.3.2019

21
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-842/2019 iz 25.3.2019

22
Odluka o grobljima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2815/2019

23
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-149/2018 iz 31.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2813/2019

24
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

25
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2019, SGZ 20-2464/2019

26
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

27
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

28
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

29
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

30
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

31
Odluka o komunalnom redu (6) - nevažeći propis - djelomična primjena · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-164/2014 iz 10.2.2014 Stupanje na snagu: 23.7.2019

32
Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-594/2017 iz 22.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.6.2019, SGZ 13-1588/2019

33
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1676/2015 iz 19.10.2015

34
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

35
Odluka o komunalnoj naknadi (8) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1285/2001 iz 13.12.2001

36
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

37
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

38
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

39
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (10) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1854/2014 iz 28.7.2014

40
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2018, SGZ 24-2767/2017

41
42
Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2910/2017 iz 29.12.2017

43
Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2911/2017 iz 29.12.2017

44
Program financiranja programa i projekata iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2019. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2435/2018 iz 21.12.2018

45
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2019. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2440/2018 iz 21.12.2018

46
Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja te vanjskom izgledu kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1377/2015 iz 29.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.11.2018, SGZ 24-2217/2018

47
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1809/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

48
Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1808/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

49
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1807/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 13.9.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije