Poredano po:

Broj dokumenata: 2409

1
Sporazum o globalnom minimalnom porezu na poduzeća · U središtu

Datum: 30.7.2021

Njemačko ministarstvo financija u svojem javno dostupnom mjesečniku za mjesec srpanj 2021. (Monatsbericht Jul 2021) objavilo je i članak o postignutom sporazumu o globalnom minimalnom porezu od 15 % na poduzeća ( Einigung auf globale Mindessteuer f ür Unternehmen ). U nastavku objavljujemo prijevo...

2
Usvajanje tužiteljevih dokaznih prijedloga u upravnom sporu u konačnici ne mora ići u prilog tužitelju · U središtu

Datum: 29.7.2021

Rezultat (dodatnog) dokazivanja u upravnom sporu ne mora ići u prilog tužitelju koji je predložio odnosne dokaze. Pored toga, kada dokazivanje pred upravnim sudom nedvojbeno potvrdi zakonitost izreke osporavanog rješenja, bespredmetnim postaje poništiti to rješenje zbog možebitnih nedostataka u pos...

3
Promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 28.7.2021

Ovim člankom obrađujemo najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom , objavljen u "Narodnim novinama" br. 84/21., u odnosu na dosadašnji Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 194/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

4
Sud EU-a: Estonski propis uspostavlja diskriminaciju koja se izravno temelji na invaliditetu · U središtu

Datum: 27.7.2021

Estonski propis koji predviđa apsolutnu nemogućnost zadržavanja na njegovu radnom mjestu zatvorskog službenika čija oštrina sluha nije u skladu s najnižim pragovima slušne percepcije a ne omogućuje provjeru može li on ispunjavati svoje dužnosti, protivi se pravu Unije. Ovaj propis uspostavlja diskri...

5
Regres za godišnji odmor u 2021. godini · U središtu

Datum: 26.7.2021

Za većinu radnika upravo su ljetni mjeseci najiščekivaniji dio kalendarske godine, ponajviše zbog činjenice što većina nas koristi “duži dio” godišnjeg odmora upravo u ovom djelu godine. Pravo na godišnji odmor predstavlja jedno od temeljnih ustavnih prava na koje svaki radnik ima pravo i toga se p...

6
Regulacija umjetne inteligencije u EU-u · U središtu

Datum: 22.7.2021

Komisija EU-a (dalje: EK) pripremila je prijedlog Uredbe o umjetnoj inteligenciji 1  i uputila ga je travnju ove godine u zakonodavnu proceduru. U ovom članku dajemo osvrt na politički kontekst reguliranja umjetne inteligencije, kratki prikaz koncepta buduće Uredbe, osvrt na potencijalna otvorena...

7
Nove zakonske promjene kod obiteljske mirovine · U središtu

Datum: 21.7.2021

U zakonodavnoj proceduri nalazi se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom Zakona . Nove zakonske izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. kolovoza 2021. godine. Potreba za brzim stupanjem na snagu zakonskih izmjena proizlazi iz toga da se koris...

8
Sud EU-a: Potpora zračnom prijevozniku zbog štete uslijed pandemije je spojiva s pravilima o unutrašnjem tržištu · U središtu

Datum: 20.7.2021

Opći sud potvrđuje da je potpora koju je Austrija dodijelila društvu Austrian Airlines kako bi mu nadoknadila štetu nastalu zbog otkazivanja njegovih letova ili promjena u njihovu rasporedu zbog pandemije bolesti COVID-19 spojiva s unutarnjim tržištem. Ta potpora nije prekomjerna naknada u korist gr...

9
Prijedlog nacrta novog Zakona o zaštiti potrošača · U središtu

Datum: 19.7.2021

Dana 17.06.2021. otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o zaštiti potrošača koje se planira provesti zaključno s 18.07.2021. Zahvaljujući obvezi Republike Hrvatske da u nacionalnu legislativu implementira odredbe četiriju Direktiva EU, novi Zakon o zaštiti potrošača donijet će bro...

