Poredano po:

Broj dokumenata: 428

1
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-990/2021 iz 20.7.2021
Stupanje na snagu: 31.10.2021

2
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.9.2021, SGZ 20-1286/2021

3
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2334/2019 iz 17.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.8.2021, SGZ 18-1113/2021

4
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1080/2010 iz 24.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2021, SGZ 17-992/2021

5
Zaključak o izradi akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2022. do 2025. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1233/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.7.2021, SGZ 17-998/2021

6
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-940/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 4.6.2021

7
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

8
Pravilnik o državnim potporama za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru stočarstva za 2021 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-802/2021 iz 26.4.2021
Stupanje na snagu: 4.5.2021

9
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-221/2018 iz 31.1.2018

10
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

11
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.3.2021, SGZ 8-479/2021

12
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021 (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-406/2021 iz 15.3.2021
Stupanje na snagu: 23.3.2021

13
Zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-478/2021 iz 22.3.2021
Stupanje na snagu: 16.3.2021

14
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-322/2021 iz 25.2.2021
Stupanje na snagu: 26.2.2021

15
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-275/2021 iz 8.2.2021
Stupanje na snagu: 16.2.2021

16
Statut Grada Zagreba (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2515/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2021, SGZ 3-154/2021

17
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za studeni i razdoblje rujan - studeni 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-315/2021 iz 15.2.2021
Stupanje na snagu: 3.2.2021

18
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2343/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

19
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2344/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

20
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2345/2020 iz 15.12.2020
Stupanje na snagu: 8.12.2020

21
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (14) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1533/2015 iz 28.8.2015

22
Odluka o socijalnoj skrbi (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2705/2014 iz 29.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1582/2020

23
Odluka o komunalnom doprinosu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1583/2020

24
Odluka o komunalnom redu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1670/2019 iz 15.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1585/2020

25
Odluka o zaštiti objekata od grafita (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.7.2020, SGZ 15-1080/2020

26
Zaključak o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve zainteresirane osnovne i srednje škole kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1232/2020 iz 29.6.2020
Stupanje na snagu: 25.6.2020

27
28
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2773/2019 iz 17.12.2019

29
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2774/2019 iz 17.12.2019

30
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-491/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-803/2020

31
Odluka o komunalnoj naknadi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2020, SGZ 11-804/2020

32
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

33
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-492/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

34
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1703/2017 iz 4.9.2017

35
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

36
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

37
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (17) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 24-2816/2019

38
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-958/2015 iz 26.6.2015

39
40
Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (5) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2424/2018 iz 21.12.2018

41
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (4) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

43
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-843/2019 iz 25.3.2019

44
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (2) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-842/2019 iz 25.3.2019

45
Odluka o grobljima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2766/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2815/2019

46
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-149/2018 iz 31.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.12.2019, SGZ 24-2813/2019

47
Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-2425/2018 iz 21.12.2018

48
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2019, SGZ 20-2464/2019

49
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

50
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa