Poredano po:

Broj dokumenata: 13506

1
OVR-2809/2018 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 20.5.2022.

2
OVR-87/2021 · Općinski sud u Vukovaru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.6.2022.

3
OVR-4931/2018 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 18.5.2022.

4
OVR-130/2021 · Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Klanjcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.4.2022.

5
OVR-119/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.6.2022.

6
OVR-414/2020 · Općinski sud u Sesvetama

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.5.2022.

7
OVR-94/2022 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.3.2022.

8
OVR-119/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.6.2022.

9
OVR-1978/2018 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.3.2022.

10
OVR-414/2020 · Općinski sud u Sesvetama

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.5.2022.

11
OVR-119/2021 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.6.2022.

12
OVR-276/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.5.2022.

13
OVR-414/2020 · Općinski sud u Sesvetama

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.5.2022.

14
OVR-276/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.5.2022.

15
OVR-78/2021 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 25.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.5.2022.

16
OVR-79/2021 · Općinski sud u Koprivnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 10.5.2022.

17
OVR-2883/2017 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.5.2022.

18
OVR-938/2020 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.5.2022.

19
ST-2872/2018 · Trgovački sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.6.2022.

20
OVR-1073/2018 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.5.2021.

21
OVR-9125/2016 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.5.2022.

22
OVR-355/2019 · Općinski sud u Sisku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.5.2022.

23
OVR-461/2019 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.5.2022.

24
OVR-229/2021 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.2.2022.

25
OVR-9125/2016 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.5.2022.

26
OVR-293/2020 · Općinski sud u Zlataru

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.5.2022.

27
OVR-2744/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.5.2022.

28
OVR-9125/2016 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 5.5.2022.

29
OVR-494/2020 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.5.2022.

30
OVR-5105/2018 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.5.2022.

31
OVR-2662/2021 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 29.4.2022.

32
OVR-1410/2019 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.6.2022.

33
OVR-2108/2021 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 9.5.2022.

34
OVR-951/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 13.5.2022.

35
OU-437/2022 · Javni bilježnik Vuger Ignac

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.5.2022.

36
OVR-1073/2018 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 4.5.2021.

37
OVR-14/2019 · Općinski sud u Velikoj Gorici

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 11.4.2022.

38
OVR-680/2019 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.5.2022.

39
OVR-152/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 17.5.2022.

40
OVR-2236/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.6.2022.

41
OVR-2236/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 2.6.2022.

42
OVR-237/2021 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.5.2022.

43
OVR-1517/2015 · Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 18.5.2022.

44
OVR-466/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 23.8.2022. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.5.2022.

45
OVR-269/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.2.2022.

46
OVR-269/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.2.2022.

47
ST-3/2020 · Trgovački sud u Osijeku

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.5.2021.

48
OVR-269/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.2.2022.

49
OVR-896/2019 · Općinski sud u Rijeci

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 18.5.2022.

50
OVR-269/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: Elektronička javna dražba

Datum i vrijeme početka: 18.8.2022. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 16.2.2022.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja