c S
Dnevne novosti

Izmjena načina uručivanja pošiljaka

01.04.2020 08:18 pismo
Hrvatska pošta, uslijed epidemije uzrokovane korona virusom (COVID – 19), izmijenila je načine uručivanja pošiljaka.

Uručenje na adresi fizičkim osobama:

1. Za sve slučajeva uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procjeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada primatelj ne postavlja ograničenja prilikom uručenja poštanske pošiljke uručivat će se na uobičajeni-propisan način.

2. U slučajevima kada poštar procjeni da uručenje poštanske pošiljke ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisni odbija neposredni kontakt s poštarom ili kada je primatelj u samoizolaciji postupiti na slijedeći način:

2.1. Postupak uručenja poštanskih pošiljaka za koje se prilikom uručenja od primatelja treba izuzeti potpis

 • Poštar će poštansku pošiljku uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu suglasnost primatelja ili bez suglasnosti za pošiljke koje može uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ako ne uspije kontaktirati primatelja (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);

2.2. Postupak uručenja poštanskih pošiljaka koje su pripremljene za uručenje s određenim terećenjem

Za ove poštanske pošiljke poštar će primatelju ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke u kućnom kovčežiću.

2.3. Postupak uručenja poštanskih pošiljka za koje uručenje obavljamo po posebnim zakonima:

 • pismena osobne dostave nositi će se samo jedanput na dostavu;
 • poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu suglasnost primatelja ili u slučaju odbitka primitka na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);
 • na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja „kovčežić“. te dodati napomenu „COVID – 19“ (umjesto potpisa primatelja).
 • ako poštar ne zatekne primatelja ili osobu koju može kontaktirati za ovakav način uručenja, ostaviti će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donositelj obavijesti može podići pošiljku. Ako u roku od donositelj obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljatelju;
 • izuzetak su pismena upravnog i zemljišnoknjižnog postupka koje, ako poštar ne zatekne primatelja ili osobu kojoj pošiljku može uručiti u zamjenu, pismeno će uručiti u kućni kovčežić primatelja uz napomenu „kovčežić“;
 • napomene dana i sata uručenja na povratnici/dostavnici upisuju se na uobičajen način.

Uručenje na adresi pravnim osobama, fizičkim osobama koji obavljaju registriranu djelatnost, udrugama i sl.:

3. Za sve slučajeve uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procjeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada ovi primatelji ne postavljaju ograničenja prilikom uručenja poštanske pošiljke uručivat će se na uobičajeni-propisan način.

4. U slučajevima kada poštar procjeni da uručenje poštanske pošiljke ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisni odbija neposredni kontakt s poštarom postupiti na  isto kao prilikom uručenja fizičkim osobama (točka2).

5. U slučaju kada je poslovni prostor zatvoren i u poslovnom prostoru nema osobe koja bi preuzela poštanske pošiljke postupiti na slijedeći način:

 • Ukoliko korisnik nije podnio zahtjev za zadržavanjem pošiljaka u poštanskom uredu ili nadoslanje na drugu adresu sve obične poštanske pošiljke uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ukoliko ga ima. Ukoliko nema kućnog kovčežića pošiljke vratiti primatelju;
 • Sve pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku razdužiti vratiti pošiljatelju s napomenom „OSTALO“.

Uručenje poštanskih pošiljka na adresi primatelja putem servisa

6. Za sve slučajeva uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procjeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada ovi primatelji ne postavlja ograničenja prilikom uručenja zaključaka - poštanskih pošiljka uručivat će se na uobičajeni-propisan način.

7. U slučajevima kada poštar procjeni da uručenje poštanske pošiljke -zaključaka ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisni odbija neposredni kontakt s poštarom zaključak s poštanskim pošiljkama vratiti u PU/sortirnicu, a pošiljke razdužiti vratiti s napomenom „OSTALO“.

8. Ukoliko korisnici servisa zahtijevaju drugačiji način uručenja od ugovorenog (manji broj dana dostave, promjena adrese,…) postupiti u skladu s tehnološkim mogućnostima.

Postupci s poštanskim uputnicama, mirovinama, socijalnim pomoćima i drugim novčanim doznakama je istovjetan s poštanskim pošiljkama.

Isporuka poštanskih pošiljka u poštanskom uredu:

 • Vrijednosne pošiljke isporučuju se u poštanskom uredu isključivo osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku  uz mogućnost zadržavanja u poštanskom uredu do 30 dana. Primatelj isto može zatražiti i telefonski, o čemu se obavijest bilježi na pošiljci, a zahtjev se ne naplaćuje.
 • Otkupne pošiljke mogu se isporučiti u poštanskom uredu donositelju Obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja. Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.
 • Sudska pismena i pismena po upravnom i poreznom postupku, administrativna pismena isporučuju se u poštanskom uredu donositelju obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja. Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.
 • Isporuka ostalih pošiljka obavlja se kako je propisano, dakle na uobičajeni način.
Izvor: pošta.hr