Poredano po:

Broj dokumenata: 2519

1
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona · U središtu

Datum: 24.1.2022

U prosincu 2021. godine Hrvatskom saboru je podnesen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona . Izmjene Stečajnog zakona koje se predlažu su vrlo opsežne te ćemo se u ovome članku ukratko osvrnuti na neke od važnijih izmjena i dopuna.

2
Objavljeni službeni rezultati Popisa stanovništva · U središtu

Datum: 21.1.2022

Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika, pokazuju prvi rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. kojeg je tijekom prošle godine proveo Državni zavod za statistiku (DZS).

3
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i radni odnosi · U središtu

Datum: 20.1.2022

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) predstavlja organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koja radi stvaranja dohotka samostalno ili trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili un...

4
Naknada štete i životna osiguranja u pandemijskim uvjetima · U središtu

Datum: 19.1.2022

Autorica u članku detaljnije obrađuje pitanje naknade štete i životnog osiguranja u slučaju teške ozljede ili smrti prouzročene cijepljenjem.

5
Strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja u Europskoj uniji · U središtu

Datum: 17.1.2022

Strateška tužba protiv javnog sudjelovanja (SLAPP odnosno strategic lawsuit against public participation) tužba je s ciljem cenzure, zastrašivanja i ušutkavanja kritičara tako da ih se optereti troškom pravne obrane dok ne odustanu od kritike ili protivljenja. Autorica u članku detaljnije obrađuje ...

6
Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka · U središtu

Datum: 14.1.2022

Svrha Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka je sprječavanje i borba protiv prisilnih nestanaka osoba inkriminacijom određenih djela, zaštita prava žrtava kaznenih djela, olakšavanje suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u mjerama suzbijanja prisilnih nestanaka, ...

7
Pravni okvir zabrane stavljanja na tržište plastičnih vrećica · U središtu

Datum: 13.1.2022

Od 1. siječnja u RH je zabranjeno stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica, pa u tom smislu u nastavku ovog članka dajemo u bitnome prikaz relevantnih odredbi Zakona o gospodarenju otpadom .

8
Novosti koje donosi novi Zakon o registru osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 12.1.2022

Navedenim člankom dajemo prikaz promjena koje donosi prijedlog novog Zakona o registru osoba s invaliditetom.

9
Rješenja Ustavnog suda o covid potvrdama · U središtu

Datum: 10.1.2022

Ustavni sud je 21. prosinca 2021. donio rješenja u nekoliko predmeta kojima je dao svoje stajalište o postupanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) u vezi pandemije bolesti COVID-19 kao i u vezi uporabe covid potvrda u dijelovima javnog sektora. U ovom članku dat...

10
Kriptovalute i igre na sreću · U središtu

Datum: 7.1.2022

Već više od deset godina aktualnim se čini i sve se intenzivnije nameće pitanje kriptovaluta. Riječ je o digitalnom novcu koji se pojavljuje u nekoliko desetaka različitih pojavnih oblika od kojih se bitcoin ističe kao najpopularnija kriptovaluta. Zadnjih godina kao digitalna verzija novca spominje ...

11
Branitelj u prekršajnom postupku · U središtu

Datum: 5.1.2022

Budući da je uloga branitelja, kao sudionika u prekršajnom postupku, od velike važnosti za obranu okrivljenika, pa tako i za tijek postupka, smatramo potrebnim nešto više reći o funkciji branitelja u prekršajnom postupku kroz analizu relevantnih odredbi Prekršajnog zakona i drugih propisa.

12
Opći sud Europske unije odbio Googleovu tužbu protiv Odluke Komisije · U središtu

Datum: 4.1.2022

Opći sud Europske unije u bitnome je odbio Googleovu tužbu protiv Odluke Komisije kojom je utvrđeno kako je Google zlouporabio vladajući položaj dajući prednost vlastitoj usluzi uspoređivanja proizvoda u odnosu na konkurentske usluge.

13
Nužnost izmjene radnog zakonodavstva u kontekstu pandemije koronavirusa · U središtu

Datum: 3.1.2022

Povodom najavljenih izmjena  Zakona o radu , koje su dobrim dijelom uzrokovane promjenama u odnosima izazvanih pandemijom koronavirusa, donosimo pregled izmjena i pitanja koja svakako treba imati u vidu prilikom izmjena istoga.

14
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom i novi Zakon o registru osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 31.12.2021

Profesionalna rehabilitacija je osposobljavanje invalida rada za rad radi očuvanja njegove preostale radne i opće sposobnosti, a obuhvaća skup mjera i aktivnosti prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ministarstvo zdravstva je u listopadu 2021. pokren...

15
Objavljena nova Okvirna mjerila za rad sudaca · U središtu

Datum: 30.12.2021

Temeljem članka 79. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.,126/19., 130/20.) ministar pravosuđa i uprave propisao je Okvirna mjerila za rad sudaca koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2022. godine.

16
Većina upravne djelatnosti ostvaruje se izvan upravnog postupka · U središtu

Datum: 29.12.2021

Bez obzira na svoju važnost, rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku tek je segment upravne djelatnosti, a većina akata koje donosi uprava nema obilježje upravnog akta. Predstavljena su glavna s time povezana normativno-terminološka razgraničenja.

17
Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama · U središtu

Datum: 28.12.2021

Ovim tekstom prikazujemo promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.).

18
Nove zakonske promjene u sustavu pravosuđa · U središtu

Datum: 27.12.2021

Zakonodavac je brojnim zakonskim izmjenama nastojao unaprijediti sustav pravosuđa, s ciljem podizanja stupnja kvalitete i efikasnosti na zadovoljavajuću razinu na obostranu korist kako samog sustava tako i njegovih korisnika. U tu svrhu u zakonodavnu proceduru upućen je novi set zakonskih rješenja i...

19
Pomoć poduzećima u vremenu korone - preliminarni rezultati (u Njemačkoj) · U središtu

Datum: 23.12.2021

Njemačko Ministarstvo financija u svojem (javno dostupnom) mjesečniku za mjesec studeni 2021. godine (Monatsbericht November 2021) objavilo je članak „Corona-Unternehmenshilfen – eine vorläufige Bilanz“ koji obrađuje sustav materijalnih potpora koje je njemačka država  isplaćivala ili isplaćuje onim...

20
Što donosi novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa? · U središtu

Datum: 22.12.2021

U ovom članku bit će više riječi o najznačajnijim promjenama koje će proizaći iz novog zakonodavnog okvira o sprječavanju sukoba interesa.

21
Novine koje donosi prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis · U središtu

Datum: 21.12.2021

Integrirani sustav za upravljanje sudskim predmetima – eSpis je informacijski sustav u kojem predmete vode općinski, trgovački i županijski sudovi. Republika Hrvatska u svojim reformskim nastojanjima kontinuirano teži učinkovitijem rješavanju predmeta o pravima, obvezama i pravnim interesima strana...

22
Covid-19 potvrde – uspješna sigurnosna mjera ili segregacija društva? · U središtu

Datum: 20.12.2021

Krajem 2021. godine, Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske su uvedene sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova , trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika te dužnosnika, državnih službenika i namješ...

23
Crkveno poništenje braka · U središtu

Datum: 17.12.2021

Građani kojima brak sklopljen u vjerskom obliku pred predstavnikom Crkve bude građanskopravno razveden, nerijetko se nađu u nedoumici oko toga kakve su im šanse da uspiju i pred Crkvom postići isti učinak te postoje li one uopće.

24
Blanketni zakonski opis prekršaja · U središtu

Datum: 16.12.2021

Budući da veliki broj propisanih prekršaja ima blanketni zakonski opis, smatramo primjerenim ovu problematiku prikazati u svjetlu Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kzz 30/2021 od 14. listopada 2021.

25
Koje bitne promjene donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti? · U središtu

Datum: 15.12.2021

Nakon malo više od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti , Ministarstvo pravosuđa i uprave krenulo je u izradu novog Zakona. Trenutno je u tijeku savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a u nastavku članka donosimo pregle...

26
Priopćenje AZOP-a u suprotnosti sa Smjernicama EDPS-a o povratku na radno mjesto i provjeri imuniteta ili statusa infekcije COVID-om · U središtu

Datum: 14.12.2021

U ovom članku autorica objašnjava kako je ocjena AZOP-a o zakonitosti mjere uvida u EU COVID potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokaz prilikom ulaska u službene prostorije, određene predmetnom Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosni...

27
Ustavni sud Slovenije odlučio o obveznom cijepljenju javnih/državnih službenika · U središtu

Datum: 13.12.2021

Ustavni sud Slovenije odlukom broj: U-I-210 / 21-25 od 29. studenog 2021. odlučio je o zahtjevu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 10.a Uredbe o načinu ispunjavanja uvjeta obolijevanja, procijepljenosti i testiranja radi suzbijanja širenja infekcija virusom SARS-CoV-2 („Narodne novine RS“, br...

28
Novi Pravilnik o tretmanu zatvorenika · U središtu

Datum: 10.12.2021

Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je Pravilnik o tretmanu zatvorenika ("Narodne novine" br. 123/21. - dalje u tekstu Pravilnik) koji je stupio na snagu 25.11.2021. i kojim se nastoji učinkovitije doprinijeti ostvarivanju resocijalizacije, rehabilitacije i socijalnog uključivanja zatvorenika...

29
Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu · U središtu

Datum: 9.12.2021

Autor u članku piše o novostima koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“ br. 143/13., 127/19., 41/20.).  

30
Sud EU-a: Aktivna procesna legitimacija udruga za zaštitu interesa potrošača u slučaju kršenja zaštite osobnih podataka · U središtu

Datum: 8.12.2021

Prema mišljenju nezavisnog odvjetnika Richarda de la Toura, države članice mogu udrugama za zaštitu interesa potrošača omogućiti podnošenje predstavničkih tužbi protiv kršenja zaštite osobnih podataka. Te se tužbe moraju zasnivati na povredi prava koja ispitanici izravno ostvaruju na temelju Opće u...

31
Prikaz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti · U središtu

Datum: 7.12.2021

S obzirom na to da se i nakon novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja i prosinca 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, u cilju učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti COVID-19 je uslijedila i izrada novog zakonskog pr...

32
Mogućnost uvođenja obveznog cijepljenja protiv covid-19 bolesti - analiza postojeće prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 6.12.2021

Potaknuta brojnim raspravama, što laičkim, što stručnim, u tekstu koji slijedi nastojat ću sažeti stajališta izražena u odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske odnosno presudi Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) po pitanja razmjernosti mjere obveznog cijepljenja za djecu, a bez ulaže...

33
Novela Zakona o cestama · U središtu

Datum: 3.12.2021

Izmjenama i dopunama Zakona o cestama nastavlja se provedba aktivnosti reformskih mjera cestovnog sektora. Planira se smanjiti financijsko opterećenje vozača te uvesti naknada za svakog tko se služi cestovnim zemljištem.

34
Zakon o općem upravnom postupku: ima li prigovora u materiji izdavanja potvrda? · U središtu

Datum: 2.12.2021

Potvrde nisu upravni akti, ne izdaju se u upravnom postupku. Prigovor je redovit pravni lijek na području upravnog prava, izvan upravnog postupka. Znači li to da se na području izdavanja potvrda pravna zaštita ostvaruje putem prigovora?

35
Početak tijeka zastare prekršajnog progona · U središtu

Datum: 1.12.2021

Zastara je jedan od značajnijih instituta  prekršajnog prava prema kojem zbog proteka vremena prestaje pravo države na primjenu prekršajnopravnog zakonodavstva na počinitelja prekršaja, pa smatramo primjerenim nešto više reći o problematici tijeka zastare prekršajnog progona, a posebno u svjetlu Pre...

36
Sud EU-a: Smisao i doseg pojma uobičajenog boravišta bračnog druga · U središtu

Datum: 30.11.2021

Sudska nadležnost za odlučivanje o zahtjevu za razvod braka: Sud pojašnjava smisao i doseg pojma uobičajenog boravišta bračnog druga. Takav pojam podrazumijeva da bračni drug, iako svoj život vodi u dvjema državama članicama, može imati samo jedno uobičajeno boravište.

37
Agencija za zaštitu osobnih podataka o zakonitosti obrade osobnih podataka ispitanika koji proizlaze iz EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju · U središtu

Datum: 29.11.2021

Dana 16. studenog 2021. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) je izdala priopćenje   koje se odnosi na ocjenu zakonitosti obrade osobnih podataka u kontekstu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, s...

38
Što donosi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima? · U središtu

Datum: 26.11.2021

Nakon provedenog savjetovanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima,  pristupilo se izradi Prijedloga. U ovom članku autorica donosi pregled novina koje su predložene, te se Zakon trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru.

39
Povijest Zakona o općem upravnom postupku i njegova važnost u primjeni · U središtu

Datum: 25.11.2021

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine“ br. 47/09.- u daljnjem tekstu ZUP) jedan je od najvažnijih zakona u Republici Hrvatskoj. ZUP kao opći postupovni zakon primjenjuje se u svim upravnim stvarima, a samo je određena pitanja upravnog postupka posebnim zakonima dopušteno urediti drukči...

40
Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita · U središtu

Datum: 24.11.2021

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

41
Sud Eu-a: Opće i neselektivno zadržavanje podataka o prometu i lokaciji dopušteno samo u iznimnim slučajevima · U središtu

Datum: 23.11.2021

Nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona ponavlja da je opće i neselektivno zadržavanje podataka o prometu i lokaciji u pogledu elektroničkih komunikacija dopušteno samo u slučaju ozbiljne prijetnje za nacionalnu sigurnost

42
Nove izmjene Zakona o obnovi na potresom pogođenim područjima · U središtu

Datum: 22.11.2021

Nove zakonske izmjene o obnovi na potresom pogođenim područjima usvojene su u Hrvatskom saboru te su stupile na snagu 30. listopada 2021. godine. U članku će biti više riječi o najznačajnijim izmjenama u tom području.

43
Obavljanje neregistrirane djelatnosti · U središtu

Datum: 19.11.2021

Siva ekonomija je sastavni dio hrvatskog gospodarstva od samog početka slobodnog tržišta u Hrvatskoj. Teške ratne i poratne godine, razdoblje tranzicije i dugi niz loših gospodarskih godina dovele su do bujanja i rasta sive ekonomije koja je zbog svoje uloge kreatora prihoda osiromašenim kućanstvima...

44
Granično prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila na cesti · U središtu

Datum: 17.11.2021

U odredbama članka 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) uređena je dopuštena b...

45
Sud EU-a: Doseg pojma „radno vrijeme” u odnosu na dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.11.2021

Sud EU-a pojašnjava u kojoj se mjeri dežurstva u stanju pripravnosti mogu kvalificirati kao „radno vrijeme” s obzirom na Direktivu 2003/882.

46
Vrhovni sud RH odlučio da državnim službenicima u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. ne pripada pravo na uvećanje plaće od 6% kako to pripada javnim službenicima · U središtu

Datum: 15.11.2021

Posljednjih nekoliko mjeseci u sudskoj praksi aktualno je pitanje je pripada li i državnim službenicima i namještenicima pravo na uvećanje plaće od 6% u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017., kako to pravo pripada javnim službenicima i namještenicima. Vezano uz to pitanje Vrhovni sud Republ...

47
Kupovina nekretnine prijebojem u stečajnom postupku · U središtu

Datum: 12.11.2021

U stečajnom postupku često se prodaju nekretnine opterećene razlučnim pravom. Stečajni zakon dopušta razlučnom vjerovniku da kupi nekretninu koja je predmet prodaje putem preboja tako da u prijeboj stavi svoju utvrđenu tražbinu s iznosom kupovnine za koju se nekretnina prodaje.

48
Neka pitanja vezana uz status stranca (državljanina treće zemlje) · U središtu

Datum: 11.11.2021

Analiziran je utjecaj svrhe i vrste zatraženog boravka stranca (državljanina treće zemlje) u Republici Hrvatskoj pri razmatranju neposredne primjene ustavnih i konvencijskih odredaba u konkretnom slučaju, te kod procjene stupnja sigurnosnog rizika koji dotični stranac može predstavljati.

49
Donesen novi Pravilnik o vizama · U središtu

Datum: 10.11.2021

Autor ovim člankom obrađuje novi Pravilnik o vizama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2021. te je stupio na snagu 1. studenog 2021. godine.  

50
Promjena načina ugovaranja i novi iznos minimalne neto plaće u 2022. godini · U središtu

Datum: 8.11.2021

Hrvatski sabor je dana 29.10.2021. godine većinom glasova izmijenio Zakon o minimalnoj plaći koji propisuje njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu. Drugim riječima to konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu, koja do kraja ove godine izn...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta