Poredano po:

Broj dokumenata: 16215

1
Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-818/2007 iz 26.2.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.10.2012, NN 118-2556/2012

2
Odluka o imenovanju sudaca Upravnog suda Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3485/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 1.12.2008

4
Rješenje kojim se Davoru Štefanu daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Partner banka d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3487/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

5
Rješenje kojim se Kristini Brnad daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Partner banka d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3488/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

6
Rješenje kojim se Kristini Brnad izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3489/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

7
Rješenje kojim se Borisu Vidiću odbija zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Lola Ribar d.d., Karlovac (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3490/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

9
Rješenje kojim se društvu Osimpex d.o.o. Osijek, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva OLT d.d. Osijek (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3492/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

10
Rješenje kojim je Ivanu Vodopiji, vlasniku obrta AGIS obrt za zastupanje u osiguranju, Velika Gorica, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3493/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

11
Rješenje kojim se društvu Trianguli d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3494/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 16.10.2008

16
Odluka o imenovanju zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2153/2006 iz 14.8.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2010, NN 19-418/2011

17
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2008-04/04, urbroj: 580-03-08-54-6 od 27. lipnja 2008. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3328/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 27.6.2008

18
Rješenje kojim se Renati Gecan-Milek oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3329/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

19
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Jadran-produkt d.o.o., Zagreb, i Michaela Ljubasa, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Elektropromet d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3333/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

20
Rješenje kojim se društvu Puljanka d.d., Pula, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Istra d.d., Pula (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3334/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

21
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 250.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3335/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

25
Rješenje kojim se društvu Banka kovanica d.d., Varaždin, izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3339/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

27
Rješenje kojim se daje suglasnost Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., na imenovanje predsjednika Uprave Društva Damira Grbavca (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3341/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

28
Rješenje kojim se Mandici Zulić obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3342/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

29
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu S.T. Kapital d.o.o., Split, oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3343/2008 iz 7.10.2008
Stupanje na snagu: 2.10.2008

30
Odluka o imenovanju sutkinje Trgovačkog suda u Šibeniku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-817/2009 iz 25.3.2009
Stupanje na snagu: 1.5.2009

31
Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Šibeniku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-818/2009 iz 25.3.2009
Stupanje na snagu: 1.5.2009

32
Odluka o imenovanju suca Prekršajnog suda u Senju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-819/2009 iz 25.3.2009
Stupanje na snagu: 1.5.2009

33
Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Rijeci (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-820/2009 iz 25.3.2009
Stupanje na snagu: 1.5.2009

34
Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-692/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu: 4.2.2009

35
Odluka o imenovanju zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-693/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu: 4.2.2009

36
Odluka o razrješenju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-694/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu: 4.2.2009

37
Rješenje kojim se Veroniki Šapini-Pezelj obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-697/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.3.2011, NN 33-760/2011

38
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2008-04/220 od 26. veljače 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-698/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu: 26.2.2009

40
Rješenje o određivanju Klinike za tumore Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju štitne žlijezde" (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-729/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 16.2.2009

41
Popis normi (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-732/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 4.3.2009

43
Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-752/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 9.3.2009

44
Rješenje kojim se Financijskoj agenciji, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-761/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

46
Rješenje kojim se društvu Futurus d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Darda, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-763/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

47
Rješenje kojim se društvu Meliora d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-764/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

49
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-771/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

50
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-772/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa