c S
Dnevne novosti

Program ruralnog razvoja - otvoreni natječaji vrijedni 300 milijuna kuna

24.11.2020 07:05 ZAGREB, 23. studenoga 2020. (Hina) - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u ponedjeljak dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna.
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva vrijedan je 250 milijuna kuna, a za operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš vrijedan je 50 milijuna kuna, podaci su iz priopćenja Ministarstva poljoprivrede.

Od ukupno 250 milijuna kuna za ulaganje u reprocentre u sektoru svinjogojsta polovica ili 125 milijuna kuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije), dok je druga polovica (125 milijuna kuna) usmjerena na velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura).

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura. Najviša visina potpore je do milijun eura za mikro, male i srednje korisnike, a za velike korisnike do tri milijuna eura. Potporu do najviše 100.000 eura mogu dobiti korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Prihvatljivi korisnici na oba natječaja su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za natječaj. No, na natječaj za operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev na natječaj za operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Naime, ulaganja u sklopu natječaja za operaciju 4.1.2. moraju biti povezana s prihvatljivim ulaganjem u sklopu natječaja za operaciju 4.1.1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, ima ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore u vrijednosti od 50 milijuna kuna. U tom natječaju najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša do 300.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Prvi dio zahtjeva za potporu za ta dva natječaja može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca ove do 30. travnja 2021. godine, navodi se u priopćenju.