Poredano po:

Broj dokumenata: 1873

1
Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-49/2023 iz 7.11.2023
Stupanje na snagu: 21.1.2024

2
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-30/2009 iz 4.5.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.11.2023, NNM 9-40/2023

3
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-41/2023 iz 23.10.2023
Stupanje na snagu: 6.11.2023

4
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-45/2023 iz 23.10.2023
Stupanje na snagu: 2.11.2023

6
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-46/2023 iz 23.10.2023
Stupanje na snagu: 31.10.2023

7
Sporazum o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-36/2023 iz 4.8.2023
Stupanje na snagu: 12.8.2023

8
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 13-166/2008 iz 31.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2023, NNM 5-21/2023

9
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2023, NNM 4-15/2023

10
Sporazum o osnivanju Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-87/2003 iz 26.6.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2023, NNM 7-30/2023

11
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-29/2023 iz 21.6.2023
Stupanje na snagu: 29.6.2023

12
Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-27/2023 iz 21.6.2023
Stupanje na snagu: 29.6.2023

13
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o gospodarskoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-28/2023 iz 21.6.2023
Stupanje na snagu: 29.6.2023

14
Ugovor o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF) (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-24/2023 iz 17.5.2023
Stupanje na snagu: 7.6.2023

15
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-18/2023 iz 26.4.2023
Stupanje na snagu: 6.6.2023

16
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-7/2010 iz 17.2.2010

17
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-23/2023 iz 17.5.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.5.2023, NNM 7-35/2023

18
Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazila (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-20/2023 iz 26.4.2023
Stupanje na snagu: 4.5.2023

20
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2022 iz 14.3.2022
Stupanje na snagu: 1.3.2023

21
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2023 iz 30.1.2023
Stupanje na snagu: 7.2.2023

22
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (35) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2023, NNM 1-2/2023

26
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-101/2011 iz 5.5.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2022, NNM 3-18/2022

27
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-72/1997 iz 28.8.1997

28
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-52/2002 iz 12.4.2002

29
Sjevernoatlantski ugovor (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.8.2022, NNM 2-7/2022

30
Sporazum o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-26/2018 iz 16.5.2018
Stupanje na snagu: 21.7.2022

31
Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2022, NNM 4-39/2021

32
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-48/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu: 19.4.2022

33
34
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-62/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu: 2.3.2022

36
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 12.1.2022

38
Statut Azijske infrastrukturne investicijske banke (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-51/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 17.12.2021

39
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-38/1997 iz 21.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2021, NNM 9-70/2021

40
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 19-126/1997 iz 12.11.1997

41
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-61/2021 iz 10.11.2021
Stupanje na snagu: 30.11.2021

43
Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO) (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/1996 iz 31.1.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-53/2021

44
Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

45
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-54/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

46
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-55/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

47
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-56/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

48
Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-113/1999 iz 31.3.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-58/2021

49
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-46/2021 iz 22.9.2021
Stupanje na snagu: 30.10.2021

50
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-37/1997 iz 21.4.1997

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa