c S
Događaji
Likvidator u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije: prava i dužnosti
doc. dr. sc. Dejan Bodul 18.01.2024 od 09:00 - Završen

Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava u organizaciji društva LEXPERA d.o.o. stručni je skup hrvatskih pravnika. Uz pregled novina iz područja stečaja i ovrhe zamišljen je i kao mjesto razmjene mišljenja te stjecanja novih teorijskih i praktičnih znanja.


INSOLVENCIJSKO PRAVO - Likvidator u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije: prava i dužnosti

22.12.2020. implementiran je Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (stupio na snagu 1.1.2021.) kojim se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Postupak prisilne likvidacije je izvanparnični postupak s brojnim posebnostima koje zahtijevaju kombinaciju pravila parničnog, izvanparničnog (u užem smislu), stečajnog te ovršnog postupka. Posebnost je osobito izražena u broju i ovlaštenjima tijela postupka prisilne likvidacije kreditne institucija. Naime, u provođenju postupka prisilne likvidacije, osim suda sudjeluju i izvansudska tijela (likvidator, nadzorno likvidacijsko tijelo i skupština vjerovnika). Potrebno je spomenuti i Hrvatsku narodnu banku (HNB) koja nije tijelo postupku prisilne likvidacije, ali ima određene dužnosti i ovlasti tijekom postupka. Predmet su analize važeće norme koje se odnose na prava i dužnosti likvidatora u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije, imajući u vidu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije na njegova prava i interese u navedenom postupku. Analiza polazi od toga da ovo pitanje uređuje svaka država zasebno te da je takva autonomija država članica ograničena pravilima EU-a.