c S
Dnevne novosti

Rektor Boras uputio smjernice za izvođenje nastave na Sveučilištu

15.09.2020 07:10 ZAGREB, 14. rujna 2020. (Hina) - Rektor zagrebačkoga Sveučilišta Damir Boras uputio je u ponedjeljak dekanicama i dekanima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dopis u kojem je dao smjernice za izvođenje nastave u kojima, uz ostalo ističe da SuZ "klasični" način izvođenja nastave smatra optimalnim.
Nastava na daljinu, ističe rektor, ne može u potpunosti zamijeniti "klasični" način izvođenja nastave, u čemu se podjednako slažu i nastavnici i studenti u anketi o provedbi nastave na daljinu. Boras podsjeća da je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo u donošenju "Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera" te ističe da ono preferira "klasični" način izvođenja nastave jer ga smatra optimalnim za sve programe koji su akreditirani kao takvi studijski programi (osim, naravno, u onom dijelu u kojem je eventualno predviđena nastava na daljinu). Osim toga, ističe Boras, "klasični" način osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu u visokoškolskoj ustanovi u kojoj se obrazuju. 

Za provedbu nastave moguće više načina

Za provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. moguće je primijeniti više načina, poručuje Boras te naglašava da prije svega treba nastojati održati planirano odvijanje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale, poštujući sve epidemiološke mjere, pravila i preporuke. Pri tome, ističe, posebnu pozornost treba posvetiti studentima brucošima kojima je potrebno osigurati potporu jer nisu upoznati s načinom studiranja i akademskim okruženjem. Potrebno je detaljno izraditi raspored i organizaciju nastave na predmetima, pri čemu treba izbjegavati okupljanja većih grupa studenata i minimizirati broj dana koje će studenti provesti na fakultetu/akademiji. 

Boras u smjernicama naglašava da je za studente viših godina, ali i za brucoše, ovisno o potrebama predmeta, oblike nastave u kojima se obrađuju sadržaji za koje je važna fizička prisutnost (vježbe, laboratorij i sl.) moguće izvoditi uživo uz poštovanje epidemioloških mjera. U slučaju potrebe moguće je imati i nastavu na daljinu u potpunosti. a o primjeni pojedinog modela odlučuje svaka pojedina sastavnica, vodeći se prostornim, kadrovskim i higijenskim uvjetima, sukladno akademskoj slobodi, napominje Boras.

Odgovornost visokih učilišta

Visoka učilišta odgovorna su prema svim dionicima u visokom obrazovanju: studentima koji ulažu napor u svoje obrazovanje, roditeljima koji se trude biti potpora svojoj djeci, kao i potencijalnim poslodavcima, ističe rektor te dodaje kako osiguravanje kvalitete mora omogućiti takvo okruženje za učenje u kojem sadržaj programa, prilike za učenje i resursi odgovaraju svojoj svrsi. Kvaliteta studijskog programa ne ovisi samo o izradi dobrog programa, već i o njegovoj provedbi, dodaje Boras ističući da se pri izvođenju nastave prije svega mora misliti na zdravlje studenata i nastavnika, a ujedno im i omogućiti da pokažu svoje znanje i u dodatnim (dekanskim) ispitnim rokovima te im olakšati uvjetne upise i izaći im u susret u opravdanim okolnostima, kada god je to moguće.

Rektor u smjernicama objavljenim u povodu početka nove akademske godine, poziva sastavnice Sveučilišta da pokažu svojim studentima da Sveučilište u Zagrebu sukladno svojoj višestoljetnoj tradiciji poštuje europske i općeljudske vrijednosti. Pokažimo im, naglašava, da poštujemo i druge i sebe i usmjerimo ih na putove znanja, istinoljublja, tolerancije i slobode mišljenja i djelovanja, ne ugrožavajući pri tome tuđe mišljenje i djelovanje i prije svega ne ugrožavajući tuđe zdravlje.