Poredano po:

Broj dokumenata: 428

1
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

2
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

3
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

4
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

5
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1011/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2164/2019

6
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1013/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2019, SGZ 18-2165/2019

7
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-906/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2168/2019

8
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2204/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2166/2019

9
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2203/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2019, SGZ 18-2167/2019

10
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-2914/2017 iz 29.12.2017
Stupanje na snagu: 21.12.2017

11
Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2017. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-228/2018 iz 5.2.2018
Stupanje na snagu: 30.1.2018

12
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2018. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-229/2018 iz 5.2.2018
Stupanje na snagu: 30.1.2018

13
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2016. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-276/2018 iz 6.2.2018
Stupanje na snagu: 14.2.2018

14
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1512/2012 iz 30.11.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.4.2018, SGZ 7-470/2018

15
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-278/2018 iz 26.2.2018
Stupanje na snagu: 6.3.2018

16
Odluka o nerazvrstanim cestama (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2241/2013 iz 2.9.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.4.2018, SGZ 7-469/2018

17
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-468/2018 iz 28.3.2018
Stupanje na snagu: 5.4.2018

18
Odluka o autotaksi prijevozu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1950/2016 iz 24.10.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.5.2017, SGZ 9-960/2017

19
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1444/2017 iz 16.6.2017
Stupanje na snagu: 9.6.2017

20
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-2100/2014 iz 15.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.5.2017, SGZ 9-961/2017

21
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1701/2017 iz 4.9.2017
Stupanje na snagu: 5.9.2017

22
Pravilnik o ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2110/2017 iz 4.10.2017
Stupanje na snagu: 12.10.2017

23
Pravilnik o odobravanju udrugama nefinancijske podrške u pokretninama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2247/2017 iz 30.10.2017
Stupanje na snagu: 7.11.2017

24
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2113/2017 iz 4.10.2017
Stupanje na snagu: 12.10.2017

25
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-909/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, SGZ 22-2535/2017

26
Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-644/2017 iz 23.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.12.2017, SGZ 22-2534/2017

27
Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2667/2017 iz 13.12.2017
Stupanje na snagu: 11.12.2017

28
Zaključak o odobrenju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2018. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-2668/2017 iz 13.12.2017
Stupanje na snagu: 11.12.2017

29
Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-273/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1239/2009

30
Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-1170/2012 iz 28.9.2012
Stupanje na snagu: 6.10.2012

31
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1230/2012 iz 29.10.2012
Stupanje na snagu: 6.11.2012

32
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1661/2018 iz 25.7.2018
Stupanje na snagu: 26.7.2018

33
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1372/2018 iz 21.6.2018
Stupanje na snagu: 29.6.2018

34
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2018. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-225/2018 iz 5.2.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.7.2018, SGZ 16-1489/2018

35
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1018/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

36
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1739/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 31.7.2018

37
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1770/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2018, SGZ 18-1660/2018

38
Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2098/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2018, SGZ 24-2767/2017

39
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-384/2017 iz 17.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.8.2018, SGZ 19-1744/2018

40
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1809/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

41
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1807/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 13.9.2018

42
Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1808/2018 iz 17.9.2018
Stupanje na snagu: 25.9.2018

43
Odluka o osnivanju Povjerenstva za branitelje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-167/2013 iz 22.2.2013
Stupanje na snagu: 21.2.2013

44
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-422/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 29.3.2011

45
Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-166/2013 iz 22.2.2013
Stupanje na snagu: 2.3.2013

46
Odluka o koeficijentima za preračunavanje kod osnivanja služnosti puta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-648/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu: 25.2.2013

47
Odluka o koeficijentima za preračunavanje vrijednosti arondacijskih površina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1162/2013 iz 28.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

48
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-620/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.6.2013, SGZ 14-1330/2013

49
Odluka o najmu stanova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2100/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2013, SGZ 22-2689/2013

50
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1190/2007 iz 20.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2011, SGZ 16-1338/2011

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa