Poredano po:

Broj dokumenata: 1824

1
Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-72/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 26.2.2021

2
Konvencija Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-33/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu: 22.10.2020

4
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-27/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

6
Ugovor o suradnji na području patenata (PCT) (31) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-14/1998 iz 24.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2020, NNM 2-13/2020

7
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-19/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu: 27.6.2020

8
Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-11/2013 iz 8.3.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NNM 11-125/2013

11
Sjevernoatlantski ugovor (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.3.2020, NNM 3-23/2019

12
Statut Svjetske turističke organizacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-63/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.3.2020, NNM 1-2/2020

13
Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-17/2018 iz 9.3.2018
Stupanje na snagu: 1.3.2020

14
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-147/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu: 28.2.2020

15
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/1996 iz 31.1.1996

16
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-74/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 17.1.2020

17
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-10/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 12.1.2020

18
Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-73/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 8.1.2020

19
Konvencija o cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-71/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 8.1.2020

20
Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-47/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

22
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-101/2011 iz 5.5.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.12.2019, NNM 8-60/2019

23
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-58/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 8.12.2019

24
Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-10/1994 iz 14.4.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NNM 7-49/2019

25
Konvencija o biološkoj raznolikosti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-39/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NNM 7-48/2019

27
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-139/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.11.2019, NNM 8-56/2019

28
29
Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-38/2005 iz 11.5.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.11.2019, NNM 8-57/2019

30
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-59/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 7.11.2019

31
32
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-36/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 1.11.2019

33
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-63/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 31.10.2019

34
35
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 10.10.2019

36
37
Konvencija Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-24/2019 iz 29.3.2019
Stupanje na snagu: 1.9.2019

38
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2019, NNM 2-22/2019

39
40
Konvencija o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-6/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 27.5.2019

41
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN 2019. Svezak I. i Svezak II. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-40/2019 iz 24.5.2019
Stupanje na snagu: 24.5.2019

42
Sporazum o osnivanju Međunarodne zaklade EU - LAC (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-24/2018 iz 16.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2019

43
Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-33/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 16.5.2019

44
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-34/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 16.5.2019

45
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-35/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 16.5.2019

46
Ugovor o osnivanju Inter-američke investicijske korporacije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-5/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 12.4.2019

47
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-20/2019 iz 27.2.2019
Stupanje na snagu: 7.4.2019

48
Opća pravila Svjetske poštanske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-25/2016 iz 29.6.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.3.2019, NNM 2-16/2019

49
Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-55/2007 iz 25.4.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.3.2019, NNM 2-17/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije