c S

Izračun plaće

Plaća koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za izvršeni rad, određena je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu.

Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju jedinice lokalne samouprave prema limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 114/23).

Tablicu svih objavljenih stopa godišnjeg poreza na dohodak pogledajte na ovoj poveznici.

Bruto iznos (EUR):

Porez (%):

Niža stopa (%):

Viša stopa (%):

Broj djece:

Uzdržavani članovi uže obitelji:

Dodatne olakšice (EUR):

Mat. troškovi, prijevoz, prehrana (EUR):


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.