c S
Dnevne novosti

Zagreb: Prihvaćen niz mjera za ublažavanje posljedica od koronavirusa i potresa

08.05.2020 07:20 ZAGREB, 7. svibnja 2020. (Hina) - Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u četvrtak na sjednici niz gradonačelnikovih prijedloga mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom i potresom.
Izmjenom Odluke o najmu stanova koju su zastupnici prihvatili, uređuje se davanje stana u najam, izvan liste reda prvenstva, onim vlasnicima i zaštićenim najmoprimcima čiji su stanovi ili kuće stradali u potresu. U najmu mogu biti sve do završetka obnove, uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine i svih ostalih troškova stanovanja. Ta  odluka vrijedi za one vlasnike ili zaštićene najmoprimce koji su imali prijavljeno prebivalište u vrijeme potresa na adresi koja je, sukladno mišljenju statičara, utvrđena neuporabljivom za stanovanje. Uvjet pod kojim to mogu ostvariti je da u vlasništvu nemaju drugi stan ili kuću na području Zagreba te se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju. Stanove će u najam moći dobiti na prijedlog Povjerenstva uz obrazloženo mišljenje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradskog ureda za branitelje, stoji u obrazloženju odluke.

Zastupnici su na sjednici podržali i odluku da se komunalna naknada ne plaća za stambeni i/ili poslovni prostor koji se ne koristi jer je stručnjak za brzu procjenu oštećenja utvrdio da je zbog više sile, u ovom slučaju potresa, taj prostor neuporabljiv ili privremeno neuporabljiv. Komunalna naknada neće se plaćati od dana potresa, sve dok traju okolnosti, najdulje šest mjeseci od nastanka okolnosti.

Koronavirus: Grad se odriče od mjesečnih oko 800.000 kuna od zakupnine na građevinsko zemljište i javne površine

Među odlukama koje su zastupnici prihvatili vezano za ublažavanje posljedica od koronavirusa je ona da se poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada oslobađaju od plaćanja zakupnine na kojoj Grad mjesečno uprihodi više od 175.000 kuna. Također, trgovačka društva u vlasništvu Grada kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, iznimno se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade.

Oslobađaju se plaćanja zakupnine odnosno naknade za korištenje javne površine i poduzetnici zakupnici odnosno korisnici javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina, na kojima Grad mjesečno uprihodi više od 616.000 kuna.U odluci je propisano i da će se korisnicima kojima je na korištenje dana javna površina za organiziranje manifestacije, a manifestacija nije održana zbog koronavirusa, vratiti uplaćene naknade.

Zastupnici su na sjednici prihvatili prijedlog da do opoziva Vladine odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, roditelji/skrbnici djece, korisnici usluga predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb oslobode plaćanja iznosa redovitih programa.

Sjednica Skupštine nastavlja se 14. svibnja. Zastupnici su od jutra tijekom jedanaestosatnog zasjedanja obradili šest od ukupno 19 točaka koliko ih je na dnevnom redu.