Poredano po:

Broj dokumenata: 34398

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-941/1993 iz 24.5.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2017, NN 116-2693/2017

3
Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-88/1993 iz 23.1.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.5.2006, NN 54-1304/2006

4
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Varaždina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-30/1994 iz 12.1.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 140-2291/2002

5
Javnobilježnički poslovnik (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-692/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.9.2021, NN 99-1788/2021

6
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-306/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1522/2013

7
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na morskim brodovima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: FNJ 6-77/1957 iz 6.2.1957
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

8
Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 2-7/1980 iz 11.1.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.3.2000, NN 6-70/2000

9
Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske (50) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1904/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.6.2015, NN 73-1393/2015

10
Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (45) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-335/1992 iz 25.3.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 74-1400/2014

11
Pravilnik o matičnom broju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-664/1992 iz 8.5.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 148-2370/2002

12
Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1691/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2000, NN 78-1392/1999

13
Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-818/2007 iz 26.2.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.10.2012, NN 118-2556/2012

14
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 62-865/1973 iz 22.11.1973
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

15
Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 65-941/1979 iz 21.12.1979
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2009, NN 67-1602/2009

16
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 10-222/1990 iz 23.2.1990
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.1990, SFJ 52-800/1990

17
Pravilnik o katastru ribolovnih područja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-942/1980 iz 29.12.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2002, NN 106-1740/2001

18
Rješenje o određivanju organizacije udruženog rada za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-359/1981 iz 9.6.1981
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.9.1999, NN 27-546/1999

19
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-490/1983 iz 28.12.1983
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

20
Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-429/1984 iz 13.11.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

21
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2675/2006 iz 7.11.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2009, NN 17-356/2009

22
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-632/2006 iz 8.3.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2006, NN 142-3230/2006

23
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-88/2014 iz 15.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

24
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1956/2014 iz 13.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2015, NN 124-2357/2015

25
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3047/2006 iz 13.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2013, NN 80-1659/2013

26
Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3483/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 28.10.2008

27
Odluka o imenovanju sudaca Upravnog suda Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3485/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 1.12.2008

29
Rješenje kojim se Davoru Štefanu daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Partner banka d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3487/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

30
Rješenje kojim se Kristini Brnad daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Partner banka d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3488/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

31
Rješenje kojim se Kristini Brnad izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3489/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

32
Rješenje kojim se Borisu Vidiću odbija zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Lola Ribar d.d., Karlovac (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3490/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

34
Rješenje kojim se društvu Osimpex d.o.o. Osijek, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva OLT d.d. Osijek (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3492/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

35
Rješenje kojim je Ivanu Vodopiji, vlasniku obrta AGIS obrt za zastupanje u osiguranju, Velika Gorica, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3493/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

36
Rješenje kojim se društvu Trianguli d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3494/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

41
Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-98/1986 iz 11.3.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

42
Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrđivati osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-421/1986 iz 29.7.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2006, NN 38-758/1995

43
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-579/1986 iz 25.11.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

44
Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-65/1987 iz 17.2.1987
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2009, NN 51-1713/2008

45
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-360/1989 iz 31.5.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.1999, NN 52-962/1999

46
Pravilnik o cjeniku usluga građana na plovnim objektima i o evidenciji gostiju kojima građani pružaju usluge smještaja i pansiona na plovnom objektu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-663/1989 iz 14.11.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.1996, NN 8-119/1996

47
Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane nafatelene i poliklorirane terfeline (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-77/1989 iz 21.2.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

48
Odluka o imenovanju zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2153/2006 iz 14.8.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2010, NN 19-418/2011

49
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3525/2007 iz 26.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1521/2013

50
Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1636/2015 iz 29.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.8.2015, NN 93-1800/2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa