c S

Insolvencijski postupci

Brz uvid u insolvencijske postupke

 

Imajući u vidu da je danas najskuplji resurs vrijeme zaposlenih pa u skladu s tim i pravovremeni odgovor na potrebe zahtjevnog tržišta, IUS-INFO Vam nudi pristup informacijama o stečajnim i likvidacijskim postupcima te predstečajnim nagodbama.

Koristeći IUS-INFO imate pristup redovno ažuriranim informacijama, mogućnost praćenja pojedinačnog postupka i pretragu prema nekoliko kriterija. U želji da Vam pomogne u svakodnevnom poslovanju, IUS-INFO Vam omogućava jednostavno i pregledno praćenje svih insolvencijskih postupaka.

Obavještavamo korisnike portala IUS-INFO da sve objave stečajnih i predstečajnih postupaka s e-oglasne ploče mogu svakodnevno pratiti na našem portalu. Od 1. rujna 2015. godine, nakon stupanja na snagu novog Stečajnog zakona, oglasi vezani uz stečajne i predstečajne postupke objavljuju se na e-oglasnoj ploči trgovačkih sudova.

Navedene zakonske promjene ne utječu na objave oglasa vezanih za likvidacijske postupke koji se objavljuju u oglasnom dijelu Narodnih Novina, te će oni kao i na dosadašnji način biti ažurno prikazivani na našim web stranicama. Također, sve objave u vezi stečajnih postupaka pokrenutih po Stečajnom zakonu (1997) te predstečajnih postupaka pokrenutih po Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (2012) koje se objavljuju u oglasnom dijelu „Narodnih novina", odnosno na stranicama FINA-e, i nadalje svakodnevno možete pratiti na našim web stranicama.

Za naprednije korisnike koji trebaju sposobnost nadziranja određenih dužnika i žele detaljan uvid u poslovanje poslovnih partnera, razvili smo specijalizirani portal InSOLVE.

Prijavite se ili