c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 48/2021 na dan
5.5.2021

 
Broj dokumenata: 25
1
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-976/2021 iz 5.5.2021

3
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-965/2021 iz 5.5.2021

4
Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-966/2021 iz 5.5.2021

5
Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Zagrebu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-980/2021 iz 5.5.2021

6
Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Karlovcu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-981/2021 iz 5.5.2021

7
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 6.5.2021
Prva objava: NN 46-907/2019 iz 8.5.2019

8
Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-974/2021 iz 5.5.2021

9
Tehnički propis za asfaltne kolnike (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-977/2021 iz 5.5.2021

10
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-970/2021 iz 5.5.2021

11
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice i obliku i sadržaju značke inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-971/2021 iz 5.5.2021

12
Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke inspektora civilne zaštite (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-967/2021 iz 5.5.2021

13
Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-968/2021 iz 5.5.2021

14
Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite od požara (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-969/2021 iz 5.5.2021

15
Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke službenika Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim ovlastima i odgovornostima (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-972/2021 iz 5.5.2021

16
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 48-973/2021 iz 5.5.2021

17
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 88-1881/2011 iz 27.7.2011

18
Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 63-1209/2014 iz 23.5.2014

19
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 95-1805/2004 iz 13.7.2004

20
Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 64-1214/2005 iz 23.5.2005

22
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 125-2387/2015 iz 18.11.2015

23
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 28-641/2017 iz 29.3.2017

24
Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 63-1210/2014 iz 23.5.2014

25
Pravilnik o sigurnosti igračaka (6) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 13.5.2021
Prva objava: NN 83-1618/2014 iz 11.7.2014

Godina

 

Broj