c S
Događaji
Aktualna sudska praksa s područja zaštite prava intelektualnog vlasništva - 2. dio
Gorana Aralica Martinović, dipl. iur., 29.11.2023 od 10:00 - Završen

Na praktikumu će se izložiti relevantna sudska praksa s područja prava intelektualnog vlasništva. Razgovarat će se o aktualnim praktičnim problemima s ciljem utvrđenja načina na koji hrvatski pravni sustav pruža sudsku zaštitu pravu intelektualnog vlasništva, a sve u svjetlu recentne sudske prakse. Razmotrit će se opća pitanja podjele nadležnosti između sudova te specifičnost podijeljene nadležnosti između upravnih i trgovačkih sudova u pružanju sudske zaštite registriranim pravima industrijskog vlasništva. Ukazat će se na koji način sudska praksa Suda Europske unije utječe na tumačenje i primjenu pravnih pravila domaćega pravnog sustava.


TEME

  • Pravni okvir zaštite prava intelektualnog vlasništva
  • Podjela nadležnosti između trgovačkih i upravnih sudova u zaštiti registriranih prava industrijskog vlasništva
  • Tužbe za zaštitu prava intelektualnog vlasništva s privremenim mjerama te posebnosti takve zaštite u građanskim postupcima pred trgovačkim sudovima
  • Sudska praksa Suda Europske unije i njezin utjecaj na tumačenje i primjenu pravnih pravila domaćega pravnog sustava u kontekstu prava intelektualnog vlasništva