Poredano po:

Broj dokumenata: 2650

1
Revizija u upravnom sporu (Skica za razmišljanje) · U središtu

Datum: 11.8.2022

Već godinama se u stručnoj javnosti osnovano ističu nedostaci postojećeg uređenja zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude, kao izvanrednoga pravnog lijeka u upravnom sporu, jedinog instituta upravnog spora u kojem odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Zasad, međutim, ...

2
Stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom · U središtu

Datum: 10.8.2022

U nadležnosti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje su i poslovi prenijeti iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezani su za osiguravanje smještaja odnosno stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, a sve to sukladno Zakon...

3
Nove izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama · U središtu

Datum: 9.8.2022

U članku će biti više riječi o najznačajnijim novinama u  Zakonu o sigurnosti prometa na cestama .

4
Organiziranje i provedba štrajka te isključenje s rada · U središtu

Datum: 8.8.2022

Sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova te zbog neisplate plaće, dijela plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćene do dana dospijeća. Autor u članku pojašnjava način na koji se štrajk organizira, provo...

5
Zastara zahtjeva za naknadu štete zbog teških uvjeta u zatvorima · U središtu

Datum: 4.8.2022

Nerijetko zatvorenici kasno podnose tužbe zbog naknade štete zbog neljudskih uvjeta koje su trpjeli u zatvorskim ustanovama, te nadležna državna odvjetništva ističu prigovor zastare. U ovom radu prikazuje se primjer jednog takvog postupka, kao i najnovija stajališta ESLJP-a u vezi zastare tužbenog z...

6
Nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama · U središtu

Datum: 3.8.2022

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama   temeljni je propis kojim se uređuju prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore te uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja. Od svojeg prvotnog donošenja 2008. godine, Zakon je do sada pretr...

7
Time što nije spriječila danske proizvođače u uporabi registriranog naziva „Feta" za sir namijenjen izvozu u treće zemlje, Danska je povrijedila obveze koje ima na temelju prava Europske unije · U središtu

Datum: 2.8.2022

Autorica u članku analizira presudu Suda Europske unije u Luxembourgu kojom je u bitnom odlučeno kako je Danska povrijedila obveze koje ima na temelju čl. 13. st. 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene...

8
Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama · U središtu

Datum: 1.8.2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 69/2022. od 17. lipnja 2022. godine, a stupio je na snagu 25. lipnja 2022. godine.

9
Što donosi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece? · U središtu

Datum: 29.7.2022

Na razini Europske unije donesena je Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (SL L 187, 2.7.2019. - u nastavku teksta: Uredba). Uredba se p...

10
Izvršnost i pravomoćnost rješenja u odnosu na koje je dopuštena obnova upravnog postupka · U središtu

Datum: 28.7.2022

Donošenjem rješenja kojim se dopušta obnova upravnog postupka odgađa se izvršenje rješenja protiv kojeg je obnova dopuštena. To ne utječe na sâma svojstva izvršnosti, odnosno pravomoćnosti potonjeg rješenja.

11
Prijedlog pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga · U središtu

Datum: 27.7.2022

Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga zatvoreno je 24. lipnja 2022., a njegovo donošenje u vezi je s obvezom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da se Pravilnikom utvrde uvjeti za otpis i/ili djelomičan o...

12
Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 26.7.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (objavljena u „Narodnim novinama“ br. 85/22.), a kojom se objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverz...

13
Pravna uloga prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.7.2022

Od 23. travnja 2022., od kada je na snazi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti  uloga prijavitelja nepravilnosti dobila je značajniju ulogu s obzirom na to da je unaprijeđen pravni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti u odnosu na prethodni Zakon . Novi Zakon o zaštiti prijavitelja ...

14
Pojedinačni ispravni postupak, zakonodavno rješenje i recentna sudska praksa · U središtu

Datum: 22.7.2022

U svijetlu donošenja novog Zakona o zemljišnim knjigama (dalje: Zakon), potrebno je napraviti osvrt na institut pojedinačnog ispravnog postupka. On postoji u Zakonu kao pravno sredstvo kojim se pokušavaju ispraviti nepravilnosti u upisima. Takve nepravilnosti su proizvod godinama neuređivanih i z...

15
Procjena najboljeg interesa djeteta - kroz recentnu odluku ESLJP-a · U središtu

Datum: 21.7.2022

Autorica u članku analizira procijenu najboljeg interesa djeteta kroz recentnu odluku Europskog suda za ljudska prava kojom je ukazana potreba dubljeg i argumentiranijeg odlučivanja u osjetljivim postupcima odlučivanja o roditeljskoj skrbi, gdje ispitivanje najboljeg interesa djeteta neće biti samo ...

16
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - koje promjene donosi? · U središtu

Datum: 20.7.2022

Autorica u članku  obrađuje odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.) u odnosu na raniji Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.) is...

17
Je li ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja koju osigurava Grad Zagreb stečeno pravo? · U središtu

Datum: 18.7.2022

Autor u članku daje prikaz presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022.

18
Ako padnete s bicikla i ozlijedite se, možete dobiti kaznu za izazivanje prometne nesreće · U središtu

Datum: 15.7.2022

Biciklisti, kao ravnopravni sudionici prometa, sjedanjem na bicikl preuzimaju obveze i rizike kao i svi ostali sudionici prijevoznih sredstava.

19
Promet na cesti – jeste li znali? · U središtu

Datum: 14.7.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?...

20
Strategija upravljanja rizicima u poslovanju Županije · U središtu

Datum: 13.7.2022

Rizik je mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva. Rizik predstavlja potencijalni problem ili priliku, pojavljuje se u svakoj organizaciji te ga je uvijek potrebno analizirati te pronaći načine kako s njim upravljati. Rizikom se smatraju i neiskorištene prilike...

21
Uređenje sezonskog rada u 2022. godini · U središtu

Datum: 11.7.2022

Sezonski radnici, naročito oni u području turizma i poljoprivrede, jedna su od najugroženijih i najosjetljivijih skupina na tržištu rada. Za Republiku Hrvatsku, zemlju u kojoj turizam stvara veliki broj zaposlenih, pitanje radne snage u tom sektoru, ali i kvalitete tržišta rada, u konačnici se nemi...

22
Pravna regulativa opasnih pasa · U središtu

Datum: 8.7.2022

Autorica u članku opisuje što je to opasan pas, koje uvjete mora ispuniti vlasnik opasnog psa, tko odgovara za štetu u slučaju napada psa, razliku između psa koji ima vlasnika i psa lutalice te što se događa psu nakon napada na drugog psa ili čovjeka, uz neka stajališta iz sudske prakse.

23
Konačni prijedlog Zakona o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije · U središtu

Datum: 7.7.2022

Dana 27. svibnja 2022., na 11. sjednici Hrvatskog sabora, donesen je Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. , odnosno Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije .

24
Nove izmjene Zakona o Pravosudnoj akademiji · U središtu

Datum: 6.7.2022

U ovom članku bit će više riječi o novinama u  Zakonom o Pravosudnoj akademiji  koje proizlaze iz Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji .

25
Iznimka „privatnog reproduciranja” na temelju Direktive o autorskim pravima primjenjuje se na pohranu zaštićenog djela u oblaku (engl. cloud) u privatne svrhe · U središtu

Datum: 5.7.2022

Autorica se u članku osvrće na presudu Suda Europske unije kojom je utvrđeno kako se iznimka privatnog reproduciranja primjenjuje na reproduciranje djela na poslužitelju u prostoru za pohranu koji pružatelj usluge računalstva u oblaku stavlja korisniku na raspolaganje.

26
Naknada troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku · U središtu

Datum: 4.7.2022

Autor u članku daje prikaz odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u vezi naknade troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku.

27
Pravna zaštita HIV bolesnika · U središtu

Datum: 1.7.2022

Autor u članku prikazuje pravna pitanja s kojima se susreću osobe zaražene HIV-om a koja se najčešće vežu za područja zaštite osobnog dostojanstva pacijenta, prava na zaštitu osobnih informacija i zaštitu njihovih temeljnih ljudskih prava kao i pravo na dobivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.

28
Elektronički račun u javnoj nabavi · U središtu

Datum: 30.6.2022

Važan korak u realizaciji javne uprave bez papira predstavlja elektronička razmjena računa u postupcima javne nabave, koja omogućuje međusobno povezivanje gospodarstvenika, kao i tijela javne vlasti. Elektronički račun ili eRačun je okosnica elektroničkog poslovanja i automatizacije poslovnih proce...

29
Promet na cesti – jeste li znali? (ograničenje brzine kretanja vozila) · U središtu

Datum: 29.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?...

30
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama · U središtu

Datum: 27.6.2022

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)  propisana su posebna pravila za strane pravne i fizičke osobe za stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj...

31
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva · U središtu

Datum: 24.6.2022

Republika Hrvatska je uspostavila pravni okvir za korištenje alternativne energije u prometu donošenjem Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva koji je objavljen u NN br. 120/16 a stupio je na snagu 29. prosinca 2016. godine. Predmetnim zakonom implementirana je Direktiva 2014/9...

32
Citiranje pravnih normi: jednostavačni članci · U središtu

Datum: 23.6.2022

Kada se članak nekog zakona ili drugog propisa sastoji od jednog stavka, broj tog stavka se ne citira (navodi). To vrijedi i kada se stavak dalje dijeli na podstavke, točke i dr.

33
Naplata poreza na kupnju prve nekretnine koja nije korištena za stanovanje · U središtu

Datum: 21.6.2022

Autorica se u članku kroz relevantnu sudsku praksu osvrće na aktualno pitanje oslobođenja od naplate poreza na kupnju prve nekretnine koja nije korištena za stanovanje. 

34
Zaštita osobnih podataka u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma · U središtu

Datum: 20.6.2022

Dana 20. srpnja 2021. usvojen je zakonodavni paket koji se sastoji od četiri zakonska prijedloga Europske komisije („Zakonodavni prijedlozi protiv pranja novca“) s ciljem jačanja djelovanja EU-a u borbi protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma (dalje u tekstu: SPN/FT).

35
Sud EU-a: Mogućnost suđenja i osude optuženika u odsutnosti i njegovo pravo na ponovno pokretanje postupka s ispitivanjem merituma predmeta u njegovoj prisutnosti · U središtu

Datum: 17.6.2022

U slučaju da se optuženik ne može locirati, može mu se suditi ili ga se može osuditi u odsutnosti, ali on ima pravo naknadno ishoditi ponovno pokretanje postupka, s ispitivanjem merituma predmeta u njegovoj prisutnosti. Međutim, to mu se pravo može uskratiti ako je namjerno izbjegao suđenje time što...

36
U očekivanju donošenja novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 15.6.2022

Donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira važno je zbog toga što su prekršaji protiv javnog reda i mira bitan pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, a važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na snazi je gotovo 45 godina...

37
Odgovornost države za štetu počinjenu cijepljenjem · U središtu

Datum: 14.6.2022

Problematika cijepljenja je u Republici Hrvatskoj postala aktualna tijekom 2021. godine dolaskom cjepiva protiv COVID-19, bolesti zbog koje je Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) proglasila pandemiju dana 13. ožujka 2020. te zbog koje su gotovo sve svjetske vlade donosile u barem dva navrata tij...

38
Tko ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor u 2022. godini? · U središtu

Datum: 13.6.2022

U svrhu podmirivanja povećanih troškova radnika, a koji mogu nastati prilikom korištenja godišnjih odmora, poslodavci mogu sukladno poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se u praksi naziva “regres za godišnji odmor”. Tko ima pravo na isplatu regresa? Koliko se može maksimaln...

39
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju potiče suradnju poslodavaca i strukovnih škola · U središtu

Datum: 10.6.2022

Predložena zakonska rješenja trebala bi poboljšati provedbu praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja. Zakonodavac očekuje da će učenje temeljeno na radu doprinijeti boljoj usklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada te osigurati dovoljan broj kvalificirane ...

40
Promet na cesti – jeste li znali? (zaustavljanje i parkiranje vozila) · U središtu

Datum: 9.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prek...

41
Primjeri iz prakse društveno odgovorne javne nabave kod usluga čišćenja · U središtu

Datum: 8.6.2022

Društveno odgovorna javna nabava usmjerena je na sagledavanje učinka koji roba, usluge i radovi koje nabavlja javni sektor imaju na društvo. U njoj se priznaje da naručitelji nisu samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego nastoje osigurati da se javno...

42
Definicija službene osobe u kaznenom pravu i primjeri iz sudske prakse · U središtu

Datum: 7.6.2022

Definiranjem posebnog tretmana protupravnih radnji koje počine službene osobe, a i onih u kojima se službene osobe nađu u poziciji žrtava kaznenih djela, kazneno zakonodavstvo i praksa nastoje osigurati zaštitu osoba koje su u svojem radu posebno izložene ugrozi od kriminalnog ponašanja, ali i njiho...

43
Obveza donošenja rasporeda (kalendara) godišnjih odmora od strane poslodavca za 2022. godinu · U središtu

Datum: 6.6.2022

Kada su u pitanju obveze poslodavaca, a u svezi s ostvarivanjem prava radnika na godišnji odmor, možemo reći kako je upravo ta problematika radnih odnosa jedna od najaktualnijih i za sobom često vuče razne nedoumice i dileme. Nerijetko, radi neznanja poslodavca,  pojedini radnici ostanu zakinuti u ...

44
Usmeno privremeno rješenje u upravnom postupku · U središtu

Datum: 3.6.2022

Ne samo da nema zapreke za donošenje privremenog rješenja u usmenom obliku, već postoje situacije koje opravdavaju kombiniranje ovih dvaju instituta. Pritom je bitno da u dotičnom slučaju budu ispunjene i pretpostavke za donošenje rješenja u usmenom obliku i pretpostavke za privremeno rješavanje.

45
Intervencija države u slobodu udruživanja u sindikate (Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Vlahov protiv Hrvatske) · U središtu

Datum: 2.6.2022

Autor u članku obrađuje tematiku intervencije države u slobodu udruživanja u sindikate kroz presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Vlahov protiv Hrvatske .

46
Troškovi ustavnosudskog postupka · U središtu

Datum: 1.6.2022

Troškovi svih vrsta sudskih postupaka koji obuhvaćaju cijeli niz radnji čiju vrijednost treba podmiriti, kao što su troškovi samog suda, vještačenja, prijevoda ili prijevoza sudionika postupka te odvjetničkog zastupanja, spomenuti su i u članku 23. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske...

47
O izvođenju dokaza psihijatrijskim vještačenjem u tzv. medijskim sporovima i općenito o načinima utvrđivanja povrede prava osobnosti · U središtu

Datum: 31.5.2022

U praksi nije rijedak slučaj da u tzv. medijskim sporovima, koji se vode radi naknade štete učinjene objavom informacije u medijima, oštećenici ili njihovi punomoćnici predlažu i izvođenje dokaza psihijatrijskim vještačenjem u cilju dokazivanja duševnih boli.

48
Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba · U središtu

Datum: 27.5.2022

Sve je više građana RH koji ostvaruju dohotke u inozemstvu, točnije žive i rade u nekoj drugoj državi a imaju prebivalište u RH ili im obitelj živi u RH. Zbog toga je bitno utvrditi poreznu rezidentnost radi određivanja u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati svoje dohotke, odnosno ko...

49
Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine · U središtu

Datum: 26.5.2022

Dana 24. veljače 2022. godine započela je otvorena ruska agresija na Ukrajinu. Logična posljedica je i porast izbjeglica u okolne zemlje poput Poljske, Slovačke, Mađarske. Hrvatska tu nije iznimka. Prema nekim procjenama s početka travnja, u Hrvatsku bi moglo doći oko 50.000 ukrajinskih izbjeglica,...

50
Ispunjenje pretpostavke da je nacionalni zakonodavac konverzijom uspostavio ravnotežu između svih prava i obveza stranaka u ugovornom odnosu oboriva je presumpcija koju treba ispitati nacionalni sud · U središtu

Datum: 25.5.2022

Predmet zahtjeva za prethodnu odluku povodom kojeg je pred Sudom EU-a donesena presuda C-567/20 od 05. svibnja 2021.  (vidi t.48)  jeste treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13 tumačiti na način da mu se protive odredbe nacionalnog prava koje sprečavaju sud pred kojim se vodi postupak da pr...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta