Poredano po:

Broj dokumenata: 14412

1
Rješenje o određivanju poduzeća «Ecote» d.o.o. za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućih zračenja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1213/1991 iz 13.9.1991
Stupanje na snagu: 21.9.1991

2
Odluka o imenovanju šest zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1590/1993 iz 16.8.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.2.2008, NN 32-1037/2008

3
Rješenje kojim se brokerskom društvu National d.d., Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-1905/1997 iz 9.12.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2008, NN 51-1748/2008

4
Rješenje o razrješenju predstojnice Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (Maja Vrtarić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-220/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

5
Rješenje o razrješenju državnog tajnika Ministarstva financija (Ante Žigman) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-221/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

6
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra financija (Zdravko Marić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-226/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

7
Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra financija (Ivana Maletić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-227/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

8
Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra financija (Ana Hrastović) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-228/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

9
Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Vera Babić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-231/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

10
Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Tajana Kesić Šapić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-232/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

11
Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Velika (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-294/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 23.1.2008

12
Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Plaški (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-295/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 23.1.2008

13
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Velika (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-296/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 23.1.2008

14
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Plaški (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-297/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 23.1.2008

15
Rješenje o razrješenju državnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (Hidajet Bišćević) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-212/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

16
Rješenje o razrješenju državnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (Željko Kuprešak) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-213/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 17.1.2008

17
Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (Marija Pejčinović Burić) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-214/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu: 10.1.2008

18
Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Konikom d.o.o. iz Osijeka, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Slavonijatekstil d.d., Osijek (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2888/2007 iz 19.9.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2007, NN 4-85/2008

22
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3113/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2010, NN 115-3026/2010

23
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ Dollar otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3114/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2010, NN 115-3028/2010

24
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3115/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2010, NN 115-3030/2010

25
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o„ Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ Euro novčanog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3116/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2010, NN 115-3032/2010

26
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o„ Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ Global otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3117/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu: 28.8.2008

27
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o„ Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt PBZ I-Stock otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-3118/2008 iz 8.9.2008
Stupanje na snagu: 28.8.2008

28
30
Rješenje o imenovanju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (Tomislav Boban) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3124/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 4.9.2008

31
Rješenje o ovlašćivanju društva Kontrol biro-prister d.o.o. iz Zagreba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3134/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 29.8.2008

32
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3139/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 28.8.2008

33
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Bačkovica" (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2738/2007 iz 29.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.10.2008, NN 127-3641/2008

34
Rješenje kojim se Anti Lučiću izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3141/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 4.9.2008

35
Rješenje kojim se Anti Lučiću izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3142/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 4.9.2008

36
Rješenje kojim se društvu Agrokor d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Mlinar d.d., Križevci (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3143/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 4.9.2008

37
Rješenje kojim se društvu Agrokor d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Žitnjak d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-3144/2008 iz 10.9.2008
Stupanje na snagu: 4.9.2008

40
Odluka o odlikovanju Njegove Ekselencije Valdisa Zatlersa, predsjednika Republike Latvije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-3147/2008 iz 12.9.2008
Stupanje na snagu: 2.9.2008

41
Odluka o odlikovanju zamjenika ministra obrane Sjedinjenih Američkih Država Gordona Englanda, Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-3161/2008 iz 17.9.2008
Stupanje na snagu: 5.9.2008

42
Odluka o odlikovanju Snježane Pejčić Redom hrvatskog pletera (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-3162/2008 iz 17.9.2008
Stupanje na snagu: 5.9.2008

43
Rješenje kojim se Mladenu Mišoviću, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-3190/2008 iz 19.9.2008
Stupanje na snagu: 11.9.2008

44
Rješenje kojim društvu Anida usluge d.o.o., Sesvete, prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-3192/2008 iz 19.9.2008
Stupanje na snagu: 11.9.2008

45
Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu Werhing & Wolfes d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Stobreč (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-3193/2008 iz 19.9.2008
Stupanje na snagu: 11.9.2008

46
Rješenje kojim se Hrvoju Ostričkom, osnivaču obrta Optimus, obrt za zastupanje u osiguranju, Našice, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-3194/2008 iz 19.9.2008
Stupanje na snagu: 11.9.2008

49
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Agram Invest d.d., Zagreb, odobrava osnivanje Agram cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-3197/2008 iz 19.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.3.2010, NN 32-796/2010

50
Odluka o opozivu mr. sc. Davora Vidiša s dužnosti šefa Ureda za vezu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-3201/2008 iz 24.9.2008
Stupanje na snagu: 30.9.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije