Poredano po:

Broj dokumenata: 353723

1
CASE OF ILISAL v. TURKEY; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF KHAN v. DENMARK; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF L.B. v. HUNGARY; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF MIHAIL MIHĂILESCU v. ROMANIA; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF ADIR AND OTHERS v. TURKEY; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF KILINÇ v. TURKEY; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF KAMINSKIENĖ v. LITHUANIA; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF SVILENGAĆANIN AND OTHERS v. SERBIA; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF MUNIR JOHANA v. DENMARK; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF VICTOR LAURENȚIU MARIN v. ROMANIA; 12.1.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
Gž Ovr 59/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja P. B. G. od 3. siječnja 2020., toč. II. izreke naloženo je zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zabilježba odbijanja prijedloga za ovrhu ovrhovoditelja na nekretnini ovršenika upisanoj u zk.u...

12
CASE OF J.A. v. SWITZERLAND; 22.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF PLOKHOVY v. RUSSIA; 22.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF M.L. v. NORWAY; 22.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF GESTUR JÓNSSON AND RAGNAR HALLDÓR HALL v. ICELAND; 22.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF TRETIAK v. UKRAINE; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF SABER v. NORWAY; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF BUDIVELNO INVESTYTSIYNA GRUPA 1 v. UKRAINE; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF TRENDAFILOVSKI v. NORTH MACEDONIA; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF KARTASHOV v. UKRAINE; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF CROATIAN GOLF FEDERATION v. CROATIA; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF BÉLA NÉMETH v. HUNGARY; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF YUKHYMOVYCH v. UKRAINE; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF MILE NOVAKOVIĆ v. CROATIA; 17.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

26
CASE OF YEVSTRATYEV v. RUSSIA; 15.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF LUSHKIN AND OTHERS v. RUSSIA; 15.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF LITVINOVICH v. RUSSIA; 15.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF PIŞKIN v. TURKEY; 15.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF NATIONAL MOVEMENT EKOGLASNOST v. BULGARIA; 15.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
U-I/1185/2012; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zastupnički dom trećeg (3.) saziva Hrvatskoga državnog sabora donio je na sjednici održanoj 22. listopada 1999. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu: ZIKZ) koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 128 od 30. studenoga 1999. Proglasio ga je, ....

32
U-I/2658/2014; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o obveznim odnosima, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. Zakon o obveznim odnosima objavljen je u "Narodnim novinama" broj 35 od 17. ožujka 2005., a sukladno ...

33
U-I/2148/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nikola Dragaš iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 1. lipnja 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" broj 16/17.; u daljnjem tekstu: ZoPZPVN)....

34
U-I/3198/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 59. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 5. rujna 2018. Branko Šilobod iz Sv. Martina pod Okićem (u...

35
U-II/3342/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi donijela je 23. travnja 2001. Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine" bro ....

36
U-I/3845/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donio je, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odluk ....

37
U-I/2549/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 10. lipnja 2019. Renato Miočić iz Splita (u dal...

38
U-I/4680/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 195. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 15. studenoga 2019. Božo Teskera iz Kijeva (u daljnjem te...

39
U-I/146/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14.) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2014., a stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Nakon toga, Zakon o radu mijenjan je dva puta, i to: - Zakonom o izmjenama Zakona o radu ("Narodne novine" broj 127/17.); - Zakonom o izmjenama ...

40
U-I/4108/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Andrea Badelj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 9. rujna 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86. stavka 1. alineje 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12....

41
U-II/4786/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Meris Dolić iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 15. listopada 2020. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Preporuku i uputu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske od 14. srpnja 2020., ...

42
U-II/4907/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Darko Butorović iz Zagreba, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Građansko-upravnom odjelu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu podnesak nazvan "ustavna tužba temeljem čl. 62. Ustavnog zakona ... i prijedlog za ocjenu suglasnosti...

43
U-I/5349/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ovršni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. rujna 2012. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 4. listopada 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 112 od 1 ....

44
U-IV/834/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: podnositelj; Povjerenstvo) podnijelo je Ustavnom sudu, na temelju članka 82. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), z...

45
U-III/5334/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Drago Grgić iz Sesveta (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Vukmanović, odvjetnica u Bjelovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republik ......

46
U-III/5520/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Špirk (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Kž-218/2020-8 od 19. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem prihvaćena žalba državnog odvjetnika, p ....

47
CASE OF ILIAS PAPAGEORGIOU v. GREECE; 10.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
48
CASE OF TÖLLE v. CROATIA; 10.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF HADOBÁS v. HUNGARY; 10.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
CASE OF VLAHO v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 10.12.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a