c S

Predstavljanje portala IUS-INFO

Pravni i informacijski sustav koji na jednom mjestu nudi najviše!

Portal IUS-INFO jedinstven je pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje sveobuhvatnim pravnim sadržajem. Korisnicima omogućava lako i brzo pretraživanje te dobivanje informacija koje se temelje na važećim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.

Na portalu IUS-INFO moguće je dobiti podatke o svim važećim propisima, pročišćene tekstove zakona i podzakonskih propisa, odabranu sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj te Europskog suda za ljudska prava s poveznicama na zakone i njihove članke, pravna mišljenja, stručne članke kao i druge korisne pravne informacije.

Bitne su prednosti sustava IUS-INFO ponajprije u brzom i kvalitetnom pretraživanju podataka te u povezanosti između pojedinih dokumenata.

Sustav omogućava:

 • jednostavno i brzo pretraživanje po cijeloj riječi
 • s jednim izrazom u tražilici istovremeno pretraživanje u različitim zbirkama podataka
 • mogućnost pretraživanja po riječima i člancima u cijelom dokumentu ili u određenom dijelu
 • povezanost dokumenata međusobno i s hrvatskim zakonodavstvom
 • ispis dokumenata, popisa te snimanje u odabrane mape s podacima
 • funkcionalnost ALERTING – uslugu obavještavanja na korisnikovu e-poštu o promjenama iz odabranog područja (konkretan zakon ili područje prava)
 • kalendar s pregledom stupanja na snagu i ukidanja propisa
 • mogućnost ostavljanja internih komentara na dokumentu (vidljivi korisniku usluge)
 • vremensku ljestvicu s prijašnjim verzijama pročišćenih tekstova propisa
 • pregled utjecaja propisa na druge propise
 • pregled propisa po poglavljima i člancima uz uvid u izmijenjene članke
 • usporedbu promjena po članku propisa ili cijelog pročišćenog propisa s ranijom verzijom
 • prijevodi objava propisa na engleski jezik gdje je dostupan prijevod.

Portal IUS-INFO namijenjen je:

 • pravnicima u gospodarstvu
 • sucima i državnim odvjetnicima
 • službenicima u državnoj upravi
 • odvjetnicima
 • javnim bilježnicima
 • računovođama
 • financijskim i poreznim djelatnicima

Prednosti Portala IUS-INFO:

 • sustavno uređeni pravni sadržaji
 • najveći broj poveznica između srodnih dokumenata (zakonodavstvo, sudska praksa, stručna mišljenja i članci)
 • ažurnost i visoka kvaliteta
 • stručnost i pouzdanost
 • jednostavan pristup i učinkovito traženje informacija
 • preglednost smisleno povezanih sadržaja
 • stalna korisnička pomoć

Portal IUS-INFO podijeljen je na više sadržajnih cjelina:

I. PROPISI
II. SUDSKA PRAKSA
III. STRUČNI ČLANCI
IV. EU SADRŽAJI
V. MIŠLJENJA I TUMAČENJA NADLEŽNIH TIJELA
VI. KORISNI OBRASCI
VII. STEČAJEVI
VIII. RADNI DOKUMENTI INSTITUCIJA RH
IX. E-OGLASNA PLOČA
X. RJEŠENJA DKOM-a
XI. KORISNA POMAGALA

I. PROPISI

Sadrže zbirke obrađenih dokumenata/podataka iz područja zakonodavstva. Korisnicima su na raspolaganju svi objavljeni propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a razvrstani su na sljedeći način:

 • Registar propisa - Zbirni podaci o svim propisima općenito
  • detaljni podaci o propisima razvrstanim po područjima
  • poveznice s tekstovima zakona i drugih propisa
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Zakoni
  • pročišćeni tekstovi zakona koji su na snazi u RH
  • redakcijski pročišćeni tekstovi važećih zakona u RH
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Podzakonski propisi
  • pročišćeni tekstovi
  • redakcijski pročišćeni tekstovi važećih podzakonskih propisa u RH
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Međunarodni ugovori
  • pročišćeni tekstovi
  • višestrani i dvostrani međunarodni ugovori koji su na snazi u RH
 • Europsko zakonodavstvo
  • korisne poveznice na zakonodavstvo Europske unije
 • Vremenska ljestvica
  • vremenski pregled pravnih propisa
  • sve verzije redakcijski pročišćenih tekstova zakona s poveznicama na sudsku praksu

II. SUDSKA PRAKSA

Korisnicima je na raspolaganju pregled odabranih sudskih odluka iz različitih pravnih područja. Sudovi u RH:

 • Odluke Ustavnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Vrhovnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Visokoga upravnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Visokoga trgovačkog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Visokoga prekršajnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Županijskih sudova RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Upravnih sudova RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Odluke Europskog suda za ljudska prava
 • Sentence Ustavnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Vrhovnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Visokoga upravnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Visokoga trgovačkog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Visokoga prekršajnog suda RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Županijskih sudova RH s poveznicama na zakonodavstvo
 • Sentence Europskog suda za ljudska prava
 • Sentence Suda Europske unije
 • Odluke i druga pismena Općinskoga građanskog suda u Zagrebu
 • Odluke i druga pismena Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu
 • Odluke i druga pismena općinskih sudova
 • Odluke i druga pismena prekršajnih sudova
 • Odluke i druga pismena Općinskoga prekršajnog suda u Zagrebu
 • Odluke i druga pismena trgovačkih sudova

III. STRUČNI ČLANCI

Članci renomiranih pravnika i pravnih stručnjaka sa i bez oglednog primjera.

IV. EU SADRŽAJI

Na portalu IUS-INFO možete pronaći primarno zakonodavstvo koje sadržava temeljne akte (osnivački ugovori, pristupni ugovori, ostali ugovori i protokoli te pročišćeni tekstovi osnivačkih ugovora) i sudsku praksu Europskog suda pravde. Uredbe, smjernice odluke i drugi akti, koji čine sekundarno zakonodavstvo, također su dostupni na portalu.

 • Primarno zakonodavstvo EU
 • Sekundarno zakonodavstvo EU
 • Sudska praksa EU

V. MIŠLJENJA I TUMAČENJA NADLEŽNIH TIJELA

U ovoj rubrici objavljujemo mišljenja ministarstva i drugih upravnih tijela, u vezi primjene zakona i drugih propisa iz područja od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Mišljenja i tumačenja preuzeta su sa službenih stranica upravnih tijela i razvrstana po godini objave, području primjene i prema izvoru.

VI. KORISNI OBRASCI

Popis korisnih obrazaca razvrstan je kronološki od najnovijeg prema najstarijem objavljenom obrascu. Korisni obrasci dijele se prema svom tipu na predloške i službene obrasce.

VII. STEČAJEVI

Ova rubrika sadrži informacije o stečajnim postupcima i likvidacijama koji se vode pred trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj. (Popis stečajeva odnosno likvidacija pretražuje se tražilicom po ključnim riječima koja prikazuje rezultate isključivo unutar te kategorije.)

VIII. RADNI DOKUMENTI INSTITUCIJA RH

Radni dokumenti sabora prate zakonodavnu i zastupničku aktivnost parlamenta. Uz podatke o samom aktu dostupne su i poveznice na druge dokumente.

IX. E-OGLASNA PLOČA

IUS-INFO usluga "e–oglasna ploča" sadrži sve oglase svih sudova u Republici Hrvatskoj.
Pomoću naše tražilice možete brzo i jednostavno doći do svih objavljenih odluka i drugih pismena općinskih, županijskih, trgovačkih, prekršajnih i upravnih sudova u Republici Hrvatskoj te pismena javnih bilježnika.
Dokumente oglasa sudova moguće je pretraživati prema OIB-u, subjektu na koji se oglas odnosi, oznaci spisa i ostalim kriterijima pretrage.

X. RJEŠENJA DKOM-a

Na portalu IUS-INFO možete pregledati odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Odluke uključuju sažetke stajališta Komisije vezane uz određeno pitanje.

XI. KORISNA POMAGALA

Ova rubrika obuhvaća izračune na čijem se popisu nalaze poveznice na sve izračune koji su trenutno dostupni na portalu.
Svi izračuni redovito se ažuriraju prilikom promjene propisa koji na njih utječe.