Poredano po:

Broj dokumenata: 2256

1
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti · U središtu

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 2. prosinca 2020. prihvaćena je primjena hitnog postupka Prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti . S obzirom na brzinu širenja bolesti COVID-19 te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja, ovim zakonom p...

Datum: 4.12.2020

2
U upravnom sporu nisu propisane vrste rješenja koja se donose izvan rasprave · U središtu

Upravni sudovi imaju široku ovlast donošenja postupovnih rješenja izvan rasprave, što je komplementarno, između ostalog, nepostojanju instituta pripremnog ročišta u upravnom sporu, kao i ovlasti bezraspravnog rješavanja spora.

Datum: 3.12.2020

3
Pregled koraka za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) · U središtu

Otvaranje društva s ograničenom odgovornošću ima svoje mnoge prednosti, no isto tako i prepreka koje je lakše izbjeći dobrim poznavanjem svih relevantnih materija. Autor u ovom članku daje kratki pregled koraka kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću te se...

Datum: 2.12.2020

4
Mjere za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 u tijelima državne uprave i uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske u primjeni od 30. studenoga 2020. · U središtu

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave ("Narodne novine", broj 116/20.; dalje u te...

Datum: 1.12.2020

5
Postupak ostvarivanja prava na isplatu novčane naknade za tjelesno oštećenje · U središtu

Ovim tekstom obrađuje se tematika isplate novčane naknade za tjelesno oštećenje koja je propisana odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.).

Datum: 30.11.2020

6
Predsjednički izbori u SAD-u: osporavanje izbornog poraza · U središtu

Nedavno održani predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama obilježeni su neobičnom pojavom nepriznavanja izbornog poraza od strane poraženog predsjedničkog kandidata. Povijest američkih predsjedničkih izbora poznaje slične prilike kada je poražena strana osporavala pobjedu protivniku te s...

Datum: 27.11.2020

7
Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom broj: U-I-3678/2017 i dr. od 3. studenoga 2020. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom ("Naro...

Datum: 25.11.2020

8
Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbe Zakona o poljoprivredi · U središtu

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. ukinuo sporne odredbe članka 15. stavka 4. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18. i 42/20.) u odnosu na postupak dodjele potpora iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. godin...

Datum: 24.11.2020

9
Nove izmjene Ovršnog zakona · U središtu

Ovršnim zakonom  uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja), te m...

Datum: 23.11.2020

10
Kazneno djelo teškog sramoćenja u kontekstu političke debate · U središtu

Kazneno djelo sramoćenja odnosno teškog sramoćenja bilo je propisano čl. 148. Kaznenog zakona u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 1. siječnja 2020. godine. Predmetno kazneno djelo je ukinuto Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je objavljen u "Narodnim novinama", broju...

Datum: 20.11.2020

11
Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablica o prosječnim mjesečnim potrebama maloljetnog djeteta za 2020. godinu · U središtu

Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete ( članak 288. stavak 1. Obiteljskog zakona, „Narodne novine“ broj: 103/15. i 98/19. – dalje u tekstu Zakon). Ukoliko roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju ( članka 288. stav...

Datum: 19.11.2020

12
Prijedlog Zakona o strancima · U središtu

Područje ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj uređeno je važećim Zakonom o strancima , a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. god. Prijedlog Zakona više ne sadrži odredbe koje se odnose na državljane Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji čiji stat...

Datum: 16.11.2020

13
Zapošljavanje umirovljenika · U središtu

Hrvatska liječnička komora je nedavno uputila poziv umirovljenim liječnicima da kontaktiraju Komoru ako se žele ponovno profesionalno angažirati u zdravstvenim ustanovama za vrijeme epidemije COVID-19. Institut zapošljavanja umirovljenika posebno je uređen Zakonom o mirovinskom osiguranju .

Datum: 13.11.2020

14
Primjena Zakona o konverziji na potrošačke sporove · U središtu

Autorica u članku analizira pitanje nadležnosti Suda EU-a za pravne odnose nastale prije pristupanja EU-u te dopustivost i meritum prethodnog pitanja ispitivanja usklađenosti tzv. Zakona o konverziji u smislu Direktive 93/13 .

Datum: 12.11.2020

15
Postupak prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj · U središtu

Autor daje prikaz postupka prijave ozljede na radu koji se provodi prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, br. 80/13., 137/13. i 98/19.) i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozl...

Datum: 11.11.2020

16
Svi primjenjivači pravnih normi ujedno su i primjenjivači ustavnih odredaba · U središtu

Ustavne odredbe, bilo neposredno, bilo razrađene kod zakonodavstvo, nisu izuzete od primjene od strane sudaca i službenih osoba u javnopravnim tijelima.

Datum: 9.11.2020

17
Pitanja obuhvaćena prijedlozima Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće i Zakona o zaštiti života · U središtu

Pitanje prekida trudnoće, odnosno pobačaja u hrvatskom je zakonodavstvu regulirano Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece ("Narodne novine" br. 18/78., 31/86., 47/89., 88/09. – dalje u tekstu Zakon o slobodnom odlučivanju o rađanju djece)...

Datum: 6.11.2020

18
Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF · U središtu

Autor u članku kroz sudsku praksu i zakonodavstvo analizira pitanje ništetnosti ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF u cijelosti.

Datum: 5.11.2020

19
Otpis nejavnih davanja · U središtu

U članku donosimo najznačajnija pravila koja omogućuju odgodu odnosno obročnu otplatu nejavnih davanja, kao i otpis potraživanja kako bismo podsjetili pravne i fizičke osobe na tu zakonsku mogućnost, a s ciljem da izbjegnu ovršne i druge postupke i time dodatno zakompliciraju financijsku situ...

Datum: 4.11.2020

20
Razlike između plaćenog i neplaćenog dopusta s posebnim osvrtom na primjer korištenja neplaćenog dopusta uz odjavu i bez odjave s obveznih osiguranja u radnom odnosu · U središtu

Autor u ovom članku donosi pregled prava radnika na korištenje instituta dopusta kojim se na zahtjev radnika odobrava dopust u opravdanim slučajevima za njegove osobne potrebe u određenim životno važnim situacijama i to uz naknadu plaće (plaćeni dopust). Istovremeno u članku se zorno obr...

Datum: 2.11.2020

21
Vlada RH predlaže osnivanje vojnog sveučilišta · U središtu

U saborskoj proceduri nalazi se Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti kojim Vlada RH planira Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ podići na razinu sveučilišta. Ono se osniva kao javna ustanova, ustrojeno kao i ostala javna sveučili&sc...

Datum: 30.10.2020

22
(Ne)mogućnost saniranja nedostataka u obrazloženju upravnog akta odgovorom na tužbu u upravnom sporu (razlike između prijašnje i sadašnje regulacije i prakse) · U središtu

Odredba članka 57. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima omogućuje tuženiku da tijekom upravnog spora sanira neke (ne sve) nedostatke iz upravnog postupka. Međutim, danas više nije primjenjivo opće stajalište razvijeno u sudskoj praksi u razdoblju prije stupanja važećeg Zakona o upra...

Datum: 29.10.2020

23
Naziv “Malostonska kamenica” zaštićen oznakom izvornosti na razini Europske unije · U središtu

Dana 13. listopada 2020. godine u Službenom listu Europske unije (SL L 334, 13. 10. 2020.) objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1469  od 6. listopada 2020. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Malo...

Datum: 28.10.2020

24
Korištenje osobnih podataka korisnika društvenih mreža za ciljano oglašavanje · U središtu

Rast i razvoj društvenih mreža jedan je od najznačajnijih i najzanimljivijih aspekata razvoja online okruženja. Društvene mreže su online platforme koje omogućuju slobodnu interakciju i zajednice korisnika, koji između sebe dijele informacije i sadržaj. Ključna karakteristika dru&scaro...

Datum: 27.10.2020

25
Mjere za očuvanje radnih mjesta i potporu gospodarstvu za razdoblje listopad – prosinac 2020. · U središtu

Vlada Republike Hrvatske nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta kroz okvire financijske potpore poslodavcima za skraćenje radnog vremena, potporom mikro-poduzetnicima, stupnjevanjem potpore sukladno padu prometa, te proširenjem broja obuhvaćenih djelatnosti. Autor u ovom članku daje pr...

Datum: 26.10.2020

26
Zamjenik nasljednika · U središtu

Oporučitelj može odrediti oporukom zamjenika nasljednika, odnosno osobu kojoj će pripasti nasljedstvo ako određeni nasljednik umre prije njega, odrekne se nasljedstva ili bude nedostojan da naslijedi, no ne može odrediti nasljednika svome nasljedniku.

