Poredano po:

Broj dokumenata: 5539

1
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.4.2024.

2
Otkazni rokovi i otpremnina · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.4.2024.

3
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.4.2024.

4
Primjena materijalnih prava državnih službenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.4.2024.

5
Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 18.3.2024.

6
Organizacija rada agregatora i radno vrijeme dostavljača · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.3.2024.

7
Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.2.2024.

8
Pravna pretpostavka postojanja radnog odnosa (čl.221.m) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.2.2024.

9
Obveza poslodavca - upoznavanje radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme (čl.221.g) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.2.2024.

10
Rad po pozivu poslodavca (čl.221.l st.2.) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.2.2024.

11
Obveze agregatora vezano za ljudski nadzor u okviru automatiziranog sustava upravljanja (čl.221.h i čl.221.i) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 29.2.2024.

12
Dostava podataka u evidenciju rada korištenjem digitalnih radnih platformi · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.2.2024.

13
Usklađivanje ugovora o radu s novim zakonskim odredbama · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.2.2024.

14
Radni odnos u platformskom radu i radno vrijeme radnika · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.2.2024.

15
Obvezni sadržaj ugovora o radu radnika dostavljača / vozača · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.2.2024.

16
Plaćeni dopust - rođenje djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

17
Plaćeni dopust u jednoj kalendarskoj godini · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

18
Neprekidni staž u javnim službama · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

19
Pravo na uvećanje osnovne plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

20
Regres za korištenje godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

21
Povjerenik radnika za zaštitu na radu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

22
Rad s polovicom punog radnog vremena i prekovremeni rad · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 14.2.2024.

23
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2023. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.2.2024.

24
Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa (Obrazac EP) · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 7.2.2024.

25
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 31.1.2024.

26
Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 26.1.2024.

27
Prestanak ugovora o radu s navršenih 65 godina života i odjava s mirovinskog osiguranja · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 26.1.2024.

28
Pomaganje člana obitelji u obrtu za taxi-prijevoz · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

29
Korištenje plaćenog dopusta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

30
Pravo na plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

31
Pasivno dežurstvo - dodatak na osnovnu plaću · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

32
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

33
Rad na terenu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

34
Naknada za odvojeni život od obitelji službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

35
Organizirani javni prijevoz · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

36
Materijalna prava državnih službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

37
Izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

38
Plaćeni dopust - sklapanje braka · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

39
Plaćeni dopust - smrt djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

40
Zaštita zaposlenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

41
Pomoć u slučaju smrti djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

42
Naknada troškova u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

43
Sindikalne aktivnosti · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

44
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 16.1.2024.

45
Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi (Obrazac JOPPD) · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 2.1.2024.

46
Sadržaji zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te zaključna ocjena u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 18.12.2023.

47
Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.12.2023.

48
Pokriće troškova liječenja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

49
Pokriće troškova liječenja - rješenje HZMO-a · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

50
Organizirani javni prijevoz · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec