c S
Dnevne novosti

Sabor danas o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

20.03.2020 07:35 ZAGREB, 19. ožujka 2020. (Hina) - Hrvatski sabor nastavit će u petak rad raspravom o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima po kojemu se dopunjuju podatci koje su obveznici dužni dostavljati u jedinstveni registar računa.

U jedinstveni registar računa, osim već postojećih podatka o svim računima i oročenim novčanim sredstvima, sefovima svih fizičkih i pravnih osoba, stambenim štednim ulozima, depozitima u kreditnim unijama, dostavljat će se, po novome, i podatci o stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova.

Također i o fizičkim osobama ovlaštenima za raspolaganje sa sredstvima po računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te fizičkim osobama korisnicima sefova.Prijedlogom zakona propisuje se da su obveznici (banke, Hrvatska narodna banka, stambene štedionice, kreditne unije) dužni brisati podatke koje su dostavili u jedinstveni registar računa i podatke koje su iz njega preuzeli, nakon proteka roka od deset godina nakon završetka poslovnog odnosa između obveznika dostave podataka i poslovnog subjekta ili potrošača, navodi se u obrazloženju.

Uredu za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajnoj jedinici Republike Hrvatske i tijelima ovlaštenima za nadzor obveznika primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, izravno, elektroničkim putem i bez naknade dostupni su svi podatci u jedinstvenom registru računa.

Prijedlogom zakona također se propisuje da sudovi i druga ovlaštena tijela mogu podnijeti osnovu za plaćanje Financijskoj agenciji elektroničkim putem kada se ostvare tehnički uvjeti za sigurnu elektroničku razmjenu.Između sudova i Financijske agencije već je uspostavljena elektronička razmjena u stečajnim postupcima i u postupcima stečaja potrošača, a sada se predlaže da se takav način dostave proširi i na sudove koji vode ovršne postupke, te u kasnijoj fazi i na druga ovlaštena tijela. Elektronički način dostave osnova za plaćanje pridonosi pojednostavljenju i modernizaciji ovršnog postupka te posljedično njegovu ubrzavanju, pojeftinjenju i većoj učinkovitosti.

Radi omogućavanja provedbe postupka ovrhe u sklopu suradnje Hrvatske narodne banke s Europskom središnjom bankom i sudjelovanja Hrvatske narodne banke u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, Prijedlogom zakona dodaju se dvije nove osnove za plaćanje: nalog za prisilnu naplatu novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem Hrvatske narodne banke i nalog za izvršenje odluke Jedinstvenoga sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala, stoji u obrazloženju.