Poredano po:

Broj dokumenata: 1830

1
Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-72/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 26.2.2021

2
Konvencija Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-33/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

3
Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-71/2007 iz 9.5.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NNM 6-47/2015

4
Sporazum o doprinosu između Europske investicijske banke i republike hrvatske vezano uz paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19 (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-48/2020 iz 6.11.2020
Stupanje na snagu: 14.11.2020

5
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (3) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/1997 iz 22.1.1997

6
Sporazum o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-31/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 25.10.2020

7
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/1997 iz 22.1.1997

8
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 14-121/2000 iz 24.11.2000

12
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-27/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

13
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-28/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

14
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-30/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

15
Ugovor i Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-62/2004 iz 2.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.7.2020, NNM 3-22/2020

17
Ugovor o suradnji na području patenata (PCT) (31) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-14/1998 iz 24.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2020, NNM 2-13/2020

18
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (30) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2020, NNM 5-38/2020

19
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-19/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu: 27.6.2020

20
Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-11/2013 iz 8.3.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NNM 11-125/2013

23
Sjevernoatlantski ugovor (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.3.2020, NNM 3-23/2019

24
Statut Svjetske turističke organizacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-63/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.3.2020, NNM 1-2/2020

25
Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-17/2018 iz 9.3.2018
Stupanje na snagu: 1.3.2020

26
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-147/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu: 28.2.2020

27
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/1996 iz 31.1.1996

28
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-74/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 17.1.2020

29
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-10/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 12.1.2020

30
Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-73/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 8.1.2020

31
Konvencija o cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-71/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 8.1.2020

32
Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-47/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

34
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-101/2011 iz 5.5.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.12.2019, NNM 8-60/2019

35
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-58/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 8.12.2019

36
Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-10/1994 iz 14.4.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NNM 7-49/2019

37
Konvencija o biološkoj raznolikosti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-39/1996 iz 28.5.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2019, NNM 7-48/2019

39
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-139/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.11.2019, NNM 8-56/2019

40
41
Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-38/2005 iz 11.5.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.11.2019, NNM 8-57/2019

42
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-59/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 7.11.2019

43
44
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-36/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 1.11.2019

45
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-63/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 31.10.2019

46
47
Sporazum između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 10.10.2019

48
49
Konvencija Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-24/2019 iz 29.3.2019
Stupanje na snagu: 1.9.2019

50
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2019, NNM 2-22/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije