c S
Dnevne novosti

Sabor danas o EU uredbi i koncesijama

26.03.2020 07:25 ZAGREB, 25. ožujka 2020. (Hina) - Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o dvije točke dnevnog reda, EU uredbi o sekuritizaciji i izmjenama Zakona o koncesijama.
Osnovni ciljevi EU uredbe su uspostavljanje kriterija za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (proces pretvaranja neprenosivih oblika potraživanja primjerice kredita u prenosive instrumente odnosno vrijednosne papire) koju dosad nije postojao pravni okvir u Hrvatskoj.

Cilj sekuritizacije je diversifikacija izvora financiranja, raspodjela rizika diljem financijskog sektora te pružanje dodatnih izvora financiranja koji u manjoj mjeri ovise o bankarskom sektoru, čime se postižu ciljevi stabilnijeg i otpornijega financijskog sustava, navode predlagatelji.

Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o koncesijama kojim se predlažu ispraviti sve neusklađenosti s EU direktivom. Izmjenama se, među ostalim, mijenja definicija gospodarskog subjekta, zabranjuje davanje koncesije u području obrane i sigurnosti, te detaljnije propisuju neke druge odredbe.