c S
Dnevne novosti

Izmjene Zakona o šumama - rasterećenje poduzetnika za 33 milijuna kuna

01.12.2020 07:20 ZAGREB, 30. studenoga 2020. (Hina) - Vlada je sa sjednice u ponedjeljak u drugo saborsko čitanje poslala izmjene Zakona o šumama, kojima naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma snižava za oko deset posto, a povećava granicu za utvrđivanje obveze nastanka plaćanja te naknade, što će za poduzetnike značiti rasterećenje od oko 33 milijuna kuna.
Predloženim se izmjenama stopa po kojoj se obračunava naknada za općekorisne funkcije šuma smanjuje s 0,0265 posto godišnjeg prihoda ili primitka na 0,024 posto. Vlada predlaže i oslobađanje od plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma poduzetnika s godišnjim prihodom ili primitkom manjim  7,5 milijuna kuna, dok su do sada toga bili bili oslobođeni poduzetnici s prihodom do tri milijuna kuna godišnje.

Time bi se i broj obveznika plaćanja te naknade smanjio za oko 50 posto - od sadašnjih nešto više od 20.000 obveznika, obvezu plaćanja naknade po novome bi imalo njih oko 10.500, istaknula je ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Ukupno rasterećenje za gospodarstvo bit će oko 33 milijuna kuna (smanjenjem stope oko 19 milijuna kuna, a povećanjem granice ukupnog prihoda 14 milijuna kuna).

Jamstva za brodove

Vlada je dala i dva državna jamstvo u ukupnom iznosu od 49,92 milijuna eura u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) ili drugih poslovnih banaka, i to za osiguranje avanskih uplata kupca dva broda (novogradnje 362 i 363) čiju je izgradnju ugovorila tvrtka Brodotrogir Cruise. Ta je tvrtka u kolovozu prošle godine ugovorila gradnju dva putnička broda za polarna krstarenja, a kupci su dvije američke kompanije Delos Cruise Hull 1 2019 LLC i Delos Cruise Hull 2 2019 LLC, koje je za tu svrhu osnovala američka investicijska tvrtka Delos Shipping LLC. Ugovorna cijena je 39 milijuna eura po brodu, odnosno ukupno 78 milijuna eura za oba broda. U međuvremenu su potpisani dodaci ugovorima za produljenje rokova za ispunjenje uvjeta za stupanje ugovora na snagu produljivan, a osmim dodatkom potpisanim u siječnju ove godine taj je rok produljen za 60 dana, odnosno ukupno 405 dana od potpisa ugovora, objasnio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.  

Odlukama se daje državno jamstvo u korist HBOR-a ili drugih poslovnih banaka za osiguranje izdavanja izravnih ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata u iznosu od 80 posto ukupnih avansnih uplata, što po brodu iznosi 24,96 milijuna eura ili ukupno za oba broda 49,92 milijuna eura.