c S

Primerjalnik zakonov

Primerjajte člene zakonov v novi obliki!

Pridobite si dostop do primerjalnika...


Portal IUS-INFO je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi.

Največja prednost portala IUS-INFO je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov.

Portal IUS-INFO je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so enotno urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, obenem pa so vsi dokumenti medsebojno povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki.

Portal IUS-INFO je razdeljen na sledeče vsebinske sklope:

  • zakonodaja,
  • sodna praksa,
  • literatura,
  • javne objave,
  • vzorci dokumentov,
  • pripomočki,
  • dnevni IUS-INFO.

Prijavi se ali