Poredano po:

Broj dokumenata: 1873

1
Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: SJM 11-78/1986 iz 21.11.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.12.2018, NNM 1-15/2019

2
Sjevernoatlantski ugovor (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.8.2022, NNM 2-7/2022

3
Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO) (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/1996 iz 31.1.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-53/2021

4
Konzularna Konvencija između Republike Hrvatske i Republike Poljske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-17/1996 iz 5.2.1996
Stupanje na snagu: 6.7.1997

5
Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-18/1996 iz 5.2.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2007, NNM 5-71/2007

6
Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-19/1996 iz 5.2.1996
Stupanje na snagu: 5.2.1996

7
Sporazum o prodaji poljoprivrednih proizvoda između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-21/1996 iz 7.3.1996
Stupanje na snagu: 7.7.1995

8
Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-22/1996 iz 7.3.1996
Stupanje na snagu: 23.2.1999

9
Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije s dodatnim Protokolom (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-23/1996 iz 7.3.1996
Stupanje na snagu: 6.5.1996

10
Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-24/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.2.2013, NNM 7-85/2013

11
Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima MOR (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-25/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.5.2010, NNM 3-50/2010

12
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-26/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu: 1.6.1996

13
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-27/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu: 15.12.1997

14
Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-28/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu: 4.4.1996

15
Ugovor o željezničkom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-29/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu: 13.9.1996

16
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez vize (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-31/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 1.5.1996

17
Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-32/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 1.5.1996

18
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-33/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 9.9.1998

19
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog KraIjevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-34/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 10.3.1997

20
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-35/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 1.6.1996

21
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-36/1996 iz 23.4.1996
Stupanje na snagu: 15.6.1996

22
23
Konvencija o biološkoj raznolikosti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-39/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NNM 7-48/2019

24
Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-40/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.10.2017, NNM 1-20/2009

25
Međunarodni sporazum o uporabi zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima teritorijalnog mora i luka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-41/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu: 28.5.1996

26
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-42/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu: 20.11.1996

27
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-43/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu: 3.12.1996

28
Ugovor o znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-44/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu: 4.8.1997

29
Konvencija o međunarodnom priznanju prava na zrakoplovu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-45/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu: 3.1.1994

31
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-47/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.3.2021, NNM 9-65/1996

32
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-48/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu: 24.3.2003

33
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu: 23.3.1997

34
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-51/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu: 16.2.2006

35
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipini o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-52/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu: 20.7.1996

36
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o poticanju i zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-53/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu: 20.7.1996

37
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-55/1996 iz 12.7.1996
Stupanje na snagu: 8.11.1997

38
Sporazum o zajmu za projekt tehničke pomoći između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-56/1996 iz 12.7.1996
Stupanje na snagu: 12.7.1996

39
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-57/1996 iz 12.7.1996
Stupanje na snagu: 20.7.1997

41
42
Sporazum o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-60/1996 iz 19.7.1996
Stupanje na snagu: 20.2.1996

43
Sporazum o reorganizaciji dugova izmedu Vlade Republike Hrvatske i Osterreichische Kontrollbank AG (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-61/1996 iz 19.7.1996
Stupanje na snagu: 4.9.1996

44
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-64/1996 iz 19.7.1996
Stupanje na snagu: 1.11.1996

45
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-62/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu: 19.3.1998

46
Statut Svjetske turističke organizacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-63/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.1.2021, NNM 1-2/2020

47
Opće odrednice Europske banke za obnovu i razvoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-64/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu: 18.6.1997

48
49
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-66/1997 iz 11.7.1997
Stupanje na snagu: 8.5.1998

50
Ugovor između Republike Hrvatske i Države Kuvajt o poštivanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-67/1997 iz 11.7.1997
Stupanje na snagu: 2.7.1998

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa