Poredano po:

Broj dokumenata: 411

1
Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja te vanjskom izgledu kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1377/2015 iz 29.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2017, SGZ 18-2111/2017

2
Pravilnik o odobravanju udrugama nefinancijske podrške u pokretninama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2247/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu: 7.11.2017

3
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-871/2011 iz 13.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.12.2017, SGZ 22-2533/2017

4
Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-644/2017 iz 23.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.12.2017, SGZ 22-2534/2017

5
Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2667/2017 iz 13.12.2017
Stupanje na snagu: 11.12.2017

6
Zaključak o odobrenju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2018. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2668/2017 iz 13.12.2017
Stupanje na snagu: 11.12.2017

7
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2914/2017 iz 29.12.2017
Stupanje na snagu: 21.12.2017

8
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2113/2017 iz 4.10.2017
Stupanje na snagu: 12.10.2017

9
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-958/2015 iz 26.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.3.2018, SGZ 7-562/2018

10
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu: 15.5.2018

11
Odluka o građevinskom zemljištu (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2688/2013 iz 25.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.3.2018, SGZ 5-279/2018

12
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-468/2018 iz 28.3.2018
Stupanje na snagu: 5.4.2018

13
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1012/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

14
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1288/2018 iz 1.6.2018
Stupanje na snagu: 9.6.2018

15
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-912/2008 iz 15.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2018, SGZ 11-1021/2018

16
Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-779/2014 iz 1.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.6.2018, SGZ 14-1289/2018

17
Akcijski plan za 2018. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-730/2018 iz 9.4.2018
Stupanje na snagu: 1.1.2014

18
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-727/2018 iz 9.4.2018
Stupanje na snagu: 17.4.2018

19
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1018/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

20
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-405/2016 iz 21.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2018, SGZ 10-898/2018

21
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1017/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

22
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1019/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

23
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

24
Odluka o komunalnoj naknadi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-377/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu: 8.3.2019

25
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

26
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

27
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

28
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

29
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

30
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-384/2017 iz 17.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.8.2018, SGZ 19-1744/2018

31
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1809/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

32
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1807/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 13.9.2018

33
Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1808/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

34
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

35
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

36
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1169/2009 iz 3.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, SGZ 18-2171/2019

37
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

38
Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-1171/2018 iz 28.5.2018
Stupanje na snagu: 29.5.2018

39
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2018, SGZ 24-2767/2017

40
Odluka o autotaksi prijevozu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1950/2016 iz 24.10.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.5.2017, SGZ 9-960/2017

41
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1444/2017 iz 16.6.2017
Stupanje na snagu: 9.6.2017

42
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-2100/2014 iz 15.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.5.2017, SGZ 9-961/2017

43
Memorandum o razumijevanju između Grada Zagreba i Grada Lisabona (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1696/2017 iz 27.7.2017
Stupanje na snagu: 11.7.2017

44
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1701/2017 iz 4.9.2017
Stupanje na snagu: 5.9.2017

45
Pravilnik o ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2110/2017 iz 4.10.2017
Stupanje na snagu: 12.10.2017

46
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-909/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, SGZ 22-2535/2017

47
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018
Stupanje na snagu: 26.7.2018

48
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2018, SGZ 15-1373/2018

49
Odluka o komunalnom redu (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-164/2014 iz 10.2.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.3.2017, SGZ 6-647/2017

50
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1372/2018 iz 21.6.2018
Stupanje na snagu: 29.6.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije