Poredano po:

Broj dokumenata: 17126

1
OVR-1976/2021 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.6.2023.

2
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

3
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

4
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

5
OVR-376/2018 · Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 29.10.2020.

6
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

7
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

8
OVR-185/2020 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.5.2023.

9
OVR-655/2019 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.9.2023.

10
OVR-409/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.6.2023.

11
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

12
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

13
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

14
ST-155/2022 · Trgovački sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.9.2023.

15
OVR-502/2019 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.7.2022.

16
OVR-3431/2019 · Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču - Parenzo

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.1.2023.

17
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

18
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

19
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

20
OVR-133/2021 · Općinski sud u Metkoviću

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.3.2023.

21
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

22
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

23
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

24
OVR-100/2020 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

25
OVR-464/2022 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.9.2023.

26
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

27
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

28
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

29
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

30
ST-428/2022 · Trgovački sud u Rijeci

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.9.2023.

31
OVR-1190/2019 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.6.2021.

32
OVR-357/2021 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

33
OVR-100/2020 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.9.2023.

34
OVR-126/2023 · Općinski sud u Požegi

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.9.2023.

35
OVR-19/2021 · Općinski sud u Metkoviću

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.9.2023.

36
OVR-490/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.10.2021.

37
OVR-490/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.10.2021.

38
OVR-490/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.10.2021.

39
OVR-490/2019 · Općinski sud u Bjelovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.10.2021.

40
OVR-49/2021 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 6.12.2023. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 28.6.2023.

41
OVR-153/2022 · Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.8.2023.

42
ST-775/2021 · Trgovački sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 21.9.2023.

43
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

44
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

45
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

46
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

47
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

48
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.8.2023.

49
OVR-94/2022 · Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.8.2023.

50
OU-1280/2022 · Javni bilježnik Burec Mladen

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 5.12.2023. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 27.6.2023.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja