Poredano po:

Broj dokumenata: 464

1
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2053/2020 iz 4.11.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.7.2022, SGZ 22-1513/2022

2
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

3
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

4
Odluka o socijalnoj skrbi (10) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014

5
Odluka o socijalnoj skrbi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

7
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti za Grad Zagreb (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-132/2020 iz 3.2.2020

8
Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1417/2022 iz 7.7.2022
Stupanje na snagu: 8.7.2022

9
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012

10
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1512/2012 iz 30.11.2012

11
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1370/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

12
Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1371/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

13
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-538/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2022, SGZ 19-1373/2022

15
Odluka o komunalnom redu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1670/2019 iz 15.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2022, SGZ 16-1235/2022

16
Statut Grada Zagreba (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2022, SGZ 16-1232/2022

17
Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1242/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 26.5.2022

18
Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-1519/2019 iz 6.6.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.5.2022, SGZ 15-1178/2022

19
Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-944/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

20
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-984/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

21
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-985/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

22
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2022, SGZ 29-2235/2021

23
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-910/2022 iz 14.4.2022
Stupanje na snagu: 22.4.2022

24
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-543/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.3.2022, SGZ 9-651/2022

26
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

27
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-323/2022 iz 10.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2022, SGZ 6-514/2022

28
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2334/2019 iz 17.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2022, SGZ 6-513/2022

29
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018

30
Odluka o grobljima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.2.2022, SGZ 3-233/2022

31
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-118/2022 iz 26.1.2022
Stupanje na snagu: 3.2.2022

32
Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-307/2022 iz 1.2.2022
Stupanje na snagu: 19.1.2022

33
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2022, SGZ 1-115/2022

34
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1701/2017 iz 4.9.2017

35
36
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2411/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

37
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2412/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

38
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 31-2413/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

39
Pravilnik o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (6) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1047/2008 iz 24.7.2008

41
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (9) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009

42
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

43
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

44
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

45
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

46
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

47
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018

48
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1012/2018 iz 9.5.2018

49
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018

50
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa