c S
Dnevne novosti

eKomunikacija približava sudove građanima

20.05.2020 07:25

Procesi digitalizacije u vremenima kad je socijalna distanca ne samo potreba, već i nužnost, dobivaju sve više na važnosti i olakšavaju građanima i odvjetnicima ostvarivanje svojih prava bez ugrožavanja svoje sigurnosti ili sigurnosti drugih.

U tu svrhu nedavno je posredstvom eKomunikacije omogućeno odvjetnicima, građanima i drugim korisnicima uvid u sadržaj svih dokumenata, ako isti imaju sadržaj unesen u eSpisu (sustavu vođenja predmeta na sudovima) i uz uvjet da su odvjetnik ili građanin upisani u eSpis imenom, prezimenom i OIB-om kao odvjetnik tj. kao stranka u postupku.

Važno je napomenuti da eKomunikacijom nije moguće vidjeti sadržaj dokumenta dok se isti ne preuzme niti, a ako se radi o drugostupanjskoj odluci, dok ona nije otpremljena na niži sud (koji je nadležan za njenu dostavu strankama).
Po pitanju slanja podnesaka sudu, trenutno je to omogućeno samo odvjetnicima, sudskim vještacima i procjeniteljima te stečajnim upraviteljima i pravnim osobama koje su se uključile u eKomunikaciju, ali je u tijeku stvaranje tehničkih preduvjeta kako bi građani mogli sudu slati podneske preko web aplikacije, te primati od suda dokumente na isti način.

Pristup eKomunikaciji odvija se posredstvom e-Građana tj. NIAS elektroničkih vjerodajnica.

Za razliku od eKomunikacije, ePredmet preko pretrage po poslovnom broju i sudu, omogućava svim građanima informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku, ali ne i uvid u sadržaj dokumenata sudskog spisa.

izvor: Ministarstvo pravosuđa