Poredano po:

Broj dokumenata: 1856

1
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (34) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2022, NNM 2-8/2022

2
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-101/2011 iz 5.5.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2022, NNM 3-18/2022

3
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-72/1997 iz 28.8.1997

4
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-52/2002 iz 12.4.2002

5
Sjevernoatlantski ugovor (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.8.2022, NNM 2-7/2022

6
Sporazum o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-26/2018 iz 16.5.2018
Stupanje na snagu: 21.7.2022

7
Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2022, NNM 4-39/2021

8
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-48/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu: 19.4.2022

9
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2022 iz 14.3.2022
Stupanje na snagu: 22.3.2022

10
11
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-62/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu: 2.3.2022

13
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 12.1.2022

15
Statut Azijske infrastrukturne investicijske banke (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-51/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 17.12.2021

16
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-38/1997 iz 21.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2021, NNM 9-70/2021

17
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-61/2021 iz 10.11.2021
Stupanje na snagu: 30.11.2021

18
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 19-126/1997 iz 12.11.1997

20
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-55/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

21
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-56/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

23
Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

24
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-54/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

25
Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO) (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/1996 iz 31.1.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-53/2021

26
Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-113/1999 iz 31.3.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-58/2021

27
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-46/2021 iz 22.9.2021
Stupanje na snagu: 30.10.2021

28
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-37/1997 iz 21.4.1997

29
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-78/2001 iz 18.7.2001

30
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-132/2002 iz 6.9.2002

31
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-89/2008 iz 13.8.2008

32
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/1997 iz 22.1.1997

33
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2021 iz 25.6.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.7.2021, NNM 2-12/2022

35
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-139/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NNM 8-56/2019

36
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NNM 2-13/2021

37
Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-108/1998 iz 2.10.1998

39
Temeljni sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-146/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2021, NNM 3-21/2021

40
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

41
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-12/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

42
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-59/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 22.4.2021

43
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-90/1998 iz 31.7.1998

44
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-47/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.3.2021, NNM 9-65/1996

45
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 13.3.2021

46
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-53/2004 iz 18.6.2004

48
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-31/2005 iz 20.4.2005

49
Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-72/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 26.2.2021

50
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (20) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-158/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2021, NNM 4-33/2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa