c S
Dnevne novosti

Vlada najavila smanjenje portfelja nekretnina u držanom vlasništvu

14.02.2020 07:25 KUĆA
ZAGREB, 13. veljače 2020. (Hina) - Vlada je u četvrtak prihvatila prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu, u kojem se uz ostalo najavljuje smanjenje portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP, kao i rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine.

Učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu provest će se smanjenjem portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP i to putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, rekao je ministar državne imovine Mario Banožić. Planira se i rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na korištenje. Nadalje, nastojat će se staviti u funkciju nekretnine prenesene na upravljanje Državnim nekretninama, dodao je.

Cilj je i nastavak privatizacije trgovačkih društava u državnom vlasništvu i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za državu putem učinkovitog smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP, jačanjem efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu, te osiguranjem daljnjeg razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku. Utvrđivat će se, nadalje, i kriteriji za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku.

Plan predviđa i učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela, harmonizaciju i prijedlog novih propisa, kao i vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo državne imovine. Jedna se stavka odnosi i na jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala Ministarstva državne imovine. Prijedlog plana bio je na javnom savjetovanju u razdoblju od 29. studenoga do 30. prosinca 2019. godine.

Ministar Banožić podsjetio je da je Sabor jesenas izglasao Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.,  čime su ostvareni zakonski preduvjeti za donošenje godišnjeg plana upravljanja državne imovine koji donosi Vlada. "Strategijom se određuju dugoročni ciljevi upravljanja državnom imovinom pri čemu se uvažavaju i gospodarski i razvojni prioriteti RH. Isto tako, strategijom je kao strateški cilj određeno održivo ekonomsko, transparentno upravljanje raspolaganja imovinom u državnom vlasništvu, a sa time je još povezano sedam posebnih ciljeva. Za sve predložene mjere i aktivnosti tog plana upravljanja državnom imovinom za ovu godinu definiraju se pokazatelji rezultata, mjerne jedinice za pokazatelje rezultata, kao i polazni cilj vrijednosti mjernih jedinica", rekao je Banožić.