c S
Dnevne novosti

Pravilnik o informacijskom dokumentu za izdanja vrijednosnih papira niže vrijednosti

24.07.2020 07:25 ZAGREB, 23. srpnja 2020. (Hina) - Hanfa je donijela Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta, kako bi administrativno i troškovno rasteretila izdavatelje koji namjeravaju provoditi javne ponude vrijednosnih papira, ukupnog iznosa manjeg od 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti u razdoblju od 12 mjeseci.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nakon izmjena Zakona o tržištu kapitala u 2020. donijela Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta, kako bi administrativno i troškovno rasteretila izdavatelje i/ili ponuditelje koji u Hrvatskoj namjeravaju provoditi javne ponude vrijednosnih papira, s ukupnim iznosom manjim od 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti u razdoblju od 12 mjeseci, navodi se u priopćenju. 

Naime, Hrvatski je sabor krajem siječnja ove godine donio izmjene Zakona o tržištu kapitala, kojima je prag za obvezu objave prospekta za javne ponude vrijednosnih papira podignut s ranijih 5 milijuna eura na 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, uz obvezu izrade informacijskog dokumenta za ponude između 4 i 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. 

"Cilj tih izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala bilo je usklađenje s novom Uredbom o prospektu (Uredba 2017/1129), u sklopu koje se zakonodavac odlučio iskoristiti nacionalnu diskreciju koja manjim poduzećima u Republici Hrvatskoj može olakšati pristup financiranju na tržištu kapitala", ističe se u priopćenju Hanfe.

Objašnjava se i kako je za izdanja vrijednosnih papira u vrijednosti između 4 i 8 milijuna eura ulagačima zajamčeno da kroz poseban informacijski dokument o ponudi takvog novog izdanja neće biti uskraćeni za bitne informacije na temelju kojih mogu donijeti odluku o ulaganju. Korištenje tog jednostavnog dokumenta, umjesto do sada obveznog prospekta, oslobađa poduzeća koja prikupljaju kapital kroz ponude manje vrijednosti od raznih dodatnih troškova uobičajenih kod izrade prospekta, kao što su troškovi pravnog savjetovanja i konzultanata te troškovi Hanfe za odobrenje prospekta.

Pravilnik između ostalog propisuje što će sve sadržavati Informacijski dokument s namjerom da ujednačenim, strukturiranim, cjelovitim i jasnim informacijama pomogne u razumijevanju ključnih rizika ulaganja povezanih s takvom ponudom, ističu iz Hanfe. Informacijski dokument neće biti podložan prethodnom odobrenju regulatora te će za podatke u njemu odgovarati osobe koje su navedene u informacijskom dokumentu kao odgovorne osobe.

Uz glavna obilježja postupka izdanja odnosno ponude, informacije o vrijednosnim papirima te čimbenicima rizika, u dokumentu će između ostalog biti jasno naznačena i prava ulagača kao i sve naknade i pravna zaštita povezana s ulaganjem u nove vrijednosne papire, objašnjavaju iz Hanfe.   

Napominju i kako su se prilikom izrade Pravilnika provjerili najbolju praksu drugih regulatora, a kako izdavatelji u Hrvatskoj ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na europske izdavatelje kojima je dopušteno korištenje ovakve iznimke.

"Nova pravila za ponude niže vrijednosti iskorak je i hrvatskog zakonodavca prema dugoročnom planu Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala koja bi u dodatnim drugim područjima trebala povećati broj izdavatelja i ulagača na svim tržištima Europske unije, olakšati mogućnost financiranja malih poduzeća kroz nebankarski financijski sektor te omogućiti manjim burzama opstanak i daljnji razvoj kroz njihovo međusobno umrežavanje na regionalnoj i EU osnovi", zaključuje se u priopćenju Hanfe.