c S
Dnevne novosti

Hanfa: Usklađenje s ESMA smjernicama o testiranju otpornosti za UCITS i AIF fondove

18.09.2020 07:25 ZAGREB, 17. rujna 2020. (Hina) - Hanfa je u četvrtak usvojila odluku o usklađenju s ESMA-inim smjernicama o testiranju otpornosti likvidnosti na stres za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS) i alternativne investicijske fondove (AIF), čija primjena počinje 30. rujna ove godine.

Te smjernice, pojašnjava se u priopćenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), primjenjuju se na društva za upravljanje investicijskim fondovima i na depozitare predmetnih fondova, te promiču ujednačeno provođenje testiranja otpornosti likvidnosti na stres na razini cijele Europske unije, uvažavajući primjenu načela proporcionalnosti.

Hanfa će ih uključiti u svoje nadzorne prakse, mjere i postupke te pratiti pridržavaju li ih se društva za upravljanje i depozitari i na koji način, navodi se. Tako će društva za upravljanje biti dužna primijeniti sveobuhvatan set smjernica prilikom kreiranja i uspostavljanja modela i scenarija za provođenje testiranja otpornosti likvidnosti na stres za investicijske fondove kojima upravljaju te ih dokumentirati unutar svojih politika upravljanja rizikom likvidnosti.

U politikama će društva također propisati učestalost provođenja testiranja, a što će između ostaloga ovisiti o učestalosti otkupa udjela od strane ulagatelja, udjelu manje likvidne ili nelikvidne imovine u imovini fonda, koncentraciji ulagatelja i sl., pojašnjavaju iz Hanfe.

Kažu da se od društva za upravljanje zahtjeva provođenje testiranja otpornosti na stres i za imovinu i za obveze fondova kojima upravljaju, a preporuča se i provođenje kombiniranog testiranja kako bi društva utvrdila ukupni efekt na likvidnost fondova. Testiranja obveza fonda se prvenstveno odnose na zahtjeve za otkupom udjela od strane ulagatelja u trenutku tržišnog stresa, što je najčešći i najvažniji izvor rizika likvidnosti, a može ujedno utjecati i na financijsku stabilnost sustava. Dakle, društva za upravljanje moraju biti svjesna rizika likvidnosti investicijskih fondova kojima upravljaju te koristiti testiranje kao alat za ublažavanje tog rizika, ističu iz Hanfe.

Uz te smjernice koje se odnose na društva za upravljanje, jedna se smjernica odnosi i na depozitare investicijskih fondova da kroz svoje kontrolne poslove provjere i potvrde da su društva za upravljanje usvojila i dokumentirala procedure za provođenje testiranje otpornosti likvidnosti na stres, što će u praksi značiti da su usvojila i da primjenjuju politiku upravljanja rizikom likvidnosti, na način definiran smjernicama.

U skladu sa svojim ovlastima, depozitari će biti dužni o svim utvrđenim neusklađenostima obavijestiti Hanfu. Hanfa će u sklopu svojih nadzornih ovlasti nadzirati primjenu smjernica, analizirati dobivene rezultate stres testova koja će provoditi društva za upravljanje, a društva su dužna i posebno obavještavati Hanfu o mogućim značajnijim rizicima identificiranima kroz provedene testove i mjerama koje su poduzeli ili planiraju poduzeti za njihovo rješavanje.

Svi zahtjevi u smjernicama dopuna su već postojećim zahtjevima koji su u Hrvatskoj implementirani u Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima i podzakonskim aktima te se društvima za upravljanje sada ne nameće nova obveza ali se detaljnije pojašnjavaju upute za lakšu i konkretniju primjenu, ovisno o prirodi, veličini i složenosti svakog pojedinog investicijskog fonda, zaključuje se u priopćenju Hanfe.