10
Novosti u Zakonu o obveznim odnosima · U središtu

Datum: 16.7.2021

U Zakon o obveznim odnosima  ("Narodne novine" br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. - dalje u tekstu ZOO), prenesena je i Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu .  Direktiva 1999...

11
Mirovinska prava u kontekstu zaštite vlasničkih prava · U središtu

Datum: 15.7.2021

Ustavne i konvencijske norme o pravu vlasništva ponekad su – ali nisu uvijek – primjenjive u odnosu na ograničavanje, smanjivanje, ukidanje ili nepriznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

12
Sezonsko zapošljavanje · U središtu

Datum: 14.7.2021

S obzirom na to da je u Republici Hrvatskoj obavljanje turističke djelatnosti većinom sezonalne prirode, (iako se sve više stvaraju preduvjeti za ostvarenjem cjelogodišnje turističke sezone) i potreba za zapošljavanjem turističkih radnika najčešće traje samo određeno vremensko razdoblje (sezonsko z...

13
Opći sud EU-a prvi put odlučuje o registraciji zvučnog žiga predstavljenog zvučnim zapisom · U središtu

Datum: 13.7.2021

Zvučni zapis koji sadržava zvuk koji nastaje pri otvaranju limenke napitka, iza kojeg slijedi tišina i prštanje, ne može se registrirati kao žig za različite napitke i spremnike za prijevoz i skladištenje od metala, s obzirom na to da nema razlikovni karakter.

14
Prijedlog novog Pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu · U središtu

Datum: 12.7.2021

Postojećim Pravilnikom o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu  ("Narodne novine" br. 1/11., 71/14.) propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrade, vrsta priznanja i nagrade, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrad...

15
15. Protokol uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda · U središtu

Datum: 9.7.2021

1. kolovoza 2021. počinje se primjenjivati Protokol br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava (dalje: Protokol). U ovome članku ćemo se ukratko osvrnuti na pozadinu njegovog donošenja, a zatim analizirati koje izmjene donosi u tekst Europske konvencije za za...

16
Dostupnost testiranja na koronavirus kao alternativa cijepljenju · U središtu

Datum: 8.7.2021

Uvažavajući aktualne okolnosti vezane uz pandemiju SARS-COV-2 virusa vezane uz nemandatornost cijepljenja, svakako je bitno pitanje kako kontrolirati zaraženost necijepljenih građana, osobito zaposlene populacije i mladih ljudi koji su prema svojem habitusu vrlo mobilni i preferiraju druženja u veći...

17
Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 · U središtu

Datum: 7.7.2021

Autor u članku obrađuje temu  Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 70/2021. od...

18
Sud EU-a: Komisiji se ne može pripisati izvanugovorna odgovornost za sprečavanje spašavanja društva · U središtu

Datum: 6.7.2021

Sanacija društva Banca delle Marche od strane talijanskih tijela u bitnome je određena činjenicom da mu prijeti stečaj. Komisiji se ne može pripisati odgovornost za sprečavanje njegova spašavanja.

19
Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti · U središtu

Datum: 5.7.2021

Za vrijeme nezaposlenosti, pod određenim uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada , nezaposlene osobe imaju pravo na novčanu naknadu. Autor u članku definira institut novčane naknade i uvjete koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republic...

20
Zaštita korisnika digitalnih sadržaja i usluga · U središtu

Datum: 2.7.2021

U saborskoj se proceduri trenutno nalazi Prijedlog Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (u tekstu: Zakon) čiji je cilj uskladiti domaće s europskim zakonodavstvom. Ovim se Zakonom u hrvatski pravni sustav prenosi Direktiva (EU) 2019/770 Europsko...

21
Godišnji odmori · U središtu

Datum: 1.7.2021

Pred nama je sezona godišnjih odmora kada radnici nakon cjelogodišnjeg napornog rada napokon imaju priliku malo predahnuti i isključiti se od radne okoline i svakodnevnih obveza te se prepustiti odmoru, opuštanju i zabavi. Na taj način ujedno će i napuniti baterije za nove radne izazove koje ih ček...

22
Sud EU-a: Javna objava informacija o kaznenim bodovima za prometne prekršaje protivna je pravu EU-a o zaštiti osobnih podataka · U središtu

Datum: 30.6.2021

Pravu Unije o zaštiti podataka protivi se latvijski propis koji obvezuje tijelo nadležno za sigurnost cestovnog prometa da učini javno dostupnima informacije o kaznenim bodovima koji se izriču vozačima za prometne prekršaje

23
Autorska prava u radnom odnosu · U središtu

Datum: 29.6.2021

15. lipnja 2021. godine u organizaciji Odjela za obrazovanje Hrvatske gospodarske komore uz predavača dr. sc. Romanu Matanovac Vučković, izvanrednu profesoricu Pravnog fakulteta i stručnu voditeljicu radne sukpine za izradu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 167...

24
Zakonsko uređenje kampiranja u RH · U središtu

Datum: 28.6.2021

Ovaj članak ima za cilj prikazati kako je u Republici Hrvatskoj pravno regulirano kampiranje i korištenje kamp prikolica kako bi se izbjegla šteta za okoliš i povećali prihodi lokalnih zajednica i ukupan prihod proračuna.

25
Upravni spor zbog šutnje uprave kod izjavljivanja prigovora · U središtu

Datum: 25.6.2021

U pogledu pretpostavki za pokretanje upravnog spora zbog šutnje uprave u predmetima prigovora propisanih Zakonom o općem upravnom postupku , prisutna je bitna razlika u odnosu na rok odlučivanja o prigovoru u upravnom postupku, ovisno o tome postoji li u dotičnoj vrsti predmeta drugostupanjsko tij...

26
Obustava rada teretana i plesnih škola te ograničenje u javnom prometu putnika povodom epidemije COVID-19 proglašene zakonitima · U središtu

Datum: 24.6.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukama broj: U-II-5708/2020, U-II-479/2021  i U-II-1024/2021 od 8. lipnja 2021. odbio sve prijedloge u odnosu na obustavu rada teretana (od 27. studenoga 2020. do 15. veljače 2021.), obustavu rada organiziranih plesnih škola (od 27. studenoga 2020. do 27. svibn...

27
Uređenje rada "Freelancera" na tržištu RH · U središtu

Datum: 23.6.2021

Pojavom novih tehnologija ali i intenziviranjem trendova kao što je rad od kuće s jedne strane te razvojem tzv. “gig economy”, odnosno tipa rada u kojem prevladaju pojedinačni mikroposlovi (za razliku od klasičnog rada na određeno ili na neodređeno) s druge strane,  freelanceri postaju sve traženij...

28
Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu · U središtu

Datum: 21.6.2021

Zakonom o pružanju usluga u turizmu  ("Narodne novine" br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20.- dalje u tekstu Zakon) uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vez...

29
Troškovi parnice u stečajnom postupku · U središtu

Datum: 18.6.2021

U trenutku otvaranja stečajnoga postupka u tijeku može biti jedna ili više parnica u kojima je stečajni dužnik tužitelj ili tuženik. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na neke situacije koje se javljaju u stečajnom postupku s osnove parnica koje su u tijeku. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na ...

30
Prava potrošača pri kupovini na daljinu ili izvan poslovnih prostorija · U središtu

Datum: 17.6.2021

Ovim člankom daje se pregled temeljnih prava potrošača prilikom sklapanja ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i to prava na obaviještenost i prava na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga, uz primjer obrasca za jednostrani raskid.

31
Nepravičnost revizijskog postupka kroz poštivanje prava na poštovanje osobnog života i zdravstvenu zaštitu · U središtu

Datum: 16.6.2021

U tekstu autorica analizira postupak i odluku broj: U-III-531/2020 od 19. svibnja 2021. u kojima je sud ocijenio da  podnositeljima ustavne tužbe nije pružen učinkovit postupak koji bi im omogućio da dobiju naknadu za nesavjesno liječenje.

32
Sud EU-a: Netočan zdravstveni savjet u dnevnom listu, čije je prihvaćanje čitatelju oštetilo zdravlje, ne čini neispravan proizvod u smislu prava Unije · U središtu

Datum: 15.6.2021

Članak u tiskanom dnevnom listu koji daje netočan zdravstveni savjet u pogledu uporabe jedne biljke, a čije je prihvaćanje čitatelju oštetilo zdravlje, ne čini neispravan proizvod u smislu prava Unije. Takav članak stoga ne može dovesti do objektivne odgovornosti izdavača ili tiskare navedenog dnevn...

33
Izborni spor u Istarskoj županiji · U središtu

Datum: 14.6.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom i rješenjem broj: U-VIIA-3366/2021 od 9. lipnja 2021. odbio žalbu Danijela Ferića, kandidata SDP-a za župana Istarske županije, podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 5. lipnja 2021., te je ujedno odbacio zahtjev im...

34
Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja · U središtu

Datum: 11.6.2021

Trenutno važeći Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" br. 133/97.) na snazi je od 1997. godine i nije mijenjan od njegova donošenja. U Pravilniku iz 1997. propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Zbog prom...

35
Postupovne radnje nakon provedenih lokalnih izbora · U središtu

Datum: 10.6.2021

Nedugo nakon provedenih lokalnih izbora, u kojima su neki kandidati imali više a neki manje sreće, u fokus dolazi postupak primopredaje lokalne vlasti, konstituiranje predstavničkog tijela te reguliranje prava lokalnih dužnosnika kojima počinje i kojima prestaje mandat, odnosno koji nisu ponovno iz...

36
Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi · U središtu

Datum: 9.6.2021

Ovim člankom prikazuju se novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi  ("Narodne novine" br. 52/20.) koji se primjenjuje od 15. svibnja 2021. godine.

37
Sud EU-a: izravna primjena načela jednakosti plaća za rad jednake vrijednosti u sporovima među pojedincima · U središtu

Datum: 8.6.2021

Na načelo jednakosti plaća muškaraca i žena, utvrđeno pravom Unije, moguće se izravno pozvati za „jednak rad” i „rad jednake vrijednosti” u sporovima između pojedinaca.

38
Propisani načini utjecaja zakonodavne i izvršne vlasti na „zatvorenu i nedodirljivu“ sudbenu vlast · U središtu

Datum: 7.6.2021

Političke grane vlasti (zakonodavna i izvršna) isključivo ili presudno odlučuju o propisima koji vezuju suce i koji uređuju njihov rad, ali i o sudačkoj normi te o ljudskim i materijalnim resursima u sudstvu. Usto, imaju jake nadzorne alate u odnosu na funkcioniranje sudova. Za ostvarivanje ravnote...

39
Kriterij za ocjenu svojstva potrošača u europskoj i nacionalnoj sudskoj praksi · U središtu

Datum: 4.6.2021

Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (u daljnjem tekstu: Direktiva), kao i Zakon o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15., 14/19.) definira potrošača kao svaku fizička osobu koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu ...

40
Smjernice o načinu izvješćivanja u slučajevima povrede osobnih podataka · U središtu

Datum: 2.6.2021

Dana 18. siječnja 2021. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB; Odbor) objavio je Nacrt smjernica o načinu izvješćivanja u slučajevima povreda osobnih podataka (dalje u tekstu: Smjernice). 1  Javna rasprava zaključena je početkom ožujka ove godine.

41
Digitalni nomadi i “poslovne” vize kroz zakonodavni okvir RH · U središtu

Datum: 31.5.2021

Fleksibilizacijom tržišta rada i zakonskim uređenjem boravka državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (RH) otvaraju se brojne mogućnosti za život i rad stranaca. Novim Zakonom o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) omogućen je i reguliran privremeni boravak digitalnim nomadima. Istim Z...

42
Anticipirane naredbe u obiteljskom zakonodavstvu · U središtu

Datum: 28.5.2021

Članak ima za cilj prikazati kako je u Republici Hrvatskoj u području obiteljsko-pravnih i statusnih odnosa uređen institut anticipirane naredbe, koje su pretpostavke njezine valjanosti, u čijim su rukama kontrolni mehanizmi u području davanja anticipirane naredbe, mogućnost opoziva i njezina svrha...

43
Krivokletnici oko nas · U središtu

Datum: 27.5.2021

Prisega vjernosti hrvatskom Ustavu nerijetko se zaboravlja odmah po njenom izricanju ili potpisivanju. Ponekad, možda, i zbog neznanja što Ustav sve očekuje od onih koji su se svečano obvezali štititi ga.

44
Utjecaj nepoštenih i ništetnih ugovornih odredaba na objektivnu nemogućnost održavanja ugovora na snazi · U središtu

Datum: 26.5.2021

U članku autorica analizira presudu Suda EU-a  C-19/20 od 29. travnja 2021.  u kojoj sud razmatra pretpostavke za valjanost izmjene nepoštenih ugovornih odredbi kao i mogućnost održavanja na snazi ugovora s takvim nepoštenim odredbama.

45
Sud EU-a: Nedopuštenost odbacivanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu zbog prethodnog odbijanja zahtjeva iste osobe u drugoj državi · U središtu

Datum: 25.5.2021

Zahtjev za međunarodnu zaštitu ne može se odbaciti kao nedopušten na temelju toga što je Norveška odbila prethodni zahtjev za azil koji je podnijela ista zainteresirana osoba. Naime, iako ta treća država djelomično sudjeluje u zajedničkom europskom sustavu azila, ona se ne može izjednačiti s državom...

46
Posebni oblici rada - rad putem digitalnih platformi · U središtu

Datum: 24.5.2021

Sve progresivniji društveni i ekonomski razvoj, poput povećane fleksibilnosti na tržištu rada te u politikama trgovačkih društava ali i kroz širu upotrebu naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), može rezultirati novim oblicima zaposlenja, odnosno radnih odnosa. Oni se uvelike m...

47
Novosti kod određivanja nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom · U središtu

Datum: 21.5.2021

Novelom Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom proširuje se broj subjekata na koje se Zakon primjenjuje, proširuje se obuhvat pojava nepoštenih trgovačkih praksi s dosadašnjih 33 na 43, povećava se ovlast Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kroz nenajavljene kont...

48
Ukinuta retroaktivna intervencija zakonodavca u ugovorne odnose kod društveno poticane stanogradnje · U središtu

Datum: 20.5.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske objavio je važnu odluku za preko dvije stotine predlagatelja u predmetima ocjene članka 12. ZIDZoDPS-a kojom je pokrenuo postupak ocjene suglasnosti navedene odredbe s Ustavom i ukinuo ju.

49
Izmjene Zakona o deviznom poslovanju · U središtu

Datum: 19.5.2021

U petak 07. svibnja 2021. godine Hrvatski sabor izglasao je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju , koji se oslanja na Uredbu Europske unije, a prema kojem se između ostalog uvode nove kontrole prijenosa i obveza prijave gotovine u vrijednosti 10.000 eura ili više, koja se unos...

50
Pravni aspekti nasljeđivanja poslovnog udjela društva s ograničenom odgovornošću · U središtu

Datum: 18.5.2021

Društvo s ograničenom odgovornošću danas je najrašireniji oblik trgovačkih društava u kojem je temeljni kapital podijeljen na poslovne udjele. Uz brojna pitanja oko poslovanja, vrlo su česta i pitanja vezana uz nasljeđivanje poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, do kojeg dolazi u s...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta