c S
Dnevne novosti

Pet inženjerskih komora poslalo Vladi prijedlog mjera za spas graditeljstva

25.03.2020 07:10 ZAGREB, 24. ožujka 2020. (Hina) - Predsjednici pet komora iz građevinskog sektora uputili su u utorak predsjedniku Vlade  Andreju Plenkoviću prijedloge deset hitnih mjera vezanih uz sektor graditeljstva, kako bi se čim više umanjila šteta uslijed krize izazvane epidemijom korona virusa.
Prijedloge su uputili Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, ističući da je zajednički cilj Vlade, komora, gospodarskih subjekata  u djelatnosti građevinarstva kao i svih sudionika u gradnji da se koliko god je moguće zadrži normalna gospodarska aktivnost i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom virusa Covid 19.

Hitne mjere vezane uz sektor graditeljstva koje predlažu omogućit će daljnji nastavak rada na gradilištima, osobito na infrastrukturnim projektima koji su financirani iz EU fondova, a sve u skladu s uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ističu. Predlažu tako da se ovjereni radovi po svim javnim projektima plaćaju odmah po ovjeri, kao i da se dozvoli odnosno omogući zamjena uvoznih materijala i proizvoda domaćim materijalima i proizvodima i to bez velikih i dugačkih procedura pri donošenju takvih odluka. Pri tome, kod zamjene materijala odnosno proizvoda domaći koji mijenja uvozni mora imati iste ili bolje tehničke karakteristike. 

Komore zahtijevaju i hitnu uspostavu linije dobave strateškog materijala iz uvoza (npr. armaturno željezo, staklo, aluminij i dr.) te omogućavanje rada pojedinih smještajnih objekata na jadranskoj obali za smještaj radnika uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka. U protivnom će se, navode, brojna gradilišta morati zatvoriti. Očekuju i sudjelovanje države u financiranju dijela plaća zaposlenih u pravnim osobama iz sektora graditeljstva i prostornoga uređenja, a kako je propisano za ostale sektore.

"Iako izrijekom nije formalno onemogućen rad u ovom sektoru, zbog prirode posla u kojem je potrebna intenzivna komunikacija sa strankama u uredima i na terenu, posebice u geodetskim poslovima (terenske izmjere, izlaganja elaborata i sl.), te poslove nije moguće više obavljati zbog odbijanja komunikacije od strane stranaka u postupku", stoji u njihovu priopćenju.

Od Vlade traže i smanjenje  doprinosa za investicije odnosno građevinske dozvole kao i povoljne kreditne linije za tekuću likvidnost bez obzira na bonitete tvrtki. Komore se zalažu i za poticanje svih javnih  naručitelja, uključivo i državu, da nastave s planiranim postupcima javnih nabava u gradnji, prostornom uređenju i djelatnostima vezanima uz gradnju te da raspisuju nove postupke javne nabave u graditeljstvu. "Samo će dostupnost novih poslova dugoročno osigurati zadržavanje zaposlenika", smatraju u građevinskim komorama. 

Ukazuju i na potrebu da se do završetka krize zaustave obveze dostave printanih primjeraka idejnih i glavnih projekata u postupcima izdavanja dozvola za gradnju, budući da se printani projekti moraju ovjeravati i međusobno slati iz jednog ureda u drugi, često i iz jednog grada u drugi te da se propiše samo mogućnost digitalne predaje projekata. Isto želi primijeniti i na dostavu printanih primjeraka geodetskih elaborata prema uredima za graditeljstvo i katastar kod izdavanja potvrda na izrađene elaborate.

"Imajući u vidu situaciju u državi i svijetu uzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid 19, već sada se može naslutiti kakve katastrofalne posljedice ova situacija može ostaviti na hrvatski gospodarski sektor. Kao i u protekloj recesiji, građevinski sektor i uslužni dio sektora gradnje koji obuhvaća usluge arhitektonskog projektiranja, građevine, strojarstva, elektrotehnike i geodezije (zajednički obuhvaćen sektor) će se među prvima naći na udaru i pretrpjeti teške posljedice i zadnji će se oporaviti", navodi se u priopćenju pet inženjerskih komora. Predlažu i da se graditeljstvo uvrsti u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, kao važan faktor gospodarskog rasta te u tom cilju kreiraju dugoročne mjere za poticanje razvoja graditeljstva.

Čelni ljudi komora koji potpisuju dopis Vladi su predsjednica Hrvatske komore arhitekata Željka Jurković,  predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec, predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva Željko Dorić,  predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Živko Radović te predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Adrijan Jadro.