c S
Dnevne novosti

Štromar: Država će sufinancirati sanacije dimnjaka i kupnju kondenzacijskih bojlera

14.04.2020 07:05 ZAGREB, 10. travnja 2020. (Hina) - Ministar graditeljstva Predrag Štromar izvijestio je u petak da se sa Svjetskom bankom razgovara o sufinanciranju sanacije dimnjaka na zgradama oštećenima u potresu te da će se s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike izraditi model sufinanciranja kupnje novih kondenzacijskih bojlera.
Štromar ističe da građani neće biti ostavljeni da se sami snalaze nakon potresa, koji je 22. ožujka najsnažnije pogodio Zagreb i dijelove Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. "Moj osobni i cilj ove Vlade je omogućiti građanima da se što prije vrate doma, ondje gdje je to moguće, a da se grad obnovi u skladu sa svim pravilima i standardima koje struka nalaže te da osiguramo transparentno trošenje sredstava. Negdje će obnova, nažalost, trajati godinama i tu će također Grad i država ponuditi rješenja za ljude koji su ostali bez krova nad glavom", izjavio je Štromar.

Kaže da su posljedice potresa razorne, da će sanacija biti kompleksna, zbog čega se i krenulo u stvaranje zakonskog okvira koji će dati odgovor na novonastalu situaciju. Međutim, ističe Štromar, ima radova koji su hitni, na kojima se radi paralelno i gdje se može pomoći neovisno o donošenju zakona.  "Mnogi su ostali bez grijanja i tople vode zbog oštećenih dimnjaka i tu ćemo pomoći odmah (...) te će država osigurati potrebna financijska sredstva", rekao je Štromar.

Inače, u Ministarstvu graditeljstva u srijedu je i održan sastanak radne skupine za obnovu i sanaciju dimnjaka, gdje su usuglašeni daljnji koraci te izrađene i upute za građane kako bi se što prije krenulo u sanaciju, a na njemu su sudjelovali predstavnici Hrvatske komore inženjera strojarstva, Grupacije dimnjačara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Gradske plinare Zagreb. 

Iz Ministarstva kažu da dio građana želi samostalno i odmah krenuti s obnovom, što naravno i mogu, a radi se na tome da im se omogući povrat sredstava za sve one zahvate koji će biti obavljeni prema pravilima struke. Dodaju da trenutno važeća građevinska regulativa omogućava uklanjanje posljedica potresa koji je umanjio ili ugrozio uporabljivost građevina izvođenjem radova izvanrednog održavanja na način da se odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima zamjene dijelovi građevine i oprema, uređaji i instalacije koji su oštećeni izvanrednim događajem.

Tako je prema postojećem zakonu moguće izvršiti zamjenu krovnog pokrova bez potrebe za izradom projekta, dok se izmjena krovne konstrukcije, zidova, stupova ili dimovodne cijevi provodi isključivo na temelju projekta izrađenog od ovlaštenih osoba. Za konstrukcije su nadležni ovlašteni inženjeri građevinarstva, a za dimnjake ovlašteni inženjeri građevinarstva i ovlašteni inženjeri strojarstva. Za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade i poboljšanje njezine otpornosti na djelovanje potresa potrebo je izraditi posebni projekt, kažu iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.