Poredano po:

Broj dokumenata: 1855

1
Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2022, NNM 4-39/2021

2
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2022 iz 14.3.2022
Stupanje na snagu: 22.3.2022

3
4
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 9-62/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu: 2.3.2022

6
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 12.1.2022

8
Statut Azijske infrastrukturne investicijske banke (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-51/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 17.12.2021

9
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-38/1997 iz 21.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2021, NNM 9-70/2021

10
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-61/2021 iz 10.11.2021
Stupanje na snagu: 30.11.2021

11
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 19-126/1997 iz 12.11.1997

13
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-55/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

14
Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-56/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

16
Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-50/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

17
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-54/2021 iz 27.10.2021
Stupanje na snagu: 4.11.2021

18
Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-113/1999 iz 31.3.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-58/2021

19
Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO) (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-4/1996 iz 31.1.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2021, NNM 7-53/2021

20
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-46/2021 iz 22.9.2021
Stupanje na snagu: 30.10.2021

21
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-37/1997 iz 21.4.1997

22
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-132/2002 iz 6.9.2002

23
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-78/2001 iz 18.7.2001

24
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-89/2008 iz 13.8.2008

25
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/1997 iz 22.1.1997

26
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2021 iz 25.6.2021
Stupanje na snagu: 3.7.2021

28
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NNM 2-13/2021

29
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-139/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NNM 8-56/2019

30
Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o poticanju i zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-108/1998 iz 2.10.1998

32
Temeljni sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-146/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2021, NNM 3-21/2021

33
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

34
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-12/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

35
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-59/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 22.4.2021

36
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-90/1998 iz 31.7.1998

37
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-47/1996 iz 18.6.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.3.2021, NNM 9-65/1996

38
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 13.3.2021

39
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-53/2004 iz 18.6.2004

41
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-31/2005 iz 20.4.2005

42
Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-72/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 26.2.2021

43
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (20) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-158/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2021, NNM 4-33/2021

44
Statut Svjetske turističke organizacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-63/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.1.2021, NNM 1-2/2020

45
46
Međunarodna konvencija iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-58/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 7.1.2021

47
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (31) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NNM 9-63/2021

48
Konvencija Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-33/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

49
Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NN 8-20/1984 iz 25.8.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NNM 4-24/2021

50
Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-71/2007 iz 9.5.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NNM 6-47/2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa