c S
Dnevne novosti

HNB oduzeo odobrenje za rad Kreditnoj uniji Deponent

23.07.2020 07:15 ZAGREB, 22. srpnja 2020. (Hina) - Hrvatska narodna banka (HNB) izvijestila je u srijedu da je oduzela odobrenje za rad Kreditnoj uniji Deponent, donijela rješenje o pokretanju postupka njezine prisilne likvidacije, a do izrade početne likvidacijske bilance likvidatoru se ograničavaju sve isplate osim onih nužnih.

Kako se navodi u priopćenju HNB-a, u postupku nadzora nad Kreditnom unijom HNB je utvrdio da su svi članovi Nadzornog odbora i jedini član Uprave Kreditne unije podnijeli ostavku te da Kreditna unija ne ispunjava osnovne kadrovske i tehničke uvjete za rad. HNB je sukladno Zakonu o kreditnim unijama Deponentu rješenjem oduzeo odobrenje za rad, a time su ispunjeni i zakonski razlozi za pokretanje prisilne likvidacije Kreditne unije. Stoga je HNB donio rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije kojim je imenovan i likvidator. Likvidatoru se nalaže da s ciljem ispunjavanja svih obveza koje proizlaze iz postupka prisilne likvidacije, kao i radi sprječavanja nastanka štete zbog neispunjavanja dospjelih obveza, odmah po stupanju na dužnost izradi početnu likvidacijsku bilancu, navodi se dalje u priopćenju. 

Nakon izrade početne likvidacijske bilance, likvidator ima obvezu poduzeti odgovarajuće daljnje aktivnosti, a utvrdi li da imovina Kreditne unije nije dovoljna za plaćanje potraživanja svih vjerovnika, dužan je podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja. Kako bi se očuvala i zaštitila imovina Kreditne unije, likvidatoru se, do izrade početne likvidacijske bilance, odnosno odluke nadležnog suda o mjerama osiguranja iz članka 118. Stečajnog zakona, ograničavaju isplate, osim nužnih plaćanja u postupku prisilne likvidacije Kreditne unije i troškova za izradu početne likvidacijske bilance, napominje se u priopćenju. Likvidator je dužan poduzimati i sve druge potrebne radnje s ciljem očuvanja imovine Kreditne unije te će, po izradi likvidacijske bilance, pravodobno obavijestiti vjerovnike o relevantnim informacijama u vezi s daljnjim aktivnostima i načinu namirenja njihovih potraživanja, zaključuje se u priopćenju HNB-a.

Kreditna unija Deponent osnovana je 2001. godine kao Štedno kreditna zadruga Zlatna Škrinjica. Četiri godine od osnivanja, odnosno 2005. godine, mijenja ime u Štedno kreditna zadruga Deponent. Prestankom primjenjivanja Zakona o štedno kreditnim zadrugama, Štedno kreditna zadruga Deponent pokrenula je složeni proces usklađenja sa zakonskom regulativom kako bi poslovanje nastavila pod imenom Kreditna unija Deponent, osnovana na teritorijalnom načelu, na području Grada Zagreba. Nakon ishođenja odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke, Štedno kreditna zadruga je 24. kolovoza 2008. godine rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu upisana u sudski registar kao Kreditna unija Deponent, navodi se na njezinim internetskim stranicama.