c S
Dnevne novosti

Hrvatski sabor danas o konačnom prijedlogu Zakona o službenoj statistici

21.02.2020 07:30 LISTE I NAOČALE
ZAGREB, 20. veljače 2020. (Hina) - Hrvatski sabor sjednicu u petak nastavlja konačnim prijedlogom Zakona o službenoj statistici kojim se zakonodavstvo RH usklađuje sa zakonodavstvom EU.

Konačnim se prijedlogom Zakona o službenoj statistici, koji se donosi po hitnom postupku, predlaže osnivanje Odbora za sustav službene statistike RH koji bi bio isključivo sastavljen od predstavnika nositelja službene statistike RH kako bi se osigurala kvalitetnija koordinacija, učinkovitosti i kvalitete razvoja te proizvodnje i diseminacije službene statistike RH.

Propisuje se i da Državni zavod za statistiku može na zahtjev korisnika pružati usluge statističke obrade podataka koristeći se ranije prikupljenim podacima te da su sredstava ostvarena od obavljanja tih usluga namjenska sredstava koja se koriste za financiranje dodatnih troškova nastalih obavljanjem poslova na temelju kojih su prihodi nastali i za podmirenje troškova službene statistike.

Također, predlaže se i pojednostavljenje procedure donošenja Godišnjeg provedbenog plana tako da ga, umjesto Hrvatskog sabora, donosi Vlada RH, a sve kako bi se osiguralo njegovo donošenje do kraja tekuće godine za sljedeću godinu, odnosno kako bi Državni zavod za statistiku imao pravnu osnovu za prikupljanje podataka.