c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 104/2021 na dan
27.9.2021

 
Broj dokumenata: 9
2
Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.9.2021
Prva objava: NN 82-1707/2019 iz 4.9.2019

3
Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1847/2021 iz 27.9.2021

4
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.9.2021
Prva objava: NN 3-117/2018 iz 10.1.2018

5
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.9.2021
Prva objava: NN 86-1747/2019 iz 12.9.2019

6
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.11.2021
Prva objava: NN 20-499/2020 iz 21.2.2020

7
Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 5.10.2021
Prva objava: NN 40-775/2018 iz 2.5.2018

8
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 5.10.2021
Prva objava: NN 97-1833/2020 iz 31.8.2020

9
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 5.10.2021
Prva objava: NN 97-1823/2020 iz 31.8.2020

Godina

 

Broj