Poredano po:

Broj dokumenata: 401135

1
CASE OF STOYANOVA v. BULGARIA; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
Scalzo v. Italy; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF KERIMOĞLU v. TÜRKİYE; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
Spasov v. Romania; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF HALIL v. BULGARIA; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF GANCHEVI v. BULGARIA; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF K.K. AND OTHERS v. DENMARK; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF MNATSAKANYAN v. ARMENIA; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF KALDA v. ESTONIA (No. 2); 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF PANNON PLAKÁT KFT AND OTHERS v. HUNGARY; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF SUBAŞI AND OTHERS v. TÜRKİYE; 6.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF GATAGAZHEV AND LUGACHEV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF ZHUKOV AND OTHERS v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF MAKAROV AND OTHERS v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF A.D. AND OTHERS v. GEORGIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF KORCHEMKIN AND OTHERS v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF SAVELOV AND OTHERS v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF NIKONOROV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF M.H. v. POLAND; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF SYSOYEVY v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF JURIČIĆ v. CROATIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF MARTYNCHUK AND OTHERS v. UKRAINE; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF ILYICHEV AND ZUBKOV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF SYDORENKO AND OTHERS v. UKRAINE; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF NOVIKOV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF DENĆAN AND OTHERS v. SERBIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF MONAKHOV AND SELIVERSTOV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF BALÁZS AND OTHERS v. HUNGARY; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF KASHIN AND PETKYAVICHUS v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF PĂDURARIU AND OTHERS v. ROMANIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF PONOMAREV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF GVOZDEV v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
CASE OF YARULLIN v. RUSSIA; 1.12.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF BALAN v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (No. 2); 29.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF ÇELA v. ALBANIA; 29.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF GODENAU v. GERMANY; 29.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
Kžzd 12/2022-3; 28.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik I. S., temeljem odredbe članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19; dalje: ZKP/08), oslobođen je optužbe da bi počinio kazneno djelo povrede djet...

38
Gž 1165/2021-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: P-371/2019-33 od 14. rujna 2021. točkom I izreke, prihvaćen je zahtjev za utvrđenje ništetnim ugovorne odredbe sadržane u Ugovoru o kreditu zaključenim 7. lipnja 2006., kojim je ugovorena promjenjiva kamatna stopa te valuta uz koju je vezana g...

39
Gž R 115/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Ovaj se sud proglašava apsolutno nenadležnim, ukidaju se provedene radnje u postupku i odbacuje se tužba". 2. Protiv navedenog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („...

40
Gž R 78/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 3.916,17 kn bruto, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, izuzev zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim od...

41
Gž Ovr 612/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke, na temelju rješenja Ministarstva, Klasa: ..., Urbroj: ... od 4. ožujka 2022. (dalje Porezno rješenje), a radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja prema protivniku osiguranja u ukupnom iznosu od 1.028.038,36 kn koje protivnik osigu...

42
CASE OF G.M. AND OTHERS v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF BAŠKYS v. LITHUANIA; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
D.B. and Others v. Switzerland; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF YEŞIL v. TÜRKIYE; 22.11.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
Kž 1099/2022-3; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, broj: K-124/2020-8. od 15. rujna 2022., okrivljeni A. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavku 1. KZ/11, te je okrivljenik na temelju članka 228. stavak 1. KZ/11. osuđen n...

47
Gž Zk 419/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda broj Z-9146/2019 od 23. rujna 2019.(točka 1. izreke), naložena zabilježba odbijanja prigovora u zk. ulošcima 727, 740 i 742 k.o. M. (točka 2.izreke) te prove...

48
Gž Ovr 274/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem naloženo je Financijskoj agenciji (dalje: Fina) da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate temeljem ovršne isprave - zadužnice broj OV-19142/06 ovjerene po javnom bilježniku I. L. iz Z. do pravomoćnog okončanja parni...

49
Gž Ovr 240/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je ovrha u ovoj pravnoj stvari dovršena za iznos od 209,09 kuna po osnovi glavnice i iznos od 31,48 kuna po osnovi kamata (točka I. izreke) te je obustavljena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovrpl-371/12 od 4....

50
Gž Zk 478/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke zemljišnoknjižni sudac odbio je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrdio rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-7450/2020 od 13. srpnja 2021. te je pod točkom 2. izreke naložio upis zabilježbe odbijenog prigovora...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a