c S

Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 130/2021 na dan
1.12.2021

 
Broj dokumenata: 15
1
Rješenje o imenovanju nacionalnog koordinatora za praćenje provedbe Strategije za jugoistočnu Europu 2030 Vijeća za regionalnu suradnju (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2183/2021 iz 1.12.2021

2
Rješenje o razrješenju članice Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2184/2021 iz 1.12.2021

3
Rješenje o imenovanju članice Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2185/2021 iz 1.12.2021

4
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2186/2021 iz 1.12.2021

5
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2187/2021 iz 1.12.2021

6
Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2194/2021 iz 1.12.2021

7
Odluka o imenovanju zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2195/2021 iz 1.12.2021

8
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2196/2021 iz 1.12.2021

9
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Subotica Podravska Nova (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2193/2021 iz 1.12.2021

10
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski ovčji sir« / »Istrski ovčji sir« - zaštićena oznaka izvornosti (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2191/2021 iz 1.12.2021

11
Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Komiški rogač« - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2192/2021 iz 1.12.2021

12
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2022
Prva objava: NN 130-2188/2021 iz 1.12.2021

13
Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 9.12.2021
Prva objava: NN 130-2189/2021 iz 1.12.2021

14
Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 9.12.2021
Prva objava: NN 107-2087/2015 iz 7.10.2015

15
Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 9.12.2021
Prva objava: NN 93-1671/2021 iz 25.8.2021

Godina

 

Broj