c S

TISKANO IZDANJE + E-KNJIGA

NARUČITE

Sudjelovanje u upravnom sporu – Priručnik za javnopravna tijela dr. sc. Alen Rajko, doc.

 

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da smo objavili novu e-knjigu Sudjelovanje u upravnom sporu – Priručnik za javnopravna tijela autora dr. sc. Alena Rajka, doc., suca Upravnog suda u Rijeci.

Uz tiskano izdanje knjige, korisnicima je prvi puta dostupna i online verzija koja će se kontinuirano i pravovremeno ažurirati u skladu sa svim promjenama propisa, zakona i sudske prakse te će korisnicima uvijek biti dostupno aktualno izdanje e-knjige.

Priručnik daje preporuke za sudjelovanje u upravnom sporu te se odnosi na tzv. subjektivni upravni spor, tj. na vrste predmeta spora iz članka 3. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, koji su komplementarni sadržaju Zakona o općem upravnom postupku (upravni akti doneseni u upravnom postupku, upravna postupanja i postupanja pružatelja javnih usluga, upravni ugovori, uključujući tzv. šutnju uprave).

Priručnik je namijenjen, prije svega, javnopravnim tijelima koja sudjeluju u sporu, što najčešće čine u svojstvu tuženika, ali ponekad u sporu imaju položaj tužitelja ili zainteresirane osobe. Među ostalim, donose se preporuke radi izbjegavanja najčešćih pogrešaka javnopravnih tijela već tijekom vođenja upravnog postupka, a koje rezultiraju pokretanjem dijela sporova i neuspjehom tuženika u sporu. Otklanjanjem pogrešaka omogućuje se ostvarivanje prava stranaka i izbjegavanje određivanja neosnovanih obveza strankama već u upravnom postupku, bez potrebe za pokretanjem upravnog spora.

Priručnik sadržajno obuhvaća sljedeća područja:

  • najčešće manjkavosti u upravnom postupku (važne za upravni spor)
  • tužbu i odgovor na tužbu
  • podneske stranaka
  • raspravu pred sudom
  • prvostupanjski stadij upravnog spora - dodatne napomene
  • žalbu i odgovor na žalbu
  • izvanredne pravne lijekove
  • troškove upravnog spora
  • pravomoćnost i izvršnost sudskih odluka
  • izvršenje sudskih odluka.

Uz navedeno, dodatak e-knjizi čine i prilozi:

Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Pregled odredbi Zakona o parničnom postupku koje se primjenjuju u upravnom sporu, Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji.


O autoru:

Dr. sc. Alen Rajko, doc. sudac je Upravnoga suda u Rijeci na kojem je u dva mandata obavljao i dužnost predsjednika.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci te je magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Prije imenovanja na sudačku dužnost, stekao je službeničko iskustvo u državnoj upravi i u lokalnoj samoupravi.
Autor je knjiga i članaka te predavanja iz područja upravnog, informacijskog, ustavnog i radnog prava.
Izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, vanjski je suradnik u nastavi na Pravnim fakultetima u Rijeci i Zagrebu.
Sudjelovao je u radu nekoliko radnih skupina za pripremu propisa, kao i u tuzemnim te međunarodnim projektima vezanima uz upravno i europsko pravo.
Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Udruge hrvatskih sudaca, Instituta za javnu upravu te Međunarodne mreže sudaca i sveučilišnih profesora – Covid-19 Litigation.Za sve dodatne informacije, javite se na prodaja@iusinfo.hr.