Datum: 23.10.2020

27
Upravni spor: treba li filtar za žalbu učiniti još „protočnijim“? · U središtu

Raščlanjeni su načelni i praktični problemi do kojih dovodi nedopuštenost žalbe protiv prve kasacijske presude upravnog suda. Naglasak je na bitnim razlikama između pojedinih vrsta uputa sadržanih u obrazloženjima takvih presuda. Navedeno je analizirano u kontekstu razlike između vezan...

Datum: 22.10.2020

28
Poreznopolitički prioriteti njemačkog predsjedanja EU-om · U središtu

Njemačko ministarstvo financija u svojem mjesečniku iz rujna 2020. (BMF-Monatsbericht, Semptember 2020) objavio je i članak ( Steuerpolitische Schwerpunkte der deutschen EU-Ratpräsidentschaft ), koji prikazuje poreznopolitičke prioritete koje je Njemačka istaknula za vrijeme svojega predsjedanj...

Datum: 21.10.2020

29
Ocjena ustavnosti zakonskih odredbi o uskraćivanju boravka strancu radi zaštite nacionalne sigurnosti · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske u odluci i rješenju broj U-I-1007/2012 i dr. od 24. lipnja 2020. odbio je zahtjeve, odnosno nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka, za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 5. stavka 2. Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18...

Datum: 20.10.2020

30
Članak 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravo na pristup pitkoj vodi · U središtu

Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) po prvi je put u predmetima br. 24816/14 i 25140/14, Hudorovič i dr. protiv Slovenije , odlučivao predstavlja li članak 8. (Europske) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda garanciju prava za pristup do pitke vode.

Datum: 19.10.2020

31
Izmjene i dopune Ovršnog zakona · U središtu

Na portalu e-Savjetovanja 14. listopada 2020. otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s Konačnim prijedlogom zakona. U nastavku teksta donosimo koje se mjere njime predlažu.

Datum: 16.10.2020

32
Što nakon prekida zastoja ovrhe na novčanim tražbinama – prijeti li Vam ovrha i kako otvoriti zaštićeni račun? · U središtu

Vlada RH je ljetos donijela odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti, do zaključno 18. listopada ove godine, i to rok trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima , odnosno dopunama tog Zakona te  Zakonom o interventnim mjerama u...

Datum: 15.10.2020

33
Dostava jamstva u postupku javne nabave (analiza presude Visokog upravnog suda br: UsII-253/20-8) · U središtu

Predmet ovog teksta analiza je vrlo zanimljive presude Visokog upravnog suda RH donesene u sporu koji se vodio oko pitanja iz prava javne nabave. Presuda o kojoj se radi – pod poslovnim brojem: UsII-253/20-8 , od 09.09.2020. – bavila se kao ključnim pitanjem zakonitošću dostave j...

Datum: 14.10.2020

34
Slučaj “Banksy” · U središtu

Odjel za poništaje EUIPO-a je zahtjev za utvrđivanje ništavim figurativnog žiga Europske unije, kojim se štiti grafički prikaz umjetničkog djela u formi murala poznatog pod nazivom “Bacač cvijeća”, našao u cijelosti osnovanim, slijedom čega ga j...

Datum: 13.10.2020

35
Donesen novi Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva · U središtu

Ovim člankom dajemo prikaz novog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 105/2020., a na snazi je od 3. listopada 2020. godine.

Datum: 12.10.2020

36
Skupno financiranje (crowdfunding) · U središtu

U prosincu prošle godine je Europski parlament prihvatio dogovor između Parlamenta i Vijeća, a koji se tiče usluga skupnog financiranja za poduzeća, tj. crowdfundinga . Nova pravila predložene Uredbe trebala bi osigurati da usluge crowdfundinga funkcioniraju među državama članicama i da se...

Datum: 9.10.2020

37
Zaštita zdravlja radnika koji rade s računalom · U središtu

Ovim tekstom obrađujemo problematiku koja se odnosi sigurnost i zaštitu zdravlja te na obvezu provedbe preventivnog pregleda vida za radnike koji rade s računalom, sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom koji je objavljen u "Narodnim novinam...

Datum: 8.10.2020

38
Najnovija sudska praksa o diskriminaciji uzrokovanoj bolovanjem zbog njege bolesnog djeteta · U središtu

U medijima je dosta pažnje privukla nedavna odluka Županijskog suda u Zagrebu kojom je, prema dostupnim podacima, po prvi put neki radnik u radnom sporu uspio dokazati da je diskriminiran zbog češćih odlazaka na bolovanja koja su uzrokovana potrebom njege bolesnog djeteta.

Datum: 7.10.2020

39
Sud EU-a: pretrage povodom sumnji o praksama koje narušavaju tržišno natjecanje · U središtu

Opći sud je djelomično poništio Komisijine odluke o pretrazi povodom sumnji o praksama koje narušavaju tržišno natjecanje više francuskih poduzetnika u sektoru distribucije. Komisija nije dokazala da raspolaže s dovoljno ozbiljnim indicijama koje omogućuju sumnju na ...

Datum: 6.10.2020

40
Nove zakonske izmjene u području koncesija · U središtu

Republika Hrvatska je pristupila izmjeni Zakona o koncesijama kako bi se provelo usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Izmjene Zakona donesene su 25. rujna 2020. U nastavku teksta bit će na sažeti način prikazane najznačajnije izmjene u tom području.

Datum: 5.10.2020

41
Utjecaj odluke Ustavnog suda na Zakon o najmu stanova · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. donio je Odluku i rješenje U-I-3242/2018 i dr. i dva izdvojena mišljenja sudaca koji se odnose na odredbe Zakona ...

Datum: 2.10.2020

42
Izvršnost odluke o troškovima upravnog spora (i utjecaj nastupa izvršnosti na zatezne kamate) · U središtu

Razmotrene su varijante nastupa izvršnosti odluke o troškovima upravnog spora. Uz nastup izvršnosti vezan je i početak tijeka paricijskog roka za isplatu troškova, a time i obveza plaćanja zateznih kamata (ako troškovi nisu isplaćeni u roku).

Datum: 1.10.2020

43
Donesen novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada · U središtu

Ovim člankom dajemo prikaz novog Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 105/20., a primjenjuje se počevši od 3. listopada 2020. godine.

Datum: 30.9.2020

44
Ustavni okvir djelovanja Stožera civilne zaštite i zakonitost njegovih odluka · U središtu

U radu autor prikazuje temeljna stajališta iz ocjene Ustavnog suda o ustavnom okviru djelovanja Stožera civilne zaštite i zakonitosti njegovih odluka, ukazuje na važne razloge za ukidanje dijela odluke Stožera koja je uređivala zabranu rada trgovina nedjeljom u svibnju ove godine te na...

Datum: 28.9.2020

45
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom · U središtu

Hrvatski Sabor je 15. rujna 2020. godine donio dugo iščekivani Zakon o obnovi zgrada koje su oštećene u potresu koji je u ožujku 2020. godine pogodio Grad Zagreb i okolicu. U ovom članku ćemo se osvrnuti na neka rješenja koja ovaj zakon nudi.

Datum: 25.9.2020

46
Zakon o potvrđivanju dodatnog Protokola uz Konvenciju 108 · U središtu

Dana 3. listopada 2019. u Hrvatskom saboru izglasan je Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 1981. godine. 1  Zakon je objavljen u „Narodnim Novinama &nda...

Datum: 24.9.2020

47
Sporazumni prestanak ugovora o radu · U središtu

Autor u ovom članku obrađuje problematiku koja se pojavljuje prilikom pristupanja sporazumnom raskidu radnog odnosa, tj. sklapanja sporazuma o prestanku ugovora o radu, temeljem odredbe članka 112. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZOR), kojom je propisano kako jedan od na...

Datum: 23.9.2020

48
Sud Europske unije prvi put tumači Uredbu Unije o „neutralnosti interneta” · U središtu

Zahtjevima zaštite prava krajnjih korisnika interneta te jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom protivi se to da davatelj usluga pristupa internetu daje prednost određenim aplikacijama i određenim uslugama na temelju ponuda kojima na te aplikacije i usluge primjenjuje „tar...

Datum: 22.9.2020

49
Zajednička odluka u upravnoj stvari (složeni upravni akti) · U središtu

Za razliku od jednostavnih upravnih akata, kod kojih pri rješavanju upravne stvari sudjeluje jedan donositelj, postoje i upravni akti u postupku čijeg donošenja sudjeluju dva ili više tijela.

Datum: 21.9.2020

50
Prava djece roditelja zatvorenika · U središtu

U Republici Hrvatskoj jednu trećinu svih zatvorenika čine roditelji maloljetne djece. Prema podatcima Ministarstva pravosuđa tijekom 2018. godine na izvršavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod nalazio se 1.591 roditelj maloljetne djece, od če...

Datum: 18.9.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta