c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 140/2022 na dan
2.12.2022

 
Broj dokumenata: 23
1
Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2114/2022 iz 2.12.2022

2
Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2115/2022 iz 2.12.2022

3
Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2116/2022 iz 2.12.2022

4
Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2117/2022 iz 2.12.2022

5
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2118/2022 iz 2.12.2022

6
Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora »Nagrade Ivan Filipović« (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2119/2022 iz 2.12.2022

7
Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2120/2022 iz 2.12.2022

8
Odluka o imenovanju pet članica Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2121/2022 iz 2.12.2022

9
Pravilnik o sigurnosti igračaka (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 5.12.2022
Prva objava: NN 83-1618/2014 iz 11.7.2014

10
Odluka o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2123/2022 iz 2.12.2022

11
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2124/2022 iz 2.12.2022

12
Odluka o imenovanju sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2130/2022 iz 2.12.2022

13
Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Splitu - građanski odjel (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2131/2022 iz 2.12.2022

14
Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Sisku (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2132/2022 iz 2.12.2022

15
Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Sisku (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2133/2022 iz 2.12.2022

16
Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2113/2022 iz 2.12.2022

17
Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 140-2128/2022 iz 2.12.2022

18
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2023
Prva objava: NN 140-2127/2022 iz 2.12.2022

19
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2023
Prva objava: NN 81-1554/2015 iz 22.7.2015

20
Uredba o visini naknade za korištenje voda (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2023
Prva objava: NN 82-2335/2010 iz 1.7.2010

21
Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 10.12.2022
Prva objava: NN 86-1814/2011 iz 25.7.2011

22
Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2023
Prva objava: NN 35-761/2017 iz 12.4.2017

23
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2023
Prva objava: NN 17-466/2016 iz 24.2.2016


Ukinuti propisi iz broja 140/2022

 
Broj dokumenata: 1
1
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-96/2014 iz 17.1.2014


Godina

 

Broj