Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Zadnji članci
 

U središtu

Zadnji članci

25.5.2017 7.45

Zakonske obveze jedinica lokalne samouprave kod provedbe gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom među ostalim propisuje i obveze jedinica lokalne samouprave kod provedbe gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj pa ukratko podsjećamo koje su to obveze, na koji se način pružaju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te koji su uvjeti postavljanja reciklažnih dvorišta.

> Detalji...

24.5.2017

Novine u vezi zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 20/17) stupio je na snagu 9. ožujka 2017. Izmjene Zakona trebale bi olakšati ishođenja građevinskih dozvola za linijske objekte na velikom broju čestica, bez uvjetovanja formiranja građevne čestice u katastru te omogućiti ishođenja uporabne dozvole za strateške projekte RH uz predočenje dokaza da je pokrenut postupak izvlaštenja.

> Detalji...

22.5.2017

Diskriminacija u ustavnim tužbama - zaštita nakon iscrpljenog pravnog puta u redovnim postupcima

Donošenjem Zakona o suzbijanju diskriminacije u srpnju 2009., praksa redovnih sudova postala je bogatija za još jedan pozitivnopravni modus zaštite ljudskih prava iz članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i vrednota iz članka 3. Ustava RH. Pitanje koje se postavilo ustavnosudskoj praksi jest kako u kontekstu primjene antidiskriminacijskog prava u postupcima koji prethode ustavnosudskom postupku odrediti je li iscrpljen pravni put i jesu li stečeni formalnopravni uvjeti za podnošenje ustavne tužbe u kojoj podnositelji ističu diskriminaciju, imajući u vidu članak 62. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH.

> Detalji...

19.5.2017

E-upis u zemljišne knjige putem javnih bilježnika

O pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige za čije su vođenje nadležni zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (gruntovnice). Od 15. ožujka 2017. omogućeno je elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige čime se ubrzava sam postupak upisa, jamči se veća sigurnost i građanima olakšava cijeli proces upisa.

> Detalji...

18.5.2017

Novi iznosi prosječnih novčanih potreba maloljetnog djeteta

Prema članku 314. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15) ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

> Detalji...

17.5.2017

Privremeno udaljenje radnika s posla čim dođe do skrivljenog ponašanja

Zakon o radu izričito ne regulira situaciju kada poslodavac, zbog skrivljenog ponašanja, radnika odmah želi udaljiti s radnog mjesta odnosno, kolokvijalno rečeno, suspendirati ga. Razmotrit ćemo odredbe je li to i pod kojim uvjetima uopće dopušteno.

> Detalji...

15.5.2017

Nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županija od strane ureda državne uprave u županijama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 79. propisuje da nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županija obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

> Detalji...

12.5.2017

Sloboda izražavanja u praksi Ustavnog suda – novinarske slobode

Sloboda izražavanja misli, a ne pukog raspolaganja činjenicama, temeljno je pravo i sloboda novinarskog poziva. Međutim, sloboda novinarskog izražavanja nije apsolutna, već podliježe određenim ograničenjima kao što je zaštita ugleda i prava drugih osoba. Ustavni sud je na temelju jurisprudencije Europskog suda za ljudska prava izgradio svoju praksu i kriterije u postupcima s tematikom povrede prava na slobodu izražavanja i zauzeo općeobvezna stajališta.

> Detalji...

11.5.2017

(Ne)mogućnost stjecanja prava vlasništva adaptacijom, dogradnjom ili nadogradnjom postojeće građevine

U suvlasničkim odnosima na istoj nekretnini često jedan od suvlasnika (onaj koji je najviše ili pretežito koristi) kroz dulji niz godina ulaže u poboljšanje nekretnine na način da je dograđuje ili nadograđuje. No, ako se poremete međusobni odnosi suvlasnika ili dođe do razvoda bračnih drugova, često jedan bračni drug odnosno suvlasnik zahtijeva veće pravo suvlasništva na nekretnini nego što ga je do tada imao ili zahtijeva utvrđenje prava suvlasništva, ako ga do tada nije imao, i to na temelju tvrdnje o vlastitom ulaganju u dogradnju ili nadogradnju.

> Detalji...

10.5.2017

Novi Zakon o procjeni učinaka propisa

Novi Zakon o procjeni učinaka propisa stupa na snagu 13. svibnja 2017. (Nar. nov., br. 44/17). Očekuje se da će njegova primjena rezultirati smanjenjem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, pojednostavljenjem i kraćim trajanjem postupka procjene učinaka propisa, a što bi trebalo omogućiti provođenje toga postupka za veći broj zakona.

> Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2017

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite