Poredano po:

Broj dokumenata: 2938

1
Agencija za zaštitu osobnih podataka: objava fotografije s privatnog Facebook profila na portalu · U središtu

Datum: 5.12.2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP) 1  je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva ističe kako je dana 14. ožujka 2023. na određenoj internetskoj stranici (portalu) te na stranici društvene mreže Facebook ob...

2
Ocjenjivanje i vrednovanje rada državnih službenika u RH · U središtu

Datum: 4.12.2023

U kontekstu Prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama , u članku se analizira reguliranje instituta vrednovanja rada državnih službenika te sustav ocjenjivanja koji se provodi u Republici Hrvatskoj.

3
Jača zaštita građana kroz novu zakonsku regulativu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja · U središtu

Datum: 1.12.2023

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o doživotnom uzdržavanju, iako vrlo sličnih naziva i karakteristika, sklapanjem proizvode istu pravnu posljedicu, ali s različitim vremenom nastupa pravnog učinka.

4
Kratki pregled Prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći · U središtu

Datum: 30.11.2023

18. kolovoza 2023. u saborsku proceduru upućen je Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na 18. sjednici, 17. listopada 2023. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog Zakona. Autorica ovog članka ...

5
Nova pravila o potrošačkim kreditima · U središtu

Datum: 29.11.2023

Područje kreditnog odnosa u hrvatskom zakonodavstvu regulirano je Zakonom o potrošačkom kreditiranju 1 kojim su uređeni ugovori o potrošačkom kreditu, informacije i prava o ugovoru o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača, a u kojima kao korisnik kredita nastupa potro...

6
Sud Europske unije: obveza potrošača da plati prekomjerne nekamatne troškove može biti nepoštena odredba · U središtu

Datum: 28.11.2023

Dana 23. studenog 2023., Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 177/23 u svezi presude donesene u predmetu C-321/22  povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1  koji je 05. svibnja 2022. uputio poljski Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w W...

7
Prikaz Prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 27.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima kojim bi se upravni sporovi trebali ubrzati, a i ojačati pravna zaštita.

8
Nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – prekršajni postupak · U središtu

Datum: 24.11.2023

S obzirom na to da je donesena nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika , nalazimo shodnim u bitnome iznijeti promjene koje navedena Tarifa donosi u odnosu na prekršajne postupke.

9
Izračun kvalitete rada sudaca sukladno Metodologiji ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti · U središtu

Datum: 23.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave je na svojoj web stranici objavilo da je 14. studenog 2023. održana završna konferencija projekta „Revidiranje metodologije ocjenjivanja sudaca“ vrijednog oko 400 tisuća eura koji je financiran sredstvima Norveške darovnice.

10
Privremeno uzdržavanje djece · U središtu

Datum: 21.11.2023

Zakonom o privremenom uzdržavanju („Narodne novine“, broj: 92/14, dalje: Zakon) 1   uređeno je pitanje privremenog uzdržavanja djeteta u slučajevima kada roditelj koji ne stanuje s djetetom ili baka i djed po tome roditelju u cijelosti ili djelomično ne ispunjavaju svoju zakonsku obvezu uzdržav...

11
Obeshrabrujući učinak na profesiju odvjetnika - kaznena osuda zbog predstavke na rad sudca · U središtu

Datum: 20.11.2023

Jamstvo slobode mišljenja i izražavanja misli prema kojem sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja ustavno je i konvencijsko jamstvo koje u specifičnim okolnostima...

12
Je li kod načina izvođenja dokaza pravilno koristiti formulaciju „izvršio uvid“? · U središtu

Datum: 17.11.2023

U svjetlu jedne relativno novije odluke Vrhovnog suda RH pokušat ćemo u ovom članku odgovoriti na pitanje – je li kod načina izvođenja dokaza u prekršajnom postupku pravilno koristiti formulaciju „izvršio uvid“?

13
Medijacija (mirenje) u slučaju maloljetničke delinkvencije · U središtu

Datum: 16.11.2023

Mirenje, odnosno medijacija, posredovanje ili potpomognuto pregovaranje je postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem sudionici nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji im pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. 1

14
Sud Europske unije: nepoštena odredba ugovora o potrošačkom kreditu koji je osiguran obiteljskim domom · U središtu

Datum: 14.11.2023

9. studenog 2023. Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 169/23 u svezi presude donesene u predmetu  C-598/21 povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1  koji je 28. rujna 2021. uputio slovački Krajský súd v Prešove u postupku između tužitelja S...

15
Što donosi Zakon o povlasticama u prometu? · U središtu

Datum: 13.11.2023

U „Narodnim novinama“ br. 133. iz 2023. objavljen je Zakon o povlasticama u prometu koji stupa na snagu 15. studenoga 2023.

16
Pravna regulacija kolačića · U središtu

Datum: 10.11.2023

U rujnu 2023. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka je prvi put u Republici Hrvatskoj objavila upravne novčane kazne koje se odnose na kolačiće. Kako svi mi više puta dnevno kliknemo „prihvati sve“ kada nam se pojavi skočni prozor gdje se traži privola za kolačiće, potaknuta nedavnim kaznama,...

17
Nekorištenje prava na odmor (stanku) pravo ili novčano potraživanje radnika s prikazom sudske prakse · U središtu

Datum: 9.11.2023

Zakonom o radu  ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.)(dalje u tekstu: Zakon o radu) uređeni su odmori i dopusti radnika. Pravo na odmor i dopust obuhvaća pravo na (dnevnu) stanku/pauzu, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor te plaćeni i neplaćeni dopust.

18
Prava i povlastice osoba s invaliditetom – tjelesnim oštećenjem · U središtu

Datum: 8.11.2023

Osobe s invaliditetom često nisu upoznate s pravima i povlasticama koje na temelju zakonskih i podzakonskih propisa mogu ostvariti, a na ostvarivanje kojih u najvećoj mjeri utječe stupanj invaliditeta, odnosno postotak tjelesnog oštećenja.

19
Upravnosudska zaštita protiv akata o davanju javne površine u zakup – postoji li ili ne? · U središtu

Datum: 7.11.2023

Upravni sudovi su jedna od temeljnih pretpostavki utvrđivanja zakonitosti djelovanja upravnih tijela – kako s aspekta pojedinačnih upravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obvezama pojedinaca, tako i općih akata kojima se uređuju prava i obaveze neodređenog broja adresata.

20
Pravno pravilo in dubio pro reo · U središtu

Datum: 6.11.2023

Prema pravnom pravilu in dubio pro reo dvojbu o postojanju činjenica treba riješiti na način koji je za okrivljenika povoljniji.

21
Problematika zaštite prava žrtava nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 3.11.2023

Tempora mutantur nos et mutamur in illis.           -  Vremena se mijenjaju, a i mi s njima. -

22
Presuda Suda Europske unije u predmetu C-307/22 - zaštita osobnih podataka / pacijent ima pravo na dobivanje prve kopije svoje medicinske dokumentacije bez naknade · U središtu

Datum: 2.11.2023

Osoba DW u svojstvu pacijenta i ispitanika u kontekstu obrade osobnih podataka je od svoje stomatologinje, osobe FT u svojstvu voditeljice obrade osobnih podataka zatražila kopiju svoje medicinske dokumentacije u svrhu utvrđivanja odgovornosti stomatologinje za štetu koju je osoba DW navodno pretrpj...

23
Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama · U središtu

Datum: 31.10.2023

Dodatku III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prethodili su pregovori u kojima su predstavnici sindikata javnih službi u Republici Hrvatskoj na sastancima s Vladom iznijeli svoje konkretne zahtjeve u vezi s izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugov...

24
Jednakost plaće za jednak rad (s prikazom sudske prakse) · U središtu

Datum: 30.10.2023

Diskriminacijom se u smislu članka 1. stavka 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj: 85/08. i 112/12., dalje: Zakon) smatra stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog u...

25
Uporaba pesticida koji sadrže glifosate u Europskoj uniji – jesmo li na pragu zabrane glifosata? · U središtu

Datum: 27.10.2023

Uporaba pesticida vrlo vjerojatno će uvijek biti tema dugotrajnih i opsežnih rasprava. Glifosat, jedan od najčešće korištenih pesticida na svijetu, koristi se u poljoprivredi, ali i na javnim gradskim površinama te često u privatnim vrtovima, što dovodi do izlaganja brojnih građana tom pesticidu. S...

26
Promjene u Zakonu o lokalnim porezima · U središtu

Datum: 26.10.2023

U šestom krugu porezne reforme promijenilo se devet zakonskih propisa te su u „Narodnim novinama“, broj 114/2023. od 4. listopada 2023. godine objavljeni: 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ; 2. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima ; 3. Zakon o izmjenam...

27
Odluka o najmu stanova Grada Zagreba · U središtu

Datum: 25.10.2023

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 5. listopada 2023. novu Odluku o najmu stanova kojom se uređuju uvjeti, mjerila i postupci za davanje u najam stanova kojima upravlja Grad Zagreb, koja će zamijeniti dosadašnju Odluku o najmu stanova ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 22/09., 3/12....

28
Nepoznavanje prava škodi (ignorantia iuris nocet) · U središtu

Datum: 23.10.2023

Načelo da nepoznavanje prava škodi ( ignorantia iuris nocet ) jedno je od temeljnih pravnih načela te ćemo u ovom članku, a posebno u svjetlu jedne novije odluke Ustavnog suda RH, pokušati nešto više reći o ovom načelu.

29
Pravo potrošača na odustajanje od pretplate sklopljene na daljinu, koja je u početku besplatna te se automatski produžuje, zajamčeno je samo jednom · U središtu

Datum: 20.10.2023

Dana 5. listopada 2023. Sud Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud) donio je presudu u predmetu C-565/22 , povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)(dalje u tekstu: UFEU) 1  koji je uputio Vrhovni sud Austrije u postupk...

30
Konačni prijedlog Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju · U središtu

Datum: 18.10.2023

Nakon što je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine donio zaključak kojim se prihvaća Prijedlog zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju u skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22.), Vlada je na sjed...

31
ZUP IT – "Jedinstveni informacijski sustav za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku" i DMS (Document Management System) - sustav za upravljanje dokumentima · U središtu

Datum: 17.10.2023

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09., 110/21.) (dalje u tekstu: ZUP) je temeljni postupovni zakon koji primjenjuju javnopravna tijela prilikom odlučivanja o pravima, obvezama ili pravnim interesima stranaka što ga čini važnim dijelom sustava pravne zaštite građana. Baš zbo...

32
Medijator i medijacija prema Zakonu o mirnom rješavanju sporova · U središtu

Datum: 16.10.2023

Hrvatski sabor je na sjednici 7. lipnja 2023. donio Zakon o mirnom rješavanju sporova (dalje: Zakon). Zakon je objavljen u  „Narodnim novinama“, br. 67/2023., a stupio je na snagu osmog dana od dan objave u „Narodnim novinama“, osim odredbi članaka 7. i 8. , članka 9. stavaka 3. i 4., člank...

33
Parkiranje – udaljenost od prometnih površina i cestovnih objekata · U središtu

Datum: 13.10.2023

Na ulicama, posebno gradskim, često nailazimo na situacije u kojima su automobili parkirani neposredno uz pješački prijelaz ili uz raskrižje, pa ćemo u tom smislu u nastavku ovog teksta dati prikaz relevantnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se regulira problematika mogućnos...

34
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela: V. novela · U središtu

Datum: 12.10.2023

Hrvatski sabor je na 18. sjednici 28. rujna 2023. u hitnoj proceduri donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela , (dalje: ZID ZOPOKD) što je peta novela toga Zakona od njegovog donošenja 2003., a intencija zakonodavca bila je usklađenje zakona sa zahtjevi...

35
Odluka o redu na pomorskom dobru - nova obveza lokalnih samouprava na moru · U središtu

Datum: 11.10.2023

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio na snagu krajem srpnja 2023., bitno je decentralizirao upravljanje i nadzor nad pomorskim dobrom te održavanje reda na pomorskom dobru, što predstavlja veliku promjenu u odnosu na dosadašnju regulaciju. Među ostalim je obvezao lokalne sa...

36
ESLJP: Korištenje tehnologije prepoznavanja lica prekršilo je prava prosvjednika · U središtu

Datum: 10.10.2023

U slučaju Glukhin protiv Rusije (zahtjev br. 11519/20) Vijeće 1  Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu je 4. srpnja 2023. donijelo značajnu presudu kojom je zaključilo da je obrada osobnih podataka podnositelja zahtjeva u kontekstu njegovih mirnih prosvjeda, koji nisu izazvali nikakvu o...

37
Kratki prikaz Nacrta prijedloga Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja · U središtu

Datum: 9.10.2023

Kao što je poznato, u Republici Hrvatskoj kupoprodaja dospjelih potraživanja može biti predmet poslovanja trgovačkih društava koja se upisuje u sudski registar.  Tijekom ljeta je u e – Savjetovanju bio Nacrt prijedloga Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja . ...

38
Novine u Zakonu o sudskom registru · U središtu

Datum: 6.10.2023

Zakonom o sudskom registru uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje registra te postupak u registarskim stvarima.

39
Kazneni zakon: VIII. novela · U središtu

Datum: 4.10.2023

Hrvatski sabor je na sjednici 28. rujna 2023. u hitnoj proceduri donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (dalje: ZID KZ) što je osma novela KZ/11. , a intencija zakonodavca bila je usklađenje KZ/11. sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međun...

40
Pregled pitanja kojima je Vrhovni sud Republike Hrvatske dozvolio reviziju · U središtu

Datum: 2.10.2023

Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 70/19. i 80/22.) su drastično izmijenili institut izvanrednog pravnog lijeka – revizije.

41
Zakonodavac Europske unije priprema pravni okvir o umjetnoj inteligenciji · U središtu

Datum: 29.9.2023

U lipnju ove godine Europski parlament objavio je svoje stavove o zakonodavnom prijedlogu Komisije o uređenju umjetne inteligencije. Time su ispunjeni uvjeti za pokretanje "trijaloga", zakonodavnog postupka pregovaranja o Uredbi. Autor u članku analizira opće napomene o prijedlogu Uredbe, zakonodav...

42
Pravo i postupak obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika · U središtu

Datum: 27.9.2023

U svakom pravnom sustavu, zaštita prava i sigurnosti žrtava zločina ima veliku važnost. Jedan od ključnih aspekata ove zaštite je zakonska obveza obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika. Ovim člankom osvrnut ćemo se na pravnu regulativu koja uređuje pravo obavještavanja žrtve o izlasku zatvoreni...

43
Međunarodni ugovori: „ispod ili iznad Ustava?“ · U središtu

Datum: 25.9.2023

Ovo izlaganje bavi se položajem međunarodnih ugovora u hijerarhiji propisa te problematikom nadzora ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj. Za cilj ima prikazati kako su međunarodni ugovori inkorporirani u domaće pravo i kako Ustavni sud postupa u slučaju nesukladnosti Ustava i međun...

44
„Konkurencija“ istodobno podnesenih optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja · U središtu

Datum: 22.9.2023

U sudskoj praksi, doduše rijetko, nailazimo na situacije u kojima različiti ovlašteni tužitelji podnose optužne prijedloge za isti inkriminirani događaj, pa ćemo u nastavku ovoga članka analizirati odredbe Prekršajnog zakona koje, dakle, uređuju ovakvu “konkurenciju” istodobno podnesenih optužnih...

45
Stjecanje Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice/Svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika jahte u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 20.9.2023

Da bi se steklo pravo upravljanja brodicom ili jahtom za osobne/turističke svrhe u Republici Hrvatskoj, potrebno je steći Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, odnosno Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte koju izdaje Ministarstvo ili lučka kapetanija na zahtjev osobe koja ...

46
Zakonska obveza provedbe preventivnog pregleda vida kod radnika koji rade s računalom · U središtu

Datum: 18.9.2023

Ovim člankom obrađujemo problematiku koja se odnosi na provedbu preventivnog pregleda vida za one radnike koji rade kod poslodavca s računalom prema Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu („Narodne novine“ br. 73/21.).

47
Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla upravnu novčanu kaznu Zagrebačkom holdingu · U središtu

Datum: 15.9.2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) 1  je zaprimila pritužbu građanina iz koje proizlazi kako trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Zagrebački holding) od korisnika svojih usluga prije izdavanja prijepisa određenih računa (konkretno, računa za ...

48
Ako nema upravnog postupka, nema ni šutnje uprave · U središtu

Datum: 14.9.2023

Pravna sredstva predviđena za šutnju uprave (žalba u upravnom postupku, odnosno tužba u upravnome sporu) nisu primjenjiva za reagiranje na neažurnost javnopravnih tijela do koje dolazi u onom dijelu upravne djelatnosti koja ne obuhvaća vođenje upravnog postupka.

49
Prijevoz djece autobusom · U središtu

Datum: 13.9.2023

S obzirom na nedavni početak školske godine te da se veliki broj školske djece prevozi do škole autobusima, kao i na maturalna putovanja, nalazimo shodnim nešto više reći o ovoj problematici u okviru odredbi relevantnih propisa.

50
Od 1. siječnja 2024. godine smanjuje se broj matičnih ureda · U središtu

Datum: 11.9.2023

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2023. donijela je Uredbu o područjima matičnih ureda , koja je objavljena u „Narodnim novinama“ br. 97/23., a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta