Poredano po:

Broj dokumenata: 1240

1
Imovinskopravni zahtjev oštećenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

2
Molba za odgodu rada za opće dobro · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

3
Molba za povrat u prijašnje stanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

4
Optužni prijedlog oštećenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

5
Pisana obrana · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

6
Prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga -proricanje prekršaja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

8
Prijedlog za obnovu postupka u korist osuđenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

9
Prijedlog za opoziv uvjetne osude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

10
Prijedlog za podnošenjem zahtjeva za zaštitu zakonitosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

11
Zahtjev za izuzeće suca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

12
Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

13
Zahtjev za naknadom troškova postupka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

14
Žalba protiv prvostupanjske presude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

15
Žalba protiv rješenja o zamjeni novčane kazne za rad za opće dobro · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 21.11.2022

16
Ugovor o podzakupu poslovnog prostora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.10.2022

17
Kaznena prijava · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

18
Odgovor na optužnicu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

19
Odgovor na žalbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

20
Prigovor protiv kaznenog naloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

21
Prigovor sucu istrage · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

22
Prijedlog za obnovu postupka osobe koja je osuđena u odustnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

23
Prijedlog za obnovu postupka u korist osuđenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

24
Prijedlog za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva oštećenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

25
Prijedlog za opoziv uvjetne osude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

26
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

27
Pritužba višem državnom odvjetniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

28
Privatna tužba · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

29
30
Zahtjev za izuzeće suca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

31
Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

32
Žalba protiv drugostupanjske presude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

33
Žalba protiv presude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

34
Žalba protiv presude na temelju sporazuma stranaka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

35
Žalba protiv rješenja o mjeri opreza · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

36
Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

37
Žalba protiv rješenja o produljenju istražnog zatvora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

38
Žalba protiv rješenja o provođenju istrage · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

39
Žalba protiv rješenja o visini jamstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.9.2022

40
Brisovna tužba · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

41
Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

42
Prijedlog radi diobe zajedničkog vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

43
Prijedlog za poduzimanje posla redovne uprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

44
Prijedlog za smjenu upravitelja i postavljanje novog · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

45
Tužba plodouživatelja radi naknade nužnih popravaka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

46
Tužba radi brisanja založnog prava · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

47
Tužba radi brisanja zbog višestrukog ugovaranja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

48
Tužba radi ispunjenje osobne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

49
Tužba radi naknade štete koju je prouzročila grana s tuđeg drveta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

50
Tužba radi namirenja potraživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca