c S
Dnevne novosti

Državni inspektorat prestao s radom, poslove preuzimaju ministarstva

03.01.2014 07:17 ZAGREB, 2. siječnja 2014. (Hina), Državni inspektorat prestao je s radom kao zasebna institucija, a njegove poslove i djelatnike preuzima pet ministarstava koja su u četvrtak izvijestila o djelokrugu poslova koje preuzimaju te kontaktima za primjedbe i prijave nepravilnosti i nezakonitosti.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je na snagu stupio 1. siječnja ove godine, nakon 15 godina ukinut je Državni inspektorat, a poslove inspektorata i 786 njegovih zaposlenika preuzima pet ministarstava - rada i mirovinskog sustava, financija, gospodarstva, poljoprivrede i turizma. S obzirom da su se u medijima pojavile dvojbe o budućem djelovanju inspektora koji sada pripadaju tim ministarstvima, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priopćilo je da je svako od navedenih ministarstava, razmjerno preuzetim poslovima, preuzelo određeni dio državnih službenika i namještenika te sva sredstva za rad, opremu, prostore i financijska sredstva kao i sve ostalo što je potrebno za neometan daljnji rad inspektora.

 "Pojednostavljeno, inspektori i dalje nastavljaju raditi svoje poslove, na dosadašnjim lokacijama i radnim mjestima". Ministarstvo rada napominje da u sastavu tog ministarstva djeluju inspektori rada te da je u tijeku prijenos potrebnih podataka i aplikacija s web stranice Državnog inspektorata na web stranicu Ministarstva, koji će biti završen početkom siječnja 2014. godine. Do tada se svi podnesci koji se odnose na djelovanje inspektora rada mogu dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: info@mrms.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, izvijestili su iz Ministarstva. Ministarstvo financija, Carinska uprava je objavila da taj resor preuzima obavljanje inspekcijskih poslova u području prometa roba i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine.

Ministarstvo financija obavlja i inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu. Za sve te poslove za koje je nadležno Ministarstvo financija sva pitanja, primjedbe te prijave nepravilnosti i nezakonitosti mogu se uputiti na - besplatni broj telefona 0800 12 22, e-mail: javnost@carina.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstvo financija Carinska uprava, Humboldtova 4 a, 10000 Zagreb. Ministarstvo gospodarstva je priopćilo da preuzima poslove Državnog inspektorata u okviru svog djelokruga - zaštite potrošača, opreme pod tlakom, kao i poslove rudarske te elektroenergetske inspekcije. Ministarstvo nastavlja obavljati preuzete poslove te razmjerno tome preuzima dokumentaciju i državne službenike sukladno svom djelokrugu, navodi se u priopćenju i dodaje da građani zahtjeve mogu uputiti na e-mail: info@mingo.hr, ili se obratiti na broj telefona 01/ 6109 617.

Ministarstvo poljoprivrede pak preuzima poslove vezane uz inspekcije u poljoprivredi, a Ministarstvo turizma izvijestilo je da u sastavu tog ministarstva s početkom godine djeluju turistički inspektori u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu. Podnesci koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora mogu se dostaviti na e-mail: inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom "za turističku inspekciju". U većini resora za sada nemaju točne podatke o broju djelatnika koje preuzimaju, a neslužbeno se doznaje kako resor poljoprivrede preuzima 40-ak, Ministarstvo turizma 70-ak djelatnika, dok Ministarstvo gospodarstva preuzima oko 150 ljudi.