Poredano po:

Broj dokumenata: 411

1
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2772/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-978/2020

2
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-979/2020

3
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2020, SGZ 14-980/2020

4
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

5
Odluka o socijalnoj skrbi (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2020, SGZ 6-493/2020

6
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

7
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1703/2017 iz 4.9.2017

8
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-492/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

9
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (12) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2020, SGZ 10-798/2020

10
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

11
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

12
Statut Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2020, SGZ 3-175/2020

13
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 18-2171/2019

14
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-842/2019 iz 25.3.2019

15
16
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2424/2018 iz 21.12.2018

17
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

18
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-843/2019 iz 25.3.2019

20
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

21
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

22
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

23
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

24
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

25
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

26
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

27
Odluka o komunalnoj naknadi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu: 8.3.2019

28
Odluka o komunalnoj naknadi (8) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1285/2001 iz 13.12.2001

29
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

30
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

31
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

32
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (10) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1854/2014 iz 28.7.2014

33
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2018, SGZ 24-2767/2017

34
35
Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2910/2017 iz 29.12.2017

36
Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2911/2017 iz 29.12.2017

37
Program financiranja programa i projekata iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2019. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2435/2018 iz 21.12.2018

38
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2019. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2440/2018 iz 21.12.2018

39
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1809/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

40
Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1808/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

41
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1807/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 13.9.2018

42
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-384/2017 iz 17.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.8.2018, SGZ 19-1744/2018

44
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1770/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2018, SGZ 18-1660/2018

45
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-701/2012 iz 25.5.2012

46
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1739/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 31.7.2018

47
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (1) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1745/2018 iz 9.8.2018

48
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018
Stupanje na snagu: 26.7.2018

49
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2018. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-225/2018 iz 5.2.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.7.2018, SGZ 16-1489/2018

50
Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2018. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2768/2017 iz 27.12.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije