Poredano po:

Broj dokumenata: 1849

1
Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/2010 iz 17.2.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

2
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-5/2010 iz 17.2.2010
Stupanje na snagu: 7.5.2010

3
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-11/2010 iz 17.2.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

4
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o gospodarskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-13/2010 iz 17.2.2010
Stupanje na snagu: 5.5.2017

5
Sporazum za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-28/2010 iz 26.3.2010
Stupanje na snagu: 4.6.2010

7
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o ustupanju nekretnine bez naknade (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-31/2010 iz 26.3.2010
Stupanje na snagu: 26.3.2010

8
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zaštite okoliša, prirode, voda i šumarstva (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-32/2010 iz 26.3.2010
Stupanje na snagu: 14.9.2017

9
Međunarodna konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-45/2010 iz 21.5.2010
Stupanje na snagu: 29.5.2010

11
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-51/2010 iz 21.5.2010
Stupanje na snagu: 4.8.2010

13
Memorandum o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-114/2008 iz 12.11.2008
Stupanje na snagu: 1.1.2010

15
Konvencija o kazetnom streljivu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-49/2009 iz 2.7.2009
Stupanje na snagu: 1.8.2010

16
Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-65/2008 iz 13.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.5.2010, NNM 3-49/2010

17
Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima MOR (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-25/1996 iz 27.3.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.5.2010, NNM 3-50/2010

18
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-5/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 1.5.2010

20
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-6/1994 iz 22.2.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2010, NNM 4-33/2009

21
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/2010 iz 17.2.2010
Stupanje na snagu: 30.7.2010

23
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt potpore pravosudnom sektoru (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-68/2010 iz 9.7.2010
Stupanje na snagu: 17.7.2010

24
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt obnove cestaII (Hrvatska)/B" (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-67/2010 iz 9.7.2010
Stupanje na snagu: 17.7.2010

26
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-86/2010 iz 4.8.2010
Stupanje na snagu: 1.10.2010

27
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-84/2010 iz 4.8.2010
Stupanje na snagu: 1.10.2010

28
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-95/2010 iz 29.9.2010
Stupanje na snagu: 1.10.2010

32
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-23/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.2.2010, NNM 1-16/2010

33
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-24/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.9.2010, NNM 6-97/2010

34
Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 6.8.2009

35
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-25/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.9.2010, NNM 6-98/2010

36
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo II" (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 5.3.2009

37
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 6.4.2009

38
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-26/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.9.2010, NNM 6-96/2010

39
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-6/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 11.3.2009

41
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-8/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 12.2.2009

43
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-10/2009 iz 27.2.2009
Stupanje na snagu: 21.5.2009

45
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-144/2008 iz 12.12.2008
Stupanje na snagu: 1.2.2009

46
Sporazum o osnivanju Vijeća Jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u slučaju opasnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-102/2001 iz 19.10.2001
Stupanje na snagu: 26.2.2005

48
Konvencija o kontaktima s djecom (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-113/2008 iz 12.11.2008
Stupanje na snagu: 1.6.2009

49
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-153/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu: 22.2.2009

50
Konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-48/2009 iz 2.7.2009
Stupanje na snagu: 30.11.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa