c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 133/2020 na dan
2.12.2020

 
Broj dokumenata: 64
1
Zakon o strancima (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 133-2520/2020 iz 2.12.2020

2
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2519/2020 iz 2.12.2020

3
Zakon o socijalnoj skrbi (9) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 157-3289/2013 iz 24.12.2013

4
Zakon o sportu (12) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 71-1704/2006 iz 28.6.2006

5
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (6) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 68-1389/2018 iz 27.7.2018

6
Zakon o otocima (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 116-2287/2018 iz 21.12.2018

7
Zakon o strancima (2011) (7) - u obradi · Zakoni

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 130-2600/2011 iz 16.11.2011

8
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 100-1929/2018 iz 14.11.2018

9
Zakon o popisu poljoprivrede 2020. (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 63-1233/2019 iz 28.6.2019

10
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (2019) (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 118-2346/2019 iz 4.12.2019

11
Zakon o osiguranju (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 30-611/2015 iz 17.3.2015

12
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (15) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 87-2789/2008 iz 25.7.2008

13
Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1569/2016 iz 8.7.2016

14
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2538/2020 iz 2.12.2020

15
Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-890/2019 iz 3.5.2019

16
Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-857/2020 iz 3.4.2020

17
Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.11.2020
Prva objava: NN 133-2549/2020 iz 2.12.2020

18
Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1161/2018 iz 27.6.2018

19
Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2542/2020 iz 2.12.2020

20
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (1) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 3.12.2020
Prva objava: NN 133-2543/2020 iz 2.12.2020

22
Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2528/2020 iz 2.12.2020

23
Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za Europske poslove Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2529/2020 iz 2.12.2020

24
Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2530/2020 iz 2.12.2020

25
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2531/2020 iz 2.12.2020

26
Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2532/2020 iz 2.12.2020

27
Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2533/2020 iz 2.12.2020

28
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2539/2020 iz 2.12.2020

29
Odluka o porezima Grada Kraljevice (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 133-2548/2020 iz 2.12.2020

30
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2522/2020 iz 2.12.2020

31
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2523/2020 iz 2.12.2020

32
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2524/2020 iz 2.12.2020

34
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 133-2544/2020 iz 2.12.2020

35
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2541/2020 iz 2.12.2020

36
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2525/2020 iz 2.12.2020

37
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR Somalija - ATALANTA« (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2526/2020 iz 2.12.2020

38
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2020
Prva objava: NN 133-2527/2020 iz 2.12.2020

39
Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 36-657/2013 iz 27.3.2013

40
Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 105-2409/2017 iz 27.10.2017

41
Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 105-2410/2017 iz 27.10.2017

42
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 25-563/2017 iz 20.3.2017

43
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 80-1977/2017 iz 16.8.2017

44
Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 79-1629/2013 iz 27.6.2013

45
Pravilnik o vizama (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 7-117/2013 iz 17.1.2013

47
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 113-2271/2019 iz 22.11.2019

48
Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 66-1311/2013 iz 4.6.2013

49
Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 81-1710/2013 iz 29.6.2013

50
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 121-2323/2014 iz 15.10.2014

51
Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 144-3092/2012 iz 21.12.2012

52
Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 52-1279/2012 iz 9.5.2012

53
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 107-2095/2015 iz 7.10.2015

54
Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 101-1970/2018 iz 16.11.2018

55
Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 114-2219/2018 iz 19.12.2018

56
Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 35-673/2018 iz 13.4.2018

57
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 57-1171/2018 iz 27.6.2018

58
Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 68-1403/2018 iz 27.7.2018

60
Pravilnik o viznim obrascima (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 111-2402/2012 iz 10.10.2012

61
Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (4) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 120-2604/2012 iz 31.10.2012

62
Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 121-2636/2012 iz 5.11.2012

63
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 28-481/2014 iz 27.2.2014

64
Uredba o viznom sustavu (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2021
Prva objava: NN 55-1056/2015 iz 20.5.2015


Ukinuti propisi iz broja 133/2020

 
Broj dokumenata: 2
1
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2558/2016 iz 14.12.2016


Godina

 

Broj