c S

Pravni kliping

Uvijek budite obaviješteni o svemu što vam je bitno!

Jeste li zbog poplave informacija zabrinuti što propuštate one stvarno važne?

 

Portal IUS-INFO najveći je izvor pravnih informacija u Hrvatskoj. Sadržaj portala izuzetno je opsežan i raznolik, od strogo profesionalnih sadržaja do vijesti s pravnog i poslovnog područja i ostalih općih medijskih sadržaja. Praćenje čitavog ovog sadržaja, koji se svakodnevno mijenja i nadopunjuje, postaje nemoguć zadatak.

Naši korisnici služe se portalom kako bi njihov rad bio kvalitetniji i učinkovitiji, a istodobno se pomoću njega i usavršavaju, stoga smo funkcionalnosti prilagodili na način da pomažu korisniku čak i kada portal aktivno ne koristi. Mjesečno se na portalu objavi prosječno 30 000 novih dokumenata. Obično se samo mali dio ovih podataka odnosi na područje interesa korisnika, stoga smo razvili uslugu Pravnog klipinga kako bi pratio novosti koje su za njega osobito zanimljive.

Pravni kliping način je informiranja korisnika o novom sadržaju na temelju izraza koje je koristio u svojoj pretrazi. Korisnik više ne mora aktivno provjeravati novosti na portalu, jer uz pomoć Pravnog klipinga nalaže portalu da se isto pretraživanje sadržaja vrši automatski svaki dan. O svim novim sadržajima koji odgovaraju njegovim pojmovima za pretraživanje (ključnim riječima), korisnik će odmah biti obaviješten i moći će lako pratiti sve novosti na portalu.

Pravni kliping možete koristiti na mnogo različitih načina, možete primjerice pratiti područje stručne literature i kada se u zbirci pojavi novi članak koji odgovara vašim ključnim riječima bit ćete o njemu obaviješteni. Isto se odnosi na područja sudske prakse, zakonodavstva i svih ostalih sadržaja portala IUS-INFO. Pravni kliping možete dodati i na vijesti u rubrici „aktualno“ te ga koristiti kao medijski kliping uz pomoć kojega ćete biti informirani o svim medijskim publikacijama koje vas zanimaju.


Prijavite se ili