Poredano po:

Broj dokumenata: 41154

1
Odluka o imenovanju članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-377/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 2.3.2024

2
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2024. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-374/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 28.2.2024

3
Odluka o proglašenju »Dana crvenih haljina - nacionalnog dana borbe protiv moždanog udara u žena« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-380/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 28.2.2024

4
Odluka o imenovanju predsjednika i članova odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova odbora »Nagrade Vladimir Nazor« (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-375/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 11.3.2024

5
Odluka o razrješenju članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-376/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

6
Odluka o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-378/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 28.2.2024

7
Odluka o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-379/2024 iz 29.2.2024
Stupanje na snagu: 28.2.2024

8
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području turizma (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

9
10
Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-361/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 22.2.2024

11
Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-362/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 22.2.2024

13
Rješenje o razrješenju ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-364/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 22.2.2024

14
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-365/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 23.2.2024

15
Rješenje kojim se klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za migrenu« (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-369/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 5.1.2024

16
Naputak o načinu rada registracijskih ureda i načinu vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-370/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

17
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0021, urbroj: 114-03/04-24-17 od 22. veljače 2024. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-371/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 22.2.2024

18
Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-366/2024 iz 28.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

19
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-359/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 27.2.2024

20
Uredba o visini dodatka za zvanja policijskih službenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-357/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

21
Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-358/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

22
Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-351/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

23
Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-352/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

24
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-353/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

25
Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-355/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

26
Uredba o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-356/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

27
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-354/2024 iz 26.2.2024
Stupanje na snagu: 1.3.2024

28
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Punta Arenasu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-334/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

29
Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Punta Arenasu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-335/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

30
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Punta Arenasu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-336/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 16.2.2024

31
Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Punta Arenasu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-337/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 16.2.2024

32
Odluka o određivanju temeljnih registara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-338/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 22.2.2024

33
Odluka o donošenju Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-339/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 2.3.2024

34
Odluka o primjeni poticajnih mjera na području Općine Bogdanovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-340/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 2.3.2024

35
Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-344/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 24.2.2024

36
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-345/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 24.2.2024

37
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-346/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 24.2.2024

38
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2023. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-348/2024 iz 23.2.2024
Stupanje na snagu: 20.2.2024

39
Odluka o registru ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita i načinu podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-322/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 29.2.2024

40
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Split (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-320/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 29.2.2024

41
Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-315/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

42
Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-316/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

43
Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-317/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

44
Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-318/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

45
Rješenje o razrješenju ravnatelja Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-319/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

46
Odluka o utvrđivanju naknade za naplatni prijenos nenaplatnih televizijskih kanala s koncesijom na državnoj razini za razdoblje od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2028. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-324/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 12.2.2024

47
Pravilnik o minimalnim standardima koji se primjenjuju u postupku obračuna tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-325/2024 iz 21.2.2024
Stupanje na snagu: 29.2.2024

48
Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-303/2024 iz 16.2.2024
Stupanje na snagu: 17.2.2024

50
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-305/2024 iz 16.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa